Ipssm agresivitatea la volan

I.P. – S.S.M. – 06 

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRIVIND RISCUL RUTIER 

CONSECINŢA IMEDIATĂ A AGRESIVITĂŢII LA VOLAN 

MĂSURI ŞI BUNE PRACTICE DESTINATE CONDUCĂTORILOR AUTO ȘI ANGAJATORILOR 

1. RISCUL RUTIER - CONSECINŢELE AGRESIVITĂŢII LA VOLAN 

❖ Comportamentul agresiv al conducătorilor vehiculelor sporeşte alarmant numărul accidentelor mortale de circulaţie; 

❖ De aceea, fiecare conducător auto, trebuie determinat să adopte o CONDUITĂ care îl protejează şi care îl ajută să prevină accidentarea sa şi a celorlalţi participanţi la trafic. 

2. CONDUITA PREVENTIVA VERSUS AGRESIVITATEA LA VOLAN 

❖ Conduita preventivă reprezintă comportamentul individului care duce la sporirea siguranţei circulaţiei, la salvarea de vieţi omeneşti, la prevenirea evenimentelor rutiere şi la atenuarea consecinţelor acestor evenimente rutiere in care pot fi implicate toate categoriile de participanţi la trafic. 

❖ Agresivitatea la volan este expresia modului cum interacţionam in trafic, astfel încât sa se creeze deliberat prejudicii altui utilizator de drum. 

3. CONDUITA PREVENTIVĂ - MĂSURA DE COMBATERE A AGRESIUNII LA VOLAN 

❖ Ca elemente de bază ale conduitei preventive vom enumera: vigilenţa, prevederea, îndemânarea şi cunoştinţele practice, la care se poate alătura şi prudenţa în toate situaţiile care apar în trafic. 

4. AUTORIZAREA CONDUCERII AUTOVEHICULULUI 

❖ Conducătorii auto trebuie să posede permis auto de conducere specific categoriei; 

❖ Conducătorii auto vor urma periodic un program de instruire privind circulaţia preventivă şi efectele negative ale agresivităţii; 

❖ Conducătorii auto vor fi supuşi periodic unei examinări medicale şi psihologice pentru activitatea de conducere a autovehiculelor; 

❖ Conducătorii auto sunt obligaţi să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

▪ Ca regulă generală, permisele de conducere nu sunt eliberate sau reinnoite candidaţilor ori conducătorilor auto care prezintă afecţiuni susceptibile de a constitui sau de a genera o incapacitate funcţională care poate afecta siguranţa rutieră, in afara situaţiilor în care solicitarea se bazează pe un aviz medical autorizat şi, dacă este necesar, cu condiţia efectuării unor controale medicale periodice. 

5. CONSILIEREA PSIHOLOGICĂ - ARMA ÎMPOTRIVA AGRESIVITĂŢII 

Deşi accidentele se consideră datorate nerespectării regulilor de circulaţie, cum ar fi: viteza excesivă, depăşirea excesivă, depăşirea neregulamentară etc, se constată că starea de sănătate, comportamentul persoanei, echilibrul psiho social, este un element important, colateral în ocurenţa accidentelor rutiere şi depinde de următorii factori: 

❖ Supărarea, stresul datorită unor evenimente care nu au legătură cu situaţia din trafic; 

❖ Starea de sănătate fizica si psihica a individului si felul personal in care acesta percepe condiţiile de trafic si de drum; 

❖ Suprafaţa de drum, condiţiile rutiere şi meteorologice; 

❖ Priceperea de a conduce, abilităţile şi experienţa individului; 

❖ Presiuni ale angajatorului asupra salariatului şofer, care trebuie să ofere productivitate si eficienţa. 6. EXEMPLE DE COMPORTAMENT AGRESIV IN TRAFIC 

❖ Gesturi insultătoare şi obscene; 

❖ Înjuraturi; 

❖ Claxonatul nejustificat agresiv; 

❖ Depăşirea bruscă a celorlalţi; 

❖ Virajul brusc în faţa maşinii şi frânarea violentă; 

❖ Intrarea in competiţie sau impulsul de a conduce periculos; 

❖ Depăşirile pe partea necarosabilă; 

❖ Trecerea pe culoarea galbenă sau chiar roşie a semaforului.

7. MĂSURI DE COMBATERE A AGRESIVITĂŢII 

❖ Indiferent cine a declanşat situaţia tensionată, nu amplificaţi starea celui devenit agresiv. E recomandabil să nu stabiliţi contact vizual cu acesta. Reţineţi însă numărul de înmatriculare. 

❖ Rămâneţi în maşină, chiar dacă celălalt s-a dat jos şi gesticulează. Asiguraţi uşile şi sunaţi la 112 dacă simţiţi că situaţia se agravează. 

❖ Menţineţi-vă calmul, iar dacă aţi greşit cu ceva, nimic nu vă împiedică să recunoaşteţi asta sau să vă cereţi scuze. 

❖ Dacă sunteţi urmărit în trafic sau şicanat, sunaţi sau încercaţi să opriţi în faţa unui sediu de poliţie sau în dreptul unui agent rutier. 

❖ Dacă sunteţi tensionat, reduceţi viteza. Nu lăsaţi ca starea de nervozitate să vă afecteze atenţia în continuare. 8. PRINCIPIUL EXPUNERII MINIME LA RISC 

❖ La programarea unei deplasări se va avea în vedere ca numărul persoanelor expuse riscului rutier să fie minim; ❖ La alegerea traseelor de deplasare se va opta pentru traseul cu drumul cel mai bun din punct de vedere al stării tehnice, se vor evita scurtăturile pe drumuri neamenajate sau într-o stare tehnica precară; 

❖ Se va alege pe cât posibil ruta cea mai scurtă şi se vor anunţa în prealabil, către coordonatorul parcului auto, punctele de oprire programate şi ora estimată pentru a ajunge la ele. 

Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic si se vor modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natura legislativa sau tehnica survenite la nivel de organizaţie sau la modificarea proceselor de munca.