Ipssm farmacist

 

Instructiune proprie de sanatate si securitate in munca privind 

Cod – SSM -4

SSM 

FARMACIST SI ASISTENT 

FARMACIST

 1 . SCOP 

Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice  acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate. 

2 . DOMENIU DE APLICARE 

Prevederile prezentei instructiuni proprii sanatate si securitate in munca se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati comerciale, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati. 

3 . DOCUMENTE DE REFERINTA 

 Ordinul 892/2006 al Ministerului Sanatatii Publice, pentru aprobarea Regulilor de buna  practica de distributie en-gross a medicamentelor; 

 Legea 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope; 

 STAS 9153-90 Culorile indicatoarelor luminoase de semnalizare, ale butoanelor de comanda  si ale butoanelor de comanda luminoasa; 

 STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice.Clase de protectie contra electrocutarii;  STAS 6168-90 Masuri de siguranta contra incendiilor.Scari de salvare in caz de  incendiu.Prescriptii generale; 

 documentatia legala / de reglementare – anexa la Manualul Calitatii. 

4 . PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR DIN DOMENIUL SANATATII 

4.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locurile de munca 

La locurile de munca in care se desfasoara activitati din domeniul sanatatii vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al sanatatii si securitatii muncii. 

La efectuarea activitatilor din domeniul sanatatii vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu (la angajare), conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. 

In functie de specificul activitatii desfasurate, se interzice lucrul in cadrul activitatii respective, al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate.

Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii. Persoanele care la acest control prezinta contraindicatii, vor fi repartizate la alte locuri de munca. In cazul expunerii la agenti biologici, lucratorii vor fi supravegheati medical, inainte de expunere, precum si la intervalle regulate de timp. 

Fiecare lucrator va avea un dosar medical individual, care va fi pastrat in unitate timp de cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii. 

La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor (gravide, care alapteaza sau care au copii sub 5 ani), precum si a altor categorii de personal vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. 

Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc pentru mama si/sau copil, conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator. 

Pentru orice activitate susceptibila sa prezinte un risc de expunere la agenti biologici, natura, gradul si durata de expunere a lucratorilor vor fi determinate, pentru a putea evalua orice risc pentru sanatatea sau securitatea acestora si pentru a stabili masurile ce trebuie luate. 

Evaluarea va fi reinnoita periodic sau la aparitia oricarei modificari a conditiilor de munca care poate afecta expunerea lucratorilor la agenti biologici. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va furniza autoritatilor competente, la cererea acestora, elementele necesare efectuarii evaluarii. 

La evaluarea nivelului de risc determinat de expunerea lucratorilor la agenti biologici se va tine seama de: 

 definitiile si clasificarea agentilor biologici; 

 clasificarea pe clase, genuri si specii, a agentilor biologici; 

 reglementarile Ministerului Sanatatii privind controlul agentilor biologici in scopul protejarii sanatatii lucratorilor; 

 informatiile referitoare la bolile ce pot fi contractate ca urmare a activitatii profesionale (faptul ca lucratorul sufera de o boala legata direct de activitatea sa); 

 efectele alergizante si toxice care pot rezulta din activitatea lucratorilor expusi la agenti biologici;  indicatiile privind masurile si nivelurile de izolare.  

Evaluarea va trebui reinnoita periodic si ori de cate ori apar modificari ale conditiilor, care pot afecta expunerea lucratorilor la agenti biologici. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va pune la dispozitia autoritatilor competente, la cerere, informatiile adecvate privind: 

 rezultatele evaluarii; 

 activitatile in cursul carora lucratorii au fost sau pot fi expusi la agenti biologici;  numarul lucratorilor expusi; 

 numele si competentele persoanei responsabile cu securitatea si sanatatea la locul de munca;  masurile de protectie si prevenire luate, inclusiv procedurile si metodele de munca; Conducerea persoanei juridice sau fizice va detine o lista a lucratorilor expusi la agenti biologici din grupele 3 si/sau 4 ce va contine: 

 tipul de activitate efectuata ;

 agentul biologic la care lucratorii au fost expusi; 

 date referitoare la expuneri, accidente si incidente. 

Lista va fi pastrata cel putin 10 ani dupa incetarea expunerii; durata de pastrare a listei va fi de pana la 40 de ani, dupa ultima expunere cunoscuta in cazul infectiilor: 

 persistente sau latente; 

 care nu pot fi diagnosticate (dat fiind stadiul actual al cunostintelor) inainte ca boala sa se declanseze, multi ani mai tarziu; 

 cu perioada lunga de incubatie, inainte de declansarea bolii; 

 care pot da sechele grave pe termen lung; 

 care antreneaza boli susceptibile de recrudescenta timp indelungat, in ciuda tratamentului. 4.2. Instruirea – informarea personalului 

Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de securitate si sanatate a muncii, in functie de specificul activitatii de ocrotire si ingrijire a sanatatii publice. Aceste instructiuni vor fi asezate la loc vizibil. In cazul expunerii la agenti biologici, instructiunile vor cuprinde: 

 modul de interventie in cazul producerii unui accident sau incident grav care implica manipularea unui agent biologic; 

 modul de manipulare a unui agent biologic. 

In cadrul procesului de instruire in domeniul securitatii muncii a salariatilor care efectueaza activitati in domeniul sanatatii, vor fi transmise toate informatiile necesare, referitoare la:  riscurile la care sunt expusi; 

 partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate in functie de specificul activitatii;  dispozitivele de protectie existente; 

 mijloacele de protectie si autoprotectie; 

 modul de interventie in caz de avarii sau accidente; 

 sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; 

 semnificatia marcajelor si inscriptiilor diverselor ambalaje (recipiente de sticla, cutii, flacoane, etc.) pentru pastrarea diferitelor substante , materii si materiale utilizate in procesele de munca conform standardelor. 

Instruirea lucratorilor expusi la agenti biologici va fi: 

 adaptata aparitiei unor riscuri sau evolutiei riscurilor; 

 adecvata oricarui contact cu agentii biologici; 

 repetata periodic daca este necesar. 

La locurile de munca cu pericol de expunere la agenti biologici vor fi amplasate tablite avertizoare cu semnul de pericol biologic, conform directivei 60/679/CEE. 

Orice accident sau incident care implica manipularea unui agent biologic va fi semnalat de catre salariat conducatorului locului de munca.Conducerea persoanei juridice sau fizice va informa operativ lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre: 

 producerea oricarui accident sau incident care conduce la diseminarea unui agent biologic si care poate provoca o infectie sau imbolnavire umana grava; 

 producerea unor accidente sau incidente grave, cauzele si masurile adoptate sau cele ce trebuie adoptate pentru remedierea situatiei. 

Masurile de prim ajutor se vor stabili , in functie de specificul activitatii desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii. 

4.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

Dotarea cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie, se vor face conform Normativului – cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie. 

Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel incat acestea sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor contra tuturor riscurilor existente in procesele concrete de munca. 

Se interzice executarea lucrarilor cu agenti nocivi fara purtarea echipamentului de protectie adecvat, specific fiecarei categorii de lucrari sau agenti. 

Vestiarele destinate echipamentului individual de protectie vor fi separate de cele pentru imbracamintea personala de exterior. 

Se interzice salariatilor purtarea echipamentului individual de protectie in spatiile destinate servirii mesei. Echipamentul individual de protectie va fi spalat obligatoriu in spatii special amenajate. Se interzice salariatilor sa poarte imbracamintea proprie peste echipamentul individual de protectie. 

In timpul efectuarii tuturor manevrelor cu pericol de contaminare, salariatii vor purta masca de protectie de unica folosinta. 

Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie, material igienico-sanitar si solutii de neutralizare a nocivitatilor, pentru protectia ochilor si igiena tegumentelor. 

Conducerea persoanei juridice sau fizice va asigura necesarul de seruri si vaccinuri destinat imunizarii salariatilor care lucreaza la locuri de munca cu pericol de contaminare cu agenti biologici, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si presriptiilor ''Codului de conduita recomandat pentru vaccinare''. 

Lucratorii vor fi informati asupra avantajelor si inconvenientelor atat ale vaccinarii, cat si ale absentei acesteia si, li se va elibera un certificat de vaccinare. 

4.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor

 

In spatiile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii se va mentine permanent curatenia si se va efectua dezinfectia. 

In incaperile de lucru sunt interzise depozitarea alimentelor si servirea mesei, precum si fumatul. 

Toate caile de acces vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil. Caile de acces vor fi nivelate si amenajate, dupa caz, in vederea scurgerii apei. Pentru curatarea si dezinfectia pavimentelor si a celorlalte suprafete nu vor fi utilizate materiale inflamabile, toxice sau care favorizeaza alunecarea. In incaperile de lucru in care pardoselile se umezesc permanent, locurile de munca vor fi prevazute cu gratare de lemn sau covoare izolatoare. 

Activitatile care determina producerea zgomotului si vibratiilor peste limitele maxime admise, se vor desfasura in spatii separate, fonoizolate. 

Unitatile in care se desfasoara activitati in domeniul sanatatii vor fi prevazute cu vestiare si grupuri sanitare separate pe sexe. 

Caile de evacuare si usile vor fi asfel stabilite ca numar si dimensiuni, asfel incat sa permita trecerea angajatilor si a mijloacelor de transport in conditii de securitate si sa asigure evacuarea rapida in caz de pericol. Usile vor fi vizibile, se vor deschide in sensul de evacuare a constructiilor si vor fi mentinute permanent neblocate. Pe usile spatiilor de lucru unde exista pericol de expunere la agenti biologici vor fi amplasate indicatoare cu semnulde pericol biologic. 

Iluminarea si ventilarea naturala a interiorului cladirilor vor fi asigurate prin ferestre usor accesibile si care sa poata fi deschise cu usurinta. Ferestrele vor fi mentinute curate in permanenta, iar periodic se va verifica functionalitatea sistemului de inchidere. In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural,artificial sau mixt).Se va mentine in stare de functionare iluminatul de siguranta, care trebuie sa intervina in cazul intreruperii functionarii iluminatului normal. Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de circulatie, al intrarilor si iesirilor in si din cladiri. 

Caile de circulatie, iesirile din cladiri, locurile de munca periculoase vor fi semnalizate cu tablite avertizoare.Orice denivelari sau goluri situate in zonele de circulatie vor fi, dupa caz, acoperite cu capace rezistente,asigurate contra deplasarii laterale sau ingradite cu balustrade. 

Colectarea reziduurilor solide menajere se va face separat de cele rezultate din activitatea medicala.Toate unitatiile sanitare vor avea amenajate incaperi separate pentru depozitarea intermediara a reziduurilor menajere si a celor rezultate din activitatea medicala. Incaperile vor avea pereti si pardoseala din materiale care sa permita spalarea si dezinfectia si vor fi dotate cu recipiente(tip pubela) care vor fi la randul lor spalate si dezinfectate. 

4.5. Protectia impotriva electrocutarii 

Dupa orice interventie care a necesitat deschiderea sau demontarea carcaselor,capacelor, aparatorilor etc. tuturor aparatelor sub tensiune, acestea se vor inchide sau se vor monta.Orice interventie asupra instalatiilor electrice se va face numai dupa intreruperea alimentarii cu energie

electrica si numai de catre electricieni instruiti si autorizati.Cablurile electrice se vor proteja impotriva deteriorarii. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatorice,conform reglemantarilor in vigoare. Se interzice descompletarea echipamentului electroizolant aferent echipamentelor tehnice. Se interzice efectuarea oricarei interventii cu mainile umede la echipamentele tehnice electrice.Atunci cand din diverse motive sigurantele nu mai corespund, acestea vor fi inlocuite numai cu sigurante calibrate. 

4.6. Protectia impotriva incendiilor si exploziilor  

Se interzice accesul salariatilor cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor.In spatiile unde se manipuleaza materiale inflamabile si explozive, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice. In spatiile de lucru in care se depoziteaza sau se manipuleaza materii inflamabile si explozive, iluminatul va fi asigurat prin corpuri de iluminat cu constructie antiexploziva. 

In cazul in care pe pardoseala s-au scurs lichide inflamabile sau explozive, aceasta va fi stearsa iar materialele utilizate la curatarea pardoselii vor fi scoase din incapere si depozitate in locuri special amenajate. 

Vor fi amenajate cai de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform legilor in vigoare.Caile de evacuare vor fi dotate cu iluminat de siguranta in buna stare de functionare, semnalizate si lipsite de orice materiale care ar impiedica circulatia. 

5. ACTIVITATE DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS SI INCHIS,  PUNCTE FARMACEUTICE 

Desfacerea medicamentelor in punctele si unitatiile farmaceutice se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii. 

Depozitarea medicamentelor si a materialelor in dulapuri,pe rafturi,pe stelaje se va face asa fel incat sa nu fie depasita sarvina maxima admisa pentru mobilierul respectiv. Substantele inflamabile si explozive vor fi depozitate in spatii special amenajate, asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor. Pastrarea substantelor toxice si a produselor care contin substante toxice se va face in recipiente de sticla etanse; recipientele fragile vor fi protejate cu cadre metalice sau din lemn, plastic, etc.; spatiul dintre recipient si cadru se va umple cu materiale absorbante, alese astfel incat, la spargerea recipientului, continutul sa nu intre in reactie cu materialul absobant. 

Medicamentele prevazute in tabelul ' VENENA' vor fi pastrate, sub cheie, intru-un dulap cu usi din lemn masiv, fara geam. Dulapul va purta inscriptia 'VENENA'. Cheia dulapului va fi pastrata de catre seful unitatii sau de catre farmacistul desemnat in acest scop. 

Medicamentele puternic active cuprinse in tabelul 'SEPARANDA' vor fi pastrate in dulapuri separate, purtand inscriptia 'SEPARANDA'.

 

Medicamentele care contin substante toxice vor fi pastrate in dulapuri din lemn masiv sau metal, asigurate cu cheie; dulapurile vor fi amplasate in incaperi special amenajate. Incaperile vor fi prevazute , la usi si ferestre, cu gratii metalice. 

Manipularea substantelor toxice se va face numai cu ustensile destinate acestui scop si care vor fi spalate si pastrate separat.  

Toate recipientele care contin materiale toxice, inflamabile sau explozive vor fi etichetate conform normelor in vigoare. 

Pardoselile vor fi pastrate curate pentru a impiedica pericolul alunecarii. In cazul in care, accidental,se varsa pe pardoseli substante inflamabile, toxice sau corozive, acestea vor fi evacuate la reteaua de canalizare prin spalare cu apa. 

In farmaciile in care se organizeaza garda de noapte, se va prevedea o incapere amenajata coespunzator si destinata personalului.  

Curtea oficiilor farmaceutice va fi mentinuta in stare de curatenie.Se interzice ocuparea cailor de acces pentru vehicule si oameni, cu orice fel de materiale. Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu material antiderapant. 

Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei persoane desemnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor. In interiorul depozitului, materiile si materialele vor fi transportate cu carucioare actionate manual sau cu transpalete, in functie de greutate. Mobilierul depozitului va fi confectionat din materiale incombustibile. 

Manipularea substantelor se va face de catre personal calificat si instruit in acest scop. Fiecare recipient, punga sau pachet depozitate vor fi etichetate. Spatiile de receptie si expeditie vor avea incaperi separate. 

Se interzice pastrarea si uscarea pe conducte de aburi,gaz, calorifer etc. a imbracamintei si a altor materiale imbibate cu produse inflamabile sau care prezinta pericol de autoaprindere. Pentru impiedicarea pericolului de cadere de la inaltime se vor prevedea scari si platforme asigurate cu balustrade.  

Scarile vor fi astfel construite incat sa nu conduca la producerea accidentarii personaluli care circula pe ele.Acestea vor fi prevazute cu: 

-balustrada cu mana curenta, care se va prelungi si in dreptul ferestrelor de iluminat; -paliere de odihna amplasate din loc in loc; 

-trepte late care sa permita asezarea intregii talpi a piciorului.  

Usile glisante vor fi prevazute numai la constructiile care nu prezinta pericol de incendiu si numai atunci cand constructia este prevazuta si cu un numar suficient de usi normale.Usile si portile glisante vor fi asigurate impotriva iesirii din ghidaje.Este interzis ca ghidajele sa formeze prag; ele vor fi ingropate.
6. COMERCIALIZAREA MARFURLOR 

VANZAREA CU AMANUNTUL 

Conducerea persoanei juridice care practica sistemul de vanzare clasica va lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor in asa fel incat sa fie evitata producerea accidentelor de munca. 

In acest scop, in farmaciile cu vanzare clasica, marfurile vor fi asezate astfel: -la un nivel situat intre 50 si 180 de cm inaltime de la podea, pe o lungime de 150—165 cm; -sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurilede rezerva, iar pe partile laterale, marfurile care se manipuleaza mai rar; 

-echipamentele electronice destinate vanzarii se vor aseza in dreapta vanzatorului. Curatenia in farmacii va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul programului de lucru,cand farmacia va fi inchisa. 

Conducerea unitatii va lua masurile necesare privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. 

Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc,in functie de natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea accidentelor. Asezarea si manipularea marfurilor in/si din rafturile situate la inaltime, se vor efectua cu ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si fixare.Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor,pachetelor sau a altor obiecte improvizate.Se considera inaltime de la h=200 cm. 

Marfurile vor fi asezate in rafturi in asa fel incat sa nu depaseasca marginile mobilierului. Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite accidentele produse prin rasturnare,caderea si spargerea acestora.