IPSSM GENERALE CONSILIER JURIDIC

IPSSM GENERALE CONSILIER JURIDIC

  

Element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, dacă acest lucru nu este posibil, obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se elimine astfel posibilitatea producerii unui accident; 

∙ Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat de la unităţi de profil; 

∙ Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.) sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de comandă. 

∙ Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor. Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea oricărui pericol de electrocutare. 

∙ Se interzice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori dezizolaţi sau având izolaţia deteriorată. 

∙ Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor obiecte care prin cădere să poată provoca accidente. 

∙ Se va asigura un grad de curăţenie pe jos, în încăperile de lucru şi culoare, holuri, grupuri sanitare astfel încât să nu existe pericol de alunecare sau împiedicare. 

∙ Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de lichide trebuiesc înlăturate pentru a se evita alunecările. Trebuie semnalate şi remediate orice defecţiuni în pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare, gresie, etc). 

∙ În situaţii de îngheţ, polei zona de circulaţie aferentă sediului societăţii va fi curăţată de zăpadă şi se vor arunca pe jos materiale care să elimine riscul de accidentare prin alunecare.  

∙ Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea 

uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană, în imediata apropiere a ei. 

∙ Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare. ∙ Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor. 

∙ La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. 

∙ În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident. 

∙ Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate, de preferat fiind să se lase la vedere pe birou. 

∙ Pentru ridicarea obiectelor efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. 

∙ Instalaţiile electrice trebuie să fie bine izolate, iar maşinile trebuie legate la pământ. 

∙ Este interzis a se scoate ştecherul din priză, trăgându-se de cordon. 

∙ Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase, putând provoca accidente prin electrocutare, deoarece izolaţia poate fi deteriorată atunci când suportă o sarcină dură (când se aşează pe el piciorul unui scaun sau mese metalice). 

∙ Trebuie să se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice. 

∙ Trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz.  

∙ Este interzis să se atingă sau ţină cu mâna un obiect metalic (ţeava sau radiatorul caloriferului etc.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ştecherul în priză. 

∙ Este interzis ca operatorii aparatelor de birotică să-şi repare singuri echipamentele de muncă cu care lucrează. 

∙ Întreţinerea şi reglarea lor vor fi efectuate de personal calificat şi autorizat. 

∙ Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la maşini se va efectua atunci când s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate. 

∙ Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică, fără să se 

folosească ştecherul, aceste improvizaţii putând duce la accidente grave prin electrocutare. 

∙ Aparatura de birou trebuie fixată bine pe masa de lucru, pentru a elimina tendinţa de alunecare şi cădere. 

∙ Nu se va pune niciodată în funcţiune un aparat căruia i s-a scos carcasa. 

∙ Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într o poziţie stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui. 

∙ Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se răsturna sau lovi altă persoană. 

∙ Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate. 

∙ Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise. 

∙ Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau uşile caselor de bani. 

∙ Trebuie adus la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice piesă de mobilier ale cărei margini nu sunt netede sau sunt crăpate, se mişcă sau prezintă defecţiuni. 

∙ Atunci când se foloseşte un cuter pentru tăierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai departe de tăişul lamei. 

∙ În sertare trebuie aranjate obiecte tăioase sau ascuţite în compartimente separate. 

∙ La producerea unei tăieturi sau răniri se va folosi trusă de prim ajutor sau se va cere intervenţie de specialitate.