PROCEDURA IN CAZUL PERICOLULUI GRAV SI IMINENT DE ACCIDENTARE

 

PROCEDURA IN CAZUL PERICOLULUI GRAV SI  IMINENT DE ACCIDENTARE 

 

1.0 SCOP 

Prevederile prezentei instructiuni au ca scop eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de  accidentare specifice activitatilor desfasurate de personal, in cazul pericolului grav si  iminent de accidentare, prin stabilirea masurilor minimale care sa asigure securitatea  lucratorilor. 

2.0 CONDIŢII ŞI RESURSE NECESARE 

- Personal calificat  

- Curs de prim ajutor  

- Truse de prim ajutor 

- Truse de interventie pentru inlaturarea pericolului grav si iminent 

3.0 RISCURI ASOCIATE ACTIVITAŢILOR 

Pericolele la care este expus personalul sunt identificate şi evaluate în evaluările de riscuri,  iar măsurile de prevenire si protecţie sunt prezentate în planul de prevenire şi protecţie.  Toate aceste documente sunt puse la dispoziţia întregului personal din companie. Riscurile de accidentare şi îmbolnavire profesională sunt prezentate în fiecare instructiune  internă de securitate a muncii. 

4.0 MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE 

Starea de pericol grav şi iminent de accidentare poate fi constatată de către orice lucrător  din cadrul societăţii, precum şi de către serviciul extern de prevenire şi protecţie cu care  întreprinderea şi/sau unitatea a încheiat contract. 

La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se vor lua imediat următoarele  măsuri de securitate: 

➢ oprirea echipamentului de muncă şi/sau activităţii; 

➢ evacuarea personalului din zona periculoasă; 

➢ anunţarea serviciilor specializate; 

➢ anunţarea conducătorilor ierarhici; 

➢ eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent.

În vederea realizării măsurilor, angajatorul desemnează, prin decizie, lucrătorii care trebuie  să oprească echipamentele de muncă şi va asigura instruirea acestora. În vederea realizării măsurilor precizate mai sus, angajatorul: 

➢ întocmeşte planul de evacuare a lucrătorilor; 

➢ afişează planul de evacuare la loc vizibil; 

➢ instruieşte lucrătorii în vederea aplicării planului de evacuare şi verifică modul în care  şi-au însuşit cunoştinţele. 

Deasemenea, angajatorul: 

➢ desemnează lucrătorii care trebuie să contacteze serviciile specializate şi îi  instruieşte în acest sens; 

➢ asigură mijloacele de comunicare necesare contactării serviciilor specializate. 

➢ desemnează lucrătorii care au capacitatea necesară să elimine starea de pericol grav  şi iminent şi asigură instruirea şi dotarea lor cu mijloace tehnice necesare intervenţiei; 

➢ stabileşte serviciile specializate care pot interveni. 

5.0 ATENTIONARI  

• Neinsusirea atributiilor ce revin salariatilor din punct de vedere SSM, poate conduce la  accidente cu urmari greu de cuantificat 

6.0 DOCUMENTE ASOCIATE 

• Legea nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea securitatii si  sanatatii in munca 

• H.G. nr 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare - Norme Metodologice de  aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006