ipssm linie de reciclare mase plastice

 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU LINIA DE RECICLARE MASE PLASTICE 

1. SCOP: 

Prezentele instructiuni au ca scop eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare existente in cadrul acestei activitati. 

Acest document raspunde: prevederilor legislatiei romanesti in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 

2. DOMENIUL DE APLICARE: 

Prezentele instructiuni proprii se aplica activitatilor reciclare mase plastice 

 3. TERMENI, DEFINITII: 

Echipament individual de protectie – totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. 

Echipamente de munca – masinile, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii. 

Factori de risc – factori proprii elementelor componente ale sistemului executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca, ce caracterizeaza riscurile proprii acestor elemente si care, conducand la o disfunctie a sistemului, pot provoca accidente de munca sau boli profesionale. 

Prevenire – ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile    

Art.19.1. Linia de reciclat mase plastic trebuie operata DOAR de catre personal instruit calificat si instruit specific! 

Art.19.2. Se interzice orice intrebuintare in afara scopului pentru care au fost create ! 

Art.19.3. Se interzice orice interventie asupra masinii sau partilor de masina de catre personal nespecializat. 

Art.19.4. Orice interventie asupra liniei de reciclare mase plastice (electrica, mecanica, de mentenanta etc) se va face EXCLUSIV de catre personalul furnizorului echipamentului ! Art.19.5. ATENTIE! Aceste masini au parti si component incinse sau foarte fierbinti. Este interzisa atingerea acestor parti. 

Art.19.6. Partile care se incing in procesul de productie vor fi semnalizate corespunzator, inclusiv cu semnalizare ssm, iar in cadrul instructajului salariatilor li se va aduce la cunostinta acest fapt ! 

 

Art.19.7. Conducatorul desemnat al locului de munca are obligatia ca, in timpul procesului de productie, sa supravegheze activitatea salariatilor din subordine, inclusiv din punct de vedere al interzicerii atingerii partilor incinse !  

Art.19.8. ATENTIE! Aceste masini au parti mecanice in miscare in timpul folosirii. Nu va apropiati si nu introduceti mana sau alte parti ale corpului in elementele in miscare! 

Art.19.9. Conducatorul desemnat al locului de munca are obligatia ca, in timpul procesului de productie, sa supravegheze activitatea salariatilor din subordine, inclusiv din punct de vedere al interzicerii atingerii partilor mecanice in miscare !  

Art.19.10. 

Art.19.11. ATENTIE! Aceste masini sunt sub tensiune electrica mare. Nu atingeti partile masinii cu mana goala, uda, etc! 

Art.19.12. Linia de reciclat mase plastice nu va fi operata / folosita decat de personal specializat si agreeat de conducerea unitatii! 

Art.19.13. Linia de reciclat mase plastice nu va fi operata daca prezinta defectiuni tehnice/electrice sau de orice alta natura! 

Art.19.14. Linia de recicla mase plastice nu va fi reparata/reglata decat de personal specializat si agreeat de conducerea unitatii. 

Art.19.15. Linia de reciclat mase plastice NU se va repara sau regla daca este in timpul functionarii sau sub tensiune electrica. INTOTDEAUNA opriti si deconectati masina de la current electric inainte de a repara, regla sau inlocui parti ale masinii. 

Art.19.16. Nu depozitati obiecte sau orice altceva pe sau langa linia de recilat mase plastic! 

Art.19.17. Nu operati linia de reciclat mase plastice cu dispozitivele de siguranta deconectate sau suntate! 

Art.19.18. Anuntati intotdeauna orice defectine tehnica a masinii superiorului dumneavoastra! 

Art.19.19. Este strict interzisa utilizarea masinii daca se observa ORICE defect. In acest caz se va intrerupe imediat lucru si se va anunta conducatorul locului de munca. 

Art.19.20. ATENTIE! Linia de reciclat mase plastic are parti in miscare si cutite care taie masele plastic in miscare (roti cu lame). Este STRICT interzis a se interveni asupra liniei, atat timp cat este in functiune (deblocare cutite, reparatii,etc). 

Art.19.21. Conducatorul desemnat al locului de munca are obligatia ca, in timpul procesului de productie, sa supravegheze activitatea salariatilor din subordine, inclusiv din punct de vedere al interzicerii atingerii partilor in miscare: cutite, lame etc, atat timp cat masina este in functiune ! 

Art.19.22. ATENTIE! Linia de reciclat are bazin de apa pentru spalarea maselor plastic! Este STRICT interzis a se apropia de bazinul de apa atat timp cat linia este in functiune cat si in modul de stationare (cand nu este in functiune) ! Exista pericolul de inec ! 

Art.19.23. Conducatorul desemnat al locului de munca are obligatia ca, in timpul procesului de productie, sa supravegheze activitatea salariatilor din subordine, inclusiv din punct de vedere al pericolului de inec din bazin ! 

Art.19.24. Bazinul de apa va fi semnalizat corespunzator, iar in cadrul instructajului salariatilor li se va aduce la cunostinta acest fapt ! 

 

Art.19.25. ATENTIE! Linia de reciclat mase plastic contine elemente foarte fierbinti! Este STRICT Interzis a se atinge partile fierbinti in timpul cat si dupa folosirea masinii! Exista riscul de arsura grava ! 

Art.19.26. ATENTIE! Linia de recilat mase plastic este un utilaj sub tensiune electrica mare (400V)! Este strict interzis a se atinge masina cu mana goala sau a se opera / interveni la partile electrice in timpul, dar si dupa oprirea masinii ! Exista pericolul de electrocutare! 

Art.19.27. Conducatorul desemnat al locului de munca are obligatia ca, in timpul procesului de productie, sa supravegheze activitatea salariatilor din subordine, inclusiv din punct de vedere al interzicerii oricaror interventii, inclusiv electrice, la masini / utilaje ! 

Art.19.28. Linia de recilclat mase plastic NU se va opera DECAT de personal specializat, instruit si agreat de catre societate ! 

Art.19.29. Este interzis a se interveie asupra liniei de reciclat amse plastic atat timp cat este in functiune sau conectata la tensiune electrica! 

Art.19.30. Orice operatiune de montare, inlocuire, reparare se va face doar de personal specializat si sub stricta supraveghere a conducatorului locului de munca ! 

Art.19.31. Niciun lucrator nu are voie sa se apropie de linia de reciclat mase plastice, sa opereze sau sa intervina asupra ei FARA A PURTA ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE! 

Art.19.32. Este interzis accesul persoanelor straine din afara societatii la masina.