Model Dispozitie fumat

Model Dispozitie fumat 

 

DISPOZITIE FUMAT 

nr. ________din_________ 

In baza prevederilor art. 106 din O.M.A.I. nr. 163/2007 care aproba Normele generale de aparare impotriva incendiilor, se reglementeaza fumatul in spatiile apartinand S.C . / institutiei __________________, astfel: 

Art. 1. In toate spatiile de lucru si depozitare, precum si la punctele de depozitare a deseurilor si a resturilor menajere din cadrul unitatii, fumatul este interzis cu desavarsire. 

Art. 2. Personalul angajat poate fuma numai in locurile special amenajate. 

Art. 3. Raspund de supravegherea respectarii reglementarilor privind fumatul, urmatoarele persoane: 1.-________________________________ 

2.-________________________________ 

3.-________________________________ 

Art. 4. Alte precizari privind reglementarea fumatului: 

in toate zonele (locurile) in care este interzis fumatul se vor instala indicatoare de securitate specifice, prevazute de reglementarile in vigoare; 

locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor nu vor fi amplasate la o distanta mai mica de 40 m fata de locurile in care exista pericol de explozie (gaze si lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili, etc.), 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile (lemn, textile, carton, hartie, etc.); 

la locurile stabilite pentru fumat se vor prevedea scrumiere, vase cu apa, nisip sau pamant, gropi si se vor instala inscriptii “LOC PENTRU FUMAT”; 

in locurile de munca unde este permis fumatul se vor asigura scrumiere. Acestea se amplaseaza astfel incat sa nu faca posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum sunt cele de birotica si altele; 

depunerea in scrumiere, vase sau gropi a altor deseuri de materiale combustibile (hartie, carton, textile, etc.) este interzisa;

golirea scrumierelor si a vaselor in cosurile de hartie sau in alte locuri in care exista materiale combustibile este interzisa; 

aruncarea la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri este interzisa. 

Art.5. Prezenta decizie va fi adusa la cunostinta tuturor factorilor implicati, prin grija conducatorilor locurilor de munca.