Normele privind protectia muncii la educatie fizica si sport

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi ....................... la clasa a ............ în cadrul prelucrării normelor de protecţie a muncii pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021 

Elevii care participă la activităţile de educaţie fizică și sport au următoarele obligaţii: 

1. Să respecte măsurile generale de protecţie pentru prevenirea și combaterea contaminării cu virusul SARS-CoV2, stabilite la nivelul școlii 

2. La începerea și finalul orelor, elevii vor efectua igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool 

3. Pe tot parcursul activității elevii nu își vor atinge fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate 

4. În orice situație, în vestiar, pe teren sau în sala de sport se va respecta distanța minimă de 1,5 m față de ceilalți elevi 

5. Datorită creșterii frecvenței cardiace și respiratorii în timpul efortului (chiar și cel de intensitate mică) elevii nu vor purta mască, aceasta fiind pusă într-o punguliță și apoi într-un buzunar asigurat cu fermoar pentru a nu se pierde 

6. Elevii care doresc să poarte mască, vor anunța profesorul în cazul apariției oricărei probleme respiratorii sau de altă natură 

7. La începutul fiecărui an școlar (în decurs de o lună de la începerea cursurilor), pentru a participa la orele de educaţie fizică și sport conform „Metodologiei organizării și desfășurării activităţilor de educaţie fizică și sport în învăţământul preuniversitar” elevii trebuie să prezinte avizul medical (CLINIC SĂNĂTOS sau APT PENTRU EFORT FIZIC ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021) eliberat de cabinetul medical școlar sau cabinetul medical individual 

8. să respecte prevederile referitoare la statutul de „scutit medical”, atunci când este cazul: trebuie să fie prezenţi la oră, profesorul repartizându-le efectuarea unor teme cu caracter teoretic și/sau organizatoric din domeniu 

9. să efectueze numai exerciţiile indicate de cadrul didactic și să nu utilizeze materialele și instalaţiile sportive fără permisiune 

10. să solicite, după caz, explicaţii suplimentare, sprijin sau ajutor pentru execuţiile considerate de ei dificile 

11. să semnaleze cadrului didactic problemele apărute în funcţionarea aparatelor și instalaţiilor sportive 12. să respecte regulile stabilite pentru participarea în concursuri și întreceri 

13. să întrerupă exerciţiile și să anunţe imediat cadrul didactic, dacă manifestă tulburări privind starea de sănătate; 

14. să utilizeze echipamentul sportiv adecvat în lecţii; 

15. să nu participe la lecţie cu telefoane mobile, inele, brăţări sau lănţișoare metalice, piercinguri, cercei lungi (la fete) sau având în buzunare obiecte care ar putea să pericliteze sănătatea sau integritatea corporală (ac de siguranţă, compas, alte obiecte ascuţite sau tăioase etc) 

16. În situaţia desfășurării orelor on-line: 

∙ exerciţiile fizice se vor execută NUMAI cu acordul si sub supravegherea unui părinte/tutore

∙ Echipamentul sportiv, trebuie să fie lejer și adaptat pentru exerciţiile care urmează să fie executate 

∙ Nu se fac sărituri direct pe podea fără a avea încălţăminte sport, în caz contrar să existe un covor moale pe jos 

∙ Suprafeţele de lucru trebuie să fie plate, nealunecoase și fără obstacole sau obiecte, departe de obiectele ascuţite gen colţuri de pat, mobilă, nu se va exersa sub lustre sau obiecte suspendate ∙ nu se vor folosi materiale dure sau mingi, în schimb se pot folosi obiecte moi gen perne mici, plușuri, mingi din burete 

∙ Încăperea să fie bine aerisită înainte, iar când se exersează nu se lasă ușa și geamul deschise 

∙ În cazul exersării în aer liber se verifică atent suprafaţa (iarba, gazon etc.) pentru a nu prezenta denivelari sau obiecte ascuţite în spaţiul de lucru și în perimetrul apropiat;  

∙ Exerciţiile primite pe platformele educaţionale se vizionează și APOI se lucrează practic în limita posibilităţilor fizice individuale 

∙ În apropiere să existe un bidonaș cu apă plată de 0,5 l pentru hidratare și un prosop 

∙ Nu se fac exerciţii fizice cu stomacul plin; 

∙ Se respectă igiena individuală și după fiecare activitate se face duș

Nr crt. 

Numele si prenumele elevului 

Semnatura elevului

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

21

   

22

   

23

   

24

   

25

   

26

   

27

   

28

   

29

   30