TEST privind verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale LENJEREASA

NUMELE .................................................... 

PRENUMELE ............................................ 

SEMNĂTURA ................................................... 

TEST 

privind verificarea cunoştinţelor acumulate în urma instruirii introductiv generale  LENJEREASA 

1. Care este Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă? 

a) Decretul 400/1981; 

b) Legea nr. 319/2006; 

c) Legea nr. 90/1996. 

( 2p ) 

2. Potrivit prevederilor art. 23 din Legea 319/2006, lucrătorii au următoarele obligaţii: a) Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, mijloacele de transport şi alte mijloace de producţie; 

b) Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; 

c) Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor şi să utilizeze corect aceste dispozitive; 

(2p) 

3. Echipamentul individual de protecţie reprezintă orice echipament cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru: 

a) a fi protejat împotriva unuia sau mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă; 

b) a-şi proteja hainele şi încălţămintea de oraş; 

c) a fi protejat împotriva prafului de la locul locul de muncă. 

( 2p ) 

4. La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare se iau imediat următoarele măsuri de securitate: 

1. fuga de la locul accidentului pentru a ne proteja propria persoană; 

2. anunţarea şefilor ierarhici şi serviciilor specializate; 

3. oprirea echipamentului de muncă sau activităţii, evacuarea personalului din zona periculoasă, anunţarea şefilor ierarhici şi a serviciilor specializate, eliminarea cauzelor care au condus la apariţia stării de pericol grav şi iminent. 

(2p) 

5. Ce reprezintă mijloacele de semnalizare care conţin culoarea roşie de securitate: a) Semnal de avertizare; 

b) Semnal de obligaţie; 

c) Semnal de interdicţie, pericol de alarmă, materiale şi echipamente de apărare împotriva incendiilor; 

d) Semnal de salvare sau de prim ajutor, situaţie de securitate. 

( 2p )

6. Curăţirea calandrului se va face astfel: 

a) În timpul funcţionării utilajului; 

b) Se intervine imediat, dacă apare o defecţiune la utilaj; 

c) La curăţirea calandrului, obligatoriu se va verifica dacă acesta este scos de sub tensiune. 

(2p) 

7. Rufele care vor fi călcate, vor avea o grosime de: 

a) 8 mm; 

b) 10 mm; 

c) Nu contează grosimea acestora. 

(2p) 

DATA TESTĂRII:  

NOTĂ: Evaluarea lucrătorilor după instruirea introductiv generală se face astfel: 

- 9 – 10 p: Foarte bine (FB); 

- 7 – 8 p: Bine ( B ); 

- 5 – 6 p: Slab ( S ); 

- sub 5 p: Foarte slab. 

Persoanele care au obţinut nota de evaluare slabă sau foarte slabă, vor fi reexaminate până la obţinerea punctajului minim corespunzător notei de „Bine”.