EVALUAREA ISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCUL DE MUNCĂ AGENT PERON

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA 

PENTRU LOCUL DE MUNCĂ: 

AGENT PERON 

 

1.1. PROCESUL DE MUNCĂ 

Munca agentului de peron este de a controla şi monitoriza o anumită secţiune dintr-o operaţiune desfasurata pe transportul cu gondola. Acesta controlează peronul de persoane (fapt ce presupune controlul pasagerilor, biletelor). 

Ajută la îmbarcarea şi debarcarea în şi din Gondolă în special copii sub 10 ani şi persoanele cu handicap 

Ajută la agăţarea şi dezagăţarea schiorilor şi snowboardiştilor, copii şi persoane cu handicap, iar pentru persoanele adulte doar dacă aceştia o solicită. 

1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT 

MIJLOACE DE PRODUCŢIE 

- lanternă; 

- mijloace de comunicare (telefoan mobil şi staţie emisie-recepţie); 

- echipament de protecţie (combinezon, pelerină etc). 

SARCINA DE MUNCĂ 

- sosirea la program; 

- supraveghează încărcarea cabinei în limitele stabilite (sarcina utilă, în număr de persoane sau kg); 

- ajută la îmbarcarea şi debarcarea în şi din Gondolă în special copii sub 10 ani şi persoanele cu handicap; 

- ajută la agăţarea şi dezagăţarea schiorilor şi snowboardiştilor, copii şi persoane cu handicap, iar pentru persoanele adulte doar dacă aceştia o solicită; 

- raspunde de pastrarea ordinii pe peron şi de respectarea fluxului de circulaţie prevazut; - urmăresc deplasarea vehiculelor în interiorul staţiei; 

- ţine sub supraveghere permanentă tronsonul liniei asupra caruia are vizibilitate. 

MEDIUL DE MUNCĂ 

- lucru preponderent în aer liber indiferent de anotimp şi condiţiile atmosferice; - temperaturi scăzute în anotimpul rece; 

- temperaturi ridicate pe timpul verii; 

- curenţi de aer în permanenţă; 

1.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

A Factori de risc dependenţi de mijloacele de producţie 

∙ Factori de risc mecanic 

 - Organe de maşini în mişcare: 

- Lovire, prindere membre superioare sau vestimentaţie în timpul îmbarcării şi  debarcării în şi din Gondolă precum şi în timpul agăţării şi dezagăţării  schiorilor şi snowboardiştilor 

- Defectarea funcţionării sistemului de frânare în mers 

- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre  domiciliu şi locul de muncă 

- Proiectare de corpuri sau particule: 

- particule de geam rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţiile de revizii,  reparaţii, poziţionare; 

∙ Factori de risc termic:

- Temperatură ridicată a unor suprafeţelor atinse accidental la inspecţii şi reparaţii ( sistem evacuare, bloc motor, compresor, circuite de răcire apă/ulei); 

- Temperatură coborâtă a suprafeţelor atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece; ∙ 

 

Factori de risc electric: 

- Electrocutare prin atingere directă: 

- deteriorarea accidentală de izolaţii; 

- Electrocutare prin atingere indirectă: 

- atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune; 

B. Factori de risc proprii mediului de muncă 

∙ Factori de risc fizic: 

- Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara la lucrul în aer liber; 

- Curenţi de aer la lucrul în aer liber; 

- Umiditate relativă a aerului crescută; 

- Nivel de zgomot îndeosebi, echipamentelor tehnice în funcţiune;  - Lucrul în condiţii de mediu deosebite: grindină, viscol, vânt;  

- Calamităţi naturale – cutremur, inundaţii, etc. 

∙ Factori de risc biologic: 

- Insecte (viespi) – în punctul de lucru. 

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă 

∙ Conţinut: 

- Ridicarea unor sarcini mai mari decat cele permise; 

∙ Suprasolicitare fizică: 

- Efort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor mase, poziţii de lucru forţate sau vicioase; 

∙ Suprasolicitare psihică: 

- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu. 

D.Factori de risc proprii executantului 

∙ Acţiuni greşite: 

- Lucrul sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente; 

- Executarea de manevre nepermise şi care nu intră în sarcina de muncă; - Funcţionarea cu defecţiuni la mecanismul de antrenare, frânare şi comandă a gondolei; 

- Neadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile meteorologice; 

- Depăşirea numărului maxim de persoane admis, a sarcinii maxime admise; 

- Deplasări, staţionări în zone periculoase: 

- pe căile de acces; 

- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare; - Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare; - Nesincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă 

 

∙ Omisiuni: 

- Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.

 

UNITATEA:  

Primaria Municipiului Vulcan

1.4. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ

NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1

LOCUL DE MUNCĂ:  

AGENT DE PERON

ECHIPA DE EVALUARE: 

ing. Tanasescu Daniela 

COMPONENT A 

SISTEMULUI DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC IDENTIFICAŢI

FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC  

(descriere, parametri)

CONSE 

CINŢA 

MAXIMĂ PREVI 

ZIBILĂ

CLAS 

A DE 

GRAV 

TATE

CLASA 

DE 

PROBA 

BILITAT E

NIVE 

PAR 

ŢIAL 

DE 

RISC6

MIJLOACE DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC  MECANIC

1. Organe de maşini în mişcare: 

- Lovire, prindere membre superioare sau vestimentaţie în timpul îmbarcării şi debarcării în şi din Gondolă precum şi în timpul agăţării şi dezagăţării schiorilor şi snowboardiştilor

DECES 

3

2. Defectarea funcţionării sistemului de frânare în mers .

DECES 

3

   

3. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu şi locul de muncă

DECES 

4

 

4. Proiectare de corpuri sau particule: 

- particule de geam rezultate ca urmare a spargerii acestuia

INV gr. III 

5

 

5. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, 

ITM 3-45 

zile

3

 

FACTORI DE RISC  TERMIC

6. Temperatură ridicată a unor suprafeţelor atinse accidental la inspecţii şi reparaţii ( sistem evacuare, bloc motor, compresor, circuite de răcire apă/ulei);

ITM 3-45 

zile

20

1

2

3

4

5

6

   

7. Temperatură coborâtă a suprafeţelor atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece 

ITM 3-45 

zile

2

5

3

FACTORI DE RISC  ELECTRIC

8. Electrocutare prin atingere directă: 

- deteriorarea accidentală de izolaţii

DECES

7

1

3

9. Electrocutare prin atingere indirectă: - atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune

DECES

7

1

3

MEDIUL 

DE MUNCĂ

FACTORI DE RISC  FIZIC 

10. Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara la lucrul în aer liber

ITM 3-45 

zile

2

5

3

   

11. Curenţi de aer, umiditate – la lucrul în aer liber 

ITM 3-45 

zile

2

5

3

12. Nivel de zgomot îndeosebi, echipamentelor tehnice în funcţiune;

Neglijabil

1

6

1

13. Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, avalansa, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme

DECES

7

1

3

FACTORI DE RISC  BIOLOGIC 

14. Insecte periculoase (viespi) – în punctul de lucru

DECES

7

1

3

SARCINA DE MUNCA

SUPRASOLICITARE FIZICǍ

15. Efort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor mase, poziţii de lucru forţate sau vicioase;

ITM 45- 

180 zile

3

3

3

 

SUPRASOLICITARE PSIHICĂ

16. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu.

ITM 45- 

180 zile

3

6

4

EXECUTANT

ACŢIUNI GREŞITE

17. Lucrul sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după administrarea unor medicamente

DECES

7

1

3

   

18. Executarea de manevre nepermise şi care nu intră în sarcina de muncă;

DECES

7

1

3

   

19. Funcţionarea cu defecţiuni la mecanismul de antrenare, frânare şi comandă a gondolei;

DECES

7

1

3

   

20. Neadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile meteorologice

DECES

7

1

36

   

21. Depăşirea numărului maxim de persoane admise , a sarcinii maxime admise 

DECES 

3

22. Deplasări, staţionări în zone periculoase: - pe căile de acces, 

DECES 

3

23. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare 

ITM 3-45 

zile

3

24. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare

DECES 

4

25. Nesincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă 

DECES 

3

OMISIUNI 

26. Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare

DECES 

3Nivelul de risc global al locului de munca Agent de peron este: 

  

32 

ΣRiri 

 Nrg1 =i=1=0 (7x7) + 0(6x6)+ 1(5x5) + 3(4x4) + 20(3x3) + 1(2x2) + 1(1x1)=258= 3.35 32 0x7 + 0x6 + 1x5 + 3x4 + 20x3 + 1x2 + 1x1 77 ΣrI 

i=1

Fig.1 NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,35 

Nivelurile partiale de risc pe factori de risc 

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

0

 
 

F1 

F2 

F3 

F4 

F5 

F6 

F7 

F8 

F9 

F10 

F11 

F12 

F13 

F14 

F15 

F16 

F17 

F18 

F19 

F20 

 

F21 F22 

F23 

 

F24 F25 

F26 

 

F27 F28 

F29 

F30 

 

F31 F32 

F33 

 

F34 F35 

F36 

 

F37 F38

Serie1 

3

                       
LEGENDA FIGURA Nr. 1 Organe de maşini înmişcare: 

- Lovire, prindere membre superioare sau vestimentaţie în timpul îmbarcării şi debarcării în şi 

F1- 

din Gondolă precum şi în timpul agăţării şi dezagăţării schiorilor şi snowboardiştilor Defectarea funcţionării sistemului de frânare în mers . 

F2- 

Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu şi locul de muncă 

F3- 

F4- Proiectare de corpuri sau particule: 

particule de geam rezultate ca urmare a spargerii acestuia 

Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, 

F5- 

Temperatură ridicată a unor suprafeţelor atinse accidental la inspecţii şi reparaţii ( sistem  

evacuare, bloc motor, compresor, circuite de răcire apă/ulei); 

F6- 

Temperatură coborâtă a suprafeţelor atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece F7- 

Electrocutare prin atingere directă: 

- deteriorarea accidentală de izolaţii 

F8- 

F9- Electrocutare prin atingere indirectă:  

atingerea unor suprafeţe metalice aflate accidental sub tensiune 

F10- Temperatură coborâtă iarna şi ridicată vara la lucrul în aer liber 

Curenţi de aer, umiditate – la lucrul în aer liber 

F11- 

Nivel de zgomot îndeosebi, echipamentelor tehnice în funcţiune; 

F12- 

Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, avalansa, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci, seisme 

 

F13- 

Insecte periculoase (viespi) – în punctul de lucru 

F14- 

Efort dinamic ridicat la manipularea manuală a unor mase, poziţii de lucru forţate sau  

F15- 

vicioase; 

F16- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului, decizii dificile în timp scurt, operaţii  repetitive de ciclu scurt şi mediu. 

F17- Lucrul sub influenţa băuturilor alcoolice, într-un stadiu avansat de oboseală sau după  administrarea unor medicamente 

F18- Executarea de manevre nepermise şi care nu intră în sarcina de muncă; F19- Funcţionarea cu defecţiuni la mecanismul de antrenare, frânare şi comandă a gondolei; Neadaptarea vitezei de deplasare la condiţiile meteorologice 

F20- 

Depăşirea numărului maxim de persoane admise , a sarcinii maxime admise 

F21- 

Deplasări, staţionări în zone periculoase: 

F22- 

F23- F24- F25- 

- pe căile de acces, 

Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare Nesincronizare între membrii unei formaţii la lucrul în echipă

Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din  dotare

F26- 

1.5. FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ AGENT DE PERON

Nr. 

Crt 

FACTOR DE RISC 

Nivel de risc 

MĂSURI PROPUSE 

Nominalizarea măsurii

0

1

2

3

1.

F3. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu şi locul de muncă

MĂSURI TEHNICE : 

- Interzicerea ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a staţionării sau  deplasării pe căile de acces auto de pe drumuirile publice sau în apropierea  căilor ferate. 

MĂSURI ORGANIZATORICE: 

- Instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de circulaţie  rutieră şi a restricţiilor legate de zonele de circulaţie feroviară - accentuarea în cadrul instruirii periodice SSM a aspectelor privind  importanţa respectării

2. 

F4. Proiectare de corpuri sau particule: 

particule de geam rezultate ca urmare a spargerii acestuia

MĂSURI TEHNICE : 

- inlocuirea geamurilor cu parbrize de tip duplex; 

MĂSURI ORGANIZATORICE: 

- instruirea periodică a lucrătorilor cu privire la consecinţele unor astfel de  spargeri.

3.

F16. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului, decizii dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu.

MĂSURI ORGANIZATORICE: 

- conducerea echipamentului trebuie făcută numai atunci când mecanicul  trolist se află în deplinătatea capacităţii de muncă şi numai dacă posedă  aptitudini psiho-fiziologice şi o stare de sănătate corespunzătoare; - efectuarea de pauze de odihnă atunci când condiţiile meteo sunt  nefavorabile; 

- efectuarea de controale medicale periodice în conformitate cu prevederile  legislaţiei în vigoare.

4. 

F24. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare, dezechilibrare

MĂSURI TEHNICE: 

 Intocmirea fiselor de instructiuni proprii pentru fiecare lucrare MĂSURI ORGANIZATORICE: 

 Dotarea cu EIP pt. lucrul la inaltime; 

 Control medical periodic pt. verificarea aptitudinii de lucru la inaltime;Ponderea factorilor de risc identificati dupa elementele sistemului de munca 

Loc de munca: Telegondola Pasul Vulcan - AGENT DE PERON 

Nivelul global de risc: 3.35 

factori de risc proprii mijloacelor de 

productie

factori de risc proprii mediului de munca

factori de risc proprii sarcinii de munca

factori de risc proprii executantului

10

INTERPRETAREA 

REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU 

LOCUL DE MUNCĂ AGENT DE PERON 

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Agent de peron este egal cu 3,35,  valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil(3,5) Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Agent de peron”, din care se observă că din  totalul de 26 factori de risc identificaţi numai 4 depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3: 0  încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc  foarte mare, 1 încadrându-se în categoria factorilor de risc mare, iar ceilalţi 3 încadrându-se în  categoria factorilor de risc mediu. 

Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: 

1. F3. Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul normal dintre domiciliu şi locul de muncă 

2. F4. Proiectare de corpuri sau particule: 

 

particule de geam rezultate ca urmare a spargerii acestuia 

3. F16. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul lucrului, decizii  dificile în timp scurt, operaţii repetitive de ciclu scurt şi mediu. 

4. F24. Cădere de la înălţime prin păşire în gol, alunecare,  dezechilibrare 

 Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul  inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse” pentru locul  de muncă Agent de peron. 

În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se prezintă după cum  urmează: 

35 %, factori proprii mijloacelor de producţie; 

19 %, factori proprii mediului de muncă; 

 8 %, factori proprii sarcinii de muncă; 

38 %, factori proprii executantului. 

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 65,38 % dintre factorii de risc identificaţi pot  avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate).

1.6. IPSSM AGENT DE PERON 

1. Obligatoriu în timpul programului de lucru lucrătorul va purta echipamentul de lucru şi protecţie 2. Părăsirea locului de muncă fără aprobare este interzisă ; 

3. Ajută la îmbarcarea şi debarcarea în şi din Gondolă (Teleschi) în special copii sub 10 ani şi persoanele cu handicap ; 

4. Menţine ordinea la îmbarcare-debarcare ; 

5. Refuză îmbarcarea schiorilor şi snowbordiştilor care au bagaje voluminoase, sunt în stare de ebrietate, copii sub 7 ani care nu sunt însoţiţi, persoane care au diverse obiecte tăioase, inflamabile, explozive etc ; 

6. La îmbarcare şi debarcare are buton de blocaj pe care-l apasă în caz de avarii, accidente, îmbarcare sau debarcare rotată sau necorespunzătoare sau dacă sunt evenimente pe traseu ; 

7. Toate lucrarile de interventii si reparatii se vor efectua numai in baza dispozitiilor primite de la conducatorul locului de munca respectiv. 

8. Inainte de inceperea interventiilor si reparatiilor la utilaje sau masini, se vor lua masuri de securitate prin scoaterea sigurantelor electrice, de catre electrician si aplicarea de tablite avertizoare pe automatul de pornire a utilajului: “NU CUPLATI, SE LUCREAZA”. 

9. Se interzice, in timpul funcţionarii telegondolei sau teleschiului reglarea, repararea, ungerea, curăţarea diferitelor echipamente din dotarea acestora. 

10. In cazul utilizării iluminatului portativ, se va tine seama de mediul de lucru, fiind admisa folosirea lămpilor electrice alimentate cu tensiune nepericuloasă, de maxim 24 V. 

11. După efectuarea reparaţiilor sau intervenţiilor, se vor lua masuri de remontare a tuturor apăratoarelor şi dispozitivelor de protecţie si de remontare a legăturilor la centura de împământare. 12. Manevrează închiderea si deschiderea uşilor cabinelor. 

13. Participa la operatia de salvare a persoanelor din cabina 

14. Comunica mecanicului trolist orice neregula observata, cerând in caz de nevoie reducerea  vitezei sau oprirea funcţionarii telecabinei sau telescaunului; 

Lucrătorul trebuie sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa aiba un comportament  demn si civilizat in relatiile cu sefii, colegii de serviciu si calatorii. Sa nu aduca si sä nu consume  bauturi alcoolice sau sa se prezinte la lucru obosit sau in stare de ebrietate 

15. ESTE INTERZIS salariatului sa presteze orice fel de activitate daca nu a fost instruit cu privire la norme si avizat medical. Dovada intruirii si verificarii medicale se face prin fisa tipizata, care se  prezinta lunar pentru verificare  

16. Este interzis sa paraseascä locul de muncä sau sa lase telecabinele, respectiv teleschiul  nesupravegheate.  

17. Lucrătorul trebuie sa controleze zilnic starea tehnica a mijloacelor încredinţaţe şi sa nu înceapă  lucrul daca constata nereguli decât după remedierea acestora. In cazul unor DEFECTIUNI  salariatul ESTE OBLIGAT să întrerupă lucrul şi să înştiinţeze de îndată şeful ierarhic. 

18. Lucrătorul trebuie sa cunoasca si sa respecte codul de semnalizare si masurile de prim ajutor ce se acorda persoanelor accidentate; 

19. Lucrătorul trebuie sa se asigure inainte de inceperea lucrului cä nu exista nici un fel de pericol  care sä puna in pericol viata sa sau a altor persoane si sä INTRERUPA URGENT LUCRUL DACA CONSTATA NEREGULI  

20. Lucrătorul raspunde de pastrarea ordinii pe peron si de respectarea fluxului de circulatie  prevazut ; 

21. Lucrătorul urmareste deplasarea vehiculelor in interiorul statiei, supravegheaza si ajuta la  imbarcarea si debarcarea din / si in vehicule ; 

22. Lucrătorul trebuie sa tină sub supraveghere permanenta tronsonul liniei asupra caruia are vizibilitate 

23. Lucrătorul trebuie comunice mecanicului trolist orice neregula observata pe traseu, iar in caz de necesitate acţionează asupra butonului de oprire a telecabinei 

24. Lucrătorul raspunde de respectarea instructiunilor de lucru pentru operatiile care ii revin. 

25. Lucrătorul răspunde de curăţenia şi ordinea la locul sau de munca si a normelor de igiena; 

27. Lucrătorul raspunde de cunoasterea si folosirea corectä a obiectelor de prima interventie in caz  de incendiu  

28. Lucrătorul raspunde de prezentarea la lucru intr-o stare necorespunzatoare care ii impiedică sa si desfasoare activitatea(boală, oboseală, ebrietate etc.) Salariatul aflat in astfel de situatii trebuie  sä nu vina la lucru, iar sefii directi când constata astfel de cazuri trebuie sa le interzica salariatilor  orice activitate in incinta locului de munca, sa-i trimitä acasa si sä anunte si conducerea primariei  de situatiile create. 

29. Lucrătorii trebuie să respecte traseul de deplasare înscris în fişa individuală de protecţie a muncii; 

30. Lucrătorii trebuie să respecte atribuţiile din fişa postului; 

31. Lucrătorii trebuie să fie instruiţi de către şeful locului de muncă în vederea utilizării corecte a echipamentului individual de protecţie. 

32. La plecarea din sediu să fie atent la coborârea scărilor, la deplasarea pe culoare, să nu execute alte operaţii ce îi distrag atenţia în timp ce se deplasează; 

33. La deplasarea pe drumurile publice să respecte regulile de circulaţie din Codul Rutier; 

34. Să nu alerge după mijloacele de transport în comun; 

35. Să nu urce şi să nu coboare din mijlocul de transport în timpul mersului; 

36. Să aştepte venirea mijlocului de transport în spaţiile special amenajate;  

37. Să nu introducă în priză cordoane electrice fără ştecher sau cu ştecherul defect;  38. Să nu repare aparatură electrică, nefiind autorizat pentru aceasta; 

39. Este strict interzis atingerea firelor si conductorilor electrici. Pentru orice reparaţii vă veţi adresa şefilor ierarhici sau electricienilor. 

40. Se interzice punerea in funcţiune a unei maşini înainte de a fi cunoscut sistemul de functionare a acestuia. 

41. Ordinea si curatenia la locul de munca sunt obligatorii, fiind interzisa aglomerarea cailor de acces si lucru.  

42. Se interzice depozitarea de materiale si obiecte in apropierea instalaţiilor de încălzire sau instalaţiilor electrice. 

43. Fiecare angajat trebuie sa cunoască modul de procedare in cazul accidentării lui sau a colegilor de munca (anunţare, prim ajutor, 112). 

44. La curăţirea şi spălarea pardoselilor se atenţionează lucrătorii şi clienţii ca pardoseala este umeda si eventual alunecoasa. 

45. Uşile si geamurile trebuie manevrate atent. Se interzice a se sprijini sau a împinge de partea de sticla a uşilor. 

46. La ieşirea din clădire, orice persoana se va asigura in toate direcţiile pentru a observa sa nu existe pericol de accidentare. 

47. Înaintea folosirii unui scaun, se controlează starea lui, după care se potriveşte intr-o stare stabile, evitându-se aşezarea pe marginea lui. 

48. Se vor lua masuri de remediere sau înlocuire a oricărei unelte ale cărei margini nu sunt netede sau sunt crăpate, se mişcă sau se prezintă defecţiuni.