Norme de protectie a muncii pentru activitatea in turnatorii

Norme de protectie a muncii pentru activitatea in turnatorii 

CAPITOLUL 1  

Prevederi generale 

Art. 1. - : Continut 

Normele specifice de protectie a muncii pentru activitatea in turnatorii cuprind prevederi  specifice de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor  profesionale in activitatea din turnatorii. 

Art. 2. - : Scop 

Scopul prezentelor norme este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei activitati, proprii celor patru elemente componente ale  sistemului de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediu de munca). 

Art. 3. - : Domeniu de aplicare 

Prezentele norme specifice se aplica activitatilor din turnatorii desfasurate de persoane fizice sau  juridice, indiferent de forma de proprietate si de modul de organizare a activitatii. 

Art. 4. - : Conexiunea cu alte acte normative 

(1) Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de  protectie a muncii. 

(2) Pentru activitatile nespecifice sau auxiliare activitatilor din turnatorii se vor aplica prevederile normelor specifice si ale celorlalte reglementari prezentate in Anexa 1. 

Art. 5. - : Revizuirea normelor 

Prezentele norme se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de cate ori este necesar, ca  urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite la nivel national, al unitatilor  sau proceselor de munca. 

CAPITOLUL 2  

Prevederi comune tuturor proceselor de munca din activitatea in turnatorii 

SECTIUNEA 1  

Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca

Art. 6. - Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca se va face conform Normelor  generale de protectie a muncii. 

Art. 7. - Operatiile de aprindere, reglare, supraveghere si stingere a focului in cuptor vor fi  executate de un salariat special instruit si autorizat conform prescriptiilor tehnice elaborate de  ISCIR. 

Art. 8. - La transportul sarcinilor cu macarale sau podurile rulante, legarea sarcinilor se va face  numai de catre salariati autorizati ISCIR. 

Art. 9. - Reglajele necesare instalatiilor de curatare se executa numai de catre personal special  instruit in acest scop. 

Art. 10. - Lucrarile de exploatare, intretinere, revizii si reparatii se vor executa numai de  personal calificat si special instruit pentru operatiile respective, respectandu-se intocmai  instructiunile de serviciu, instructiunile tehnice de exploatare, de protectia muncii si PSI. 

SECTIUNEA 2  

Instruirea personalului 

Art. 11. - Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei  muncii se vor realiza conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

Art. 12. - Salariatii vor fi instruiti asupra pericolelor pe care le prezinta pentru propria securitate  si sanatate, substantele si instalatiile cu care lucreaza, precum si asupra masurilor de prevenire  stabilite. 

Art. 13. - Persoanele fizice sau juridice care desfasoara activitati in turnatorii sunt obligate sa  elaboreze si sa aplice instructiuni proprii de protectie a muncii. 

Art. 14. - Salariatii vor fi instruiti si asupra masurilor de autoprotectie pe care trebuie sa le aplice pentru evitarea accidentarilor si imbolnavirilor profesionale, precum si pentru acordarea primului ajutor. 

Art. 15. - Masurile de prim ajutor se vor stabili cu avizul medicului de specialitate si se vor  intocmi instructiuni proprii. 

SECTIUNEA 3  

Dotarea cu echipament individual de protectie 

Art. 16. - (1) Conducatorii unitatilor care desfasoara activitati in turnatorii au obligatia sa asigure intregului personal angajat echipament de protectie, in conformitate cu listele interne elaborate in baza Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 225 din 21 iulie 1995. 

(2) Personalul angajat este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie acordat.

SECTIUNEA 4  

Organizarea locului de munca si a activitatilor 

Art. 17. - Toate caile de acces ale spatiilor tehnice vor fi mentinute in stare buna, curate, libere  de orice obstacol si vor fi marcate vizibil. 

Art. 18. - Este interzisa depozitarea pieselor si materialelor, chiar temporar, pe caile de acces si  de circulatie. 

Art. 19. - Intrarile turnatoriilor vor fi asigurate impotriva curentilor de aer rece. 

Art. 20. - Spatiile in care se toarna metal topit sau traseele de transport ale metalului topit vor  avea pardoseala uscata si ferita de umezeala. 

Art. 21. - La transportul metalului topit se interzice accesul salariatilor pe caile de circulatie pe  care se deplaseaza oala cu metal lichid. 

Art. 22. - Pardoselile se vor executa astfel incat sa fie rezistente la actiunea metalului topit si la  celelalte conditii impuse de tehnologia respectiva, sa fie plane si nealunecoase. 

Art. 23. - Pardoselile turnatoriilor vor trebui sa fie netede, fara denivelari, cu exceptia spatiilor in care formarea se face la sol. 

Art. 24. - In turnatoriile in care se prevad linii ferate, coroanele sinelor si locul de imbinare a  elementelor de cale nu trebuie sa iasa deasupra nivelului pardoselei. Sinele de cale ferata vor fi  prevazute cu contrasine. 

Art. 25. - Iluminatul natural si artificial se vor realiza astfel incat sa asigure o buna vizibilitate la  locul de munca, respectandu-se valorile prescrise prin Normele generale de protectie a muncii. 

Art. 26. - Toate spatiile de lucru in care exista pericol de accidentare la intreruperea functionarii  iluminatului artificial normal, vor avea iluminat de siguranta, realizat conform standardelor in  vigoare, prezentate in Normele generale de protectie a muncii. 

Art. 27. - Se va asigura apa carbogazoasa salina conform normelor de igiena alimentatiei. 

Art. 28. - Inaintea inceperii lucrului, conducatorul direct al locului de munca va verifica starea  de sanatate si oboseala a salariatilor. 

Art. 29. - In cazul in care se constata ca unii salariati prezinta stari maladive, de oboseala sau se  afla sub influenta bauturilor alcoolice, a drogurilor, a medicamentelor ce afecteaza capacitatea de munca, acestia nu vor fi admisi la lucru. 

SECTIUNEA 5  

Protectia impotriva electrocutarii

Art. 30. - La exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor electrice trebuie sa se respecte  prevederile cuprinse in Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei  electrice in medii normale, precum si prevederile privind protectia impotriva electrocutarii,  existente in Normele generale de protectie a muncii. 

Art. 31. - Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa solicite periodic verificarea  instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice pe care le au in dotare, precum si a instalatiilor  de protectie impotriva electrocutarii. 

Art. 32. - Lucrarile si operatiile de exploatare, manevrare, intretinere si reparare a instalatiilor  electrice vor fi executate numai de electricieni autorizati. 

Art. 33. - (1) Persoanele care exploateaza si executa manevre la instalatiile, echipamentele si  utilajele electrice trebuie sa verifice inainte de inceperea lucrului imposibilitatea atingerii  pieselor aflate normal sub tensiune, precum si existenta legaturilor de protectie. 

(2) Este interzisa punerea sub tensiune a instalatiilor, echipamentelor si utilajelor electrice care  prezinta pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legaturile de protectie  desfacute sau nu au fost verificate din punctul de vedere al asigurarii protectiei impotriva  electrocutarii. 

Art. 34. - Mijloacele de protectie utilizate in instalatiile electrice trebuie sa fie certificate si  verificate. Procedura de urmat si verificarile eficacitatii instalatiilor si echipamentelor de  protectie impotriva electrocutarii se vor stabili prin instructiuni proprii de protectie a muncii, cu  respectarea normativelor RENEL. 

Art. 35. - Este interzisa folosirea mijloacelor de protectie care nu au fost verificate, care nu au  corespuns la verificari, a caror data de valabilitate a expirat, care prezinta defecte vizibile, sunt  murdare sau nu corespund tensiunii nominale a instalatiei la care ar trebui utilizate. Inainte de  

fiecare folosire a unui mijloc de protectie, salariatul respectiv este obligat sa faca verificarile de  mai sus si sa nu utilizeze mijlocul de protectie care nu corespunde. 

SECTIUNEA 6  

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 

Art. 36. - In incaperile cu pericol de incendiu si explozii sunt interzise: fumatul, intrarea cu foc  deschis, cu piese sau materiale incandescente, producerea de scantei, utilizarea sculelor metalice  si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice; pe usa de acces se vor monta placute  avertizoare. 

Art. 37. - Se interzice apropierea cu flacara, foc deschis sau tigari aprinse de depozitele de  materiale inflamabile sau explozive, de materialul rulant sau de instalatiile la care exista  pericolul de incendiu si explozie. 

Art. 38. - Este interzis fumatul in spatiile tehnice de exploatare, publice, administrative etc., in  alte locuri decat cele stabilite prin normele tehnice PSI.

Art. 39. - Materialele pentru forme si miezuri se vor depozita in incaperi separate. 

Art. 40. - Materialele prafoase ca: stearat de calciu, novolac solzi, hexametilentetramina  (urotropina), amidon, dextrina, faina de lemn, al caror praf in suspensie cu aerul formeaza  amestecuri explozive, se vor depozita in cladiri rezistente la foc si aerisite, evitandu-se sursele de aprindere si formarea de praf. 

Art. 41. - Depozitarea materialelor prafoase cu tendinta de autoaprindere (praf de carbune, huila, grafit, faina de lemn, covalit etc.) se va face in compartimente pentru fiecare din materialele  respective, complet separate unele de celelalte prin pereti si aerisite. 

Art. 42. - Pentru prevenirea autoaprinderii materialelor cu aceasta tendinta, nu se admite  depozitarea de lunga durata a acestor materiale. 

Art. 43. - Compartimentele pentru depozitarea materialelor prafoase cu tendinta de  autoaprindere vor avea muchiile interioare rotunjite, fara colturi in care s-ar putea produce  autoaprinderea prafului tasat. 

Art. 44. - Depozitarea liantilor organici de tipul rasinilor fenolice, epoxidice, furanice, plastinol  etc. si a intaritorilor acizi se va face evitandu-se contactul intaritorilor cu rasinile, intrucat  provoaca reactii violente. 

Art. 45. - Produsii inflamabili (trietilamina, izocianatii organici, etilenglicolul), ai caror vapori  formeaza cu aerul amestecuri explozive, vor fi depozitati conform normelor PSI pentru  materialele explozive. 

Art. 46. - In depozitele pentru lianti ce prezinta pericol de incendiu si explozie se vor lua masuri  de: legare la pamant a recipientilor, montarea instalatiei paratrasnet, instruirea personalului  pentru executarea corecta a operatiilor de incarcare-descarcare si asigurarea in permanenta a unui mediu lipsit de pericolul formarii amestecurilor explozive. 

Art. 47. - Vopselele refractare cu solventi precum si solventii organici aferenti se vor depozita in  conformitate cu prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru activitati de vopsire. 

Art. 48. - Pulberile metalice si indeosebi de aluminiu, utilizate la prepararea chiturilor,  materialele exoterme care prezinta pericol de incendiu si explozie se vor depozita cu respectarea  normelor PSI pentru materiale explozive. 

Art. 49. - Depozitele pentru materiale inflamabile vor fi dotate cu instalatii si mijloace de stins  incendii prevazute in normele PSI in vigoare. 

Art. 50. - Atelierele in care se executa tratamente termice vor fi prevazute cu tot utilajul si  materialele necesare stingerii incendiilor, conform normelor PSI. 

CAPITOLUL 3  

Prevederi specifice ale subactivitatilor din turnatorii

SECTIUNEA 1  

Prepararea amestecurilor de formare 

Art. 51. - Pentru evitarea accidentelor datorate prezentei corpurilor straine in amestecul de  formare, amestecul provenit din forme dezbatute va fi deferat cu ajutorul separatoarelor  magnetice adecvate si va fi cernut prin site inaintea introducerii lui in amestecatoare. 

Art. 52. - (1) Pentru recoltarea probelor, utilajele vor fi prevazute cu orificii laterale prin care se  vor lua probe cu dispozitive adecvate, care sa excluda posibilitatea de accidentare. 

(2) Este interzisa luarea probelor prin gura de alimentare sau de evacuare a utilajelor. 

Art. 53. - Masinile de preparat amestecuri, malaxoarele, dezintegratoarele, utilajele de macinare  vor fi asigurate impotriva pornirii necontrolate in cazul repararii, curatarii, ungerii sau in timpul  lucrarilor de intretinere a acestora. 

Art. 54. - (1) Este interzis salariatilor sa intre in camera morii in timpul functionarii. 

(2) In timpul functionarii, in camera morii va avea acces numai personalul autorizat, dupa ce s-au luat toate masurile de securitate. 

Art. 55. - (1) Statiile de preparare, instalatiile de tran-sport cu benzi, incaperile de lucru pentru  prepararea a-mestecurilor vor fi dotate cu semnalizatoare acustice si la nevoie si optice, care vor  indica pornirea si reglarea fiecarui agregat sau grup de mecanisme in parte. 

(2) Salariatii vor fi instruiti asupra folosirii semnalelor acustice si optice. 

Art. 56. - Semnalizatoarele acustice si optice vor fi astfel amplasate incat sa poata fi vazute din  orice punct al turnatoriei in care se pun in miscare agregate sau benzi de transport. 

Art. 57. - Se va asigura accesul in gropile si canalele subterane, precum si pe platformele din  statiile de preparare, folosind scari metalice fixe corespunzatoare. 

Art. 58. - Desfundarea buncarelor de nisipuri, amestecuri de formare, amestecuri refolosite si  nisipuri arse se va face din exterior, intrarea in buncar fiind interzisa. 

Art. 59. - (1) Repararea agregatelor se va face numai de catre echipele de reparatii si intretinere. 

(2) Inainte de inceperea reparatiilor electricianul autorizat va scoate sigurantele de la tabloul  electric care alimenteaza agregatele. 

(3) Inainte de inceperea interventiei se va fixa in mod vizibil un indicator de securitate de  interzicere a accesului persoanelor neautorizate in zona periculoasa. 

Art. 60. - (1) Instalatiile de transport pneumatic pentru nisip si lianti vor fi etanse pe tot traseul.