TEMATICA PRIVIND INSTRUCTAJUL PERIODIC ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII PENTRU SOFER

  

TEMATICA PRIVIND INSTRUCTAJUL PERIODIC ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII PENTRU: SOFER 

INSTRUCTAJ TRIMESTRIAL 

Trimestrul 

Tematica

Trimestrul I 

Ianuarie

Legislatie de SSM aplicabila: 

Legea 319/2006 – drepturi, obligatii, contraventii si infractiuni; IPSSM – Soferi; 

IPSSM – Manipularea manuala a maselor; 

IPSSM – Unelte si scule de mana; 

Prezentarea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala – pt. sofer 

Prezentarea planului de prevenire si protectie.

Trimestrul II 

Aprilie 

Legislatie de SSM aplicabila: 

OUG 99 / 2000. 

Instructiuni proprii de securitatea muncii aplicabile: 

IPSSM – Deplasarea lucratorilor pe drumurile publice; 

IPSSM – Unelte si scule de mana; 

Plan de actiune in caz de pericol grav si iminent de accidentare

Trimestrul III Iulie  

Trimestrul IV Octombrie

HGR 1091/2006 – cap I,II,III,Anexa nr.2 art 3-8,12-16; 

HGR 1146/2006 – cap I,II, Anexa nr.2 art 1 

Instructiuni proprii de securitatea muncii aplicabile: 

IPSSM – Soferi; 

IPSSM – Acordarea primului ajutor. 

Legislatie de SSM aplicabila: 

HGR 1028/2006; 

HGR 971/2006; 

Instructiuni proprii de securitatea muncii aplicabile: 

IPSSM – Manipularea manuala a maselor; 

IPSSM – Unelte si scule de mana; 

Masuri de prim ajutor in caz de electrocutare, mod transport raniti. Testare anuala a cunostintelor inclusiv cu prevederi din codul rutier