Predare tematica cond loc munca zilieri PROCES VERBAL PREDARE PRIMIRE

PROCES-VERBAL PREDARE PRIMIRE 

Am primit tematica pentru instruire zilieri dupa cum urmeaza : -legea319/2006-Art.22 si Art.23 

-Regulamentul Intern 

-Instructiune proprie IPSSM-09-RBS- Manipulant marfuri 

- Instructiune proprie IPSSM-44-RBS.Reguli privind circulatia in interiorul societatii. 

Am primit, ma oblig sa o prelucrez zilierilor IN FIECARE ZI . 

Voi consemna instruirea in fisa de instruire (tabel ) zilnic. 

Nume, Prenume

Data

Semnatura