FIŞE PRIVIND RISCURILE GENERALE ILUMINATUL

FIŞE PRIVIND RISCURILE GENERALE 

 

ILUMINATUL 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

I.1 

Condiţiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul secţiei sau atelierului?

 

2.0

I.2 

Nivelul de iluminare de la locul de muncă corespunde valorilor minime prescrise de Normele generale de protecţie a muncii?

 

1.5

I.3 

Salariaţii se plâng de oboseală vizuală (înţepături, lăcrimări)? 

 

1.0

I.4 

Sursele luminoase sau reflecţiile lor sunt vizibile în centrul câmpului vizual al locului de muncă?

 

1.0

I.5 

S-au luat măsuri pentru evitarea zonelor de umbră? 

 

1.0

I.6 

Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului de muncă? − iluminatul general uniform se foloseşte acolo unde se execută activităţi similare pe toată suprafaţa încăperii sau când poziţia locurilor de muncă sau a persoanelor se modifică frecvent în timpul lucrului; 

− iluminatul general localizat se foloseşte la locurile de muncă unde sunt necesare niveluri de iluminare diferite şi nu este posibilă utilizarea iluminatului local; 

− iluminatul combinat se foloseşte la locurile de muncă unde sunt necesare niveluri diferite de iluminare, iar iluminatul general nu poate asigura cerinţele de calitate corespunzătoare.

 

1.0

I.7 

Angajaţii pot să modifice individual iluminatul locului lor de muncă în funcţie de precizia sarcinii pe care trebuie să o realizeze?

 

1.5

I.8 

Angajaţii pot recepţiona uşor informaţiile necesare realizării sarcinii de muncă?

 

1.0

I.9 

Lucrările care solicită eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceiaşi angajaţi?

 

0.5

 

I.10 Erorile,defectele,rebuturilesuntmai frecvente la sfârşitul schimbului/săptămânii?

 

0.5

I.11 

Sunt respectate pauzele prevăzute în cursul schimbului de lucru? 

 

1.0

 

I.12 Sistemul de iluminat artificial este în permanenţă în stare de funcţionare? 

 

2.0

I.13 

Se asigură curăţarea regulată a geamurilor (asigurarea iluminatului natural)? 

 

1.0

 

I.14 Există sistem de iluminat de siguranţă? 

 

1.5

 

I.15 După efectuarea unor modificări ale instalaţiei de iluminat s-a făcut verificarea nivelului de iluminare?

 

1.0

TOTAL

     
ZGOMOT

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

II.1 

Se realizează măsurări ale nivelului de zgomot, periodic şi după modificări ale locului de muncă?

 

1.5

II.2 

Nivelul de zgomot măsurat depăşeşte limitele maxime admise de NGPM? 

 

2.0

II.3 

Angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora participă la determinările şi măsurările de zgomot efectuate?

 

2.0Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

II.4 

Angajatorul asigură păstrarea rapoartelor de măsurare a zgomotului şi fişelor privind starea auzului angajaţilor?

 

2.0

II.5 

Medicul, angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora au acces la aceste date? 

 

1.5

II.6 

La locurile de muncă unde expunerea personală zilnică a unui angajat depăşeşte 80dB(A) sau când valoarea maximă a presiunii acustice instantanee neponderate este mai mare de 112 Pa, s-au luat măsuri ca angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora să fie informaţi şi instruiţi corespunzător (NGPM, art.604)?

 

1.0

II.7 

Locurile de muncă unde expunerea personală zilnică la zgomot depăşeşte 85dB(A) sau unde valoarea maximă a presiunii acustice instantanee neponderate depăşeşte 200 Pa sunt marcate cu panouri de semnalizare a obligativităţii purtării EIP, iar accesul este limitat?

15 

1.0

II.8 

Pentru aceste locuri de muncă s-au întreprins următoarele acţiuni: − identificarea cauzelor nivelului de zgomot ridicat; 

− stabilirea unui program de măsuri tehnico-organizatorice de reducere a expunerii angajaţilor la zgomot?

20 

1.0

II.9 

Angajaţii au la dispoziţie EIP împotriva zgomotului? 

20 

1.0

II.10 

Angajaţii utilizează în mod corect şi curent EIP din dotare? 

20 

2.0

II.11 

Calitatea EIP este corespunzătoare? 

− EIP trebuie să fie certificate, iar achiziţionarea se face numai împreună cu certificatul de conformitate; 

− EIP trebuie să asigure un nivel de zgomot la urechea persoanei sub 80dB(A)

15 

1.5

II.12 

Angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora sunt consultaţi la alegerea modelului de EIP?

2.0

II.13 

La locurile de muncă unde expunerea personală zilnică la zgomot a angajaţilor nu poate fi redusă sub 85 dB(A) este asigurată examinarea stării auzului personalului atât la angajare cât şi periodic?

20 

1.5

II.14 

Dacă s-au pus în evidenţă depăşiri ale limitelor maxime admise de zgomot s au luat măsuri tehnice pentru reducerea acţiunii nocive a zgomotului? − măsuri de combatere a zgomotului la sursă; 

− măsuri de izolare a surselor de zgomot (ecrane sau carcase fonoizolante); − măsuri de combatere a zgomotului la receptor (cabine fonoizolante).

20 

0.5

II.15 

Angajaţii sunt instruiţi privind riscul expunerii la acţiunea zgomotului şi modul de utilizare a EIP?

15 

1.0

II.16 

Programul de lucru pe posturi de muncă a fost stabilit în funcţie de durata expunerii la zgomot?

15 

1.5

II.17 

S-au luat măsuri de prevenire a propagării zgomotului la locurile de muncă învecinate?

15 

1.5

II.18 

Dispozitivele de insonorizare cu care sunt eventual dotate unele maşini sau instalaţii împiedică operatorii de a avea informaţiile necesare bunei lor funcţionări?

15 

1.0

TOTAL

     VIBRAŢII 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

III.1 

S-au efectuat la locul de muncă măsurări ale nivelului de vibraţii de către persoane autorizate?

 

1.0

III.2 

S-au luat măsuri ca nivelurile de vibraţii să nu depăşească limitele admise de NGPM?

 

1.0Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

III.3 

Conducătorii de autovehicule se plâng de dureri lombare sau de spate? 

 

1.0

III.4 

Angajaţii se plâng de înţepături sau de amorţeală a degetelor? 

 

2.0

III.5 

Angajaţii se plâng de dureri la articulaţiile mâinilor, ale pumnilor sau ale umerilor?

 

1.5

III.6 

Angajaţii lucrează în frig sau umezeală? 

 

2.0

III.7 

Problema vibraţiilor a fost cuprinsă în raportul de medicina muncii al medicului unităţii?

 

1.5

III.8 

Vehiculele generatoare de vibraţii (camioanele, tractoarele, cărucioarele automotoare ş.a.) sunt dotate cu scaun vibroizolant?

 

0.5

III.9 

Uneltele portative sunt dotate cu mânere sau manşoane vibroizolante? 

 

1.0

III.10 

Uneltele portative sunt verificate din punct de vedere al echilibrului dinamic? 

 

1.5

III.11 

Maşinile şi instalaţiile generatoare de vibraţii sunt montate pe elemente vibroizolante?

 

1.5

III.12 

Pentru vibraţiile cu acţiune locală transmise sistemului mână-braţ au fost luate măsuri preventive medicale, tehnice şi organizatorice? (NGPM, art.626)

20 

1.0

TOTAL

     AMBIANŢA TERMICĂ 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

IV.1 

Angajaţii sunt expuşi la căldură, frig, curenţi de aer sau la intemperii? 

 

2.0

 

IV.2 Salariaţii se plâng de căldură, frig, curenţi de aer sau intemperii? 

 

2.0

 

IV.3 Activitatea lor comportă probleme de natură termică (transpiraţie de postură ş.a.)?

 

1.5

 

IV.4 Există un sistem de climatizare eficient? 

 

1.0

 

IV.5 Sistemul de climatizare este întreţinut în mod regulat? 

 

1.0

 

IV.6 La locul de muncă analizat, munca prezintă disconfort din punct de vedere al ambianţei termice?

 

1.5

 

IV.7 La locul de muncă analizat, angajaţii sunt constrânşi la imobilitate?

   
 

IV.8 La locul de muncă analizat angajaţii sunt expuşi frecvent la surse de căldură sau de frig?

 

1.5

 

IV.9 La locul de muncă analizat angajaţii sunt obligaţi să manipuleze corpuri care nu sunt la temperatura mediului ambiant?

 

1.5

IV.1 

0

În cazul ambianţelor calde sau reci, angajaţilor li se acordă echipamentele individuale de protecţie adecvate?

 

1.0

IV.1 

1

Aceste echipamente asigură protecţia împotriva riscurilor existente? 

 

1.5

IV.1 

2

Aceste echipamente permit realizarea sarcinilor de muncă în condiţii corespunzătoare?

 

1.5

IV.1 

3

La locul de muncă analizat, salariaţii sunt expuşi surselor de radiaţii calorice (cuptoare, flăcări deschise, infraroşii ş.a.)?

 

2.0

 

IV.1 Există dispozitive de protecţie împotriva surselor de căldură sau de frig? 

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

       

IV.1 

5

Sunt prevăzute pauze în sistemul de organizare a muncii? 

 

1.5

IV.1 

6

Salariaţii au la dispoziţie o încăpere cu temperatură normală? 

 

1.5

IV.1 

7

Salariaţii au la dispoziţie băuturi răcoritoare sau calde? 

 

2.0

TOTAL

     AGENŢI CHIMICI 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

V.1 

Generalităţi 

Există o listă a tuturor substanţelor sau produselor periculoase folosite la locul de muncă analizat?

 

1.5

V.2 

Există instrucţiuni de utilizare, manipulare, stocare şi de prevenire a efectelor substanţelor sau produselor periculoase folosite?

 

2.0

V.3 

Sunt cunoscute efectele toxice ale acestor substanţe sau produse? 

 

2.0

V.4 

Dintre produsele cu acelaşi efect conducerea persoanei juridice a ales pe cel mai puţin periculos?

 

1.5

V.5 

S-au precizat persoanele care numai ele pot utiliza sau manipula substanţele sau produsele periculoase?

 

1.5

V.6 

Angajaţii se plâng de iritaţii ale pielii sau ale mucoaselor? 

 

1.5

V.7 

Se utilizează pictograme pentru substanţele şi produsele periculoase? 

 

2.0

V.8 

Angajaţii care utilizează substanţele sau produsele respective cunosc semnificaţia pictogramelor?

 

1.5

V.9 

Substanţele şi produsele periculoase sunt recepţionate de la furnizori cu fişele lor de securitate?

 

2.0

 

V.10 Aceste fişe sunt transmise la medicul de întreprindere? 

 

2.0

 

V.11 Există instalaţii de captare (hote fixe sau mobile) şi de evacuare a vaporilor sau a pulberilor generate de substanţele sau produsele periculoase?

 

1.5

V.12 

Sunt întreţinute în mod corespunzător aceste instalaţii de captare şi evacuare? 

 

1.5

 

V.13 Există locuri special amenajate pentru depozitarea deşeurilor periculoase? 

 

1.5

 

V.14 Există instalaţii în stare de funcţionare pentru măsurarea concentraţiilor periculoase?

 

2.0

 

V.15 Există mijloace în stare de funcţionare, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor?

 

2.0

V.16 

S-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea şi combaterea electricităţii statice?

 

2.0

V.17 

S-au luat măsurile corespunzătoare pentru prevenirea apariţiei de scântei, suprafeţe fierbinţi, flăcări neprotejate?

 

1.5

V.18 

S-au luat măsuri de restrângere a accesului în zonele periculoase a persoanelor neautorizate?

 

1.5

V.19 

Se efectuează periodic controale de sănătate a salariaţilor expuşi la efectele substanţelor periculoase?

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

V.21 

Sunt elaborate proceduri speciale pentru tratarea deşeurilor periculoase? 

 

2.0

V.22 

Se cunoaşte precis circuitul, la nivel de secţie, atelier, întreprindere, a substanţelor şi produselor periculoase?

 

2.0

 

V.23 A fost analizată prezenţa agenţilor chimici periculoşi la locul de muncă (art. 446, secţiunea 1, Cap I, Titlul VI din NGPM)?

 

2.0

 

V.24 Pentru măsurarea şi evaluarea concentraţiei agenţilor chimici din aer la locul de muncă se utilizează metode standardizate?

 

1.5

 

V.25 Au fost luate măsuri de eliminare sau reducere la minim a riscurilor privind securitatea şi sănătatea angajaţilor în procesele de muncă care implică agenţi chimici periculoşi (art. 453, 457 şi 458 din NGPM)?

 

2.0

V.26 

S-a analizat posibilitatea evitării folosirii unui agent chimic periculos prin înlocuirea lui cu un agent chimic sau proces tehnologic mai puţin periculos?

 

2.0

 

V.27 Dacă natura activităţii nu permite eliminarea riscului prin înlocuire, se aplică măsuri de prevenire şi protecţie adecvate (art.456)?

 

1.5

 

V.28 Există planuri şi proceduri pentru situaţii de urgenţă? 

 

1.5

 

V.29 Planurile şi procedurile pentru situaţii de urgenţă sunt cunoscute de angajaţi? 

 

1.5

 

V.30 Planurile şi procedurile pentru situaţii de urgenţă sunt verificate prin exerciţii practice efectuate periodic?

 

2.0

 

V.31 Planurile şi procedurile pentru situaţii de urgenţă cuprind precizări privind: − limitarea accesului angajaţilor în zona afectată; 

− asigurarea EIP pentru angajaţii care au acces în zona afectată; − modalităţile de avertizare şi comunicare

 

2.0

 

V.32 Planurile şi procedurile pentru situaţii de urgenţă sunt cunoscute de serviciile de urgenţă interne şi externe?

 

2.0

 

V.33 Angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora au la dispoziţie toate informaţiile necesare privind agenţii chimici periculoşi cu care se lucrează (art.464)?

 

1.5

 

V.34 Producerea sau folosirea agenţilor chimici enumeraţi în NGPM anexa 34 se face numai în condiţiile prevăzute de art.466 – 468 din NGPM?

 

1.5

V.35 

Supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează conform prevederilor NGPM (art.470 – 473 şi 476)?

 

2.0

 

V.36 Utilizarea carbonatului bazic de plumb (ceruză), a sulfatului de plumb şi a miniului de plumb se face în condiţiile prevăzute de NGPM (art.474 şi 475)?

 

1.5

 

V.37 Medicul de medicina muncii cunoaşte obligaţiile care-i revin în situaţia în care descoperă un angajat a cărui stare de sănătate este afectată ca rezultat al expunerii în procesul de muncă la un agent chimic periculos (art.477 NGPM)?

 

1.5

 

V.38 Angajatorul cunoaşte obligaţiile care-i revin în situaţia în care sunt semnalate efecte asupra stării de sănătate a unui angajat (art.477, NGPM)?

 

2.0

V.39 

Azbest 

S-a realizat evaluarea de risc astfel încât să se determine natura şi gradul de expunere al angajatului la pulberea degajată din azbest şi/sau din materiale cu conţinut de azbest?

 

2.0

 

V.40 Activităţile de extracţie, fabricare şi transformare a azbestului se fac conform NGPM (art.482)?

 

1.5

V.41 

S-au luat măsuri de reducere a expunerii angajaţilor la pulberea generată din azbest şi/sau din materiale cu conţinut de azbest, până la o valoare sub limita maximă admisibilă? (art.484, NGPM)

 

1.5

 

V.42 Măsurarea conţinutului de azbest în aer la locul de muncă se face conform cerinţelor NGPM (art.485)?

 

1.5

 

V.43 Dacă este necesară utilizarea EIP s-au luat măsuri ca purtarea acestora să fie limitată pentru fiecare angajat la minimum necesar?

 

2.0

 

V.44 Angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora sunt consultaţi asupra măsurilor care trebuie luate în cazul în care se prevede o depăşire a valorilor limimtă stabilite, înainte ca activităţile respective să se desfăşoare? (art.487, NGPM)

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

V.45 Lucrările de demolare sau de îndepărtare a azbestului şi/sau a materialelor cu conţinut de azbest se realizează pe baza unui plan de lucru? (art.488, NGPM)

 

2.0

 

V.46 Angajatorul asigură informarea adecvată a angajaţilor care desfăşoară activităţi ce implică expunerea la azbest şi/sau a reprezentanţilor acestora? (art.489 şi 490, NGPM)

 

1.5

 

V.47 Angajatorul asigură evaluarea stării de sănătate a angajaţilor? (art.491 şi 492 din NGPM)

 

1.5

 

V.48 Medicul de medicina muncii furnizează angajaţilor vizaţi informaţii şi recomandări cu privire la evaluarea stării lor de sănătate? (art.493 NGPM)

 

2.0

 

V.49 Există un registru de expunere a angajaţilor la azbest şi/sau materiale care conţin azbest? (art.495 din NGPM) 

− este indicată natura şi durata activităţii şi a expunerii; 

− medicul de medicina muncii are acces la acest registru; − fiecare angajat are acces la propriile rezultate; 

− angajaţii şi/sau reprezentanţii acestora au acces la rezultatele colective anonime cuprinse în acest registru

 

1.5

TOTAL

     AGENŢI CANCERIGENI ŞI MUTAGENI 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

VI.1 

Evaluarea riscurilor privind expunerea la agenţi cancerigeni şi mutageni se realizează periodic şi la orice modificare a condiţiilor de muncă ce pot influenţa această expunere? (art.498, NGPM)

 

1.5

VI.2 

S-a analizat posibilitatea utilizării unei substanţe sau a unui preparat sau procedeu nepericulos sau mai puţin periculos pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor? (art.499 NGPM)

 

2.0

VI.3 

Dacă nu este posibilă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen s-au luat măsuri de producere sau utilizare a acestuia într-un sistem închis sau alte măsuri de reducere a expunerii angajaţilor la cel mai scăzut nivel posibil (cu respectarea valorilor limită stabilite de NGPM)?

 

2.0

VI.4 

S-au limitat cantităţile de agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă? 

 

1.5

VI.5 

S-a limitat numărul de angajaţi expuşi sau susceptibili de a fi expuşi, la nivelul cel mai scăzut posibil?

 

1.5

VI.6 

Există un sistem de ventilaţie locală (exhaustare) sau generală adecvat? 

 

1.5

VI.7 

Se realizează măsurători ale nivelurilor agenţilor cancerigeni sau mutageni în mediul de muncă, cu utilizarea metodelor în vigoare?

 

2.0

VI.8 

Angajaţii sunt informaţi adecvat atunci când există riscuri pentru securitate şi sănătate? (art.501, 506 şi 507 din NGPM)

 

2.0

VI.9 

Zonele de risc sunt deliminate şi semnalizate corespunzător? 

 

1.5

 

VI.10 Accesul în zonele de risc este restricţionat? 

 

1.5

 

VI.11 Există planuri pentru situaţii de urgenţă care ar putea antrena expuneri anormal de ridicate? (art.502)

 

1.5

 

VI.12 Depozitarea, manipularea şi transportul agenţilor cancerigeni sau mutageni se fac cu reducerea la minimum a riscurilor de expunere?

 

2.0

 

VI.13 S-au stabilit măsuri de limitare a expunerii angajaţilor şi de protecţie a acestora în timpul unor activităţi pentru care este previzibilă creşterea semnificativă a expunerii? (art.503, NGPM)

 

2.0

 

VI.14 S-au stabilit şi se aplică măsuri de igienă şi protecţie individuală? (art.505, NGPM)

 

2.0

 

VI.15 Angajatorul asigură consultarea şi participarea angajaţilor şi/sau a 

 

1.5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

reprezentanţilor acestora la rezolvarea problemelor de securitate şi sănătate a muncii cauzate de expunerea la agenţi cancerigeni şi/sau mutageni?

   
 

VI.16 Angajatorul asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor? (art.509 din NGPM)

 

1.5

TOTAL

     AGENŢI BIOLOGICI 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

VII.1 

Evaluarea riscurilor privind expunerea la agenţi biologici se realizează periodic şi la orice modificare a condiţiilor de muncă ce pot influenţa această expunere? (art.515-517, NGPM)

 

1.5

VII.2 

S-a analizat posibilitatea utilizării unor agenţi biologici nepericuloşi sau mai puţin periculoşi pentru sănătatea angajaţilor?

 

2.0

VII.3 

S-a limitat numărul de angajaţi expuşi sau care pot fi expuşi la minimum posibil?

 

2.0

VII.4 

S-au stabilit şi se aplică măsuri de control tehnic pentru evitarea sau reducerea la minimum a diseminării agenţilor biologici la locul de muncă?

 

1.5

VII.5 

S-au stabilit şi se aplică măsuri de protecţie colectivă şi/sau individuală atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace? (art.522, NGPM)

 

1.5

VII.6 

Zonele periculoase sunt delimitate şi semnalizate corespunzător? 

 

1.5

VII.7 

Există planuri pentru situaţii de urgenţă? 

 

2.0

VII.8 

Există un sistem de detectare a agenţilor biologici în afara izolării fizice primare

 

2.0

VII.9 

Sunt asigurate mijloace pentru colectarea, depozitarea şi eliminarea deşeurilor în deplină securitate?

 

2.0

VII.1 

0

S-au stabilit şi se aplică măsuri de manipulare şi transport a agenţilor biologici în condiţii de securitate?

 

1.5

VII.1 

1

Angajatorul asigură informarea şi instruirea corespunzătoare a angajaţilor şi/sau a reprezentanţilor acestora? (art.523 şi 524, NGPM)

 

1.5

VII.1 

2

Sunt elaborate şi afişate la locul de muncă instrucţiuni de securitate? 

 

2.0

VII.1 

3

S-a întocmit lista angajaţilor expuşi la agenţi biologici din grupa 3 şi/sau 4? (art.525 din NGPM)

 

1.5

VII.1 

4

Medicul de medicina muncii, autoritatea competentă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi orice persoană responsabilă cu securitatea şi sănătatea la locul de muncă au acces la această listă?

 

2.0

VII.1 

5

Angajatorul asigură consultarea şi participarea angajaţilor şi/sau a reprezentanţilor acestora la rezolvarea problemelor de securitate şi sănătate a muncii cauzate de expunerea la agenţi biologici?

 

1.5

VII.1 

6

Angajatorul asigură supravegherea stării de sănătate a angajaţilor? (art.528, NGPM)

 

2.0

VII.1 

7

Angajaţii au acces la rezultatele supravegherii lor medicale? 

 

2.0

VII.1 

8

În cadrul serviciilor medicale şi veterinare angajatorii au luat măsuri corespunzătoare pentru protecţia sanitară şi securitatea angajaţilor? (art.529(1) din NGPM)

 

1.5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

VII.1 

9

În serviciile de izolare cu pacienţi umani sau animale contaminaţi sau care ar putea fi contaminaţi cu agenţi biologici din grupele 3 şi 4 angajatorul a luat măsuri de izolare corespunzătoare? (art.529(3) din NGPM)

 

1.5

VII.2 

0

Angajatorul a stabilit măsurile necesare pentru laboratoare în funcţie de grupa în care se încadrează agentul biologic? (art.530 din NGPM)

 

1.5

TOTAL

     VENTILARE INDUSTRIALĂ 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

VIII.1 

S-a analizat posibilitatea suprimării sau reducerii surselor de degajare a noxelor?

 

1.5

 

VIII.2 S-au efectuat măsurători ale nivelului de noxe? 

 

2.0

 

VIII.3 Locul de muncă analizat este poluat cu noxe provenind de la alte locuri de muncă?

 

2.0

 

VIII.4 Dacă nu este posibilă suprimarea sau reducerea surselor de degajare a noxelor s-au luat măsuri alternative corespunzătoare? 

− închiderea utilajelor în carcase în care se creează depresiune; − utilizarea instalaţiilor de ventilare locală; 

− utilizarea instalaţiilor de ventilare generală.

 

1.5

− 

VIII.5 Instalaţia de ventilare asigură eliminarea sau reducerea până la limitele admise a noxelor? 

fumuri, gaze şi vapori toxici sau nocivi; 

substanţe sau amestecuri explozive; 

substanţe iritante sau mirositoare; 

pulberi de orice natură; 

căldură; 

umiditate; 

curenţi de aer.

 

1.5

 

VIII.6 Echipamentele tehnice susceptibile să producă poluarea aerului la locul de muncă sunt prevăzute din concepţie cu sisteme eficiente de captare a noxelor?

 

1.5

 

VIII.7 Echipamentele tehnice care degajă noxe foarte periculose sunt amplasate în încăperi separate sau cabine dacă nu este posibilă carcasarea sau utilizarea unor instalaţii de ventilare locală eficiente?

 

2.0

 

VIII.8 Instalaţiile de ventilare destinate combaterii noxelor foarte periculoase sau cu pericol ridicat de incendiu/explozie sunt întreţinute corespunzător? −verificare periodică prin măsurători şi determinări specifice; −remedierea operativă a deficienţelor constatate.

 

2.0

 

VIII.9 Pulberile foarte periculoase sau cu pericol ridicat de incendiu/explozie sunt îndepărtate corect? (art.548 din NGPM)

 

2.0

 

VIII.10 Depozitarea pulberilor periculoase se face corect? (art.549) 

 

1.5

 

VIII.11 Există instalaţii de ventilare de avarie corespunzătoare? (art.552 din NGPM)

 

1.5

 

VIII.12 Dacă aerul de combustie pentru agregatele de ardere se ia din interior se asigură introducerea forţată a aerului de compensare? (art.554)

 

1.5

 

VIII.13 Prizele de aer proaspăt captează aerul din zone neimpurificate sau sunt prevăzute cu sisteme de tratare a aerului captat?

 

2.0

 

VIII.14 Instalaţiile de ventilare pentru introducerea aerului proaspăt şi cele prevăzute cu camere de amestec pentru recirculaţia aerului corespund cerinţelor normelor în vigoare? (art.556 din NGPM)

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

VIII.15 Instalaţiile de ventilare sunt realizate corespunzător particularităţilor noxelor pentru care sunt destinate? (art.557– 559, 561, 570 din NGPM)

 

1.5

 

VIII.16 Aerul poluat cu pulberi, fum, gaze sau vapori este epurat înainte de evacuarea în atmosferă?

 

1.5

 

VIII.17 Sunt asigurate dispozitive şi aparate pentru controlul funcţionării instalaţiilor de ventilare şi controlul microclimatului?

 

1.5

 

VIII.18 Sunt asigurate sisteme fixe şi portabile pentru detecţia şi măsurarea concentraţiilor de gaze sau pulberi toxice, inflamabile sau explozive? (art.562(2) şi 563 din NGPM)

 

2.0

 

VIII.19 La punerea în funcţiune a sistemului de ventilare s-a verificat respectarea parametrilor din proiect? (art.564 şi 568 din NGPM)

 

2.0

 

VIII.20 În cazul modificării fluxului tehnologic sau modificarea sortimentelor de produse, s-a asigurat protecţia împotriva noilor noxe apărute?

 

2.0

 

VIII.21 Există instrucţiuni privind modul de utilizare, întreţinere, supraveghere şi control al instalaţiilor de ventilare?

 

1.5

 

VIII.22 Există o fişă tehnică a instalaţiei de ventilare? 

 

1.5

 

VIII.23 Instalaţia de ventilare este întreţinută în mod corespunzător? (art.567 din NGPM)

 

2.0

 

VIII.24 Instalaţia de ventilare are prevăzute măsuri pentru combaterea electricităţii statice?

 

1.5

 

VIII.25 S-a verificat prin măsurători eficacitatea legăturii la pământ? 

 

2.0

 

VIII.26 Salariaţii care lucrează în spaţii închise (recipienţi, conducte, puţuri, galerii ş.a.) sunt protejaţi în mod corespunzător expunerii la noxe prin sisteme de captare şi ventilare corespunzătoare?

 

2.0

 

VIII.27 În cazul existenţei unor noxe reziduale, salariaţii sunt dotaţi cu mijloace individuale de protecţie corespunzătoare?

 

2.0

TOTAL

     ECHIPAMENTE TEHNICE 

(maşini, instalaţii mobile, instalaţii de ridicat) 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

IX.1 

La alegerea echipamentelor tehnice s-au luat în considerare şi aspectele privind securitatea şi sănătatea în muncă?

 

0.5

IX.2 

Verificările şi întreţinerea echipamentelor tehnice sunt efectuate şi înregistrate corespunzător? (art.283, 301, 316 NGPM)

 

1.0

IX.3 

Utilizarea echipamentelor tehnic este permisă numai angajaţilor desemnaţi şi instruiţi adecvat?

 

1.0

IX.4 

Reglarea, repararea, modificarea sau întreţinerea echipamentelor tehnice este permisă numai angajaţilor desemnaţi şi instruiţi adecvat?

 

1.0

IX.5 

Angajaţii dispun de informaţii adecvate şi de instrucţiuni scrise privind utilizarea echipamentelor tehnice?

 

1.0

IX.6 

Echipamentul tehnic este amplasat, instalat şi utilizat corespunzător? (art.287, 310, 312, 313 NGPM)

 

1.0

IX.7 

Există pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnică sau alt document similar?

 

1.0

IX.8 

Există pentru fiecare echipament tehnic un document în care să fie specificate măsurile de protecţie a muncii? (art.288, 289 şi 311 din NGPM)

 

1.0

IX.9 

Echipamentul tehnic este prevăzut cu mijoace de protecţie adecvate? (art.295, 297, 299, 302, 304 – 307, 314 şi 318 din NGPM)

 

1.5

 

IX.10 Probele experimentale ale echipamentelor tehnice sunt executate sub conducerea unei persoane desemnate şi cu aplicarea unor măsuri speciale de protecţie a muncii?

 

2.0

 

IX.11 Echipamentele tehnice sunt prevăzute cu avertizări şi marcaje corespunzătoare? (art.300, 303 şi 315 din NGPM)

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

IX.12 Echipamentele tehnice respectă principiile ergonomice de proiectare şi utilizare?

 

1.5

 

IX.13 Sistemele de comandă asigură exploatarea echipamentului tehnic în condiţii de securitate?

 

1.5

IX.14 

Echipamente tehnice mobile, cu sau fără autopropulsie 

Echipamentele tehnice mobile sunt construite astfel încât să se asigure exploatarea în condiţii de securitate?

 

1.5

 

IX.15 Angajaţii care conduc echipamentele tehnice mobile sunt instruiţi corespunzător?

 

2.0

 

IX.16 S-au stabilit măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru prevenirea accidentării angajaţilor care se deplasează pe jos?

 

2.0

IX.17 

Instalaţii sub presiune, de ridicat şi transportat 

Instalaţiile sub presiune, de ridicat şi transportat sunt avizate tehnic şi verificate de ISCIR?

 

1.5

 

IX.18 Intervenţiile la aceste instalaţii se realizează numai de către personal calificat, instruit şi autorizat în acest scop?

 

1.0

 

IX.19 Echipamentele tehnice sunt marcate în mod corespunzător? 

 

1.5

 

IX.20 Echipamentele tehnice sunt realizate astfel încât să se asigure exploatarea în condiţii de securitate? (art.398-400 din NGPM)

 

2.0

 

IX.21 Exploatarea echipamentelor tehnice se face în mod corect? (art.401-411 din NGPM)

 

1.5

IX.22 

Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime Alegerea echipamentului tehnic s-a făcut pe baza unei analize a cerinţelor de securitate?

 

1.5

 

IX.23 S-au identificat măsuri adecvate de reducere a riscurilor, în funcţie de tipul de echipament ales?

 

1.5

 

IX.24 Utilizarea scărilor se face în mod corect? (art.418-420 din NGPM) 

 

2.0

 

IX.25 Utilizarea schelelor se face în mod corect (art.421 – 426 din NGPM) 

 

1.0

 

IX.26 Tehnicile de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor asigură îndeplinirea cerinţelor de securitate?

 

2.0

IX.27 

Echipamente pentru fluide energetice 

Dispozitivele de siguranţă, aparatura de măsură, control, reglare şi protecţie sunt în stare de funcţionare?

 

2.0

 

IX.28 Există instrucţiuni de utilizare şi instrucţiuni de protecţie a muncii pentru fiecare fluid energetic?

 

2.0

 

IX.29 Există un program propriu de prevenire şi lichidare a avariilor şi a urmărilor acestora?

 

2.0

IX.30 

Echipamente portabile şi unelte manuale 

Echipamentele portabile acţionate electric sau pneumatic îndeplinesc cerinţele de securitate din punct de vedere constructiv?

 

1.5

 

IX.31 Uneltele manuale asigură îndeplinirea cerinţelor de securitate din punct de vedere constructiv şi al condiţiilor de utilizare?

 

1.5

 

IX.32 Uneltele manuale sunt verificate la începutul fiecărui schimb, fiind utilizate numai cele cu o stare tehnică corespunzătoare?

 

1.5

TOTAL

     AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCĂ 

(principii ergonomice) 

 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

X.1 

Angajaţii au sesizat probleme ale vederii (lăcrimare, usturimi)? 

 

1.5

X.2 

Membrii comitetului de sănătate şi securitate în muncă au fost consultaţi la amenajarea locului de muncă?

 

1.5

X.3 

Dotarea locului de muncă este suficientă în perioadele de vârf ale activităţii? 

 

2.0

X.4 

În perioadele de vârf, dificultăţile de a ordona priorităţile în comenzi (oprirea unei comenzi pentru a porni o altă comandă mai urgentă) creează încurcături la locul de muncă?

 

1.5

X.5 

Există probleme specifice cu anumite produse particulare? 

 

1.0

X.6 

Operatorii reclamă unele dificultăţi în urmărirea în acelaşi timp a informaţiilor vizuale necesare şi efectuarea comenzilor?

 

1.5

X.7 

Există obstacole care împiedică observarea corectă a semnalelor luminoase, a comenzilor sau a pieselor?

 

1.5

X.8 

În cazul locurilor de muncă care reclamă poziţia şezut, pot fi reduse distanţele şi frecvenţa deplasărilor pentru aprovizionare, evacuarea pieselor, control?

 

1.0

X.9 

Persoanele care lucrează în poziţia şezând pot să-şi întindă picioarele? 

 

1.5

X.10 

Locurile de muncă cu operatori în poziţie în picioare pot fi modificate astfel încât operatorii să stea în poziţie şezând?

 

1.5

X.11 

Există angajaţi de talie mică sau mare care se plâng de dureri de spate? 

 

1.5

X.12 

Persoanele care se plâng de dureri de picioare lucrează în poziţia în picioare? 

 

1.0

TOTAL

     
AMENAJAREA SPAŢIILOR DE LUCRU 

(clădiri şi alte construcţii) 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

XI.1 

În spaţiile de lucru analizate (atelier, secţie) cu zone de lucru (chiar punctuale) unde există pericolul căderilor de la înălţime, s-au luat măsurile necesare pentru a se evita asemenea accidente?

 

1.5

XI.2 

Sarcinile sunt deplasate deasupra salariaţilor? 

 

2.0

XI.3 

S-au luat măsuri ca noxele de la un loc de muncă să nu se propage şi la alte locuri de muncă?

 

2.0

XI.4 

Culoarele destinate special pentru circulaţie respectă prevederile din NGPM Titlul IV, capitolul III ?

 

1.5

XI.5 

Culoarele destinate circulaţiei autovehiculelor sunt clar separate de cele destinate circulaţiei persoanelor?

 

1.5

XI.6 

Amplasamentele necesare stocării materialelor sau materiilor prime, sunt suficiente pentru perioadele de vârf ale activităţii?

 

1.5

XI.7 

Zonele comune diferitelor locuri de muncă sunt suficiente în condiţiile în care în fiecare dintre acestea se desfăşoară o activitate de vârf?

 

2.0

XI.8 

Instalaţiile tehnico-utilitare corespund prevederilor N.G.P.M. Titlul IV Cap. V?

 

2.0

XI.9 

Locurile, echipamentele şi materialele sanitare sunt suficiente? 

 

2.0

 

XI.10 Pentru amenajarea unui loc de muncă, s-au elaborat iniţial planuri de amenajare în diferite variante de amplasare?

 

1.5

 

XI.11 În cazul achiziţionării unui nou utilaj, se ia în considerare necesitatea ca acesta să se integreze în circuitul de materii prime şi materiale, în circuitul produselor finite, al personalului, în planul general de întreţinere, de curăţenie?

 

1.5

 

XI.12 Documentaţiile tehnice de execuţie ale construcţiei sunt astfel executate încât la o exploatare normală a instalaţiilor tehnologice să se prevină accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale (NGPM Titlul IV Cap.I, art. 191)?

 

2.0

 

XI.13 Sunt respectate obligaţiile executantului la realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să prevină producerea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale (NGPM Titlul IV, Cap.I, art. 192)?

 

1.5

 

XI.14 Sunt respectate obligaţiile beneficiarului la preluarea şi exploatarea construcţiei, în condţii care să asigure securitatea muncii (NGPM Titlul IV, Cap.I, art. 193)?

 

2.0

 

XI.15 Prin specificul său, clădirea respectă condiţiile de amplasare prevăzute în NGPM Titlul IV, Cap.II ?

 

2.0

 

XI.16 Sunt respectate prevederile NGPM Titlul IV Cap.IV, art. 206 privind înălţimea încăperii?

 

2.0

 

XI.17 La dimensionarea suprafeţelor de lucru şi a volumului încăperii s-au luat în considerare prevederile NGPM, Titlul IV Cap.IV, art. 207?

 

1.5

 

XI.18 Dotările social-sanitare se asigură conform NGPM Titlul IV Cap.VI, art. 213, 214?

 

2.0

 

XI.19 Locurile de muncă sunt asigurate cu puncte de alimentare cu apă de băut conform prevederilor NGPM art. 216?

 

2.0

 

XI.20 Locurile de muncă unde există riscul de arsuri cu substanţe chimice sau de aprindere a îmbrăcămintei sau echipamentului individual de protecţie sunt asigurate duşuri de salvare cu apă potabilă sau soluţii neutralizante?

 

1.5

 

XI.21 Căile de circulaţie din clădiri ,hale, depozite sau alte încăperi de lucru respectă prevederile art. 200, NGPM ?

 

1.5

 

XI.22 Căile de circulaţie din clădiri ,hale, depozite sau alte încăperi sunt marcate vizibil, au legături directe spre căile de evacuare şi sunt menţinute libere şi curate? 

 

1.5

TOTAL

     
INCENDII ŞI EXPLOZII 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XII.1 

S-au efectuat investigaţii privind sursele potenţiale de incendii şi explozii? 

 

2.0

XII.2 

Se cunosc localizările şi cantităţile de materiale inflamabile şi explozive care se găsesc în secţia (atelierul) în care este plasat locul de muncă analizat?

 

1.5

XII.3 

Există în secţie (atelier) suficiente mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor?

 

2.0

XII.4 

Sunt acestea adaptate la tipul de foc contra căruia trebuie să se lupte? 

 

2.0

XII.5 

Materialele combustibile sunt separate de sursele de foc existente? 

 

2.0

XII.6 

Mijloacele de stingere a incendiilor sunt uşor accesibile? 

 

1.5

XII.7 

Angajaţii cunosc măsurile care trebuie luate în cazul unui început de incendiu (şi/sau explozie)?

 

2.0

XII.8 

În secţie (atelier) este pus la punct un plan de prevenire împotriva riscurilor de incendiu (şi/sau explozie)?

 

2.0

XII.9 

Există "permis de foc" la toate locurile unde se lucrează cu foc deschis? 

 

1.5

 

XII.10 Amenajările de evacuare a personalului sunt menţinute în permanenţă în stare funcţională?

 

1.5

 

XII.11 Sistemele de prevenire şi semnalizare a incendiilor sunt în stare perfectă de funcţionare?

 

2.0

 

XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt menţinute tot timpul în stare degajată? 

 

1.5

 

XII.13 Afişele şi indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unor permanente actualizări?

 

1.0

 

XII.14 Verificarea extinctoarelor se face în termenul prevăzut de norme? 

 

2.0

 

XII.15 În cazul degajării în atmosferă a unor substanţe infamabile sau în amestec cu aerul explozive (ex. făină, zahăr, praf de lemn, solvenţi) există sisteme de captare eficiente?

 

2.0

 

XII.16 În locurile de muncă unde apar pericole datorită încărcărilor electrostatice, există dispozitive pentru anihilarea acestor fenomene?

 

1.5

TOTAL

     ELECTROSECURITATE 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XIII.1 

Echipamentele tehnice electrice sunt proiectate, construite, montate, întreţinute şi exploatate, astfel încât să fie respectate limitele admise ale curenţilor prin corpul omului, ale impedanţei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere şi de pas şi ale tensiunilor de lucru, conform anexelor 25 - 30 din NGPM?

 

2.0

XIII.2 

La exploatarea echipamentelor electrice există documentele prevăzute în art. 373, secţiunea 4, Cap. V din NGPM?

 

2.0

XIII.3 

Sunt aplicate măsurile tehnice pentru protecţia muncii împotriva electrocutării prin atingere directă menţionate în art. 346, secţiunea 2, Cap. V din NGPM?

 

2.0

XIII.4 

Sunt aplicate măsurile organizatorice împotriva electrocutării prin atingere directă?

 

2.0

XIII.5 

Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă, se aplică şi măsuri organizatorice sau numai măsuri şi mijloace de protecţie tehnice?

 

1.5

XIII.6 

Reţelele izolate faţă de pământ respectă prevederile art.357, secţiunea 3, Cap. V din NGPM?

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XIII.7 

Carcasele şi învelişurile exterioare ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice corespund prevederilor art. 360, secţiunea 3, Cap. V din NGPM?

 

2.0

XIII.8 

La proiectarea, executarea şi montarea instalaţiilor electrice, sunt prevăzute distanţe, spaţii şi îngrădiri de protecţie în jurul acestora, conform prevederilor art.361, .363, secţiunea 3, Cap. V din NGPM?

 

1.5

XIII.9 

În cazul lucrărilor care se execută cu scoatere de sub tensiune a instalaţiei electrice, sunt respectate prevederile art.376, secţiunea 4, Cap. V privind elementele care trebuie scoase de sub tensiune?

 

2.0

 

XIII.10 Persoana care utilizează un echipament electric/instalaţie de protecţie clasa I respectă prevederile art.377, secţiunea 4, Cap. V din NGPM?

 

2.0

 

XIII.11 Persoana care utilizează un echipament electric/instalaţie de protecţie clasa II respectă prevederile art.378, secţiunea 4, Cap. V din NGPM?

 

1.5

 

XIII.12 Persoana care utilizează un echipament electric/instalaţie de protecţie clasa III respectă prevederile art.379, secţiunea 4, Cap. V din NGPM?

 

1.5

 

XIII.13 Cablurile şi firele electrice sunt în stare bună de utilizare? 

 

1.5

 

XIII.14 Carcasele echipamentelor electrice comportând piese sub tensiune, sunt menţinute închise sub cheie?

 

2.0

 

XIII.15 Calitatea izolaţiilor cablurilor, conductorilor şi aparatelor electrice, este adaptată la condiţiile specifice locale (apă, produşi chimici, praf, riscuri de deteriorare mecanică etc.)?

 

2.0

 

XIII.16 În locurile de muncă prezentând riscuri de incendii şi explozii (ex: cabine de vopsire), materialele şi echipamentele electrice sunt prevăzute să funcţioneze în atmosfere potenţial explozive?

 

2.0

 

XIII.17 La echipamentele electrice portabile, există o dublă izolare? 

 

1.5

 

XIII.18 Dacă nu, ele sunt alimentate la tensiuni foarte joase nepericuloase? 

 

1.5

 

XIII.19 Dacă în apropierea unor locuri de muncă există cabluri electrice (aeriene sau subterane) sub tensiune, distanţa la aceste locuri de muncă este suficientă?

 

2.0

 

XIII.20 Dacă nu, s-au luat măsurile necesare pentru a se preveni accidentele prin electrocutare?

 

1.5

 

XIII.21 Electricienii sunt autorizaţi de către organe abilitate în acest sens? 

 

2.0

 

XIII.22 Observaţiile constatate de către electricieni cu ocazia reviziilor efectuate sunt consemnate într-un document (ex: condică de procese-verbale)? 

 

2.0

 

XIII.23 Este întocmită şi respectată lista verificărilor periodice pentru fiecare utilaj electric conform art. 392, secţiunea 4, Cap. V din NGPM?

 

2.0

TOTAL

     SARCINILE DE MUNCĂ 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XIV.1 

Organizarea timpului de muncă şi de odihnă, munca în schimburi Timpul de muncă, regimul pauzelor, munca în schimburi şi intensitatea acesteia sunt stabilite în cadrul contractului colectiv de muncă?

 

1.5

 

XIV.2 Angajaţii lucrători de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale/deosebite sau care implică eforturi fizice sau mentale deosebite lucrează maximum 8 ore în 24 de ore?

 

2.0

 

XIV.3 Lucrătorii de noapte şi lucrătorii în schimburi beneficiază de asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă corespunzător naturii activităţii desfăşurate?

 

2.0

XIV.4 

Efortul fizic 

Locul de muncă este conceput astfel încât să se elimine operaţiile manuale de manipulare?

 

1.5

 

XIV.5 Dacă nu este posibilă eliminarea operaţiilor manuale de manipulare, există la locul de muncă mijloace tehnice pentru a le limita?

 

1.5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

XIV.6 Dacă salariaţii trebuie să ridice sau să depună sarcini, greutatea fiecărei sarcini, înălţimea la care sarcina trebuie apucată şi la care trebuie depusă, numărul de sarcini pe oră care trebuie deplasate (în perioade normale şi de vârf), sunt cunoscute?

 

1.5

 

XIV.7 Salariatul trebuie să se aplece pentru a apuca sarcina şi a o ridica la semi înălţime?

 

2.0

 

XIV.8 Trebuie să ridice sarcina deasupra umerilor? 

 

2.0

 

XIV.9 Trebuie să aşeze sau să apuce o sarcină la o distanţă mai mare de 30 cm de axa corpului?

 

2.0

 

XIV.10 Salariatul trebuie să efectueze rotaţii ale corpului chiar fără sarcină? 

 

1.5

 

XIV.11 Salariatul este obligat să ridice sau să poarte sarcina în regim potenţial dezechilibrat?

 

1.5

 

XIV.12 Manipularea sarcinilor (apucare şi depunere) se face într-o manieră continuă pe o durată mai mare de o oră?

 

2.0

 

XIV.13 Purtarea sarcinilor se efectuează pe o durată mai mare de 5 min. pentru fiecare sarcină?

 

1.5

 

XIV.14 Transportul sarcinii pe o scară sau pe un plan înclinat se face la o distanţă mai mare de 25 cm pe verticală?

 

2.0

 

XIV.15 Angajaţii au sesizat dificultăţi din punct de vedere al efortului depus la manipularea manulă a sarcinilor?

 

2.0

 

XIV.16 S-a verificat respectarea limitelor maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere şi împingere manuală a maselor?

 

2.0

 

XIV.17 Sarcinile manipulate au viteze reziduale, sunt calde, reci sau au un conţinut instabil?

 

1.5

 

XIV.18 Sarcinile manipulate au gabaritul mare (două laturi mai mari de 75 cm) sau sunt incomode?

 

2.0

 

XIV.19 Mişcările privind manipularea sarcinilor se derulează într-un spaţiu restrâns?

 

2.0

 

XIV.20 Amenajările existente la locul de muncă permit accesul direct la căruciorul automotor?

 

1.5

 

XIV.21 Suprafeţele solului sunt glisante sau denivelate, nepermiţând utilizarea de exemplu a transpaletelor?

 

1.5

XIV.22 

Efortul mental 

La conceperea sarcinii de muncă s-a ţinut cont şi de conţinutul şi intensitatea efortului mental?

 

1.5

XIV.23 

Munca femeilor 

S-a evaluat natura, gradul şi durata de expunere a angajatelor (femei gravide, lăuze şi care alăptează) la agenţi, procese sau condiţii de muncă ce pot constitui riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora? (art.174 NGPM)

 

2.0

 

XIV.24 S-au luat măsuri de prevenire a acestor riscuri? (art.175) 

 

2.0

XIV.25 

Munca tinerilor 

S-au evaluat riscurile specifice existente pentru tineri, legate de activitatea pe care aceştia o desfăşoară?

 

2.0

 

XIV.26 Se asigură evaluarea şi supravegherea medicală periodică a tinerilor? 

 

1.5

 

XIV.27 Tinerii sunt informaţi asupra riscurilor şi măsurilor de prevenire stabilite? 

 

1.5

 

XIV.28 La încadrarea tinerilor s-a ţinut cont de riscurile specifice pentru securitatea şi sănătatea acestora? (art.184 şi 185 din NGPM)

 

2.0

 

XIV.29 Programul de lucru al tinerilor este stabilit corespunzător? (art.187 – 189 din NGPM)

 

1.5

TOTAL

     
CIRCULAŢIE, RISCURI ORIZONTALE ŞI VERTICALE 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XV.1 

Căile de circulaţie ale persoanelor şi ale produselor sunt întreţinute în mod corespunzător?

 

1.5

XV.2 

Starea suprafeţelor căilor de circulaţie este corespunzătoare? 

 

1.5

XV.3 

Există o separare netă între zonele destinate circulaţiei persoanelor şi cele destinate circulaţiei maşinilor?

 

1.5

XV.4 

Calificarea conducătorilor autovehiculelor destinate transportului intern este corespunzătoare?

 

1.5

XV.5 

Există informaţii suficiente pentru persoanele exterioare întreprinderii privind regulile de circulaţie în întreprindere?

 

2.0

XV.6 

Există balustrade la pasajele situate la înălţime? 

 

1.5

XV.7 

Persoanele care lucrează la înălţime sunt dotate cu echipamente individuale de protecţie corespunzătoare?

 

1.5

XV.8 

Există sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau de deranjare reciprocă a echipamentelor care lucrează la aceeaşi înălţime?

 

1.5

XV.9 

Calificarea operatorilor de la instalaţiile de ridicat este corespunzătoare? 

 

1.5

XV.1 

0

Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt adaptate la numărul de persoane transportat?

 

1.5

XV.1 

1

Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt adaptate dimensiunilor produselor transportate?

 

1.5

XV.1 

2

Scările sunt dotate cu mână curentă? 

 

1.5

XV.1 

3

Picioarele scărilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante? 

 

1.5

XV.1 

4

Instalaţiile pentru transportul pe verticală sunt certificate? 

 

1.5

XV.1 

5

Există semnalizări corespunzătoare (semafoare, pictograme)? 

 

1.5

XV.1 

6

Sunt delimitate sectoarele periculoase? 

 

1.5

XV.1 

7

Există plase pentru a se evita căderea obiectelor? 

 

1.5

TOTAL

     PROTECŢIA COLECTIVĂ ŞI INDIVIDUALĂ 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XVI.1 

Există sisteme de separare între zonele cu riscuri şi cele fără riscuri? 

 

1.5

 

XVI.2 Protecţia colectivă face parte integrantă din politica generală de prevenire din întreprindere?

 

1.5

 

XVI.3 Lucrătorii sunt consultaţi la alegerea sistemelor de protecţie colectivă? 

 

1.5

 

XVI.4 În planul de intervenţii al întreprinderii sunt detaliate zonele periculoase? 

 

1.5

 

XVI.5 Calitatea echipamentelor individuale de protecţie este corespunzătoare? 

 

2.0
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

 

XVI.6 Dotarea cu echipamente individuale se face conform reglementărilor în vigoare?

 

1.5

 

XVI.7 Mănuşile de protecţie sunt adaptate condiţiilor specifice de lucru? 

 

1.5

 

XVI.8 Dar încălţămintea de protecţie? 

 

1.5

 

XVI.9 Dar costumul de protecţie? 

 

1.5

 

XVI.10 Dar ochelarii de protecţie? 

 

1.5

 

XVI.11 Dar antifoanele pentru protecţia auzului? 

 

1.5

 

XVI.12 Dar casca de protecţie? 

 

1.5

 

XVI.13 Lucrătorii folosesc în mod corect şi curent echipamentele individuale de protecţie?

 

1.5

 

XVI.14 Lucrătorii posedă informaţii referitoare la echipamentele individuale de protecţie?

 

1.5

TOTAL

     ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

XVII.1 

Echipamentele de prim ajutor existente în întreprindere sunt adaptate riscurilor specifice?

 

2.0

 

XVII.2 Există truse de prin ajutor corespunzătoare reglementărilor în vigoare? 

 

1.5

 

XVII.3 Conţinutul lor este verificat periodic? 

 

2.0

 

XVII.4 Există indicatoare care să semnalizeze locul de amplasare a truselor? 

 

2.0

 

XVII.5 Este accesibil locul de amplasare a truselor? 

 

2.0

 

XVII.6 Personalul de la locul de muncă cunoaşte modul de utilizare a truselor de prim ajutor?

 

1.5

XVII.7 

Sunt elaborate instrucţiuni pentru acordarea primului ajutor? 

 

2.0

 

XVII.8 Personalul de la locul de muncă are cunoştinţele necesare acordării primului ajutor?

 

2.0

TOTAL

     
Şase clase: 

• 91-100 % … Excelent – E; 

• 89-90 % … Foarte bun – FB; 

• 71-80 % … Bun – B; 

• 61-70 % … Mediu – Me; 

• 51-60 % … Mic – Mi; 

• sub 50 % … Nesatisfăcător – N; 

 

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL Denumire 

Punctaj 

Nivel de 

securitate 

Calificativ

Maxim 

Acordat

 Iluminat

         

Zgomot

         

Vibraţii

         

Ambianţă termică

         

Agenţi chimici

         

Agenţi cancerigeni şi mutageni

         

Agenţi biologici

         

Ventilare industrială

         

Echipamente tehnice

         

Amenajarea locului de muncă

         

Amenajarea spaţiilor de lucru

         

Incendii şi explozii

         

Electrosecuritate

         

Sarcinile de muncă

         

Circulaţie, riscuri orizontale şi verticale

         

Protecţia colectivă şi individuală

         

Organizarea primului ajutor

          

             
             
             
             
       

Nivel de 

securitate 

general

 
         FIŞA DE SINTEZĂ A NECONFORMITĂŢILOR 

Cod 

fişă

Denumire fişă 

Nivel 

de 

securi 

tate 

[%]

Cod 

in 

dica 

tor

Necon 

formitatea constatată

Măsuri propuse 

pentru eliminarea neconformităţilore

Categorii de 

prioritate

C

8

I

               

II

               
                 2. PROGRAM DE MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 

Cod 

fişă

Denumire fişă 

Cod 

in 

dica 

tor

Măsura 

propusă

Termen 

calen 

daristic

Cine răs 

punde

Costuri 

estimative 

[mi.lei]

Obs.

8

I

             

II

             

III

             
               
               
               
2.1. MANAGEMENTUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ 

IMPLICAREA CONDUCERII 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

A.1 

Obligaţiile angajatorului privind securitatea şi sănătatea în muncă Contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii cuprinde clauze referitoare la protecţia muncii? (art.7, par.1 din Legea 90/1996)

 

2,0

A.2 

În contractele individuale de muncă sunt stipulate prevederi privind protecţia muncii? (art.7, par.2 din Legea nr.90/1996)

 

2,0

A.3 

În regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţii sunt stabilite obligaţii şi răspunderi în domeniul protecţiei muncii? (art.8 par.1 din Legea nr.90/1996)

 

2,0

A.4 

Unitatea este autorizată din punct de vedere al protecţiei muncii? (art.9 din Legea nr.90/1996)

 

2,0

A.5 

Angajatorul a stabilit atribuţiile şi răspunderea angajaţilor în domeniul SSM corespunzător funcţiilor exercitate? (art.18 din Legea nr.90/1996)

 

1,5

A.6 

Responsabilul cu probleme de protecţia muncii pe unitate are experienţa, cunoştinţele, aptitudinile şi calificarea în domeniul SSM?

 

2,0

A.7 

Angajatorul a stabilit în scris atribuţiile responsabilului cu problemele de protecţia muncii pe unitate?

 

2,0

A.8 

Responsabilul cu protecţia muncii pe unitate are acces la directorul general? 

 

2,0

A.9 

Structura funcţiei de securitate şi sănătate în muncă sunt făcute cunoscute în cadrul unităţii la nivelul tuturor salariaţilor?

 

2,0

A.10 

Există o politică proprie de prevenire a accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale?

 

1,5

A.11 

Această politică este cunoscută de către angajaţi? 

 

2,0

A.12 

Este implementat un sistem de management al securităţii şi sănătăţii în muncă? 

 

2,0

A.13 

Conducerea unităţii respectă prevederile art. 11, pct. a)…..k) referitoare la obligaţiile pe care le are în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ?

 

2,0

A.14 

Dar obligaţiile privind informarea şi măsurile tehnico-organizatorice necesare pentru informarea, instruirea categoriilor de personal prevăzute în cadrul art. 11, pct. l)….r) ?

 

2,0

A.15 

Conducerea unităţii respectă obligaţiile ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare prevederilor art. 11, pct. u)....ii) ?

 

2,0

A.16 

Drepturile angajaţilor 

Costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă sunt suportate în exclusivitate de către angajator?

 

2,0

A.17 

Sunt asigurate condiţiile necesare pentru ca angajaţii cu atribuţii specifice privind protecţia muncii şi reprezentanţii acestora pe probleme de securitate şi sănătate în muncă să îşi poată îndeplini atribuţiile specifice? 

− acordarea timpului necesar exercitării atribuţiilor; 

− participarea la cursuri de formare şi perfecţionare în domeniul SSM.

 

2,0

A.18 

Principii şi criterii de organizare 

Angajatorul cunoaşte şi respectă principiile care stau la baza organizării activităţii de protecţie a muncii? (art.20 din NGPM)

 

1,5

A.19 

Angajatorul aplică principiile generale de prevenire în implementarea măsurilor de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă a angajaţilor? (art.21 din NGPM)

 

1,5

A.20 

Angajatorul a organizat compartiment de protecţie a muncii şi comitet de securitate şi sănătate în muncă?

 

1,5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

A.21 

Există o coordonare a acţiunilor de prevenire a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în situaţia în care se utilizează locuri de muncă în comun cu alţi angajatori?

 

2,0

A.22 

Organizarea compartimentului de protecţie a muncii 

Compartimentul de protecţie a muncii dispune de spaţiul şi dotările necesare bunei desfăşurări a activităţii?

 

1,5

A.23 

Numărul de angajaţi ai serviciului de securitate a muncii este suficient? (art.30 par.2 din NGPM)

 

1,5

A.24 

Este asigurată supravegherea medicală a angajaţilor prin servicii medicale de medicina muncii?

 

1,5

A.25 

Sunt asigurate personalul, aparatura, materialele, dotările şi condiţiile pentru buna funcţionare a serviciului medical de medicină a muncii?

 

1,5

A.26 

Organizarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă Contractul colectiv de muncă conţine prevederi privind modalitatea de desemnare a reprezentanţilor angajaţilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă?

 

1,0

A.27 

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru?

 

1,5

A.28 

Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă; examenele medicale la angajare şi periodice 

Se asigură fondurile şi condiţiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic şi a examenului medical la reluarea activităţii?

 

1,5

TOTAL

     STRATEGIE, PLANURI, PROCEDURI 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

B. 

1

Există un document care să ateste existenţa unei strategii la nivelul unităţii în domeniul s.s.m. ?

 

2,0

B. 

2

Documentul care cuprinde strategia unităţii în domeniul s.s.m. cuprinde toate elementele principale? 

– o formulare clară a implicării conducerii în asigurarea unui nivel corespunzător al s.s.m. pentru toţi angajaţii; 

– obiectivele strategiei; 

– identificarea responsabilităţilor; 

– mecanismele consultative; 

– procesul de analiză; 

– semnăturile din partea conducerii şi a reprezentantului angajaţilor.

 

2,0

B. 

3

S-au întreprins acţiuni pentru ca angajaţii să cunoască existenţa şi conţinutul documentului care atestă strategia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

2,0

B. 

4

Strategia, planurile şi procedurile s.s.m. au fost elaborate urmare a consultării tuturor categoriilor de angajaţi?

 

2,0

B. 

5

Strategia, planurile şi procedurile privind s.s.m. sunt reevaluate şi reanalizate periodic prin consultarea cu reprezentanţii angajaţilor?

 

1,5

B. 

6

Planurile şi procedurile în domeniul s.s.m. rezultă din informaţiile culese prin monitorizarea problemelor la nivelul locurilor de muncă, în vederea respectării prevederilor NGPM, NSSM, SRPrM, instrucţiuni proprii de protecţia muncii, alte reglementări naţionale aplicabile şi prin prelucrarea statisticii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale?

 

1,5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

B. 

7

Sunt stabilite termene precise privind atingerea unor obiective conţinute în strategia, planurile şi procedurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

 

2,0

B. 

8

S-au elaborat şi există documente incluzând planuri care prevăd evaluarea, ierarhizarea şi prevenirea riscurilor existente la locurile de muncă din cadrul unităţii?

 

1,5

B. 

9

S-a întreprins o planificare privind realizarea obiectivelor din planurile pentru evaluarea, ierarhizarea şi prevenirea riscurilor, având prevăzute clar şi responsabilităţile?

 

2,0

B. 

10

Planurile elaborate în domeniul s.s.m. sunt discutate cu cei care sunt afectaţi de aplicarea lor?

 

1,5

B. 

11

Şefii de secţii şi de ateliere răspund de punerea în aplicare a planurilor de s.s.m., li s-a delegat autoritatea şi responsabilitatea necesară pentru îndeplinirea acestor obiective?

 

1,5

B. 

12

Sunt disponibile suficiente resurse financiare pentru finanţarea obiectivelor din planurile privind s.s.m?

 

1,5

B. 

13

Rezultatele obţinute în domeniul SSM constituie indicatori privind aprecierea activităţii şefilor de secţii, ateliere sau a conducătorilor locurilor de muncă?

 

2,0

B. 

14

Obiectivele semnificative incluse în planurile privind s.s.m. sunt analizate periodic în şedinţele consiliului de administraţie?

 

2,0

B. 

15

Contractele încheiate cu agenţii economici care au lucrări pe teritoriul unităţii, conţin prevederi privind asigurarea s.s.m.?

 

1,5

TOTAL

       

CONSULTAREA ANGAJAŢILOR 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

C. 

1

Directorii din cadrul societăţilor cunosc responsabilităţile care le revin în ceea ce priveşte consultarea salariaţilor în domeniul SSM (art. 11 par. s, art.14 Titlul II Cap. I–NGPM/2002)?

 

1,5

C. 

2

Conducerea de vârf prezintă cel puţin o dată pe an comitetului de s.s.m. un raport scris cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora, precum şi programe de protecţie a muncii pentru anul următor (art.47- Titlul II, Cap. V - NGPM/2002) ?

 

2,0

C. 

3

Există un mecanism care asigură un feed-back prompt şi corect angajaţilor privind deciziile conducerii în probleme de s.s.m.?

 

2,0

C. 

4

Angajaţilor li s-a explicat rolul şi atribuţiile comitetelor de s.s.m.? 

 

2,0

C. 

5

S-au distribuit anunţuri sau alte documente informative care să explice rolul şi atribuţiile comitetelor de s.s.m.?

 

2,0

C. 

6

Membrii comitetelor de s.s.sm. sunt cunoscuţi de angajaţi? 

 

1,5

C. 

7

Cu ocazia instructajului introductiv general sau al instructajului la locul de muncă, se poartă discuţii cu privire la mecanismul existent privind consultarea angajaţilor?

 

1.5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

C. 

8

Directorul general participă la unele din şedinţele comitetelor de s.s.m.? 

 

1.0

C. 

9

Modificările propuse a se efectua la locurile de muncă şi care ar putea afecta nivelul de s.s.m. sunt comunicate angajaţilor? Aceştia sunt consultaţi înainte de a se implementa aceste modificări?

 

1.5

C. 

10

Există exemple care atestă că procesul consultativ este viabil şi eficient? 

 

1.5

C. 

11

Procesele verbale încheiate cu ocazia şedinţelor comitetelor de s.s.m. reflectă modul de soluţionare a problemelor propuse ? Sunt incluse termene şi responsabilităţi?

 

1.5

C. 

12

Hotărârile comitetelor de securitate şi sănătate în muncă sunt afişate la loc vizibil spre a fi consultate de angajaţi?

 

1.5

C. 

13

Statistica la zi a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale este pusă la dispoziţia comitetelor de securitate şi sănătate în muncă, pentru a se putea efectua analizele necesare şi a se identifica tendinţele constatate?

 

1.0

 

TOTAL

     IDENTIFICAREA, EVALUAREA ŞI PREVENIREA RISCURILOR 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

D.1 

Conducerea la vârf din cadrul societăţii este conştientă de responsabilităţile care îi revin în domeniul managementului riscurilor?

 

2,0

D.2 

Se pot da exemple concrete privind implicarea conducerii în vederea identificării, evaluării şi prevenirii riscurilor?

 

2,0

D.3 

Se respectă procedura stabilită de MMSSF privind modul de înregistrare şi raportare a accidentelor de muncă?

 

2,0

D.4 

S-a stabilit o procedură general valabilă la nivelul societăţii privind efectuarea inspecţiilor de s.s.m. la locurile de muncă?

 

1,5

D.5 

Procedura generală de efectuare a inspecţiilor s.s.m. conţine elementele de bază? 

-definirea responsabilităţilor; 

-stabilirea frecvenţei inspecţiilor la fiecare loc de muncă; 

-stabilirea procedurilor de consultare cu comitetele de s.s.m.; -recomandarea unor acţiuni corective adecvate locurilor de muncă, cu termene de finalizare; 

-stabilirea priorităţilor acţiunilor corective; 

-asigurarea feed-back-ului pentru comitetele de s.s.m.

 

1,5

D.6 

Există un control privind modul de finalizare a acţiunilor corective hotărâte cu ocazia inspecţiilor de s.s.m.?

 

2,0

D.7 

S-a asigurat instruirea personalului care se ocupă cu inspecţiile de s.s.m., în legătură cu tehnicile şi procedurile folosite în acest scop?

 

1,5

D.8 

Au fost identificate şi s-au alcătuit documentele necesare privind riscurile existente la toate locurile de muncă?

 

1,5

D.9 

Riscurile existente la locurile de muncă s-au identificat şi s-au evaluat prin: -analiza privind gravitatea şi frecvenţa accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale din cadrul societăţii; 

-analiza tendinţelor în acest domeniu; 

-analiza strategiei şi a procedurilor; 

-luarea în considerare a prevederilor LPM, a NGPM şi a NSSM; -analiza informaţiilor primite de la furnizorii de ET?

 

1,5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef 

pond.

D.1 

0

S-au aplicat măsuri de prevenire pentru riscurile existente la locurile de muncă?

 

1,5

D.1 

1

Se pot da exemple de aplicare a planurilor privind identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor la locurile de muncă?

 

2,0

D.1 

2

Există exemple care atestă faptul că frecvenţa inspecţiilor a fost stabilită în funcţie de ierarhizarea riscurilor la locurile de muncă? 

 

2,0

D.1 

3

Există dovezi care să ateste faptul că concluziile reieşite sin statistica accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale sunt utilizate la elaborarea planurilor pe unitate privind securitatea şi sănătatea în muncă?

 

1,5

D.1 

4

Există informaţii cu privire la fiecare angajat referitoare la: 

-nivelul de pregătire; 

-experienţa în muncă (vechime); 

-nivelul de instruire; 

-factorii de sănătate care îl pot expune anumitor riscuri?

 

1,5

D.1 

5

Există stabilite anumite proceduri care prevăd ca atunci când, ca urmare a unor modificări apar noi riscuri la locul de muncă, se apelează la fişele angajaţilor respectivi în vederea luării unor măsuri vizând asigurarea s.s.m.?

 

1,0

D.1 

6

Echipamentele tehnice (ET) procurate de societate după septembrie 1996 sunt certificate din punct de vedere al s.s.m.? În ce procent din totalul de ET?

 

2,0

D.1 

7

Echipamentele individuale de protecţie (EIP) procurate de întreprindere sunt certificate şi avizate din punct de vedere al s.s.m.? În ce procent din totalul de EIP?

 

2,0

 

TOTAL

     INSTRUIREA, PERFECŢIONAREA, FORMAREA PERSONALULUI ŞI PROPAGANDA ÎN DOMENIUL S.S.M. 

Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

E.1 

Instructajul de protecţia muncii cuprinde cele trei faze indicate în NGPM/2002, art. 86?

 

2,0

E.2 

Persoanele care efectează instruirea (instructori) sunt specialişti în securitate şi sănătate în muncă (art.87 NGPM/2002)? 

 

2,0

E.3 

La instruirea personalului în domeniul protecţiei muncii sunt respectate prevederile art. 88 şi art.89 NGPM/2002 referitoare la costuri mijloace, metode şi tehnici de instruire? 

 

1,5

E.4 

Sunt respectate prevederile art.90 şi art.91- NGPM/2002 cu privire la instruirea personalului ?

 

1,5

E.5 

Întocmirea fişei de instructaj se face cu respectarea prevederilor art.92 şi art.93 din NGPM/2002 ?

 

2,0

E.6 

Problemele expuse în cadrul instructajului introductiv general sunt cele prevăzute în art.99 -NGPM/2002 ?

 

2,0

E.7 

După terminarea instructajului introductiv general, personalul instruit este supus verificării cunoştinţelor pe bază de teste conform prevederilor art. 100 ?

 

2,0

E.8 

Instructajul la locul de muncă se face tuturor persoanelor prevăzute în art. 94- NGPM ?

 

2,0

E.9 

Instructajul la locul de muncă respectă toate prevederile art.104 Titlul II, Cap. VII -NGPM ?

 

1,5
Cod 

Indicator

 

PUNCTAJ 

0 1 2 3 4 5

Coef pond.

E.1 

0

Instructajul periodic se efectuează conform prevederilor NGPM art.107 Titlul II, Cap. VII?

 

1,5

E.1 

1

Instructajul periodic se efectuează în mod suplimentar celui programat în cazurile indicate în NGPM art.108?

 

2,0

E.1 

2

La instruirea personalului se folosesc mijloace, metode şi tehnici de instruire specifice învăţământului intensiv (expunerea, demonstraţia, studiul de caz, vizionări de filme, diapozitive, proiecţii la retroproiector, instruirea asistată de calculator)?

 

2,0

E.1 

3

Instructajul de protecţia muncii (introductiv general, la locul de muncă şi periodic) este consemnat în fişa individuală de instructaj (stabilită conform modelului tipizat, elaborat de MMSSF) cu indicarea materialului predat, a duratei şi datei instruirii?

 

2,0

E.1 

4

Există preocupări la nivelul conducerii socităţii privind formarea şi perfecţionarea personalului specializat în conformitate cu prevederile NGPM, Titlul II, cap.VIII ?

 

2,0

E.1 

5

Organizarea activităţilor permanente de propagandă în domeniul protecţiei muncii şi a cabinetelor de protecţie a muncii se face cu respectarea prevederilor NGPM, Titlul II, cap. IX ?

 

2,0

E.1 

6

Materialele de instruire-propagandă realizate în cadrul societăţii sunt autorizate de MMSSF?

 

1,5

E.1 

7

Conducerea societăţii alocă suficiente resurse pentru organizarea şi dotarea cabinetelor de protecţia muncii ?

 

2,0

 

TOTAL

     

 

NIVEL DE CONFORMITATE GENERAL 

 

Denumire 

Nivel de securitate 

Calificativ

Implicarea conducerii

   

Strategie, planuri, proceduri

   

Consultarea angajaţilor

   

Identificarea, evaluarea şi prevenirea riscurilor

   

Instruirea, perfecţionarea, formarea personalului şi propaganda în domeniul SSM

   
     FIŞA DE SINTEZĂ A NECONFORMITĂŢILOR 

Cod 

fişă

Denumire fişă 

Nivel 

de 

securi 

tate 

[%]

Cod 

in 

dicat 

or

Neconform itatea 

consta-tată

Măsuri propuse pentru eliminarea 

neconformităţilor

Categorii de 

prioritate

D

 

9

Implicarea 

conducerii

               

Strategie, planuri, proceduri

               

Consultarea 

slariaţilor

               

Identificarea, 

evaluarea şi prevenirea 

riscurilor

               

Instruirea, 

perfecţionarea 

personalului şi propaganda în domeniul S.S.M.

               Întreprinderea ……………….. 

Data………………………….. 

 PROGRAM DE MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 

Cod fişă 

Denumire fişă 

Cod in 

dicator

Măsura 

propusă

Termen 

calendaristic 

Cine 

răspunde

Costuri 

estimative 

[mil.lei]

Obs.

 

7

Implicarea conducerii

           

Strategie, planuri, proceduri

           

Consultarea slariaţilor

           

Identificarea, 

evaluarea şi prevenirea riscurilor

           

Instruirea, 

perfecţionarea 

personalului şi propaganda în domeniul S.S.M.