INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ OPERATOR DATE FACTURARE FACTURIST

 

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ OPERATOR DATE FACTURARE/FACTURIST 

  

 - INFORMATII PRIVIND RISCURILE DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE  PROFESIONALA SPECIFICE 

  

 - IPSSM GENERALE – OPERATOR DATE FACTURARE/FACTURIST   

 - IPSSM - UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA  A DATELOR  

  

 - IPSSM - TRANSPORTUL INTERN 

  

 - IPSSM - MOBILIERUL DIN BIROURI - ACTIVITATE DE BIROU 

  

 - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA  PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE 

  

 - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE,  INTERVENTIE  

  

- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR   SI EVACUAREA LUCRATORILOR FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

F01 - Caderea libera -caderea obiectelor situate la cote superioare si neasigurate contra deplasarii 

F02 - Rasturnarea,rostogolirea-rasturnarea diferitelor obiecte de birotica sau din inventarul locului de munca  necorespunzatoare din punct de vedere ergonomic (ex-scaun care nu a fost bine pozitionat sau nu are stabilitate) 

F03 - Socuri (soc, lovire, impact, compresiune) - ocazional - diferite activitati legate de locul de munca si coliziunea cu  obiectele (mobilier, ET, etc) 

F04 - Suprafete sau contururi periculoase-contact direct cu suprafetele ori contururile taioase, intepatoare (cuter, ace, agrafe,  hartie, etc) 

F05 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

F06 - Curent electric-atingerea directa sau indirecta a echipametelor tehnice aflate sub tensiune  -electrocutare prin atingere directă – contacte şi conductori neizolaţi sau cu izolaţia îmbătrânită  -electrocutare prin atingere indirectă: 

- legături la instalaţia de împământare (priza sucho) - cu defecte 

- izolaţii străpunse accidental  

F07 - Aparitia fenomenului de stralucire pe monitoarele de calculatoare care nu sunt asezate corespunzator fata de sursa de  lumina 

F08 - Curenţi de aer – deplasare de scurta durata prin incinta societatii (holuri, coridoare, geamuri deschise, ventilatoare,  aparate de aer conditionat, etc) 

F09 - Solicitarea fizica-efort static: desfasurarea activitatii in pozitie preponderant ortostatica - pe perioade lungi de timp. F10 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare permanentǎ a atenţiei în realizarea  sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos) 

F11 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt – efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii  profunde, responsabile privind realizarea atributiilor de serviciu  

F12 - Efectuarea defectuoasa de operatii - pozitionare gresita pe scaun (inclusiv urcarea pe acesta)-cadere 

F13 - Efectuarea serviciului sub influenţa alcoolului, a unor medicamente sau într-un stadiu avansat de obosealǎ;

F14 - Efectuarea de operatii neprevazute - deplasarea cu pericol de cadere de la acelasi nivel: dezechilibrarea, alunecarea pe  suprafete umede ori fara aderente 

F15 - Efectuarea de operatii neprevazute - deplasarea cu pericol de cadere prin dezechilibrare-rostogolire pe scarile de acces  intre nivele diferite 

F16 - Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca-interventia la ET-electrice din dotare in timpul functionarii  acestora sau in cazul defectarii (calculator, imprimanta), fara debransare de la reteaua electrica 

F17 - Efectuarea de operatii neprevazute prin sarcina de munca  

- deplasari, stationari in zone periculoase - care nu tin neaparat de locul de munca  

- efectuarea din proprie initiativa de operatii pentru care nu exista calificarea-pregatirea corespunzatoare (nefiind abilitati  pentru acestea) 

 

 IPSSM GENERALE  

OPERATOR DATE FACTURARE/FACTURIST 

  

∙ Orice element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, dacă acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se elimine astfel posibilitatea producerii unui accident; 

∙ Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat de la unităţi de profil; 

∙ Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.) sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de comandă. 

∙ Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor. Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea oricărui pericol de electrocutare. 

∙ Se interzice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori dezizolaţi sau având izolaţia deteriorată. ∙ Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte care prin cădere să poată provoca accidente. 

∙ Se va asigura un grad de curăţenie pe jos, în încăperile de lucru şi culoare, holuri, grupuri sanitare astfel încât să nu existe pericol de alunecare sau împiedicare. 

∙ Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de lichide trebuiesc înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate şi remediate orice defecţiuni în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare, gresie, etc). 

∙ În situaţii de îngheţ, polei zona de circulaţie aferentă sediului societăţii va fi curăţată de zăpadă şi se vor arunca pe jos materiale care să elimine riscul de accidentare prin alunecare. 

∙ Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană, în imediata apropiere a ei. 

∙ Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare. 

∙ Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor. ∙ La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. 

∙ În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident. ∙ Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate, de preferat fiind să se lase la vedere pe birou. 

∙ Pentru ridicarea obiectelor efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. 

∙ Instalaţiile electrice trebuie să fie bine izolate, iar maşinile trebuie legate la pământ. 

∙ Este interzis a se scoate ştecherul din priză, trăgându-se de cordon. 

∙ Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase, putând provoca accidente prin electrocutare, deoarece izolaţia poate fi deteriorată atunci când suportă o sarcină dură (când se aşează pe el piciorul unui scaun sau mese metalice). ∙ Trebuie să se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice. 

∙ Trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz.  

∙ Este interzis să se atingă sau ţină cu mâna un obiect metalic (ţeava sau radiatorul caloriferului etc.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ştecherul în priză. 

∙ Este interzis ca operatorii aparatelor de birotică să-şi repare singuri echipamentele de muncă cu care lucrează. 

∙ Întreţinerea şi reglarea lor vor fi efectuate de personal calificat şi autorizat. 

∙ Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la maşini se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate. 

∙ Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică, fără să se folosească ştecherul, aceste improvizaţii putând duce la accidente grave prin electrocutare. 

∙ Aparatura de birou trebuie fixată bine pe masa de lucru, pentru a elimina tendinţa de alunecare şi cădere. ∙ Nu se va pune niciodată în funcţiune un aparat căruia i s-a scos carcasa. 

∙ Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui. 

∙ Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se răsturna sau lovi altă persoană. 

∙ Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate. ∙ Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise. 

∙ Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau uşile caselor de bani. 

∙ Trebuie adus la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice piesă de mobilier ale cărei margini nu sunt netede sau sunt crăpate, se mişcă sau prezintă defecţiuni. 

∙ Atunci când se foloseşte un cuter pentru tăierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai departe de tăişul lamei. ∙ În sertare trebuie aranjate obiecte tăioase sau ascuţite în compartimente separate. 

∙ La producerea unei tăieturi sau răniri se va folosi trusă de prim ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate.   

  UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU  

PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR  

  

∙ Se interzice salariatilor sa utilizeze echipamentele de prelucrare automata a datelor pe care nu le cunosc si pentru  care nu au instruirea necesara. 

∙ Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personal autorizat in acest scop. ∙ Se interzice personalului de deservire a echipamentelor sa intervina la tablourile electrice, prize, stechere, cordoane  de alimentare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. 

∙ Punerea in functiune a unui echipament dupa revizie sau reparatie se va face numai dupa ce personalul autorizat sa  efectueze aceste operatii confirma in scris ca echipamentul respectiv este in buna stare de functionare. ∙ Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor in cauza. 

∙ Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului 

∙ Functionarea echipamentelor de prelucrare automata a datelor va fi permanent supravegheata pentru a se putea  interveni imediat ce se produce o defectiune. 

∙ Se interzice continuarea lucrului la echipamente atunci cand se constata o defectiune in functionarea acestora. ∙ Remedierea defectiunilor echipamentelor se va realiza numai de catre personalul de intretinere autorizat in acest  scop. 

∙ Daca in timpul functionarii echipamentelor se aud zgomote deosebite, acestea vor fi oprite si se va anunta personalul de intretinere pentru verificare si remediere. 

∙ Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fara legatura la pamant. 

∙ Inlocuirea sigurantelor la insta latiile electrice se va face numai de personal autorizat. 

∙ Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente. 

∙ Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora.  

 

 

TRANSPORTUL INTERN 

 Generalitati / Cai de circulate si acces 

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe  cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop. 

Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul  circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate. Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate. Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste  zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie. 

Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de  supraveghere si dirijare a circulatiei. 

Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa  afecteze securitatea circulatiei. 

Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare. 

Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare. Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi:  - pentru autocamioane -1m; 

 - pentru tractoare cu remorci -1,5 m; 

 - pentru autostivuitoare -2m. 

 Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice incarcarea sau descarcarea  simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m  pana la linia de cale ferata. 

 Viteze de circulatie 

Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau  persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei. 

La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in  mod obligatoriu cu frana de motor. 

Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat. 

 Circulatia pietonilor 

Circulatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu  cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc. Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in directia lor de mers. Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand  acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol. 

MOBILIERUL DIN BIROURI 

ACTIVITATE DE BIROU 

∙ Inainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui. 

∙ Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau lovi alta  persoana. 

∙ Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate.  

∙ Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta operatie, se  recomada un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare. 

∙ Pentru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute inchise. 

∙ Pentru a evita prinderea degetelor, atunci cand se inchid sertarele biroului sau usile caselor de bani, trebuie apucate  bine manerele. 

∙ Este interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare din partea de sus a unui clasor, deoarece, ele pot  aluneca si, prin cadere, pot provoca accidente. 

∙ Pentru a se asigura o stabilitate buna clasorului, este necesar ca lucrarile sa fie aranjate in sertarele de jos. 

∙ Trebuie adus la cunostinta conducatorului locului de munca orice piesa de mobilier ale carei margini nu sunt netede  sau sunt crapate, se misca sau prezinta defectiuni. 

∙ Atunci cand se foloseste un cutit de mana(cuter) sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute degetele cat mai  departe de taisul lamei. 

∙ La folosirea lamelor de ras pentru lucrari de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de protectie. 

∙ In sertare, trebuie aranjate obiectele taioase sau ascutite(creioane, cutite, lame, etc) in compartimente separate. 

∙ La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere interventie de specialitate. 

∙ Daca se priveste de aproape, atunci cand se ascute un creion, pot sari aschii sau chiar varful creionului, putand  

provoca accidente grave. Pentru aceasta, se recomanda ca la aceasta operatie sa se adopte o pozitie corespunzatoare  evitarii accidentului. 

 

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 

DE PROTECTIE 

IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE 

∙ Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice.  Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare. 

∙ Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:

 - acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si  echipamentelor electrice 

- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare 

- ingradiri 

- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate - scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua lucrari si  verificarea lipsei de tensiune 

- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit 

- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 

- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie 

- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru 

∙ Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele: 

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se faca numai de  personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective 

- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire) 

- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice 

- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice 

- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie impotriva atingerii  directe 

∙ Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se aplice numai masuri si  mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de  protectie organizatorice. 

∙ Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de  protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa  asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese  incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de  electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala. 

∙ Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care se pot aplica sunt  urmatoarele : 

- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS) 

- legarea la pamant 

- legarea la nul de protectie 

- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic 

- izolarea amplasamentului 

- separarea de protectie 

- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor 

- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase - folosirea mijloacelor de protectie electroizolante 

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE 

DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE  

GENERALITATI 

OBLIGATIILE CONDUCERII 

-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor -identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu 

-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de protectie  recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare -elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor 

-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva  incendiilor 

-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu -intocmirea planului de interventiei 

-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari 

-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor 

OBLIGATIILE SALARIATILOR 

-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor 

-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP 

-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI 

-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de protectie sau  de interventie pentru stingerea incendiilor 

-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor 

-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol 

 

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR  AMENAJARI 

-stabilirea regulilor si masurilor generale privind 

- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu 

- mentionarea in stare operative a MTPSI 

- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta 

-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor cu defectiuni,  improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile -respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor -interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu 

-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, stabilirea masurilor impotriva  propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului 

-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul, in  instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor,  produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea  materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a  autorizatiei de lucru) 

-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI) 

-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii 

-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de prevenire, stingere a  incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase 

-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie 

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA 

LUCRARI CU FOC DESCHIS 

-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis -interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza materiale si substante  combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie 

-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara  supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare 

-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant) -obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri : 

- pregatirea locului(conform NGPSI) 

- instruirea personalului 

- contractul dupa incheierea lucrarii 

- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie) 

-functionarea corespunzatoare a ET 

-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET 

FUMATUL 

-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie 

-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis 

-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul 

-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU  FUMAT 

-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere 

-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere 

-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile 

-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse 

-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii) 

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE 

-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a  energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a  mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc. -asigurarea practicabilitatii si curateniei  

-semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare 

-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie 

-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare 

-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a  celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului -functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a  golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon -asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare 

-marcarea cailor de acces 

-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata 

-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc, care ar impiedica  evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie 

-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii -asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta 

-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate -acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii -asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor  

-asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor 

-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m  si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm 

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREME 

efectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece 

-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire 

-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute) -asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie -efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase 

-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si stingere a incendiilor -identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu 

-interzicerea utilizarii focului deschis 

-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin  degajare de substante volatile sau supraincalzire) 

-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece -indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare 

-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei 

-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor 

-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare 

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII 

-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca) 

- starea constructiilor si instalatiilor 

- constatarile semnalate in teren 

- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii 

-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie -organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca 

- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de  incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale  specifice PSI 

- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor  de evacuare pe traseele stabilite 

- instruirea salariatilor 

- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare 

- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a personalului,  instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii 

- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor,  stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a  personalului 

- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor 

- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET 

- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor 

NOTA : 

-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe  incaperi 

-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate, clasele materialelor,  cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi 

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI 

-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie 

-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului 

-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje -actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor  automate(actionarea manuala a acestora) 

-evacuarea bunurilor si protejarea ET 

-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura, fum, gaze toxice) -verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare 

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE 

-caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel stabilite, dimensionate,  realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie 

-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu  iluminat de siguranta corespunzator 

 -constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute cu cai de evacuare a  persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai  scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special  amenajate 

- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt  insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile normate 

- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu  mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie  usor recunoscute 

-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea  gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe  timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada,  panica, etc.) 

-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii, prin elemente de  costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de siguranta a cailor respective pe timpul  incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare -cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca : 

- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este  obligatoriu conform reglementarilor tehnice 

- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie  interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp 

- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip  greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie 

- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si  instalatiile stabilite prin reglementari tehnice  

- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de  incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc) - mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in  orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror  situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta 

-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate : 

- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile acestora - instalatiile tehnologice si anexe 

- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite si auxiliare) - instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.) - dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor) 

- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si iluminat de siguranta 

- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile) 

- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu  

CAILE DE CIRCULATIE 

-Caile de circulatie trebuie sa fie 

- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut 

- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare 

- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a persoanelor -Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune, socuri si uzura 

-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m,  prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm -Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita preluarea sarcinilor  rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de  securitate; in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii 

-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar in timpul noptii vor  fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase) 

SEMNALIZAREA DE SECURITATE 

-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de  munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient  prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii -Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale, prevazute de alte documente  normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor,  substante sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice 

-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se  realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional 

-Semnalizarea permanenta se realizeaza 

- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie, un avertisment, o  obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de  cadere a persoanelor 

- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a  asigura securitatea zonei 

- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor utilizate pentru  incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces  

- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie 

-Semnalizarea ocazionala se realizeaza 

- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente  periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta - prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce  presupun un risc sau pericol  

-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in  special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat  periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor, ca urmare a unor verificari.