instructiuni proprii ssm pentru sectorul agricol

Instructiuni proprii SSM pentru sectorul agricol 

Conducerea si deservirea tractoarelor si maşinilor agricole se fac numai de către  persoane care poseda calificarea necesara si care cunosc regulile de tehnica a  securităţii muncii. 

Se interzice conducerea tractoarelor.masinilor agricole si a altor utilaje agricole de  către persoane aflate in stare de oboseala sau sub influenta alcoolului. Elevii si tinerii sub vârsta de 18 ani pot fi incadrati la executarea lucrărilor agricole  mecanizate,numai in timpul zilei si cu respectarea prevederilor din codul muncii.  Este interzis elevilor si tinerilor sub 18 ani de a conduce utilaje  

agricole(tractoare,combine autopropulsate,etc.) 

La executarea lucrărilor agricole mecanizate de către conducătorii de tractoare si  maşini agricole cu vechimea in munca sub un an,se va avea in vedere ca aceştia sa execute lucrările mai uşoare,ferite de pericol,pe terenuri plane si sub supravegherea permanenta a unui salariat cu experienţa in domeniu. 

Persoanele juridice si fizice sunt obligate sa elaboreze instrucţiuni proprii de  aplicare a normelor de protecţie a muncii,in funcţie de particularităţile proceselor de  munca,destinate conducătorilor de tractoare si celor care deservesc maşinile  agricole , sa le prelucreze cu aceştia,sa le afişeze in locuri bine alese si sa le dea  cate un exemplar fiecăruia,cu scopul de a le învata si respecta. 

Inainte de punerea motorului in funcţiune,mai ales cu ajutorul manivelei,se asigura  ca schimbătorul de viteze sa fie la punctul mort. 

Pentru remorcare se vor folosi bare rigide din ţeava. La remorcile pe doua roti ,  ochiul de remorcare va fi plasat pe cat de jos posibil,sub puntea din spate,pentru  evitarea cabrarii. 

Atunci cand tractorul trage o sarcina grea sau se afla inaintea unei  pante,ambreierea se va face cu precautie,fara şocuri,pentru prevenirea cabrarii. Conducătorul tractorului va conduce cu atenţie,pentru a evita pericolele ce se pot ivi in drumul de parcurs,cum ar gropi ,pante sau rampe,margini instabile la drum,pereţi  de tranşee,şleauri si toate obstacolele care pot determina tractorul sa se răstoarne. Pentru evitarea accidentelor,conducătorul tractorului se va deplasa cu viteza  corespunzătoare stării drumului si a terenului in care executa lucrarea  aghcola.Aceasta regula se impune in special in cazul terenului accidentat sau in  apropierea şanţurilor. 

Inainte de a vira sau a frana.totdeauna se va reduce viteza de inaintare. In timpul executării lucrărilor agricole ,se vor executa intoarceri suficient de largi si  niciodată mai mici de 8m pentru agregate cu maşini purtate si 10 m pentru cele  tractate. 

Este obligatorie folosirea vitezei I inainte de a începe coborârea sau urcarea unei  pante ori a unui taluz foarte inclinat.mai ales daca tractorul trage o sarcina grea. Este obligatoriu sa se folosească calea de rulare cea mai larga cu putinţa,mai ales  cand condiţiile sunt periculoase ,cum este cazul pantelor accidentate ,al declivitatilor pronunţate sau atunci cand tractorul este mult prea incarcat.

Este interzisa plasarea de scânduri sau materiale similare in fata roţilor din  spate,pentru a degaja tractorul împotmolit. 

Inainte de a se începe lucrul se verifica frânele pentru ca acestea sa fie bine  reglate. 

Nu este permisa urcarea pe bara sau triunghiul de remorcare,ori pe utilajul tractat  atunci cand tractorul se deplasează. 

Se interzice urcarea pe tractor a persoanelor in vederea transportării lor,indiferent  de distanta.Aceasta se va permite in situaţiile cand tractorul are locuri amenajate  special din construcţie. 

Nu puneţi tractorul in funcţiune si nu lucraţi daca priza de putere si transmisia  cardanica nu sunt in intregime protejate cu apărători de protecţie atestate de un  institut de specialitate. 

Se interzice coborârea sau urcarea pe tractorul in mers. 

Nu intraţi intre tractor si maşina agricola decât dupa oprirea motorului si decuplarea  prizei de putere. 

Nu se va indeparta busonul radiatorului atunci cand motorul termic este  fierbinte.Asteptati ca motorul sa se răcească ,slăbiţi busonul lent la prima crestătura  pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateţi busonul. Zilnic se va executa intretinerea tehnica a tractorului. Se vor executa de asemenea,  intretinerile tehnice periodice.Se vor verifica funcţionarea normala a motorului,a  aparaturii de bord si a instalaţiei electrice,comenzile si etanşeitatea sistemelor de  alimentare ,răcire,ungere si instalaţia hidraulica. 

Utilizarea dispozitivului(omologat)de captare a scânteilor la ţeava de eşapament  este obligatorie :acesta trebuie sa fie sigur,iar starea lui tehnica se va controla la  intervale regulate. 

Nu lasati copiii sa se apropie de tractor. 

Impotriva particulelor de praf, no roi, pietre ce pot sa sara in timpul  deplasării,tractoarele pe roti vor fi prevăzute cu apărători la rotile din fata si apărători suplimentare la rotile din spate. 

In scopul evitării accidentelor datorate desprinderii in timpul mersului a masinilor  agricole tractate sau purtate si a remorcilor, se vor asigura următoarele masuri de  siguranţa: 

∙ intinzatorii laterali vor fi montaţi pe tirantii laterali: 

∙ rigidizarea sistemului de cuplare in timpul transportului maşinilor agricole  (impiedicarea pendularii laterale a maşinilor in timpul transportului) ∙ protecţie impotriva desprinderii sau căderii pe sol a maşinilor agricole cuplate la  tractor(mecanism de suspendare in trei puncte) 

∙ bara de remorcare si cupla de remorcare 

∙ bolturi autoblocante si valva de siguranţa a instalaţiei hidraulice pentru pierderi de  presiune hidraulica in instalaţie 

∙ echiparea tractorului cu priza electrica si priza hidraulica pentru posibilitatea frânării  remorcilor cuplate la tractor.

Ridicarea si coborârea maşinii agricole suspendate se fac dupa ce s-a verificat ca  nu exista nici un pericol ca cineva sa fie lovit. 

Inainte de începerea lucrului cu maşini suspendate,trebuie verificat ca tirantul cental al mecanismului de suspendare sa nu fie deteriorat .Ruperea tirantului central in  timpul lucrului poate provoca aruncarea maşinii agricole peste conducătorul  tractorului. 

Toate operaţiile legate de întreţinerile tehnice de inlaturare a deranjamentelor,  curatarea de noroi a motorului si a tractorului,precum si pregătirea tractorului pentru  lucrul cu priza de putere, se executa numai cu motorul oprit. 

Se interzice intrarea sub tractor pentru examinarea lui inainte de a opri motorul si de a bloca frânele in poziţia frânat. 

Inainte de a cobori de pe tractor .conducătorul va proi motorul, va frâna si va  introduce pârghia schimbătorului de viteze intr-o treapta inferioara de viteza sau  mers inapoi. Daca tractorul urmează sa fie oprit timp mai indelungat,masina agricola nu trebuie lăsata in poziţie suspendata.Se interzice urcarea pe maşina remorcată  daca aceasta nu este prevăzuta cu un loc special construit pentru lucratorul de  deservire. 

Daca se fac deplasări la distanta .indiferent daca maşina agricola suspendata are  sau nu scaun pentru lucratorul de deservire,urcarea lui pe maşina este interzisa. Inainte de efectuarea manevrei de întoarcere a tractorului,trebuie verificat ca nimeni sa nu se afle in raza de acţiune a maşinii agricole suspendate. 

La suspendarea maşinii agricole de tractor se interzice intrarea in spaţiul dintre  tirantii laterali ai mecanismului de suspendare. 

Cuplarea si introducerea bolturilor de cuplare si a bolturilor autoblocate se vor face  numai prin părţile laterale. 

Se interzice intrarea sub utilajele agricole in timpul reglării mecanismului de  suspendare si al curăţării organelor de lucru. 

Pentru a nu distruge apărătoarea de protecţie a transmisiei cardanice, inainte de  efectuarea virajelor cu raza mica,decuplaţi priza de putere in mod obligatoriu. Nu folosiţi curele uzate;ele se pot rupe in timpul lucrului si pot provoca accidente. Fixaţi bine cricul hidraulic(se va pune lemn uscat intre cric si tractor)in punctul de  suspendare,pentru a se preveni alunecarea si provocarea unor accidente  grave;dupa ridicarea tractorului introduceţi suporţi metalici rezistenţi. La tractorul articulat este interzis accesul intre cele doua cadre articulate ale  saşiului,in timp ce motorul funcţionează. Având in vedere dimensiunile si greutatea  mare,circa 10 tone,se va stabili itinerariul de deplasare pe rute care permit accesul  acestui tip de tractor. 

La lucrările cu tractorul pe terenurile in panta nu au voie sa lucreze decât  conducători cu experienţa si vechime in munca. 

Lucrările agricole mecanizate pe terenurile in panta se vor efectua numai ziua si  numai dupa ce s-a făcut identificarea tarlalei si s-au marcat locurile  periculoase.înainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica a tractorului si  maşinii agricole pentru ca aceasta sa fie corespunzătoare.Se interzice la lucrările de panta folosirea separata a pedalelor de frâna care trebuie sa fie permanent cuplate.

Urcarea pe tractoarele echipate cu cadre de rezistenta si cabine se va face cu  atenţie,pentru a preintampina accidentările prin alunecarea piciorului.Urcarea si  coborârea se vor face cu atenţie si numai pe partea laterala. 

Daca,in timpul lucrului, apare pericolul de răsturnare a tractorului ,este interzis a se  sari afara din cabina, cadrul de rezistenta sau arcul rabatabil. In aceasta situaţie,  conducătorul tractorului trebuie sa se tina puternic de volan, sa se sprijine bine in  scaun si in picioare,iar insotitorii se vor tine de mânere.Respectarea cu stricteţe a  acestor reguli evita accidentele. 

La coborârea pe panta,este interzisa scoaterea tractorului din viteza,intrucat in  acest caz tractorul capata o viteza mare si nu mai poate fi folosita frâna de motor. De regula,coborârea pantelor trebuie sa se faca cu aceeaşi viteza cu care se urca  panta. 

La lucrările cu maşini purtate pe tractor se va da o atenţie deosebita tirantilor  laterali,care se vor fixa pentru a nu permite deplasările laterale ale acestora. La executarea intoarcerilor.la capetele tarlalei,pe terenurile cu panta mai mare de  10 grade ,este interzisa întoarcerea cu bucla a tractorului pe roti;in aceste situaţii  ,intoarcerea tractorului se va face in mod obligatoriu din trei manevre,astfel: 

∙ prima manevra(1):la ieşirea din brazda se manevrează tractorul cu fata spre vale pe mijlocul zonei de intoarcere; 

∙ a doua manevrea(2):se urca panta,cu spatele,pe mijlocul zonei de intoarcere  ,manevrand tractorul pana cand ajunge in poziţia din care poate intra in brazda; ∙ a treia manevra(3):se virează tractorul pentru a intra in brazda. Pe terenurile in panta nu se vor cupla rotile prin blocarea diferenţialului,intrucat la  intoarcerile de la capete virajul nu se poate face si,in acest caz,accidentul este  inevitabil. Desfundarea plugului de coceni,buruieni sau de pamant ,se va face numai cu tractorul oprit si cu plugul lăsat pe sol. Periodic,organele active ale plugului se  curata de pamant folosind o unealta de lucru. 

Conducerea tractorului pe drumuri in panta se va face cu multa prudenta si cu  viteza adaptata in cazurile cand drumul este inmuiat dupa ploaie,pe inghet sau  polei,pe porţiunile cu iarba umeda,pe timp cu vizibilitate redusa etc.cand pericolul de derapare si răsturnare este cel mai mare. 

Salariaţii permanenţi,in afara de prevederile stabilite in legea protecţiei muncii si  normele generale de protecţie a muncii, sunt obligaţi: 

∙ sa verifice locurile de munca, instalatiile, uneltele si sculele inainate de a incepe  lucrul si sa semnalizeze personaei competente toate defecţiunile constatate ce pot  prezenta pericol de accidentare si sa verifice marcarea vizibila a locurilor  periculoase; 

∙ atunci cand defecţiunile constatate prezintă pericol de accidentare ,sa interzică  accesul la locul de munca sau folosirea masinilor,uneltelor si sculelor pe toata  durata remedierii defecţiunilor; 

∙ sa interzică inlaturarea,modificarea sau mutarea oricărui tip de dispozitiv de  securitate,apărătoare sau orice alt echipament destinat sa asigure protecţia  salariaţilor sezonieri;

∙ sa controleze ca salariaţii sezonieri sa se abtina de la practici si acte de neglijenta  sau imprudente ce risca sa creeze condiţii favorabile producerii de accidente; ∙ sa interzică intervenţiile si improvizaţiile la instalaţiile electrice; 

∙ sa nu primească la lucru salariaţii bolnavi,obosiţi sau in stare de ebrietate; ∙ la deplasarea pe jos a salariaţilor ,sa fie luate masuri pentru ca distanta dintre  aceştia sa fie de 2-3 m,pentru a se evita accidentarea prin lovirea involuntara cu  uneltele de munca; 

∙ atunci cand se parcurg trasee cu drumuri noroioase,alunecoase sau cu poteci  inguste,pentru ca uneltele de munca sa nu provoace accidente,distanta in mers  dintre salariaţi sa fie de 3-4 m; 

∙ sa interzică transportul persoanelor peste incarcaturile din camioane,  remorci,carute; 

∙ sa interzică oricărei persoane sa urce sau sa coboare dim mijloacele  auto,remorci,carute atunci cand acestea se afla in mişcare; 

∙ sa interzică folosirea pentru iluminat a substantelor.materialelor si produselor care  pun in pericol sănătatea si securitatea salariaţilor. 

Agenţii economici au obligaţia sa efectueze instruirea temeinica a salariaţilor pentru  respectarea regulilor de protecţie a muncii pe timp nefavorabil si cu descărcări  electrice in atmosfera. 

Pentru efectuarea acestor lucrariin securitate deplina se vor astupa eventualele  şanţuri ramase de la scurgerea apelor ,se va curata terenul de coceni,buruieni etc.  Se vor marca cu jaloane si placi avertizoare şanţurile,gropile, râpele sau alte locuri  periculoase. 

Cuplarea si decuplarea plugului cu tractorul se executa de conducătorul tractorului.  Nu se admite transportul sau lucrul cu plugul la care bolturile sunt neasigurate cu  stifturi autoblocante impotriva ieşirii accidentale. 

. In timpul lucrului se interzic urcarea pe cadrul plugului, strângerea piuliţelor si  şuruburilor, precum si curăţirea suprafeţelor active. 

Pentru evitarea accidentelor se interzice urcarea pe tractor si pe plug. In acest sens, pe cadrul plugului se va aplica interdicţia scrisa cu negru pe fond galben: NU  TRANSPORTAŢI PERSOANE SAU MATERIALE PE PLUG. 

In timpul lucrărilor de reparaţii in camp sau la înlocuirea de razdare, cormane,  trupite, antetrupite, cutit-disc etc.Se interzice intrarea sub plug pentru a se evita  producerea accidentelor plugul se va suspenda pe suporţi rezistenţi. 

In afara regulilor indicate la plugul purtat conducătorul tractorului tebuie sa  cunoască bine plugul si in special, modul de inversare a trupitelor si particularităţile  mecanismului de reversare. 

Inainte de inversarea trupitelor, conducatorul tractorului trebuie sa se asigure ca nu  exista nici o persoana in jurul plugului, care sa rişte sa fie accidentata si nici un  obstacol de care s-ar putea lovi plugul. 

Inversarea plugului se va face numai atunci cand tractorul este oprit si plugul este in poziţia ridicat. Coborârea plugului in brazda se va face numai dupa terminarea  inversării si rezavorarea lui. Dupa inversare,se va aduce maneta distribuitorului in  poziţia neutra.

In timpul staţionarii, plugul trebuie coborât pe sol pentru a se evita căderea lui si  producerea accidentelor. 

Pentru a se evita deteriorarea plugului si producerea accidentelor prin şocurile  puternice ce se produc in momentul reversarii ,aceasta se va face cu motorul la  turaţia redusa. 

In cazul ruperii bolturilor de siguranţa originale,este interzisa înlocuirea acestora cu  bolturi executate din materiale necorespunzatoare,deoarece in cazul reapariţiei  defecţiunilor in sistemul hidraulic de inversare,este posibila deteriorarea plugului si  producerea de accidente. 

Pentru lucrul cu plugurile reversibile care se întrebuinţează in special pe terenurile  in panta,ecartamentul tractorului se va regla la maximum,pentru a se asigura  stabilitatea cat mai mare a agregatului. 

Pentru a se evita producerea accidentelor prin răsturnarea tarctorului.pe terenurile  in panta de pana la 9 grade,araîura cu plugurile reversibile se va face cu răsturnarea brazdei spre vale.Peste aceasta limita nu se mai poate lucra,deoarece se produc  deraparea si dezechilibrarea plugului inspre vale. 

Pentru a mari stabilitatea agregatului pe terenurile i panta de peste 9 grade si nu  mai mult de 14 grade ,cu tractoarele pe roti .arătura se va executa numai cu  răsturnarea brazdei inspre deal.Cu tractoarele pe senile se poate executa lucrarea  de arătura cu răsturnarea brazdei inspre deal pe terenurile in panta de pana la 27  grade. 

Este interzis cu desăvârşire ca întoarcerile la capete sa se faca cu tractorul scos din viteza si lucrând numai cu frânele. 

In timpul transportului,pentru a preîntâmpina accidentele,plugul trebuie sa fie  reversat .astfel ca trupitele stânga sa se găsească in sus.Bolturile de cuplare a  plugului la mecanismul de prindere si ridicare a tractorului vor fi asigurate cu stifturi  autoblocante. 

La grapele cu colţi,inainte de începerea lucrului se verifica si se asigura lungimea  dispozitivelor de remorcare si strângerea clemelor de fixare a cablului. La cuplarea grapelor la pluguri,cultivatoare sau discuitoare,lungimea lanţului sau  cablului de legătura va fî astfel aleasa incat.la întoarcerea agregatului,grapa sa nu  intre in contact cu rotile posterioare. 

La manipularea grapelor cu discuri si a tavalugilor.dat fiind greutatea lor  marejncarcarea si descărcarea,in si din mijloacele de transport ,se vor face numai  cu mijloace mecanizate de ridicat.prevazute cu lanţuri sau cabluri de prindere ce se  vor fixa numai in locurile marcate cu insemnul cârlig cu 4 zale de lant.Prinderea  lanţului pentru incarcare sau descărcare se va face de către personal  autorizat.încărcarea si descărcarea maşinilor se vor face sub supraveghere unei  persoane calificate. 

Este interzis tuturor salariaţilor ca in timpul deplasării maşinilor in lucru sa se  execute lucrări de reparaţii,reglaje,desfundări etc.Aceste operaţii se vor executa  numai cu motorul oprit si maşina decuplata de la tractor.

Curăţirea organelor active ale grapelor cu discuri,desfundarea acestora, se vor face  cu unelte metalice suficinet de lungi,pentru a se preîntâmpina rănirea celui care  desfunda discul. 

Este interzisa intoarcerea agregatului cu grapa cu discuri in poziţie de  lucru;intoarcerea se va face dupa ce se ridica grapa cu ajutorul cilindrului de forţa. In timpul lucrului,nu se va admite intrarea persoanelor intre tractor si grapa cu  discuri sau trecerea peste maşina.Se va evita căderea in fata grapei cu  discuri,deoarece se risca rănirea grava. 

Atunci cand este necesar sa se lesteze grapa se vor folosi numai greutăţi si,in nici  un caz,nu trebuie cerut unei persoane sa se urce pe grapa. 

Pe terenurile in panta ,se va evita coborârea tractorului in agregat cu grapa de  discuri Jar utilizarea acestui agregat se va face numai pe terenurile cu panta stabilita in cartea tehnica. 

Este interzis accesul conducătorului tractorului sau al altor persoane intre bateriile  cu discuri,atunci cand instalaţia hidraulica este racordata la tractor si cand motorul  funcţionează . 

Cand se executa manevre de inchidere si deschidere a bateriilor de discuri,se  interzice prezenta oricărei persoane in zona de acţionare a acestora. La executarea operaţiilor de trecere a discurilor in poziţie de lucru ,se interzice  prezenta oricărei persoane in zona terenului de transport.Scoaterea sau  introducerea hoiturilor de blocare a poziţiei roţilor de la trenul de transport se va face numai de pe partea exterioara a grapei. 

Stocarea grapelor cu discuri se va face pe suporţi suficient de inalti,pentru a se  ridica anvelopele de pe sol si cu baza mare de susţinere,pentru a nu se răsturna. Stocarea grapelor cu colţi reglabili se va face cu colţii către inauntru si in stive  rezemate sigur.pentru a nu se răsturna si provoca accidente.In pauzele de lucru sau in timpul altor opriri,grapele cu colţi reglabili se vor aşeza numai cu clotii in jos si in  locuri unde nu se circula. 

Pentru transport,grapa cu discuri seblocheaza in poziţia ridicat cu ajutorul boitului cu mâner si al manetei de reglare a trenului de rulare rotile de transport).Cand grapele  sunt transportate pe drum,trebuie luate toate masurile de evitare a accidentelor si  rănirea participanţilor la trafic.Se interzice transportul pe grape sau pe tăvălugi al  persoanelor.sacilor sau al altor materiale. 

Pentru circulaţia pe drumurile publice a agregatului tractor-grapa cu discuri,grapa va fi marcatala colturile bmaxim poligonal,cu dungi oblice alb-rosu.Pe timpul nopţii ,pe  latura din spate se va monta triunghiul special(447x390 mm). 

La manipularea masinilor.la i nea rea re, desea rea re sau montare,operaţiile se vor  face supravegheat .pentru a se peintampina pericolul accidentării salariaţilor datorita greutăţii masinilor.existentei organelor active ascuţite si a multiplelor articulaţii care  le alcătuiesc. 

La combinatoarele la care cuplarea la tractor se face prin cuple hidrostatice rapide  si care nu necesita efort si nu prezintă pericol de pierderi le lichid hidraulic sub  presiune,aceasta se poate face de catre conductorul tractorului,deoarece proţapul 

se poate regla in inaltime pentru cuplare prin simpla acţionare asupra şurubului de  reglaj proţap. 

Pentru prevenirea accidentelor se vor lua următoarele masuri: 

∙ pentru aşezarea pe sol cu organele active,se va acţiona din cabina tractorului  cilindrul principal de ridicare,nefiind necesare manevre deosebite; 

∙ pentru coborârea cadrelor laterale din poziţia de transport in poziţia de lucru se va  trage de cablul de acţionare asupra zăvoarelor cadrelor laterale.Acelasi lucru il  poate face conducătorul tractorului prin acţionarea asupra robinetului de comanda; 

∙ cadrele laterale ale combinatorului,ridicate in poziţie de transport.vor avea asigurate zăvoarele cu hoiturile de siguranţa.Verificaţi starea hoiturilor pentru a se evita  producerea de accidente datorate deszavorarii nedorite; 

∙ inainte de a iesi pe drumurile publice,in suportul special al combinatorului de pe  traversa posterioara.va fi montat triunghiul reflectorizant special din dotarea  utilajului. 

In timpul montării,cuplării si reglării combinatorului .cultivatorului sau frezei si la  acţionarea ridicătorului hidraulic .conducătorul tractorului este obligat sa anunţe  personale din jur. 

Pentru verificările tehnice si remedierea oricărei defectiuni se va opri motorul,priza  de putere va fi decuplata,iar organele active vor fi,in mod obligatoriu,sprijinite de sol. Inainte de începerea lucrului cu freza se va controla strângerea şuruburilor de fixare 

a organelor active,montarea si asigurarea cardanului,montarea corecta a  apărătorilor de protecţie de la cardan si cea din spatele frezei. 

Este interzisa trecerea printre tractor si freza sau urcarea pe maşina in timpul  mersului. 

Datorita particularităţilor proprii de construcţie a fiecărui tip de semănătoare in  parte,agenţii economici sunt obligaţi sa ia masuri pentru ca personalul sa cunoască  temeinic instrucţiunile de protecţie a muncii. 

Inainte de începerea lucrului se verifica starea tehnica a semănătorii,acordandu-se  atenţie deosebita triungiului de tracţiune,imbinarilor .suportilor de fixare a  platformelor.manerelor de susţinere,cablului pentru acţionarea dispozitivului de  cuplare a tirantilor laterali,mecanismului de acţionare cu lant a axului distribuitorului  de seminţe si combinatorului rotativ pentru maruntirea si tasarea uşoara a solului. La efectuarea de probe,pentru determinarea cantităţii de samanta la hectar.se vor  respecta următoarele reguli de securitate: 

∙ la tipurile de semănătoare la care este necesar sa se invarteasca roata  motrica,amsina se va suspenda sa se invarteasca roata motrica,maşina se va  suspenda pe suporţi metalici sau din lemn si se va asigura pentru a se preveni  căderea cu brazdarele sau cu rotile peste persoanele care executa lucrarea; 

∙ la tipurile de samanatori,prevăzute cu manivela pentru rotirea axului  distribuitorilor,maşina se lasa pe sol. 

In timpul lucrului se interzic urcarea,sationarea si coborârea de pe semănătoare. Pentru prevenirea intoxicatiilor.la manipularea seminţelor tratate si la umplerea  rezervorului cu lichid insecticid deservantii semănătorilor vor purta echipamentul de 

protecţie corespunzator.ln pauzele de masa si la terminarea lucrului,aceştia vor  dezbracă echipamentul de protecţie si se vor spală bine cu apa si săpun. Este interzis a se manevra robinetele pompei de către persoane cu halate largi si  mâneci nestranse in jurul braţului,deoarece robinetele se găsesc in apropierea rotii  de curea de pe arborele pompei de pe semănătoare. 

Se interzice orice intervenţii la organele in mişcare,desfundarea tuburilor  semănătorii in mers sau introducerea mâinii in cutiile de seminţe,deoarece exista  pericolul de accidentare.Toate remedierile se fac dupa oprirea motorului tractorului. Se interzice staţionarea sub marcatoarele semănătorii. 

Se interzice apropierea de exhausfor sau transmisia cardanica in timpul cand  acestea funcţionează. 

Pentru prevenirea accidentelor si,in special,la ochi,este interzis cu desăvârşire a se  sta in apropierea exhaustorului in timpul funcţionarii,intrucat acesta poate refula la  viteza mare in exterior boabe care au dimensiune mai mica decât orificiile discului  distribuitor si care trec prin ele fiind antrenate de curentul de aer. La coborârea de pe tractor se va evita sprijinirea mâinii pe exhaustorul  semănătorii,deoarece paletele ventilatorului in funcţiune pot provoca accidente  grave. 

Alimentarea cu seminţe a cutiei semănătorii se va face numai cu maşina in poziţie  de lucru. 

Dupa cuplare se vor depărta persoanele străine si se va verifica daca legătura intre  tractor si maşina este corect făcuta si daca tirantii ridicătorului hidraulic sunt  asiguraţi împotriva ieşirii de pe hoiturile maşinii cu stifturi autoblocante. 

La maşinile acţionate de la priza de putere a tractorului se vor verifica modul de  fixare a cardanului,asigurarea contra desfacerii acestuia si existenta apărătorilor de  protecţie care trebuie sa fie in buna stare,bine fixate si sa nu permită introducerea  mâinilor sau a degetelor in zona periculoasa. 

Pentru a se preveni căderea brusca a maşinii si producerea  

accidentelor.schimbarea poziţiei piciorului de sprijin al maşinii se va face numai  dupa ce s-a blocat ridicătorul hidraulic al tractorului in poziţia „ridicat". Inaintea transportului sau inceperii lucrului,se va verifica daca tractorul nu  cabrează.Pentru inlaturarea cabrarii,in mod obligatoriu se vor monta la tractor  greutăţi suplimentare la rotile din fata. 

Pentru prevenirea accidentelor se va controla zilnicjn mod amănunţit,starea tehnica  a ridicătorului hidraulic ,care trebuie sa lucreze fara sa producă şocuri in timpul  operaţiilor de ridicare sau coborâre. 

In timpul transportului,pentru prevenirea accidentelor.marcatoarele vor fi puse in  poziţie de transport,asezate vertical si obligatoriu asigurate. 

Semanatorile care,atunci cand sunt suspendate,obturează instalaţia de iluminat si  semnalizare a tractorului,vor fi echipate cu triunghiul reflectorizant special de  447X390 mm. 

In timpul lucrului este interzis a se merge intre tarctor si maşina, a urca pe baza  suport.pe platforma sau pe cadrul secţiilor de semănat,ori pe lada de seminţe.

In timpul funcţionarii maşinii este interzis a se executa ungerea,reglarea sau  remedierea oricăror defecţiuni,acestea facandu-se numai cu motorul oprit si cu priza de putere decuplata. 

La intoarcerile de la capete se va acorda o atenţie deosebita mânuirii  marcatoarelor ,avandu-se grija ca la schimbarea poziţiei acestora sa nu fie nici o  persoana in apropiere. 

Tractorul si motorul vor fi oprite inainte de a se intra la semănătoare pentru  acţionarea cu manivela a axului filetat cu cap pătrat si de a se regla adâncimea de  lucru a brazdarelor. 

Umplerea cutiilor sau a lăzilor de seminţe se va face la capetele parcelei,pentru a  se evita transportul sacilor de distante mari.Alimentarea se va face dupa ce tractorul a fost oprit,priza de putere decuplata si maşina lăsata pe sol. 

Este interzis transportul pe maşina al sacilor cu seminţe,al persoanelor etc. Pentru prevenirea imbolnavirilor cu substanţele chimice folosite la fertilizarea  solului,personalul trebuie sa fie instruit pentru a respecta următoarele masuri  specifice: 

∙ la manipularea ingrasamintelor si amendamentelor vor fi dotaţi cu masca de  protecţie contra prafului si cu ochelari de protecţie; b)sa lucreze intotdeauna cu  spatele in bătaia vântului; 

∙ sa poarte ochelari si masca de protecţie la lucrarea de maruntire a ingrasamintelor; ∙ sa se menţină curăţenie perfecta in spatiile de păstrare a ingrasamintelor chimice; ∙ la manipularea azotatului de amoniu,livrat in saci,sa se evite ruperea sau spargerea  acestora. 

Sacii rupţi din care curge azotatul de amoniu trebuie consideraţi periculoşi,deoarece favorizează apariţia procesului de descompunere si aprindere. 

Se vor lua obligatoriu masuri pentru izolarea sacilor rupţi in care se afla azotat de  amoniu,depozitandu-l in adăposturi corespunzătoare. 

Se intezic fumatul,folosirea lămpilor deschide.sudarea la locurile unde se păstrează  si se pregăteşte azotatul de amoniu. 

Azotatul de amoniu fiind o substanţa care in anumite condiţii se poate descompune  dand naştere la explozii violente,pregătirea sa pentru incorporare se va face fara  şocuri care pot declanşa asemenea reacţii. 

Se interzice ca azotatul de amoniu sa vina in contact cu substanţe organice  ,uleiuri,cărbuni,pirita,sulf.acizi ,pulberi metalice si alte substanţe care pot provoca  descompunerea si explozia. 

Pentru prevenirea exploziei,piesele si zona respectiva de la maşinile care distribuie  azotat de amoniu,inainte de sudare,trebuie bine curăţate. 

Atunci cand se folosesc ingrasaminte lichide cu azot(apa amoniacala si amoniac  anhidru),se vor lua masuri de respectarea intocmai a instrucţiunilor prevăzute in  cartea tehnica a masnii,a transportului in condiţii de securitate ,a depozitarii si  incorporării.

Inainte de inceperea lucrului se va verifica starea tehnica,urmarindu-se echiparea  cu apatorile de protecţie la transmisiile cardanice si la angrenaje ,fiind interzisa  punerea in funcţiune fara apărători de protecţie. 

Pesonalul care manipulează azotatul de amoniu va purta manusi de  protecţie,salopete bine inchise si strânse pe corp si capul acoperit. In timpul lucrului se interzic reglarea,ungerea sau repararea maşinilor pentru  administrat ingrasaminte.Acestea se vor executa numai cu motorul oprit si cu priza  de putere decuplata de la tracto.Cuplarea la tractor va fi asigurata cu stifturi  autoblocante pentru impiedicarea decuplării. 

Pentru prevenirea accidentelor datorate aruncării materialului administrat,este  interzisa staţionarea persoanelor in raza de acţiune a organelor de distribuţie,care  vor fi eglate astfel incat sa nu împrăştie materialul către tractor.La imbinarea  demontabila dintre buncăr si coşul de conducere a ingrasamintelor trebuie sa existe  garnitura de etansare. 

In timpul lucrului si in transport este interzis a se transporta persoane pe  incarcatura. De asemenea,se interzice transportul de persoane pe remorcile  cisterna. 

La maşinile de imprastiat gunoi de grajd,acre in anumite situaţii sunt incarcate de la  platformele fermelor zoothenice.se interzice apropierea copiilor sau a altor persoane de aceste maşini. 

Defecţiunile la transmisiile maşinii se remediază cu motorul oprit si apoi se verifica  montarea apărătorilor de protecţie,neadmitandu-se introducerea lor in lucru decât cu aparatorile montate corespunzător. 

Dupa terminarea lucrului toti muncitorii care au lucrat cu maşinile de imprastiat  ingrasaminte si au venit in contact cu acestea,trebuie sa se spele cu apa si săpun  pe mâini si pe fata. 

In timpul executării lucrărilor de protecţie a plantelor se vor aplica regulile specifice  de securitate a muncii la folosirea produselor de uz fitosanitar. 

Rezervoarele trebuie sa fie executate din materiale rezistente la acţiunea chimica a  substanţelor pentru acre sunt destinate sau sunt acoperit cu un start de protecţie  corespunzator. Rezervoarele de presiune,conductele,armaturile,suflantele si  ventilatoarele trebuie sa corespunda cerinţelor din STAS .prescripţiilor tehnice si  următoarelor reguli: 

∙ exploatarea,intretinerea si repararea se vor face astfel incat procesele de  munca sa se desfăşoare in condiţii de securitate; 

∙ orificiile de alimentare ale rezervoarelor de presiune trebuie sa se deschidă  numai dupa egalizarea presiunii,cu ajutorul unui dispozitiv corespunzător; 

∙ pozitia orificiilor de evacuare ale supapelor de siguranţa trebuie sa asigure  eliminarea presiunii excedentare,fara pericol pentru personalul de deservire; 

∙ pentru supravegherea niveluluicontinutului de lichid din rezervor,acesta  trebuie sa fie dotat cu un indicator de nivel;

∙ instalatiile,armaturile,elementele de filtrare si conductele vor fi executate din  materiale rezistente la acţiunea chimica a substanţelor de uz fitosanitar; 

∙ filtrele vor fi precedate de robineti de inchidere pe circuitul de intrare,pentru a  putea fi demontate si curăţate fara pericol de accidentare,atunci cand in  conducte se găseşte soluţie sub presiune; 

∙ la loc vizibil se vor aplica indicatoare privind direcţia de rotaţie si turaţia  suflantelor si ventilatoarelor; 

∙ in timpul alimentarii mecanizate sau automatizate ,nu trebuie sa se producă  impurificarea aerului,si respectiv,depăşirea concentraţiei admisibile de  substanţe toxice in atmosfera zonei de munca,conform normelor generale de  protecţie a muncii; 

∙ piesele componente ale dispozitivelor si accesoriilor care vin in contact cu  substanţele toxice trebuie sa se demonteze'usor si sa se cureţe fara pericol  pentru conducătorul agregatului si deservanti. 

Inainte de inceperea lucrului cu maşinile de stropit si prăfuit se va verifica daca: ∙ suprafa maşinii este curata; 

∙ scurgerile sau supurahle de lichid sau praf au fost remediate; 

∙ masinile funcţionează normal si au fost verificate temeinic; 

∙ masinile cu presiune de pana la 2Mpa au fost prevăzute cu ventile de  siguranţa Jar cele cu presiune de max.6,3 Mpa ,cu manometru de presiune in buna stare de funcţionare 

In timpul funcţionarii maşinilor pentru probe sunt interzise conducătorului tractorului  si deservantilor: 

∙ sa mănânce,sa bea sau sa fumeze; 

∙ sa demonteze piesele din circuitul de refulare a lichidului,atunci cand momentul  indica existenta presiunii in instalaţie; 

∙ sa desurubeze duze sau sa desfacă coliere daca robinetii nu sunt inchisi; ∙ sa desfunde lăncile si duzele pulverizatoare prin suflarea aerului cu gura; In timpul lucrului,in afara de regulile indicate la articolul anterior se vor respecta  următoarele: 

∙ nu se folosesc maşini si aparate fara manometru sau cu furtunuri si tije  defecte,sparte sau cu fisuri care pot improsca soluţia de stropit; 

∙ nu se admite dereglarea regulatorului de presiune pentru a se crea  suprapresiuni,deoarece dereglarea regulatorului poate provoca explozii; ∙ la agregatul tractor-masina este obligatorie decuplarea prizei de putere a tractorului  in timpul întoarcerilor de la capetele parcelei; 

∙ nu se transporta mai multe persoane decât numărul de scaune fixate in maşina;

Maşinile de stropit si prăfuit vor fi conduse in asa fel incat soluţia sau praful sa fie  îndepărtate in direcţia vântului,iar deservantii sa aiba vântul in spate.Cand pe  aceeaşi suprafaţa lucrează mai multe maşini .acestea se vor repartiza pe diagonala  terenului de lucru,pentru ca substanţele pulverizate sa nu pătrundă in zona  vecina.Pe maşini se va aplica,la loc vizibil,interdicţia scrisa pe fond galben cu litere  negre: PERSOANELE STRĂINE NU VOR STAŢIONA MAI APROAPE DE 30 M DE  MAŞINA. 

La combaterea dăunătorilor si bolilor cu avionul se interzice circulaţia persoanelor  sau zborul prin norul de insecticide;pilotul de zbor nu va fi folosit la incarnarea  substanţelor toxice. 

In timpul repausului sau dupa terminarea lucrului se vor respecta următoarele  reguli: 

∙ masinile cu rezervoarele incarcate nu se vor lasa in soare,oentru ase evita exploziile prin dilatarea lichidului; 

∙ masinile,aparatele,recipientele si ustensilele se vor curata si spala se vor depozita si parca cu grija sub supraveghere,in locuri bine stabilite .ferite de contactul cu oameni si animale,iar hainele de protecţie vor fi denocivizate si predate la magazie. Dupa terminarea lucrului,vasele folosite pentru prepararea si manipularea  substanţelor vor fi bine spălate si păstrate,pentru a nu fi folosite in alte scopuri jar in  mod obligatoriu deservanti isi vor spală cu apa si săpun mâinile ,fata si gatul,iar gura va fi clătita cu apa. 

Repararea maşinilor si aparatelor de stropit si prăfuit se va executa numai dupa ce  s-a redus presiunea la zero,s-a executat golirea si curăţirea lor.Este interzisa  folosirea focului deschis la repararea masinilor,pana nu s-a efectuat degresarea si  curăţarea corecta a pieselor si in special a recipientilor. 

Pentru prevenirea accidentelor,in timpul circulaţiei agregatului pe drumurile  publice,lăncile vor fi asigurate prin blocare in suportii prevăzuţi in acest scop pe  cadrul maşinii. 

Se interzice apropierea oamenilor cu corpul sau prin intermediul maşinilor si al altor  obiecte,la distanta mai mica de 2.5 m fata de elementele liniei de contact aflate sub  tensiunea de 27000 V. 

La recoltarea cu maşinile,persoanele care au legătura cu aceasta  lucrare(aprovizionare cu combustibil,cu masa,cu apa etc),trebuie sa se ferească de  agregatele respective ,sa nu intervină sub nici o forma la maşinile de recoltat sau sa  staţioneze in fata acestora. 

Inainte de inceperea lucrului cu maşinile de recoltat,date fiind condiţiile speciale de  lucru ,se va face recunoaşterea terenului, marcandu-se cu placi avertizoare locurile  si obiectele periculoase (buturugi,pietre mari,gropi,santuri)care ar provoca  deteriorarea maşinii si accidente. 

Este interzisa urcarea pe maşini,in timpul lucrului,a oricărei persoane. Pentru preîntâmpinarea accidentelor datorita neatenţiei,conducătorul maşinii va  purta la lucrările de recoltare,combinezon sau salopeta stansa pe corp si bine  incheiata.Nu se vor purta halate. 

Inainte de inceperea lucrului se va verifica daca:

∙ masina este in buna stare de funcţionare ,bine montata pe tractor si cuplata  corect;combina este in stare buna si reglata potrivit culturii care se recoltează si  condiţiilor specifice din lan; 

∙ aparatorile de protecţie si carcasele sunt in buna stare,montate corect pe maşina si  sunt bine fixate.In mod deosebit se va controla si,la nevoie se vor remedia  eventualele defecţiuni la apărătoarea de protecţie de la transmisia  cardanica,montarea corecta a grilei de la snecul de uniformizare din buncărul de  boabe si grila de la snecul de descărcare a buncărului; 

∙ dispozitivele de siguranţa sunt bine reglate si daca funtioneaza corect; ∙ nu verificaţi niciodată scurgerile sau pierderile de lichid hidraulic .folosind mâinile  .întrebuinţaţi o piesa mica confecţionată din carton,pentru a descoperi si verifica  posibilele locuri ale scurgerilor sau scăpărilor. 

Inainte de punerea in funcţiune,persoanele din jurul maşinii vor fi depărtate si  prevenite asupra pericolului de accidentare. 

In timpul funcţionarii maşinii se interzice oricăror persoane sa meargă prin fata pic up-ului si sa atingă cu mana organele in mişcare. 

La maşinile de recoltat mazăre,fasole si ceapa se vor admite numai persoane care  au cunoştinţele necesare si experienţa in deservirea si intretinerea maşinilor si care  au fost instruite cu regulile de tehnica a securiatii muncii. Nu se va permite  staţionarea persoanelor in raza de acţiune a aparatului de taiere .atunci cand se  executa ridicarea sau coborârea acestuia. 

Se interzice culcatul,dormitul persoanelor in oricare punct al tarlalei pe care s-a  inceput recoltatul.De asemenea,se interzice culcatul si dormitul persoanelor sub  hederul combinei,pentru a nu fi strivite datorita căderii acestuia prin spargerea  furtunurilor sistemului hidraulic. 

Pe timp de ploaie,cand in atmosfera se produc descărcări electrice,se interzice  adapostirea lucratorilor langa combine sau sub acestea. 

Personalul care exploatează,intretine si repara combine autopropulsate .trebuie sa  fie calificat corespunzator.sa cunoască bine aceste maşini si sa participe la  instructajele de cunoaştere temeinica a masurilor de tehnica a securităţii muncii. Se va asigura pornirea automata a combinei,pentru a se putea opri si porni ori de  cate ori este nevoie. 

Combinele vor fi echipate cu cabine de protecţie climatizatejar dimensiunile postului de conducere trebuie sa corespunda prevederilor din prezentele norme. Microclimatul cabinei care echipează combinele trebuie sa răspundă următoarelor  cerinţe: 

∙ parbrizul sa aiba un unghi negativ de 12-15 grade; 

∙ temperatura in cabina sa fie de 20 grade C; 

∙ sistemul de ventilaţie sa fie eficient si sa aiba filtru pentru purificarea aerului introdus din exterior; 

∙ concentraţia admisibila de pulberi in atmosfera de munca nu va depasi valoarea  stabilita de normele generale de protecţie a muncii.

Cuplarea motorului si a mecanismelor in funcţionarea ale combinei se face dupa ce  s-a asigurat ca nimeni nu se afla in zona de acţiune a organelor in mişcare si dupa  avertizarea sonora cu clacsonul. 

Este interzis sa se cureţe,regleze sa repare combina cu motorul in  funcţiune.Niciodată sa nu desfundaţi,sa nu ungeţi sau sa executaţi orice alte lucrări  in timpul funcţionarii mecanismelor.Ca atare opriţi funcţionarea motorului  termic.scoateti cheia de contact, coborâţi hederul pe sol si acţionaţi frâna de mana  inainte de a incepe remedierile,indiferent din ce motive. 

Sunt interzise urcarea si coborârea de pe maşina in timpul mersului,chiar si pe  scara de serviciu. 

Este interzisa intrarea in interiorul combinei sau in buncărul acesteia cand motorul  este in funcţiune. 

Este interzisa transportul de persoane si materiale pe platforma de conducere sau  pe oricare alt loc al combinei. 

Combina va fi echipata si nu va lucra in lan fara stingator si montat la locul stabilit. Nu indepartati busonul radiatorului atunci cand motorul termic este  fierbinte.Asteptati ca motorul sa se răcească ,slăbiţi busonul lent la prima  crestătura,pentru a permite evacuarea presiunii si numai dupa aceea scoateţi  busonul. 

Inainte de a deplasa combina autopropulsata pe drumuri publice sau alte lijloace  pentru tranzit,se vor lua următoarele masuri: 

∙ goliti rezervorul pentru boabe; 

∙ montati piesa pentru blocare intre pedalele frânei,in asa fel ca ambele frâne pentru  rotile frontale sa fie acţionate simultan; 

∙ pozitia melcului pentu descărcare sa fie către spate; 

∙ demontaţi hederul daca acest lucru este convenabil.Daca hederul trebuie sa  ramana pe combina in timpul transportului,căutaţi cea mai buna poziţie a  acestuia,pentru a asigura vizibilitatea conducătorului si ca hederul sa păstreze cea  mai buna distanta de la drum; 

∙ verificati pentru a va asigura ca luminile pentru deplasare ale combinei sunt in stare  de funcţionare,in special luminile intermitente si girofarul; 

∙ masurati lăţimea totala si inaltimea totala a combinei pentru transportul pe drumuri  înguste sau acolo unde ar putea exista subtreceh. 

Se interzice ca salariaţi permanenţi si sezonieri sa intervină la combine,in camerele  de detaşare ,la valturi,tobe de tocare. 

In timpul funcţionarii combinei se interzice orice intervenţie la depanusator. Numai  dupa ce acesta s-a oprit ,se vor face desfundările respective.Daca depanusatorul  este acţionat electric,trebuie sa fie racordat la nulul de protecţie si la o instalaţie de  legare la pamant.Toate defecţiunile la instalaţiile electrice se vor remedia numai de  către electricianul de serviciu. 

Combinele pot lucra corespunzător pe pante de pana la 8-10 grade ,peste care nu  este admis sa se lucreze decât cu combine speciale pentru panta.întoarcerea pe  terenurile cu panta admisa se va face cu vitez de deplasare de 1.5-2 km/h.

Presele de balotat nefiind prevăzute cu un loc de deservire ,este interzisa prezenta  oricărei persoane pe acestea,atunci cand se afla in funcţiune sau in timpul  transportului. 

Inainte de a porni motorul tractorului,mecanicul agricol trebuie sa se asigure ca  priza de putere este decuplata.La antrenarea presei se va controla daca in canalul  de presare sau pe celelalte organe nu se afla corpuri străine care ar putea produce  accidente. 

Este oprita trecerea dintr-o parte in alta a agregatului peste transmisia cardanica  sau prin fata tractorului.Agregatul va fi ocolit prin spate. 

In cazul infudarilor este interzisa intervenţia la maşinile pentru recoltat  legume.Pentru desfundare,agregatul va fi manevrat inapoi pana cand maşina se  desprinde de plantele nerecoltate si iese complet din brazda .Apoi trebuie sa se  oprească motorul si sa se decupleze priza de putere.Lucrarea de desfundare se va  efectua obligatoriu cu ajutorul unor unelte cu coada lunga .Sunt interzise efectuarea  desfundărilor cu braţele sau picioarele,precum si intrarea intre maşina si tractor sau  sub oricare dintre maşini. 

Remorcile noi vor fi marcate de fabricant cu marcajele de securitate  CS'97,CS'98....in urma atestării acestora de către institutul de specialitate abilitat de  Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale in baza prevederilor Legii protecţiei  muncii.Agentii economici vor achiziţiona numai maşini,utilaje,instalaţii si remorci  care poarta marcajul de securitate CS. 

Pentru agregarea sigura a remorcilor biaxe la tractor.acesta trebuie echipat cu cupla automata. 

Dispozitivele superioare de remorcare pentru remorcile agricole biaxe trebuie sa fie  amplasate in spatele tractorului la o inaltime de la sol de 650-810 mm;furca  dispozitivului sa se poată roti in jurul axei longitudinale de simetrie;sa permită  ochiului de remorcare al proţapului remorcii sa oscileze cu un unghi de minimum 20  grade;sa permită proţapului remorcii sa se rotească in jurul unei axe verticale cu un  unghi de minimum 60 grade la stânga si la dreapta ;sa permită ochiului de  remorcare al proţapului sa oscileze in jurul unei axe orizontale ce trece prin bulonul  de remorcare cu un unghi de minimum 20 grade. 

Dispozitivele speciale pentru remorci monoax sau tandem (dispozitive inferioare de  remorcare)sunt montate la partea inferioara a tractorului ,spate,fiind respectate strict dimensiunile indicate in STAS.Dispozitivul de cuplare trebuie sa asigure rotirea  proţapului remorcii in plan orizontal cu minimum ±55 grade si posibilitatea de  înclinare cu ± 20 grade.Pentru uşurarea cuplării remorcilor monoax si tandem la  dispozitivul special de remorcare ,acesta trebuie sa fie de tipul cu atutocuplare decuplare. 

Pentru cuplarea remorcilor tehnologice la care organele active sunt acţionat de la  priza de putere prin transmisie cardanica.trcatoarele trebuie sa fie echipate cu  dispozitivele si barele de tracţiune. 

Tractoarele pentru transporturi trebuie sa fie echipate cu cabine de protecţie  climatizate,care datorita cadrului de rezistenta,in caz de răsturnare,preintampina 

accidentarea conducătorului.Cabinele tractoarelor ,folosite cu pondere la  transporturi .trebuie sa fie cu confort sporit. 

Tractoarele pe roti,utilizate la transporturi in agregat cu remorci,trebuie sa fie  echipate in exclusivitate cu instalaţii hidraulice,ceea ce permite ca,toate remorcile  agricole pentru transport sa fie realizate cu bene basculabile pentru uşurarea  descărcării produselor agricole. 

Remorcile vor fi dotate cu dispozitive de protecţie a muncii si pentru siguranţa  circulaţiei: 

∙ cabluri de asigurare a cuplării remorcii la tractor; 

∙ propteaua pentru asigurarea benei in poziţie ridicata in vederea efectuării unor  intervenţii; 

∙ instalatie electrica de semnalizare si iluminare; 

∙ piciorde sprijin sau resorturi pentru suspendarea proţapului in poziţia de cuplare la  tractor. 

Operaţiile de incarcare .descărcare,transport,manipulare si depozitare se vor  executa de către salariaţi .instruiţi special in acest scop si sub supravegherea unui  sef de formaţie de lucru sau sef de echipa.Se vor respecta Normele specifice pentru manipularea,transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea  materialelor. 

Se interzice folosirea tinerilor sub vârsta de 16 ani la efectuarea operaţiilor manuale  de incarcare,descărcare si transport. 

Conducerea autovehiculelor .tractoarelor înmatriculate si a mijloacelor de transport  in incinta este permisa salariaţilor care poseda permis de conducere si in  conformitate cu prevederile din Normele specifice de securitate a muncii pentru  transporturi rutiere(anexa 1 pct.5) si Normele specifice de securitate a muncii pentru transport intern (anexa 1 pct.3). 

Producţia din camp necesita un volum mare de transport cu mijloace auto .remorci  sau carute.Organizarea si disciplina trebuie sa fie bune,pentru ca mijloacele de  transport sa fie folosite cu randament,iar salariaţii permanenţi si sezonieri sa se afle  in afara oricărui pericol de accidentare. 

Salariaţii folosiţi pentru incarcarea sacilor din grămezile de boabe de pe arii,vor  umple sacii astfel ca incarcarea si descărcarea din camioane .remorci si carute sa  nu suprasolicite eforturi fizice. 

Organizarea transportului produselor agricole va fi făcuta pe baza stabilirii echipelor  de incarcare si a celor de descărcare ,evitandu-se astfel ca salariaţii sa fie urcaţi  peste încărcătura din camioane,remorci ,inlaturandu-se in acest fel o cauza  frecventa de accidentare. 

Salariaţii de pe vehicule care primesc si asaza paîele.fanul sau cocenii sau le  descarcă,nu vor depasi cu picioarele cadrul de susţinere a incarcatuhi,pentru a nu  se expune căderii.Pentru a se evita accidentele la mânuirea materialului,ce urmează sa fie aranjat .furcile de fier vor fi bine prinse in cozi. 

In mijloacele de transport al materialelor voluminoase (paie.fan,coceni,masa  verde)nu se vor transporta salariaţi,deoarece datorita gropilor sau altor obstacole 

peste care trece camionul sau remorca,încărcătura face mişcări bruşte jar salariaţii  neavand de ce sa se sprijine pot fi accidentaţi. 

Numai salariaţii pricepuţi sa faca sire si stoguri de paie si fan nebalotate,ca si la  făcutul glugilor de coceni,vor fi folosiţi la asemenea lucrări.Şirele de paie se vor  contrui cu rânduri de baloti întreţesute. 

Coborârea salariaţilor de pe sire se face organizat.dand drumul in jos la furci,dupa  ce s-a anunţat sonor aceasta intenţie.Pentru evitarea accidentelor de munca ,pe  şirele de paie se va folosi dispozitivul de ancorare,de care se va prinde centura de  siguranţa. 

Se interzice adapostirea salariaţilor langa sire sau stoguri ,pe timpul ploilor insotite  de descărcări electrice. 

Desfacerea şirelor de baloti din paie se va face de sus in jos si in trepte,pentru a se  evita accidentele grave.Se interzice scoaterea balotilor de la baza şirei si crearea  tumbei.Urcarea si coborârea de pe sire se vor face cu ajutorul scărilor in stare  corespunzătoare. 

La lucrările de incarcare a produselor in remorci,autocamioane si carute in zona  LEA,mijlocul de transport va fi oprit la o distanta care sa dea siguranţa evitării  electrocutării.Incarcatorii-descarcatori vor cobora din mijlocul de transport,vor trece  pe sub LEA si se vor reimbarca sau vor continua lucrul.Se interzice ,la trecerea pe  sub LEA,purtarea pe umar a furcilor,lopetilor,conducteloretc.Se interzice aruncarea  peste incarcatura din remorca sârmelor pentru legatul balotilor.fiind pericol de  electrocutare. 

Atunci cand mijlocul de transport sau agregatul tractor-re mo rea a intrat totuşi sub  tensiune,in câmpul de frecventa industriala(anvelopele se incalzesc,se simte miros  de cauciuc ars etc.),se va proceda astfel: 

∙ nu se atinge utilajul cu mana si stand pe pamant; 

∙ se va sari din tractor sau din cabina mijlocului de transport,cu ambele picioare,cat  mai departe si fara a atinge utilajul; 

∙ nu se va reîntoarce la mijlocul de transport si nu il va atinge in nici un fel; ∙ se va anunţa imediat conducătorul locului de munca. 

La cositorile rotative nu se admite staţionarea persoanelor atat in fata cat si in  spatele tobelor cu cuţite.Punerea in funcţiune se va face numai dupa montarea  apărătoarei de protecţie (din material special)a discurilor rotative impotriva proiectării pietrelor, corpurilor metalice etc. Si accidentării conducătorului tractorului sau altor  persoane. 

In timpul funcţionarii agregatului sunt interzise executarea ungerii si reglarea  acestuia.Pentru executarea remedierilor inainte de a cobori de pe tractor  conducatorul va opri motorul si va decupla priza de putere. 

Trecerea combinelor pe sub conductoarele LEA peste 1kV este interzisa daca intre  gabaritul avestora si conductoare nu ramane o distanta de cel puţin: • 2,0 m pentru LEA pana la 20kV inclusiv; 

• 2,5 m pentru LEA cu tensiuni intre 25-35 kV 

• 4,0 m pentru LEA de 110 si 220 kV; 

• 6,0 m pentru LEA de 400kV.

Executarea lucrărilor mecanizate la distante mai mici decât cele menţionate la  pct.a)se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA si sub supravegherea  lucrărilor la fata locului de catre un delegat special al unităţii de exploatare a LEA. Pentru a se evita accidentele, şuruburile de fixare a cositorii pe tractor se vor  controla si strânge atunci cand este necesar. 

Inainte de inceperea campaniei de recoltare si la inceperea lucrului in tarlalele  traversate de reţele electrice aeriene se va face un instructaj temeinic,insistandu-se  asupra pericolului de electrocutare in cazul urcării pe combina oprita sub asemenea  reţele. 

Inainte de inceperea lucrului se vor face verificări care sa garanteze daca: ∙ combina este in buna stare si reglata potrivit culturii care se recoltează si condiţiilor  specifice din lan; 

∙ toate aparatorile de protecţie sunt corespunzătoare si montate la locul lor; In mod  special se va urmări montarea corecta a grilei de la snecul de uniformizare din  buncărul de boabe si a grilei de la snecul de descărcare a buncarului;se va controla  starea tehnica a scărilor de acces; 

∙ s-au marcat pe teren toate locurile periculoase; 

∙ au fost instruiţi cei care,cu secera si coasa deschid drumuri de intrare a maşinilor in  camp,asigura cosirea eventualelor porţiuni ramase de la combina,a colturilor  tarlalelor ,pe langa stâlpii de electrificare,pe langa hidranti etc.De asemenea,aceştia  vor fi instruiţi cum sa poarte si sa folosească uneltele cu care lucrează,sa nu urce pe combine ,sa nu meargă inaintea lor.sa nu stea in fata platformei de taiere. Piuliţa variatorului de pe axul bătătorului se va demonta conform prevederilor din  cartea tehnica a combinei. 

intre jgheabul înclinat (rabatabil)si cel fix-fiind pericol de accidentare. In timpul funcţionarii motorului nu se va regla intinderea curelelor trapezoidale de la  variatorul de tracţiune,acţionând asupra încălzitorului ,deoarece se produc accidente si avarii foarte grave prin spargerea discurilor.ruperea curelelor etc. Combinierul nu va paraşi platforma de conducere a combinei decât dupa oprirea  motorului,blocarea frânei si scoaterea din contact. 

In timpul lucrului in camp nu se vor efectua opriri sub liniile electrice aeriene si nu se va admite urcarea pe combina a cimbinierului sau a altor persoane,deoarece se  intra in zona electromagnetica a reţelei si se produc accidente prin electrocutare. 

La executarea lucrărilor cu combina in zona apropiata de LEA peste 1kV sau  traversate de LEA peste 1kV (zona cuprinsa pe porţiunea de 50 m,măsurata fata de  proiecţia pe orizontala a conductoarelor fazelor extreme de o parte si de alta,de-a  lungul liniei electrice)se vor lua următoarele masuri: 

Combinele ce pot ajunge in apropierea pârtilor sub tensiune se vor deplasa astfel  incat in timpul manevrelor nici o parte a acestora,sa nu se apropie la distante,fata de elementele su tensiune,mai mici decât; 

• 2,5 m pentru LEA pana la 35kV; 

• 4,0 m pentru LEA cu tensiuni de la 35 la 220 kV 

• 6,0 m pentru LEA de 400kV

La recoltarea pe pante a cerealelor paioase se vor folosi combine speciale care pot  lucra fara pericol pe pante de pana la 22 grade. 

Manevrele de inclinare a combinei se vor face numai dupa asigurarea ca,sub  combina sau langa aceasta,nu exista persoane care ar putea fi accidentate in  eventualitatea unor manevre greşite. 

Pentru treieratul cu combinele pe care au fost montate echipamente speciale,la  staionar sau din grămada a capitulelor de floarea-soarelui rezultatea din operaţiunea de rectificare in lanurile recoltatea anterior.se vor lua următoarele masuri: • sa fie in perfecta stare de funcţionare si echipate cu toate aparatorile de  protecţie; 

• se va demonta de pe partea stânga lanţul care transmite mişcarea la  reductorul de acţionarea a secţiilor de recoltare,indepartandu-se pericolul prinderii si accidentării persoanelor care alimentează hederul cu capitule; 

• se va demonta biela care acţionează cuţitul de taiere; 

• capitúlele ce urmează a fi treierate vor fi mai intai încărcate in coşuri,in  grămezi si apoi răsturnate pe platforma de taiere,ma melcul de alimentare; • personalul care face alimentarea cu capitule ,va fi în prealabil instruit temeinic cu regulile de protecţie a muncii si va purta îmbrăcămintea bine strânsa pe corp; • combinîerul va fi singurul care comanda printr-un cod de semnale  sonore,momentul cand pesonalul ce alimentează cu capitule se poate apropia de  heder,cand si cate capitule se descarca pe heder si cand trebuie sa se depărteze  pentru a putea face deplasarea combinei la alta grămada; 

• apropierea personalului de combina si inceperea alimentarii se va face numai  dupa ce aceast a fost deplasata langa grămada de capitule si s-a scos din viteza.