ipssm agent paza

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU AGENTUL DE PAZA 

IPSSM NR.  

1. CONTINUT 

Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea agentului de paza cuprind masuri  de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.  

2. SCOP 

Masurile de prevenire din prezentele instructiuni proprii au drept scop eliminarea sau  diminuarea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala existente in cadrul acestei  activitati, proprii celor 4 componente ale sistemului de munca (executant, sarcina de munca,  mijloace de productie, mediu de munca). 

3. DOMENIU DE APLICARE 

Prezentele instructiuni proprii de securitate a muncii se aplica in cadrul punctelor de paza care  sunt organizate de firma. 

4. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SPECIFICE AGENTULUI DE  PAZA: 

a) Personalul care desfasoara activitatea ca agent de paza trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii si sa respecte masurile ce se impun: 

- sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic  

- sa nu aiba infirmitati care i-ar putea stinjeni activitatea specifica sau care ar putea  conduce la accidentarea sa sau a altor personae 

- sa aiba varsta de 18 ani impliniti 

- se va prezenta la examenul medical la angajare care va fi consemnat in fisa individuala  de instructaj de protectia muncii, cit si anual 

- se va prezenta la examenul medical anual si ori de cite ori conducerea firmei apreciaza  ca fiind necesar 

- sa posede calificarea profesionala pentru activitatea de agent de paza - sa-si insuseasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca  si masurile de aplicare ale acestora 

- sa-si insuseasca si sa respecte normele sanitare privind acordarea primului ajutor in  caz de accident, sa-si insuseasca si sa respecte procedeele de acordare a primului  ajutor si transportul de urgenta a accidentatilor

- sa utilizeze echipamentul de protectie si de lucru din dotare. Daca se constata utilizarea echipamentului de protectie si de lucru in alt scop sau pierderea, instrainarea sub orice  forma, persoana care se va face vinovata de prejudicul cauzat va fi sanctionata potrivit  legii 

- sa-si insuseasca si sa respecte normele de PSI si sa participe la instructajele periodice  PSI 

b) In timpul serviciului agentul de paza are urmatoarele obligatii  

- sa cunoasca si sa respecte indatoririle ce ii revin, fiind direct raspunzator pentru paza si  integritatea obiectivelor, bunurilor si valorilor incredintate; 

- sa cunoasca locurile si punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului supravegheat pentru a preveni producerea oricaror fapte de natura sa aduca prejudicii unitatii pazite - sa pazeasca obiectivul, bunurile si valorile nominalizate in planul de paza si sa asigure  integritatea acestora 

- sa permita accesul persoanelor in obiectiv numai in conformitate cu reglementarile legale si cu dispozitiile interne 

- sa opreasca si sa legitimize persoanele care doresc sa intre in unitate, pe cele care incalca normele interne stabilite prin regulamente proprii, iar in cazul infractiunilor fragrante sa  opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau obiectele care fac obiectul  infractiunii, luind masuri pentru conservarea lor, intocmind totodata un proces-verbal pentru luarea acestor masuri 

- sa instiinteze de indata pe seful ierarhic si conducerea unitatii beneficiare despre  producerea oricarui eveniment in timpul executarii serviciului si despre masurile luate - in caz de avarii produse la instalatii, conducte sau rezervoare de apa, combustibili ori de  substante chimice, la retelele electrice sau telefonice sa aduca de indata la cunostinta celor in drept asemenea evenimente si sa ia primele masuri pentru limitarea consecintelor  evenimentului  

- in caz de incendii sa ia imediat masuri de stingere si de salvare a persoanelor, a bunurilor  si a valorilor, sa sesizeze pompierii si sa anunte conducerea unitatii  

- sa ia primele masuri pentru salvarea persoanelor si de evacuare a bunurilor si a valorilor in  caz de dezastre  

- sa sesizeze politia in legatura cu orice fapta de natura de a prejudicia patrimonial unitatea  si sa-si dea concursul pentru indeplinirea misiunilor ce revin politiei pentru prinderea  infractorilor, luandu-si toate masurile pentru a nu se expune la accidente 

- sa pastreze secretul de serviciu daca prin natura atributiilor sale are acces la asemea date  si informatii 

- sa poarte numai in timpul serviciului mijloacele de aparare, de protectie si/sau armamentul  din dotare si sa faca uz de acesea numai in cazurile si in conditiile prevazute de lege - sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel  de bauturi in timpul serviciului 

- sa propuna conducerii firmei masuri pentru perfectionarea activitatii de paza - sa participle la programul de pregatire profesionala specifica 

- sa participe lunar la instructajele de protectia muncii si PSI.;  

- sa nu se urce sub nici un motiv pe scaune, mese, orice alte obiecte improvizate. In cazul in  care prin natura sarcinilor de serviciu, in functie de cerintele obiectivului de paza, este  nevoit sa se urce la inaltime (peste 2 metri de la nivelul solului), in mod obligatoriu va avea 

mentionat in fisa individuala de protectia muncii avizul doctorului de medicina muncii si a  psihologului cu inscrisul “apt lucru la inaltime” 

- sa nu foloseasca echipamente electrice improvizate sau cu defectiuni  

5.CIRCULATIA LUCRATORILOR SI AUTOVEHICULE 

- Zonele de circulaţie vor fi marcate prin indicatoare de securitate. 

- Căile de circulaţie trebuie menţinute în permanenţă libere, curate, în vederea înlăturării  pericolului de alunecare şi derapare. 

- Traversarea căilor de circulaţie de către lucratori pe locurile unde lipsesc marcajele şi  indicatoarele, se va face după o prealabilă asigurare că nu există nici un pericol de  accident. 

- Traversarea drumului public de către lucratori se face perpendicular pe axa acestuia,  numai prin locurile special amenajate şi semnalizate corespunzător, iar în lipsa acestora, în localităţi, pe la colţul străzii, numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.  

- Lucratorii sunt obligati sa foloseasca numai trotuarul sau, in lipsa acestuia, sa circule pe  partea stanga a drumului, in directia lor de mers, cat mai aproape de marginea partii  carosabile, conformandu-se regulilor de circulatie. 

- Viteza maxima pentru autovehicule 5 Km / ora in interiorul societatii. - Viteza maxima pentru autovehicule 3 Km / ora la intrare/iesire, in/din atelierul de reparatii  auto, spalatorie auto, depozit materiale, spatii parcare.