INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A STATIILOR DE POMPARE A APEI

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM 

PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE A STATIILOR DE POMPARE A APEI Art 1. Lucratorii care urmeaza sa desfasoare aceasta activitate vor fi incadrati si repartizati la posturile de lucru numai dupa efectuarea examenelor medicale obligatorii prevazute de reglamentarile in vigoare.  

Art 2. Înainte de orice lucrare care implică un risc sporit (revizii-reparaţii) lucrătorii vor fi instruiţi si echipati corespunzator. 

Art 3. Este interzis accesul în staţia de pompare a persoanelor neautorizate/neinstruite pentru a lucra în aceste spaţii. 

Art 4. Utilajele, aparatele şi instalaţiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au fost construite şi avizate (presiune, vid, temperatură, turaţie, încărcări, mediu etc.) fiind interzisă suprasolicitarea lor  

Art 5. Sunt strict interzise orice modificări ale proceselor tehnologice ori ale instalaţiilor, fără avizul prealabil al conducerii societăţii şi al proiectantului de specialitate  

Art 6. Sunt strict interzise improvizaţiile de orice natură, precum şi funcţionarea utilajelor, aparatelor şi instalaţiilor care prezintă defecţiuni sau care nu sunt prevăzute cu toate dispozitivele de protecţie, de măsură şi control cerute de procesul tehnologic  

Art 7. După efectuarea de reparaţii la utilaje ori la instalaţii, la dispozitivele de protecţie etc., acestea vor fi imediat montate la locul lor şi verificate, chiar dacă utilajele sau instalaţiile respective nu intră imediat în funcţiune, ci sunt ţinute în rezervă  

Art 8. Înainte de începerea lucrului la agregatele de pompare se va face o verificare tehnică a protectorilor şi dispozitivelor de protecţie, fiind interzis lucrul atunci când acestea sunt defecte sau lipsesc  

Art 9. Ungerea pieselor aflate în mişcare se va face numai după oprirea agregatelor respective  Art 10. Se interzice depozitarea de materiale, scule, piese în jurul grupurilor de pompare, al tablourilor electrice, etc. aceasta putând stânjeni circulaţia personalului de exploatare sau operaţiile de control, de montare-remontare, revizie  

Art 11. Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalaţii de ridicat adecvate, în raport cu greutatea pieselor care trebuie deplasate (monoşine, grinzi suspendate, pod rulant, macarale portabile, trepied, etc.) fiind interzis accesul în raza de acţiune a instalaţiei de ridicat  

Art 12. Personalul de exploatare care lucrează în sala pompelor va avea părul strâns şi echipamentul de lucru strâns pe corp şi va purta căşti antifonice în cazul în care nivelul zgomotului depăşeşte limita maximă admisă.  

Art 13. Se interzice orice intervenţie la agregate atunci când se află în stare de funcţionare  Orice manevră în instalaţiile electrice de joasă sau de înaltă tensiune se va face numai de personal calificat în meseria de electrician, de către cel puţin doi electricieni, din care unul va supraveghea, iar celălalt va executa operaţia şi numai pe baza foii de manevră, aprobată de şeful staţiei de pompare.  

Art 14. La efectuarea lucrărilor de reparaţii, revizii planificate etc. la agregatele de pompare, se va opri agregatul şi se va întrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tăbliţă avertizoare cu textul "NU CUPLAŢI, SE LUCREAZĂ".  

Art 15. În staţiile de pompare este interzisă depozitarea uleiurilor şi a materialelor combustibile sau inflamabile.  

Art 16. Toate bazinele si canalele deschise care contin apa, cu o adancime mai mare de 1,0 m, vor fi prevazute cu indicatoare de avertizare cu inscriptia "Pericol de inec" (marimea literelor minimum 5 cm) si indicarea adancimii apei (in metri). 

Art 17. Indicatoarele de avertizare vor fi amplasate in locuri vizibile, la distanta de minimum 1,0 m fata de marginea bazinului sau canalului, dar nu la mai mult de 5,0 m. 

Art 18. Indicatoarele de avertizare vor fi fixate pe pereti, pe balustradele montate in jurul bazinelor, pe stalpi de lumina sau pe tije metalice, la o inaltime de 1,20 - 1,50 m de la nivelul la care se circula in zona instalatiei respective. Distanta intre doua placi avertizoare nu va depasi 8 m. 

Art 19. Coborarea in camine, rezervoare, camere de vane, cabine de puturi, galerii sau tunele de conducte, camere de distributie etc. se va face numai dupa verificarea scarilor de acces, controlandu- se daca fiecare treapta este bine fixata in peretele constructiei.

Art 20. In cazul In care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixate in pereti, se vor utiliza scari mobile, de lungimi care sa depaseasca cel putin 1,0 m adancimea la care se coboara. Scarile se vor sprijini, atat pe radierul constructiei cat si pe marginea golului prin care se face accesul, iar inclinarea fata de orizontala va fi cuprinsa intre 60 si 80 grade, astfel incat sa se impiedice alunecarea sau rasturnarea lor. 

Art 21. In locurile care necesita o mare concentrare in timpul lucrului (ca de exemplu dispecerate etc.) nu vor fi repartizati decat lucratori testati periodic (medical si psihologic). 

Art 22. Inainte de intrarea lucratorilor in spatii care au fost un timp mai indelungat inchise (camine de vane de golire, de ventil etc.) se va proceda la ventilarea adecvata a spatiilor respective, verificandu- se absenta gazelor nocive, cu aparatura adecvata. 

Art 23. Toate locurile de munca aflate la inaltime (treceri peste bazine de deznisipare sau de decantare, filtre deschise, captari in rau, prize de mal, rezervoare etc.) vor fi prevazute cu balustrade, cu capace din tabla striata ori cu reborduri din beton. 

Art 24. Se interzice circulatia muncitorilor pe conducte, indiferent de diametrul sau de inaltimea la care acestea se afla, iar trecerea peste conducte, cand nu exista alta posibilitate, se va face cu scari duble fixe, amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu balustrada. 

Art 25. Toate locurile de munca unde exista pericol de electrocutare, intoxicare, sufocare, cadere de la inaltime etc. vor fi marcate cu tablite avertizoare, in unele cazuri spatiul respectiv fiind imprejmuit prin lanturi, bariere, balustrade etc. 

Art 26. Toate suprafetele pe care se circula (pardoseli, pasarele, podete, platforme etc.) vor fi mentinute in stare permanenta de curatenie, indepartandu- se orice urma de grasimi care ar putea provoca caderea prin alunecare a personalului de exploatare. 

Art 27. Suprafetele pe care se circula vor fi iluminate corespunzator, astfel incat sa se poata oricand distinge in mod clar, inscriptiile de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale in care sunt vopsite conductele si cablurile, situatia capacelor si a chepengurilor, scarilor de acces, tablitele avertizoare etc. 

Art 28. In toate spatiile care, prin destinatia lor, prezinta un grad ridicat de umiditate (cuvele rezervoarelor, galeria conductelor de la filtrele rapide etc.) se vor folosi lampi alimentate la tensiuni nepericuloase. 

Art 29. Accesul in spatiile in care se afla instalatiile de alimentare cu energie electrica nu este permis decat personalului de exploatare care poseda calificare si este instruit corespunzator. 

Art 30. Personalul de deservire va fi dotat cu echipamentul si materialele de protectie prevazute de normativele si instructiunile in vigoare. 

Art 31. Operatiile de incarcare, descarcare, transport, manipulare si depozitare agregate , piese de schimb, accesorii la instalatiile de pompare etc, vor fi executate numai de lucratori instruiti special in acest scop si sub supravegherea unui conducator al formatiei de lucru care vegheaza si indruma la respectarea instructiunilor specifice acestor operatii. 

Art 32. Alegerea mijloacelor ajutatoare pentru operatiile de incarcare, descarcare si transport (unelte, targi, carucioare etc.) se va face in functie de felul si greutatea materialului care se manipuleaza, de natura terenului, a caii de comunicatie si a conditiilor de transport. 

Art 33. In cazul cand operatiile de incarcare si descarcare se executa manual, fara mijloace ajutatoare (roabe, carucioare etc.), podetele inclinate vor fi prevazute cu sipci transversale fixate la o distanta de 300 - 400 mm intre ele sau cu alte mijloace care sa impiedice alunecarea lucratorilor.

Art 34. Inainte de inceperea operatiilor de incarcare si descarcare dintr- un mijloc de transport, acesta va fi asigurat contra deplasarii necomandate, prin franare pe teren orizontal si prin franare si saboti de oprire pe teren in panta. 

Art 35. Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare si descarcare. 

Art 36. Se interzice circulatia pe banchetele canalelor, indiferent de perioada din an, nici chiar atunci cand aductiunile respective sunt scoase din functiune; se va circula numai pe poteci etc., amplasate in lungul aductiunilor, la distanta de minimum 2,0 m pentru a evita caderea in apa a lucratorilor. 

Art 37. Coborirea in canale, pentru revizii si reparatii, se va face numai cu ajutorul scarilor sprijinite pe taluzul acestora, fixate pe radier, in asa fel incat sa se impiedice alunecarea lucratorilor. 

Art 38. Controlul scurgerii apei, inclusiv masurarea nivelurilor, a debitelor etc. se va face in timpul zilei, iar daca operatiile respective trebuie efectuate si noaptea se vor folosi echipe alcatuite din minimum 2 lucratori, dotati cu lampi sau lanterne electrice. 

Art 39. Curatarea vegetatiei de pe gratarele de aspiratie se va face de pe mal, cu scule speciale, cu coada lunga pentru a nu obliga lucratorii sa se aplece spre apa; in unele cazuri stabilite de conducerea persoanelor juridice sau de catre detinatorii canalelor ori administratorii acestora, operatia se va face dupa reducerea nivelului apei in canal si sub supravegherea unui cadru de specialitate. 

Art 40. Manevrarea vanelor de reglare a debitelor, de golire etc. se va face de pe platforma de manevra sau de pe pasarele prevazute cu tabla striata si parapete, asigurandu- se o iluminare corespunzatoare in zona de lucru. 

Art 41. Este strict interzis scaldatul in apa, atat pentru personalul de exploatare si intretinere, cat si pentru persoanele straine, in acest sens fiind montate tablite avertizoare cu inscriptia "PERICOL DE INEC", la fiecare 100 m. 

Art 42. Urcarea sau coborirea pe portiunile de conducte care sunt autoportante, pe pasarelele sau podurile de care acestea sunt atarnate, in unele cazuri, sau pe conductele de aductiune se va face numai cu centuri de siguranta, prinse de puncte fixe rezistente. 

Art 43. Desfacerea flanselor sub presiune se va face numai dupa ce portiunea respectiva a fost izolata si golita complet de apa. 

Art 44. Citirea aparatelor de masura si control, verificarea lor, inlocuirea diagramelor, ungerea mecanismelor etc. se vor face numai de pe platforma de lucru sau de pe scari fixate pentru a preintampina alunecarea sau caderea lucratorilor, fiind interzis acestora sa se urce pe conducte, pe schele improvizate etc. 

Art 45. Recoltarea de probe de apa se va face numai din punctele special amenajate si echipate in acest scop, personalul de laborator respectiv fiind totodata asistat de un lucrator din exploatarea aductiunii. 

Art 46. Utilajele, aparatele si instalatiile vor fi folosite numai la parametrii tehnici pentru care au fost construite si avizate (presiune, vid, temperatura, turatie, incarcari, mediu etc.) fiind interzisa suprasolicitarea lor. 

Art 47. Sunt strict interzise orice modificari ale proceselor tehnologice ori ale instalatiilor, fara avizul prealabil al conducerii persoanei juridice sau fizice si al proiectantului de specialitate.

Art 48. Sunt strict interzise improvizatiile de orice natura, precum si functionarea utilajelor, aparatelor si instalatiilor care prezinta defectiuni sau care nu sunt prevazute cu toate dispozitivele de protectie, de masura si control cerute de procesul tehnologic. 

Art 49. Dupa efectuarea de reparatii la utilaje ori la instalatii, la dispozitivele de protectie etc., acestea vor fi imediat montate la locul lor si verificate, chiar daca utilajele sau instalatiile respective nu intra imediat in functiune, ci sunt tinute in rezerva. 

Art 50. Este interzisa desfacerea flanselor unei conducte inainte ca aceasta sa fie complet golita; toate flansele vor fi montate cu toate suruburile cu care sunt prevazute, iar garniturile vor fi de caracteristici corespunzatoare, in functie de presiunea si natura fluidului pentru care sunt utilizate. 

Art 51. Este interzisa montarea pe conductele de presiune a unor robineti sau ventile executate pentru presiuni mai mici decat presiunea de functionare a conductelor respective. 

Art 52. Pompele folosite pentru solutii corozive sau toxice vor avea aparatori speciale pentru oprirea stropilor si vor fi verificate din punct de vedere al etanseitatii la fiecare pornire. 

Art 53. Circulatia in apropierea bazinelor se va face la o distanta stabilita prin instructiuni proprii care sa elimine pericolul prinderii imbracamintei intre piesele aflate in miscare. 

Art 54. Inainte de inceperea lucrului la agregatele de pompare, se va face o verificare tehnica a protectorilor si dispozitivelor de protectie, fiind interzis lucrul atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc. 

Art 55. Se interzice depozitarea de materiale, scule, piese etc. In jurul grupurilor de pompare, al tablourilor electrice etc., aceasta putand stanjeni circulatia personalului de exploatare sau operatiile de control, demontare - remontare, revizie etc. 

Art 56. Manipularea agregatelor de pompare se va face numai cu instalatii de ridicat adecvate, in raport cu greutatea pieselor care trebuie deplasate (monosine, grinzi suspendate, pod rulant, trepied etc.), fiind interzis accesul in raza de actiune a instalatiei de ridicat. 

Art 57. Se interzice orice interventie la agregate atunci cand se afla in stare de functionare. 

Art 58. Orice manevra in instalatiile electrice de joasa sau de inalta tensiune se va face numai de personal calificat in meseria de electrician, de catre cel putin doi electricieni, din care unul va supraveghea, iar celalalt va executa operatia si numai pe baza foii de manevra, aprobata de seful statiei de pompare. 

Art 59. La efectuarea lucrarilor de reparatii, revizii planificate etc. la agregatele de pompare, se va opri agregatul si se va intrerupe tensiunea de alimentare; la automatul de cuplare se va pune o tablita avertizoare cu textul "NU CUPLATI, SE LUCREAZA". 

Art 60. In statiile de pompare este interzisa depozitarea uleiurilor si a materialelor combustibile sau inflamabile. 

Art 61. Tasarile sau prabusirile de pavaj constatate ca s- au produs in lungul traseului conductelor vor fi semnalizate optic, atat ziua cat si noaptea, pana la luarea masurilor de remediere a avariilor sau de readucere a pavajului la nivelul initial. 

Art 62. Citirea debitmetrelor si manometrelor montate in lungul arterelor principale, inlocuirea diagramelor, ungerea mecanismelor etc. se vor face prin coborarea in caminele sau camerele respective, folosindu- se scarile fixate in pereti.

Art 63. Se interzice citirea de la suprafata terenului prin aplecarea personalului deasupra golului de acces practicat in planseul constructiei. 

Art 64. Manevrarea vanelor, a gurilor de apa etc. se va face numai cu chei speciale sau cu roti de manevra de marime corespunzatoare, fiind interzisa folosirea uneltelor improvizate sau prelungirea bratelor de parghie ale cheilor cu bucati de teava. 

Art 65. Depistarea, cu aparatura specifica, a neetanseitatilor care produc pierderi de apa se va face luand masurile necesare pentru evitarea accidentelor cu punerea in pericol a sigurantei circulatiei pe drumurile publice si avand in vedere ca in majoritatea cazurilor cercetarile se refera la conducte montate sub partea carosabila a strazilor. 

Art 66. In cazul in care cercetarile se fac in timpul noptii, cand zgomotele produse de circulatia vehiculelor sunt mai reduse se vor lua masuri de semnalizare optica a echipelor de lucru. 

Art 67. Verificarea conductelor - suspendate pe poduri, pasarele sau viaducte - se face numai de pe schele rezistente, lucratorii fiind echipati cu centuri de siguranta, ancorate de puncte fixe, rezistente si cu casti de protectie. 

Art 68. Ridicarea capacelor de la caminele de vane, de bransament etc. se va face numai cu tarnacopul, cu cheia de vane sau carlige speciale, fiind interzisa ridicarea cu mana; pozitia picioarelor va fi astfel incat sa se evite caderea accidentala a capacului peste picioare. 

Art 69. Pentru a se asigura indepartarea apei provenita din ploi, se va mentine libera rigola strazii si gurile de scurgere, amenajandu- se in functie de caz, santuri speciale spre exteriorul zonei in care se lucreaza. 

Art 70. Atat ziua cat si in timpul noptii, zona sapaturii va fi imprejmuita si marcata cu panouri de semnalizare, lampi electrice etc. 

Art 71. Circulatia va fi dirijata de un lucrator, cu ajutorul unui semnalizator stop, iar in timpul trecerii tramvaiului sau troleibuzului, lucratorii vor iesi din transee, indepartandu- se de vehiculul in trecere. 

Art 72. In spatiile vizitabile se va patrunde numai dupa ce se verifica daca sunt bine ventilate si sunt luminate in mod corespunzator. 

Art 73. Se interzice fumatul in timpul lucrului. 

Art 74. Se interzice atingerea celorlalte instalatii; personalul de exploatare va efectua lucrari numai la instalatiile vizate. 

Art 75. Se interzice folosirea celorlalte instalatii pentru depozitarea sau sprijinirea sculelor, uneltelor, materialelor de intretinere etc. 

Art 76. In cazul in care se observa ca unele instalatii prezinta anumite defectiuni, personalul de exploatare va sesiza imediat conducerea unitatii in vederea luarii de masuri necesare remedierii defectiunilor. 

Art 77. Se interzice personalului de exploatare sa intervina la ale instalatii decat cele pentru care are sarcina de munca specificata si este pregatit;