PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

S.C.…………………   APROBAT

Administrator                                                                                                                                                                                                        Director

 

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIENr.

Crt.

Loc de munca/post de lucru

Riscuri

evaluate

Masuri tehnice

Masuri

organizatorice

Masuri igienico

sanitare

Actiuni in scopul

Realizarii masurii

Termen

de

realizare

Persoana

raspunzatoare


1.


CROITOR

1. Risc de accidentare prin lovire de către mijloace de transport in timpul deplasarii pe traseului de la domiciliu la locul de munca si invers

 


1.Elaborare IPssm pentru deplasarea salariatilor de la domiciliu la locul de munca si invers

 

1.Instruirea salariatilor cu prevederi privind circulatia pe drumurile publice


2. Actualizarea declaratiilor de traseu ale salariatilor


3. Prezentarea studiilor de caz cu ocazia sedintelor de constientizare

Periodic

1. Responsabilul cu raspunderi in domeniul SSM2.Conducatorul locului de munca

2. Risc de electrocutare prin atingere directa a unor cabluri electrice cu izolaţia degradată, ştechere si prize defecte

1.Stabilirea unui program de mentenanta a instalaţiilor electrice prin personal autorizat


2. Pozarea cablurilor electrice pentru a preintamtina torsiunea si dezizolarea acestora

1.Semnalizarea de securitate a prizelor electrice


2.Asigurarea panourilor electrica impotriva deschiderilor neautorizate

 


1. Instruirea croitorilor referitor la pericolul de electrocutare prin atingere directa

Periodic1. Compartiment tehnic


2. Conducatorul locului de munca


3. Risc de imbolnavire prin contaminare cu coronavirusul SARS CoV-21.Asigurarea materialelor igienico- sanitare, a mastilor de protectie respiratorie si a termometrelor non contact

  1. Elaborarea unei proceduri pentru realizarea termometrizarii salariatilor/vizitatorilor la intrarea in unitatile spitalicesti


2. Elaborarea IPSSM pentru protectia salariatilor impotriva expunerii la coronavirusul SARS CoV-2


1.Achizitionarea si montarea in zonele de acces a dispenserelor cu solutie dezinfectanta


2.Carantinarea sau izolarea la domiciliu a salariatilor suspecti/contacților direcți/contaminati


3.Constientizarea salariatilor si programarea acestora in vederea vaccinarii impotriva SARS CoV-2

1.Verificarea temperaturii corporale a salariatilor/vizitarilor la intrarile de acces


2. Instruirea suplimentara a salariatilor cu IPSSM pentru protectia salariatilor impotriva expunerii la coronavirusul SARS CoV-2


3. Efectuarea controalelor interne pentru verificarea modului in care salariatii respecta masurile dispuse


4. Interdictia  accesului la munca a salariatilor care se afla in carantina sau izolare.


5. Anuntarea  de urgenta a DSP-rilor in situatia in care un salariat prezinta simptome de contaminare cu COVID 19.


Permanent pe toata durata pandemiei/ epidemiei, plus o perioada ulterioara, stabilita de specialisti medicali si autoritati


1.Responsabilul legal al angajatorului


2. Conducatorul locului de munca


3. Responsabilul cu raspunderi in domeniul SSM


4.Toti lucratorii4.Risc de producere a Afectiunilor dorso-lombare in urma efortului dinamic la manipularea manuală a balotilor cu materiale şi a produselor finite1.Achizitionarea unor echipamente de munca pentru ridicatul si transportul balotilor de material si a cutiilor cu produse finite
1.Elaborarea IPssm referitor la cerinte privind activitatea de manipulare a maselor

 
  1. Instruirea croitorilor pe baza instrucţiunilor proprii privind activitatea de manipulare a maselor


2.Efectuarea controalelor medicale de medicina muncii prin care sa se previna afectiunile dorso-lombare ale lucratorilor
Periodic

Anual

1.Responsabilul cu raspunderi in domeniul SSM


2.Conducatorul locului de munca


3.Medicul de medicina muncii

5. Risc de Accidentare prin deplasări, staţionari in zone periculoase: pe caile de acces auto, sub sarcina mijloacelor de ridicat de acţiune a motoutilajelor, sub acoperisuri, in zonele in care pot cadea bucati de gheata (turturi)

1.Marcarea si semnalizarea cailor de acces

   

1.Instruirea lucratorilor referitor la respectarea regulilor de transport intern in societate


2. Efectuarea controalelor interne referitoare la modalitatea in care lucratorii cunosc si respecta masurile stabilite prin Planul de prevenire si protectie

Periodic/

Permanent

1.Responsabilul cu raspunderi in domeniul SSM


2.Conducatorul locului de muncaElaborat

Responsabilul cu raspunderi in domeniul SSM