ipssm zidarie si finisaje in constructii

  

 

IPSSM ZIDARIE SI FINISAJE IN CONSTRUCTII 

SCOP 

Eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare in munca si imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor patru componente ale sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). 

DOMENIU DE APLICARE 

IPSSM pentru zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii. 

TEMEI LEGAL 

* Legea nr. 319/2006 - Securității și Sănătății în Muncă 

* HG nr. 1425 / 2006 - aprobarea normelor de aplicare a legii nr. 319 / 2006 de securitate şi sănătate in munca 

* HG nr. 1146 / 2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea în munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

* HG nr. 1091 / 2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

* HG nr. 1048 / 2006 - Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 

INSTRUCȚIUNE 

Art. 1 

(1) Este obligatorie efectuarea unui instructaj zilnic privind securitatea si sanatatea muncii la inceperea lucrului, exceptie face personalul tehnico-administrativ. (2) Instructajul zilnic se va face de catre conducatorul direct al locului de munca pentru toti lucratorii din formatia sa, timp de 5-10 minute. 

(3) Instructajul zilnic va cuprinde masurile privind securitatea si sanatatea muncii care trebuierespectate in desfasurarea activitatii din ziua respectiva, luandu-se in considerare conditiile concrete ale locului de munca la momentul dat. 

(4) Verificarea efectuarii si insusirii acestui instructaj se va face de care sefii ierarhici, prin sondaj, consemnandu-se intr-o nota constatarile facute si masurile ce se impun. 

Organizarea locului de munca si a activitatilor 

Art. 2 

Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol. 

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie de asemenea sa fie prevazute cu balustrade si tinute in stare de curatenie.

 

Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5 m se vor folosi schele simple, iar pentru inaltimi peste 5 m se vor utiliza schele conform indicatiilor din proiectele tehnologice. Schelele vor f prevazute cu balustrade si scandura de brad si vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schele pe care se lucreaza. 

Art. 4 

Personalul muncitor din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care i s-a facut instructajul privind securitatea si sanatatea muncii corespunzator. 

Art. 5 

In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru, cat si acolo unde este circulatia mare, se va atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea. 

Art. 6 

Accesul catre toate locurile de munca se va asigura fara obstacole sau goluri neacoperite. Gropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului se vor imprejmui. Art. 7 

Santierul va fi imprejmuit pentru a se evita accesul persoanelor straine. Se vor ingradi cu imprejmuiri continue, lucrarile in curs de constructie, situate de-a lungul drumurilor publice. 

In cazul in care imprejmuirea se executa la o distanta mai mica de 10 m de o lucrare in curs de constructie, care are o inaltime mai mare de 12 m, aceasta trebuie prevazuta cu copertina lata de cel putin 1 m si cu o rampa de 20 de grade spre partea opusa lucrarii. De-a lungul muchiei de sus acopertinei trebuie facuta o bordura inalta de 15 cm. 

Art. 8 

Marginile si utilajele de constructii vor fi astfel instalate incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate. 

Se interzice lasarea pe santier a masinilor si utilajelor de constructii, precum si a mijloacelor de transport in pozitii in care stabilitatea nu este asigurata sau in care e posibila deplasarea lor necomandata. 

Art. 9 

Evacuarea molozului si a deseurilor de materiale din obiectele de constructie si schelele aferente, de la o inaltime mai mare de 4 m, trebuie facuta cu ajutorul jgheaburilor inchise, in lazi inchise sau in containere. 

Capatul inferior al jgheabului trebuie sa se afle la o inaltime de cel mult 1 m deasupra solului. In cazul in care acest lucru nu este posibil, capatul inferior al jgheabului trebuie sa se termine intr-un buncar de depozitare, pentru a se evita producerea prafului. 

Locurile in care se depoziteaza molozul si deseurile de materiale de constructii evacuate de sus trebuie sa fie ingradite. 

Art. 10 

Toate golurile din pereti, amplasate cu marginea de jos la o inaltime sub 0,70 m deasupra planseului si care comunica spre exteriorul constructiilor sau dau spre locuri unde nu exista un planseu continuu, se vor ingradi.De asemenea se vor acoperi si ingradi cu balustrade executate pe tot conturul, cu o inaltime de cel putin 1 m, golurile din planseele cladirilor in constructie pe care se executa lucrari sau e posibil sa se circule; golurile vor fi marcate cu indicatoare de pericol. 

Art. 11 

Se interzice executarea concomitenta de lucrari la doua sau mai multe nivele diferite, aflate in puncte pe aceeasi verticala, fara dispozitive de protectie a muncii corespunzatoare. 

Art. 12 

Golurile de ferestre si usi unde nu s-a montat tamplaria vor fi inchise provizoriu pentru a feri personalul muncitor de curentii de aer. 

Art. 13 

In cazul in care in timpul lucrului este posibila o emanatie de gaze toxice sau inflamabile, personalul muncitor trebuie prevenit asupra pericolului si instruit in privinta masurilor de protectie. Santierele respective vor fi inzestrate cu un numar suficient de detectoare de gaze si cu masti izolante. Pe tot timpul lucrului in zona periculoasa va trebui sa existe personal sanitar dotat cu cele necesare pentru a acorda ajutor imediat in cazul unui accident de munca. 

In cazul aparitiei neasteptate - in timpul lucrului - a unei emanatii de gaze vatamatoare sau inflamabile, lucrul va fi oprit si personalul muncitor evacuat, pana la luarea masurilor corespunzatoare de protectie a muncii. 

Art. 14 

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va executa numai cu respectarea tuturor prevederilor legale de lucru in vigoare, cu ajutorul mijloacelor de ridicare si transport pe verticala si orizontala. 

Art. 15 

Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca acest lucru nu e posibil, pana la inlaturarea defectiunii, locul de sub incarcatura va fi imprejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii personalului muncitor in zona respectiva. De asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare. 

Aceste masuri vor fi sistate numai dupa reintrarea in normal. 

Art. 16 

Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de catre personalul muncitor, numai dupa oprirea completa a mijloacelor de ridicat. 

Personalul muncitor va sta pe schele sau pe planseu. 

Art. 17 

Se interzice aplecarea personalului muncitor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Personalul muncitor va fi asigurat cu echipament de protectie pentru lucrul la inaltime si locuri periculoase. 

Art. 18 

Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si nici tararea incarcaturilor cu mijlocul de ridicat. Art. 19
Se interzice executarea lucrarilor la inaltirne in perioade de timp nefavorabil - vant puternic peste 11 m/s, ninsori, polei, in locurile de lucru cu vizibilitate redusa etc. 

 

Art. 20 

Nu este permis a se executa - in exterior - lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice pentru asemenea lucrari. 

Art. 21 

Executarea unor lucrari, ca montari de prefabricate, turnari de betoane etc., pe timp de noapte, se poate face cu luarea unor masuri de: 

* iluminat corespunzator, care sa asigure o vizibilitate perfecta pe intreaga suprafata a zonei de lucru; 

* dotare a personalului ce lucreaza cu mijloacele de ridicat cu echipament de protectie reflectorizant; 

* vopsire a carligului mijlocului de ridicat si a cablurilor de legatura in culori reflectorizante; 

* actionare a dispozitivului de semnalizare acustica la orice miscare a mijlocului de ridicat; 

* dotare cu lumini de semnalizare a mijlocului de ridicat; 

* iluminare locala cu lampi portabile a zonelor de lucru; 

* iluminare separata a locurilor de depozitare a materialelor si elementelor de constructii ce se manipuleaza; 

* iluminare corespunzatoare a cailor de acces; 

* De asemenea personalul muncitor va avea aviz medical ca e apt pentru lucru de noapte si la lumina artificiala. Masurile enumerate nu sunt limitative si pot fi completate in functie de conditiile concrete. 

Art. 22 

In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific pe care e obligat sa-l poarte in tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului. 

La executarea lucrarilor la inaltime sau in alte zone periculoase, personalul muncitor va fi prevazut cu centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei, precum si cu truse, genti, ladite sau cutii pentru pastrarea sculelor, uneltelor si a unor piese marunte. 

Art. 23 

Accesul in constructii si la locurile de munca se face exclusiv pe scari definitive sau pe scari mobile. 

Accesul catre locurile de munca trebuie amenajat fara obstacole sau goluri neacoperite. 

Protectia impotriva electrocutarii 

Art. 24 

Pentru iluminarea locala a locurilor de lucru se va utiliza: 

* tensiunea de 24 V, in cazul in care se lucreaza in conditii normale; * tensiunea de 12 V, in cazul in care se lucreaza in locuri cu umezeala excesiva, pe mase metalice sau in locurile cu degajari de aburi si emanatii de gaze. Art. 25

Utilajele, mecanismele si aparatele electrice fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie - obligatoriu - legate la instalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi. 

Art. 26 

Se interzice lucrul la tablourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice, fara intreruperea circuitelor de alimentare si legarea la pamânt a instalatiei. 

Lucrari de zidarie 

1. Lucrari de fundatii 

Art. 27 

Inainte si in timpul executarii lucrarilor de zidarie sub nivelul solului si a celor de fundatii, este necesar sa se controleze rezistenta sprijinirilor peretilor santurilor si sapaturilor. 

Daca se constata defectiuni, se va intrerupe lucrul pana la remediere. Art. 28 

Este interzisa coborarea materialelor (pietre brute, caramizi etc.) in groapa de fundatie sau in sant prin aruncarea lor de sus. 

Art. 29 

Coborarea materialelor va fi facuta cu mijloace mecanizate sau prin jgheaburi portative. Capatul inferior al jgheabului din groapa se monteaza cu cel mult 0,50 m deasupra fundului gropii pentru ca materialele sa nu se rostogoleasca prea departe. Art. 30 

Deplasarea roabelor incarcate cu materiale (pietre, caramizi, beton, mortar) se va face pe dulapi asezati de-a lungul gropii de fundatie, la o distanta de cel putin 0,70 m de la marginea gropii. 

Art. 31 

Lucrarile de subzidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub controlul permanent al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari. Art. 32 

Daca in timpul executarii lucrarilor de subzidarie se constata deformatii ale peretilor, lucrarile in zona respectiva vor fi intrerupte pana la revederea proiectului de consolidare. 

Art. 33 

De-a lungul marginilor gropilor pentru fundatii si santuri se va lasa o fasie libera pe o latime de minimum 0,50 m. 

Art. 34 

Se interzice coborarea materialelor pe jgheab concomitent cu primirea lor la capatul celalalt. Aruncarea, coborarea materialelor, respectiv rasturnarea materialelor, se vor face numai atunci cand la locul de cadere sau in apropierea acestuia nu se gaseste personal muncitor. Coborarea personalului muncitor se va face pe scari sau rampe de acces. 
Art. 35 

Pe masura executarii fundatiei, spatiile libere intre fundatie si peretii sapaturii vor fi umplute cu pamant, care se va compacta conform proiectului si va avea parametrii geotehnici prevazuti in proiect.

 

Art. 36 

Demontarea si montarea sprijinirilor din gropile de fundatie, la terminarea lucrarii, se vor face de jos in sus, pe masura astuparii gropilor cu pamant si numai sub supravegherea continua a maistrului de executie. Numarul de dulapi care se indeparteaza simultan pe verticala nu va fi mai mare de trei, iar in cazul terenurilor infoiate sau curgatoare, numai cate unul. 

Concomitent cu indepartarea dulapilor, se vor monta corespunzator si proptelele verticale si orizontale; proptelele existente vor fi scoase pe masura ce au fost fixate altele in loc. 

Art. 37 

Executarea zidului de protectie a hidroizolatiei se va face dupa turnarea fundatiei, executarea zidului ce trebuie izolat si a hidroizolatiei verticale. Sapaturile vor fi executate taluzat. 

Daca lucrarea impune o astfel de executie, se va intocmi o fisa tehnologica care sa cuprinda si indicarea masurilor privind impiedicarea surparii malurilor si a zidului de protectie. 

Lucrarea se va executa sub supravegherea maistrului lucrarii. 

Art. 38 

Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor existente trebuie executata dupa proiecte sau fise tehnologice si sub supravegherea permanenta a conducatorului lucrarii. Art. 39 

Pentru urmarirea comportarii lucrarilor de subzidire, pe zidurile subzidite se vor monta, inainte de inceperea lucrarilor, martori (repere), spre a putea fi observate din timp eventualele deplasari ale constructiei. Martorii vor fi montati la crapaturile zidurilor sub care se face subzidirea precum si pe zidurile apropiate. 

Art. 40 

In cazul in care in timpul executiei se constata deplasari ale constructiei, se vor lua masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din zona. Art. 41 

Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire atunci cand se constata deformari ale terenului din zona respectiva. Continuarea lucrarilor de subzidire se va face numai dupa ce terenul a fost consolidat. 

Art. 42 

In terenuri cu apa subterana, inainte de inceperea lucrarilor de subzidire se vor lua masuri pentru epuizarea apei, pe tot timpul executarii lucrarilor de subzidire, plus perioada necesara intaririi mortarului. 

Art. 43 

In timpul executiei zidariei, pana la executarea planseelor, se interzice rezemarea scarilor sau a altor obiecte pe ziduri. La nevoie se vor folosi scari de sobar. 

2. Lucrari de zidarie 

Art. 44 

Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate conform standardelor si ingradite cu parapete de 1 m inaltime. 

 

Art. 45

Este interzisa circulatia pe ziduri. Pentru circulatie vor fi folosite numai schele si esafodaje. 

Art. 46 

Manuirea unor mecanisme actionate electric sau mecanic de alt personal muncitor decat cel de specialitate se va putea face numai dupa ce acestui personal I se va face un instructaj special confirmat printr-o testare. 

Art. 47 

Conducatorul punctului de lucru este obligat sa controleze in permanenta legarea la pamant a mecanismelor si dispozitivelor actionate electric, utilizate la lucrarile de zidarie. 

Art. 48 

In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele de protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime si va fi dotat cu echipamentul de protectie corespunzator. 

Art. 49 

Dispozitivele de ridicare vor fi prevazute cu sigurante, cu cabluri etc., respectandu-se obligatoriu prescriptiile ISCIR corespunzatoare. 

Personalul muncitor ce le manevreaza va trebui sa fie autorizat. 

Art. 50 

Este interzis a se crea diferente de inaltime de peste 1,5m intre diferite portiuni ale zidariei, in timpul executiei. 

Art. 51 

Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara, legarea acesteia prin plansee sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. Art. 52 

La terminarea executiei stalpilor de zidarie, intre golurile de usi si ferestre, se vor monta buiandrugi, peste care se va aseza cel putin un rand de blocuri, sau se vor rigidiza stalpii cu ajutorul cofrajului buiandnigilor (atunci cand stalpii sunt executati din beton monolit); se interzice a lasa liberi stalpii la partea lor superioara. 

Art. 53 

In locurile de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat vor fi luate masuri de protectie contra prafului. Muncitorii care lucreaza la aceste operatii de prelucrare vor fi prevazuti cu ochelari de protectie si cu masti contra prafului. Art. 54 

La lucrarile de zidarie din piatra care necesita ciopliri in timpul executiei, zidarul si ajutoarele sale vor purta in mod obligatoriu ochelari de protectie, iar muncitorii care nu fac parte din echipa de zidarie, dar circula in apropiere, vor fi avertizati sa-si fereasca ochii. 

Art. 55 

Prelucrarea pietrelor pe santier trebuie executata in locuri imprejmuite, in care accesul persoanelor straine este interzis. 

Art. 56

Locurile de munca ale cioplitorilor de piatra trebuie sa se afle la o distanta de cel putin 3 m unul de celalalt. In caz contrar, trebuie asezate intre acestia paravane de protectie. Este interzisa asezarea pietrarilor unul in fata celuilalt. 

Art. 57 

In timpul prelucrarii, pietrele (placajele de marmura, piatra de constructie etc.) de dimensiuni mari si grele vor fi bine asezate pentru a nu fi posibila rasturnarea lor. Art. 58 

Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidirie se va face astfel incat sa se lase un spatiu de minimum 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale, de a lungul intregului front de lucru unde se lucreaza. 

Art. 59 

Primirea materialelor de zidarie se va face pe podine special amenajate si dimensionate corespunzator sau pe plansee, in locuri special indicate de conducatorul locului de munca. 

Art. 60 

Podina de lucru va fi cel putin cu 15 cm mai jos decat nivelul zidariei. Inaltimea zidariei nu va depasi 1,20 m deasupra podinei de lucru. Pentru inaltimi mai mari se vor monta podine auxiliare. 

Art. 61 

Se interzice evacuarea molozului si a deseurilor de materiale prin aruncare din constructie. Evacuarea se va face conform normelor privind evacuarea deseurilor. Art. 62 

La lucrarile ce se executa in mediu umed, conductorii sub tensiune vor fi deconectati inainte de inceperea lucrului. 

Art. 63 

Toate golurile periculoase vor fi inchise sau ingradite cu parapeti de protectie. Art. 64 

Golurile de usi in zidurile exterioare trebuie inchise, pentru a opri trecerea personalului muncitor prin ele. 

Art. 65 

Se interzice lasarea pe ziduri a materialelor de zidarie neintroduse in opera, a molozului sau sculelor la intreruperea lucrului. 

Art. 66 

La executarea placajului peretilor, concomitent cu zidaria se vor lua aceleasi masuri de securitate a muncii ca la lucrarile la inaltime si la cele de invelitori.  Umplutura din placaje si zidarie se va executa concomitent cu placajul si va depasi obligatoriu nivelul superior al placii. 

Art. 67 

Zidaria corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm se va executa de pe schele exterioare. In cazul in care se folosesc schele de consola, acestea vor fi astfel montate incat distanta dintre marginea exterioara a cornisei si balustrada podinei de lemn sa fie de minimum 60 cm. 

La executarea corniselor din zidarie se vor prevedea dispozitive pentru ancorarea tencuielilor si a invelitorii. 

 

Art. 68

Zidaria de piatra bruta va fi executata - obligatoriu - in cofraje confectionate din panouri de dulapi de 4-5 cm grosime cu ajutorul popilor dispusi la 2 - 2,5 m de-a lungul zidului. Montarea cofrajelor se va face paralel cu executarea zidariei. 

 

Art. 69 

Intrucat zidurile de beton celular autoclavizat au o stabilitate si rezistenta redusa pana la intarirea mortarului este necesar a se face personalului muncitor care executa asemenea lucrari, un instructaj special privind masurile specifice de protectie care trebuie luate. Instructajul special va fi consemnat in procese - verbale. 

Lucrarile de zidarie din blocuri mici de beton celular autoclavizat se vor executa sub conducerea unui maistru specializat in asemenea lucrari. 

Se va acorda o atentie speciala pentru asigurarea stabilitatii corniselor prin ancorare, proptire etc. 

Art. 70 

La executarea peretilor din panouri din beton celular autoclavizat se vor respecta Normele de protectie a muncii de la montarea elementelor prefabricate. Art. 71 

Este interzisa executarea zidariei de caramida pe o inaltime mai mare decat doua etaje de constructie, fara a se construi plansee intre etaje sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. 

Art. 72 

La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare se vor monta - obligatoriu - viziere de protectie pe perimetrul exterior al constructiei pentru oprirea caderii obiectelor de sus. 

Art. 73 

In cazul in care inaltimea zidariei nu depaseste 8 m, nu este obligatorie montarea vizierelor de protectie. Daca executarea de viziere de protectie nu este posibila, atunci locul de lucru unde se executa zidaria se va ingradi, distanta minima de la suprafata zidului ce se executa pana la ingradire fiind de 1,5 m. 

Art. 74 

Copertinele de protectie vor avea latimea de minimum 1,5 m si inclinarea de 20% fata de orizontala; vor fi rezistente, avand consolele de preferinta din metal, iar copertina din scanduri de 2,5 cm grosime, batute una langa alta. Primul rand de copertine - cel care va ramane pana la terminarea zidariei - va fi montat la distanta maxima de 6 m de la pamant, iar la al doilea rand de copertine, find mobil, va fi montat la nivelul imediat inferior celui la care se lucreaza. 

Art. 75 

Personalul muncitor care monteaza sau demonteaza vizierele de protectie va fi asigurat contra caderii prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei. Art. 76 

Se interzice circulatia si depozitarea marfurilor pe copertinele de protectie. 

 

Art. 77 

Pentru aducerea mortarelor si caramizilor pe cladirile in curs de constructie vor fi folosite containere speciale, astfel construite incat posibilitatea deschiderii peretilor laterali si desprinderea fundurilor sa fie exclusa in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi transportate in aceste containere. 

 

Art. 78

Se interzice utilizarea unor scule cu capete deformate sau in forma de ciuperca, cu muchiile din tabla zdrentuita si ascutite, a unor roabe si tomberoane care nu sunt in perfecta stare de functionare. Sculele de mana folosite la zidarie vor fi bine fixate pe maner. 

Art. 79 Manipularea blocurilor umede se va face obligatoriu cu un cleste special. 3. Prepararea mortarului 

Art. 80 

Prepararea mortarului se va face mecanizat, cu ajutorul malaxoarelor de mortar si a betonierelor. Se vor respecta Normele de protectie a muncii cu caracter general specificate. 

Normele specifice de securitate a muncii pentru beton, beton armat si precomprimat precum si cele cu caracter specific prevazute in aceleasi norme pentru utilizarea betonierelor care sunt valabile si pentru malaxoare. 

Art. 81 

Transportul mortarului la locul de utilizare se face cu bene sau cu pompe de mortar, respectiv masini de tencuit. 

Art. 82 

La transportul mortarului cu bena se vor respecta aceleasi norme de protectie a muncii ca si la transportul betoanelor. 

Art. 83 

Amplasarea utilajelor trebuie sa asigure acces liber si usor catre depozite. Art. 84 

Este interzisa apropierea de sinele de ghidaj ale cupei de incarcare, la malaxoare, precum si de cupa ridicata. 

Art. 85 

Curatarea gropii de sub cupa se poate face numai daca aceasta este bine fixata in pozitia superioara cu ajutorul franei si al unor proptele rezistente. Mecanismele (toba, jgheaburile, etc.) se pot curata numai dupa oprirea si deconectarea masinilor. Art. 86 

In timpul functionarii este interzisa introducerea mainilor sau a unor unelte in toba ori in alte parti mobile ale masinilor. 

Daca betonul sau mortarul se transporta cu macarale in cupe, containere sau in dispozitive similare, acestea trebuie prevazute cu dispozitive speciale de siguranta, care sa impiedice descarcarea accidentala. Art. 87 

Varul trebuie stins de muncitori cu experienta, bine instruiti si echipati cu echipamente individuale de protectie. 

Art. 88 

Acolo unde se intrebuinteaza cantitati mari de var, se va aplica stingerea mecanizata. 

Art. 89 

Pentru a se evita caderea muncitorilor in gropile de var, acestea trebuie ingradite cu parapete inalte de 1 m sau cu gard continuu. 

Art. 90

Nu este permisa coborarea muncitorilor in gropile de var; varul trebuie scos din gropi mecanizat, cu graifere fixate pe macarale sau cu alte dispozitive. Pentru a se evita surparea peretilor gropilor de var, acestia trebuie sprijiniti cu dulapi. 4. Montarea elementelor prefabricate 

Art. 91 

Pentru montarea elementelor prefabricate se vor utiliza schele, esafodaje, scari de acces, etc., respectandu-se si normele de protectie a muncii specifice acestora. Acolo unde din diferite motive nu se pot utiliza schele, conducatorul tehnic al lucrarii va da in scris indicatii detaliate privind modul de lucru de prevenire a accidentelor de munca si va supraveghea tot timpul modul in care se lucreaza. Se interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1,5 m. 

Art. 92 

Zona de montaj se va ingradi pentru a interzice accesul persoanelor straine. Legarea si ridicarea elementelor prefabricate se va face cu respectarea prevederilor ISCIR privind legarea, ridicarea si desfacerea incarcaturilor cu mijloace de ridicat. Art. 93 

Asezarea de materiale, scule sau alte piese peste elementele prefabricate care nu sunt montate definitiv este interzisa. 

Art. 94 

Platformele de lucru pentru montaj vor fi executate dupa detaliile prevazute in proiecte sau fise tehnologice. 

Art. 95 

In cazul cand lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe schele suspendate, sudorii vor purta centura de siguranta cu un capat fixat de un element rezistent al constructiei. 

Art. 96 

Executarea lucrarilor interioare la lucrarile prefabricate este permisa numai daca deasupra locului de munca sunt montate si solidarizate cel putin doua plansee. Art. 97 

Nu este permisa decofrarea cu mainile a monolitizarilor elementelor prefabricate. Se vor folosi dispozitive si unelte speciale. 

Art. 98 

Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari (de ex. chesoane) care se reazema pe alte elemente (forme, grinzi, etc.) se poate face si fara schele, dupa ce s-a montat primul element cu ajutorul unei schele. 

Montarea elementului se face pe elementul deja montat, personalul muncitor fiind asigurat contra caderii conform prevederilor din fisele tehnologice din Normele pentru lucrul la inaitime si in locurile periculoase. 

In toate cazurile in care nu se poate face montarea fara pericol a elementelor prefabricate, de pe elementele montate se vor executa - pentru montare - schele sau esafodaje, cu scarile aferente de acces. 

La montarea elementelor prefabricate pe stalpi prefabricati se vor utiliza scarile metalice, fixate pe stalpi. Scarile vor fi scoase numai dupa terminarea montajului.

 

Art. 99 

Se interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate (puncte de sudura, ancore, pene, etc.), daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare provizorie. Dupa montaj, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. Prinderile prin sudura a elementelor prefabricate si monolitizarile se vor executa numai la temperatura permisa prin prescriptiile tehnice sau cand prin luarea de masuri se asigura aceasta temperatura. 

Art. 100 

Depozitarea prefabricatelor cu forma regulata se face in stive, cu sipci sau juguri intre randuri, astfel incat sa nu fie posibila rasturnarea acestora sau alunecarea prefabricatelor. La nevoie depozitarea se va asigura impotriva alunecarii, rasturnarii sau rostogolirii, prin asezarea unor sustineri speciale la marginea stivei sau a pieselor formate din stalpi cu contra fise sau pene. 

Prefabricatele de forme neregulate si fara stabilitate se vor manipula si depozita numai pe baza de fise tehnologice. 

Depozitarea elementelor prefabricate mari se va face pe rastele speciale care sa permita o asezare usoara a elementelor in dispozitivul de prindere, stabilitatea pe tot timpul depozitarii si nedeteriorarea marginilor elementelor. 

Art. 101 

La locul de munca se vor depozita numai cantitatile de prefabricate care intra in executie. Depozitarea se va face astfel incat sa nu se blocheze calea de rulare sau zona de manevrare a mijloacelor de ridicat, drumurile de circulatie si trecerile pentru personalul muncitor. 

La depozitare se va urmari ca piesele de distantare intre randuri sa fie asezate astfel incat pentru introducerea dispozitivelor de agatare sa nu fie necesare operatiuni suplimentare (rasturnare, asezare pe muchie, etc.). 

Art. 102 

In cazul descarcarii si asezarii prefabricatelor langa calea ferata, in vederea incarcarii lor ulterioare in vagoane, intre marginea stivei si sina cea mai apropiata se va lasa un spatiu liber de cel putin 2 m. 

Art. 103 

Prefabricatele asezate pe mijlocul de transport vor fi asigurate impotriva deplasarii cu dispozitivele prevazute in fisa tehnologica a producatorului. 

Art. 104 

In timpul operatiilor de incarcare-descarcare in si din mijloace de transport auto, conducatorul va cobora din cabina si va asista la asigurarea stabilitatii prefabricatelor. Art. 105 

Operatiunile de incarcare-descarcare si depozitare a prefabricatelor din beton armat se vor executa cu mijloace mecanizate. Personalul muncitor, care executa aceste operatiuni, va fi instruit si va respecta prevederile din normele specifice meseriei si functiei si va fi autorizat si ca legator de sarcina. 

Art. 106 

Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii prefabricatelor din beton in alte scopuri si daca nu corespund din punct de vedere tehnic. Art. 107

Prefabricatele din beton armat vor fi dotate cu mijloace de prindere sau ridicare (urechi, locase, bolturi, bare etc.), solid prinse in masa lor. 

Art. 108 

Agatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar daca nu este posibil prin intermediul dispozitivelor ajutatoare (sufe, gase, juguri - compensatoare). 

Art. 109 

Se interzice macaragiului a executa orice operatie pana cand persoana care a efectuat legarea prefabricatului, nu a confirmat ca a terminat legarea si operatiunile de asigurare a jugurilor, dispozitivelor si a cablurilor. Operatiunea de ridicare a sarcinei se va face numai la semnalizarea legatorului de sarcina. 

Art. 110 

Se interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul macaralei. Art. 111 

Se interzice stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand aceasta se afla cu sarcina in carlig. 

Prezentele instrucțiuni proprii sunt obligatorii în cadrul punctelor de lucru și locurilor de muncă organizate de către unitate. 

Fac parte integrantă din procesul de instruire și vor fi prelucrate lucrătorilor de către conducătorii locurilor de muncă în cadrul instruirilor (instruirea la locul de muncă, instruirea periodică și ori de câte ori este necesar) și vor fi consemnate în fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă.