instructiuni proprii ssm pentru instalator retele de apa

Instructiuni proprii SSM pentru instalator retele de apa  

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SĂNĂTATE IN MUNCA PENTRU  INSTALATOR RETELE DE APA 

Organizarea locului de munca 

1. Inainte de inceperea lucrului conducatorul lucrarilor este obligat sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati la  instalatiile tehnico - sanitate si de incalzire. 

2. (1) Inainte de inceperea lucrului conducatorul formatiei de munca este obligat sa se asigure: a. daca tuturor lucratorilor li s-a facut instructajul de securitate a muncii specific meseriei si lucrarilor ce  urmeaza sa le execute in conformitate cu Normele generale de protectie a muncii in vigoare; b. daca printre personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrari de instalatii tehnico - sanitare exista  persoane bolnave, obosite sau sub influenta bauturilor alcoolice; 

c. daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce le au  de executat; 

d. daca sculele, dispozitivele si utilajele ce urmeaza a fi folosite sunt in buna stare. (2) Existenta unor situatii neconforme cu punctele a, b, c, d, atrage automat obligativitatea neacceptarii la lucru a persoanei respective. 

3. Personalul muncitor va executa numai lucrarile incredintate de conducatorul formatiei de munca si  numai acelea pentru care este calificat si autorizat. 

4. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare se vor asigura masurile de prevenire necesare in  conformitate cu instructiunile specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 5. Lucrarile de instalatii tehnico - sanitare care urmeaza sa se efectueze in spatii in care se afla utilaje,  echipamente si instalatii in functiune (gaze, abur, apa supraincalzita etc.) se vor executa numai pe baza de  fisa tehnologica de executie a lucrarii care va cuprinde obligatoriu masurile de securitate a muncii ce  urmeaza a fi adoptate. 

6. La lucrarile de instalatii care se executa in exteriorul cladirilor in apropierea unor mase metalice sau  retele electrice, vor fi luate masuri contra descarcarilor electrice. In timpul ploilor insotite de descarcari  electrice va fi intrerupt lucrul, iar muncitorii se vor adaposti in locuri protejate. 

7. Toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicatie, sufocare, electrocutare, cadere de la  inaltime etc., vor fi marcate cu tablite avertizoare, iar spatiul respectiv va fi izolat si imprejmuit fata de  zona inconjuratoare prin bariere, balustrade etc. 

8. Toate suprafetele pe care se circula (podete, pasarele, platforme etc.) vor fi in permanenta mentinute in  stare de curatenie, indepartandu-se orice urma de noroi sau grasimi care ar putea provoca caderea prin  alunecare a personalului muncitor. 

9. Locurile de munca de pe caile publice vor fi astfel amenajate sa asigure circulatia pietonilor si  vehiculelor in deplina siguranta, in conformitate cu instructiunile specifice de securitate a muncii pentru  lucrari de drumuri, poduri si constructii cai ferate. 

Iluminat. Ventilatie 

10. Locurile de munca vor fi illuminate corespunzator in conformitate cu instructiunile generale de  protectie a muncii si dupa caz vor fi ventilate, in vederea eliminarii riscului de accidentare sau  imbolnavire profesionala datorat gazelor nocive sau explozive ce se pot produce in timpul lucrului sau din alte cauze.  

11. Suprafetele de circulate si zonele in care se afla aparatele de inregistrare a diversilor parametri vor fi  iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de  masura si control, culorile conventional ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de  acces, tablitele avertizoare etc.Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca  vor fi alimentate la tensiune foarte joasa de maximum 24 V. 

Accesul in spatii foarte periculoase 

12. Accesul lucratorilor in retelele de canalizare sau de termoficare, in puturi, camine, camere de  deversare, canale vizitabile si alte constructii anexe, subterane, sau in legatura directa cu spatiile prin care  circula apele uzate se va face numai dupa aerisirea spatiilor respective. 

13. Aerisirea se va face prin ridicarea capacelor de la caminele situate in zona in care se lucreaza, precum si de la caminele din amonte.

14. Conducatorul formatiei de lucru este obligat sa controleze daca s-a facut aerisirea spatiilor de lucru,  verificand cu aparatura adecvata lipsa substantelor nocive (oxid de carbon, bioxid de carbon, metan,  hidrogen sulfurat etc.) si numai dupa aceea va dispune intrarea lucratorilor. 

15. Este interzisa folosirea flacarii deschise (hartie, lumanare, chibrit etc.) pentru detectarea existentei  gazelor din camine, canale, puturi, rezervoare etc. 

16. Intrarea in camine, puturi, camere de vizitare, canale vizitabile, decantoare, bazine de aerare,  rezervoare etc., se va face cu echipamentul de protectie prevazut in Normativul - cadru de acordare si  utilizare a echipamentului de protectie si numai dupa verificarea starii scarilor de acces. 17. In cazul in care constructiile respective nu sunt prevazute cu scari fixe, se vor utiliza scari mobile, cu  lungimi care sa depaseasca cu cel putin 1 m adancimea la care se coboara. 

18. Lucrarile in puturi, camine adanci, rezervoare de combustibil sau substante toxice etc., vor fi  executate de echipe alcatuite din minimum trei persoane, dintre care unul intra in interior fiind legat cu  funie de Centura de siguranta; ceilalti doi raman la suprafata pentru a-l supraveghea sau scoate afara in  caz de pericol. 

19. Lucratorii prevazuti la articolul precedent vor fi bine instruiti in ceea ce priveste aplicarea metodelor  de salvare in caz de accident sau asfixiere. 

20. Este interzisa ridicarea cu mana a capacelor de fonta ale caminelor. In acest scop vor fi utilizate  carlige speciale, rangi de fier sau tarnacoape. 

21. Se interzice circulatia lucratorilor pe conducte indiferent de diametral acestora sau de inaltimea la  care se afla montate, iar trecerea peste conducte, cand nu exista o alta posibilitate, se va face cu scari  duble fixe, pasarele, podete, amenajate in punctele cu cel mai usor acces si prevazute cu mana curenta. Operatiile de prelucrare 

22. Operatiile de prelucrare a tevilor (taierea, indoirea, fasonarea etc.) vor fi executate pe bancul de lucru  din atelierele de semifabricate. 

23. Se interzice executarea operatiilor de prelucrare a tevilor pe schelele de montaj, cu exceptia ajustarii  racordurilor intre conducte, in vederea definitivarii pozitieide montaj. 

24. Prelucrarea tevilor metalice in vederea executarii "pozitiilor" sau a prefabricatelor, precum si  operatiile de pilire, gaurire, lipire si sudare a tevilor si confectiilor metalice, se vor efectua cu scule,  dispozitive si utilaje in buna stare de functionare si cu respectarea instructiunilor specifice de securitate a  muncii privitoare la operatiile respective. 

25. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din materiale plastice se va efectua cu scule, dispozitive si  utilaje in buna stare de functionare si se vor respecta instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea cauciucului sintetic si a produselor macromoleculare. 

26. Aparatele electrice portabile sau fixe folosite la lucrarile de instalatii tehnico - sanitare si de incalzire  vor fi obligatoriu conectate la instalatia de legate la pamant. In astfel de cazuri se vor respecta prevederile  standardelor in vigoare ce cuprind prescriptii privind protectia impotriva electrocutarii la utilajele si  echipamentele mobile sau fixe, precum si a instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru  utilizarea energiei electrice. 

27. La operatia de indoire la rece a tevilor folosite in instalatii vor fi respectate urmatoarele instructiuni: 1. umplerea tevilor se va face numai cu nisip bine uscat; 

2. umplerea tevilor cu nisip va fi facuta numai cu ajutorul unui turn special amenajat pe baza unui proiect, iar folosirea turnului va fi posibila numai dupa ce in prealabil a fost verificat de catre conducatorul  formatiei de lucru 

3. zona de lucru a turnului va fi ingradita; 

4. tevile vor fi uscate bine inainte de a fi umplute cu nisip; 

5. este interzisa indoirea tevilor cu suprafata interioara umeda, iar in timpul iernii cu suprafata acoperita  cu gheata sau zapada. 

28. La operatia de indoire a tevilor la cald vor fi luate urmatoarele masuri: 

1. pentru tevile lungi se vor intrebuinta suporti sustinatori; 

2. racirea cu apa a tevilor incalzite va fi facuta de la distanja cu ajutorul causilor cu manere lungi Montarea conductelor si armaturilor 

29. Montarea conductelor si armaturilor subterane, pe sub sosele si drumuri se face pe cat posibil inainte  de executarea imbracamintei. Daca sunt totusi necesare traversari pe sub drumurile sau soselele ce au  imbracaminte executata, aceasta va fi desfacuta pe o latime de minimum 0,5 m in ambele parti ale  santului care urmeaza a fi sapat pentru montarea conductelor si armaturilor. 

30. Este interzisa depozitarea tevilor la distanta mica de 0,75 m de marginea santului. In cazul depozitarii  tevilor pe marginea santului vor fi luate masuri pentru a impiedica rostogolirea acestora in sant.

31. Este interzisa coborarea tevilor, tuburilor sau armaturilor in sant prin aruncare. 32. Coborarea sau ridicarea in/si din santuri a conductelor si armaturilor a caror masa nu depaseste 50 kg,  va fi facuta prin trecerea acestora din mana in mana. 

33. Coborarea si ridicarea in/si din santuri a conductelor si armaturilor cu o masa mai mare de 50 kg va fi  facuta cu ajutorul macaralelor ce se pot misca de-a lungul santurilor sau cu ajutorul scripetilor fixati pe  trepiede. 

34. Trepiedele vor fi asezate pe podine de dulapi, iar picioarele trepiedelor vor fi legate intre ele pentru a  impiedica si limita deschiderea acestora. 

35. Este interzisa suspendarea palanelor si macaralelor diferentiale direct de bulonul din varful  trepiedului. Suspendarea acestora de trepiede va fi realizata cu ajutorul unui inel special. 36. Este interzisa folosirea elementelor de sprijinire a peretilor santurilor ca suport pentru tuburile ce  urmeaza a fi instalate in sant. 

37. Este interzisa scoaterea elementelor de sustinere a unui sant sprijinit pentru coborarea tevilor in sant.  In cazuri speciale este permis a se scoate o parte din piesele sprijinirii pe timpul coborarii tevilor in sant  numai pe baza unui proiect aprobat de persoana cu atributii conform functiei pe care o detine, cu  respectarea prevederilor Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice, de excavatii, fundatii, terasamente, nivelari si consolidari de teren. 

38. Coborarea conductelor in santuri va fi facuta o data pe toata lungimea, evitand inclinarea acestora.  Inainte de coborare conducta va fi adusa pana la marginea santului si asezata pe bile rotunde amplasate de acurmezisul santului. 

39. Asezarea in santuri a tuburilor sau conductelor cu dimensiuni pana la 200 mm se va face cu ajutorul  chingilor cu latime de minimum 15 cm. Chinga va avea capetele libere. Este interzisa infasurarea chingii  dupa mana sau dupa corp. 

40. Asezarea in sant a tuburilor sau conductelor grele se va face cu ajutorul macaralei, dupa ce in  prealabil picioarele acesteia au fost bine fixate in pamant. Pentru impiedicarea rastumarii macaralei  picioarele vor fi asezate la 120°. Pentru a nu se rupe lantul in timpul manevrei se va face o verificare  prealabila a acestuia. 

41. Pentru coborarea tuburilor si conductelor in santuri se poate folosi si un plan inclinat. In acest caz se  interzice muncitorilor sa stea in fata tuburilor ce se coboara. Dirijarea coborarii tuburilor se va face numai din pozitia laterala. 

42. Coborarea tevilor cu mufe in santuri va fi facuta numai cu mufa in sus. 

43. Este interzisa prezenta lucratorilor in santuri sau puturi sub sarcina care coboara (armaturi sau  conducte). 

44. Este interzis a se face controlul cu mana al coincidentei orificiilor suruburilor la imbinarea tevilor prin flanse. In acest scop vor fi folosite dornurile sau suruburile. 

45. Dispozitivele de fixare a conductelor vor fi confectionate din materiale incombustibile. 46. Ventilele de inchidere si suberele vor avea marcate in mod vizibil, chiar pe ele, semne care sa indice  sensul de rotire al dispozitivului de inchidere, precum si sensul de miscare a fluidului in conducta. Montarea echipamentelor si utilajelor 

47. Transportul echipamentelor si utilajelor pe santier (cazane, schimbatoare de caldura, recipienti de  hidrofor, pompe, vase de expansiune etc.), coborarea sau ridicarea acestora in vederea montajului se vor  face sub supravegherea directa a conducatorului formatiei de lucru. 

48. Pentru transportul utilajelor sau echipamentelor pe plan inclinat se vor folosi obligatoriu doua trolii,  unul de tractiune si unul de franare. Franarea numai cu ajutorul penelor este interzisa. 49. Este interzis sa se lase echipamentele sau utilajele pe plan inclinat fara sa se blocheze frana troliului si fara sa se asigure stabilitatea cu suporti si opritori corespunzatori. 

50. Pe timpul ridicarii si montarii, elementele in miscare ale utilajelor se blocheaza. 51. Schelele si scarile necesar a fi montate pe utilaje in scopul executarii unor lucrari de imbinari sau  finisaj se vor monta inaintea ridicarii lor. Daca aceasta nu se poate face din considerente tehnologice se  vor folosi schele suspendate conform detaliilor date prin proiectul de organizare. Personalul muncitor ce  lucreaza pe acestea este obligat a folosi centuri de siguranta legate de elementele solide ale constructiei  sau instalatiei.  

52. Se interzice sprijinirea schelelor si podestelor pe utilaje tehnologice. 

53. In cazul in care este necesar sa se execute lucrari de montaj cu ajutorul unor scule mecanice, sub  utilajele tehnologice in curs de montare sau pe acestea, se vor lua masuri de sprijinire a utilajelor  tehnologice, astfel incat sa se evite posibilitatea producerii unor accidente de munca.

54. Canalele si golurile subterane executate pentru montarea utilajelor tehnologice si care raman deschise  se vor ingradi si acoperi cu podete rezistente. 

55. Pentru incercarea utilajelor tehnologice la mers in gol sau sub sarcina, in mod obligatoriu se vor  asigura urmatoarele conditii: 

- iluminat corespunzator; 

- indepartarea personalului muncitor din zona periculoasa; 

- asigurarea dispozitivelor de protectie; 

- ungerea si reglarea pieselor mobile ale utilajelor; 

- existenta si buna stare de functionare a tuturor aparatelor de siguranta, masura si control prevazute in  proiecte; 

- avertizarea zonelor de lucru periculoase si organizarea corespunzatoare a pazei la efectuarea probelor  tehnologice. 

56. Personalul muncitor ce ia parte la incercarea utilajelor va fi instruit in prealabil asupra modului lor de  functionare. 

57. Inainte de revizia sau reparatia ce se executa, dupa pornirea de proba, utilajul trebuie deconectat de la  reteaua electrica sau alta sursa de energie. 

58. Pe utilaj se va afisa: "Utilaj in revizie". si se va interzice punerea in functiune. Operatii de vopsire 

59. La efectuarea operatiilor de vopsire in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico - sanitare se vor respecta  instructiuni proprii de securitate a muncii pentru activitati de vopsire. 

Operatii de izolatie /Protectie/ Incercari 

60. La efectuarea operatiilor de izolatie si protectie in cadrul lucrarilor de instalatii tehnico - sanitare se  vor respecta instructiunilor specifice de securitate a muncii pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si  protectie anticoroziva. 

61. Incercarea conductelor, instalatiilor tehnico- sanitare va fi executata sub supravegherea  conducatorului lucrarilor sau a unui tehnician de specialitate. Se interzice accesul persoanelor straine la  sectoarele instalatiei care se incearca. 

62. In general conductele se incearca la presiune hidraulica. Incercarea cu aer comprimat este admisa  numai in cazuri exceptional (iarna sau in lipsa de apa) si va fi executata dupa instructiunile speciale. 63. Locurile de asezare a flanselor oarbe in timpul incercarii hidraulice a conductelor vor fi prevazute cu  semne distinctive. 

64. Conductele de alimentare prin care vine apa de la pompa la instalatia care se incearca vor fi verificate  hidraulic in prealabil. 

65. Lucratorilor care participa la incercarile de presiune a conductelor li se va face inaintea lucrului un  instructaj in legatura cu: 

a. asezarea armaturilor si flanselor oarbe; 

b. metodele de evacuare a aerului din instalatii; 

c. modul de marire si micsorare treptata a presiunii din instalatii; 

d. interzicerea executarii de reparatii intr-o instalatie care se gaseste sub presiune; e. presiunea maxima admisa de normele tehnice in vigoare; 

f. procedeele de ciocanire a sudurilor de pe conductele aflate sub presiune; 

g. interzicerea ciocanirii conductelor in locurile imbinate prin ambutisare care se afla sub presiune. 66. Piesele fasonate si armaturile conductelor care urmeaza a se monta sub cai de comunicatie sau in  locuri greu accesibile vor fi incercate la presiune inainte de montaj. 

67. Lungimea portiunilor conductelor care se incearca cu ajutorul aerului comprimat nu va fi mai mare de 1,5 km in cazul in care sunt incercate in prealabil langa marginea santului si 5 km in cazul in care  incercarea se face in sant deschis: 

68. Dimensiunile specificate mai sus se pot mari numai daca exista o justificare corespunzatoare in  proiect. 

69. In cazul conductelor asezate in santuri si acoperite cu un strat de pamant de cel putin 0,3 m, lungimea  portiunilor care se incearca cu aer comprimat nu este limitata. 

70. Incercarea cu aer comprimat a conductelor va fi executata numai dupa asezarea elementelor profilate  si a armaturilor care au fost in prealabil incercate hidraulic. 

71. Se interzice incercarea cu aer comprimat a conductelor pe care sunt montate elemente profilate si  armaturi langa marginea santului. 

72. Compresorul, anexele lui si aparatele de masura utilizate la incercarea cu aer comprimat a conductelor se vor amplasa la o distanta de eel putin 10m de conducta care se incearca.

73. Conductele de legatura dintre compresor si conducta care se incearca vor fi verificate in prealabil prin presiune hidraulica. 

74. In timpul incercarii cu aer comprimat sectoarele respective de conducta vor fi supravegheate de  persoana cu atributii conform functiei pe care o detine. 

75. Se interzice examinarea conductei care se incearca cu aer comprimat in timpul introducerii aerului  comprimat. Examinarea conductei este permisa numai dupa instalarea presiunii de regim. 76. Urmarirea conductei in timpul incercarii cu aer comprimat este permisa numai de la o distanta de cel  putin 5 m. Se interzice coborarea muncitorilor in santuri sau puturi, precum si ciocnirea conductelor in  timpul incercarii. 

77. Inainte de incercarea cu aer comprimat se vor controla si verifica atat aparatajul (regulatoare,  manometre), cat si etanseitatea conductelor si armaturilor 

78. Inlaturarea defectelor observate in timpul incercarii cu aer comprimat se va face dupa reducerea  presiunii. 

79. In timpul incercarilor este interzis accesul muncitorilor sau al altor persoane in apropierea conductelor in curs de incercare si a instalatiei de aer comprimat in functiune. 

Conducte - Armaturi 

80. Conductele vor fi fixate dupa caz pe elemente de sustinere ca: stelaje consolidate, console, suporti  etc., care sa permita mentinerea acestor conducte in pozitia de pozare si vor fi consolidate cu bratari  demontabile sau alte tipuri de elemente de sustinere. 

81. Conductele prin care se transporta fluide la temperaturi ridicate, care necesita un traseu lung sau unde  nu este posibila autocompensarea naturala, vor fi prevazute cu sisteme de compensare calculate  corespunzator pentru dilatare - contractare. 

82. Conductele prin care circula fluide care din cauza temperaturii mediului ambiant sau din cauza  variatiilor de temperatura, in functie de anotimp, se pot solidifica (inghetare, congelare etc.) vor fi insotite de o alta conducta cu agent incalzitor, ambele izolate termic impreuna, sau se va prevedea un alt sistem de incalzire corespunzator. 

83. Conductele prin care se transporta lichide sau aburi vor fi prevazute cu pante si posibilitati de golire a  continutului, in vederea executarii lucrarilor de interventii, revizii si reparatii. 

84. Pentru asigurarea posibilitatilor de golire a conductelor, acestea vor fi montate cu o panta continua  spre un punct de minima inaltime care va fi prevazut cu un robinet de golire, iar la punctul de maxima  inaltime vor fi prevazute racorduri de aerisire, acolo unde ele nu sunt contraindicate. 85. Conductele prin care circula fluide cu temperaturi ce pot produce accidente sau care prin marea lor  suprafata pot modifica microclimatul (temperatura) de la locul de munca, vor fi izolate termic, indiferent  de pozitia si amplasarea lor. 

86. Flansele conductelor prin care circula fluide sub presiune si prin a caror scapare se pot produce  accidente, vor fi prevazute cu mansoane de protectie (aparatori). Este interzisa montarea unor asemenea  flanse deasupra locurilor de trecere. Se recomanda evitarea montarii acestora la nivelul fefei operatorului. 87. Flansele oarbe de capat (in special cele sudate) vor fi asigurate suplimentar, in vederea prevenirii  desprinderii si lovirii personalului muncitor. 

88. Atat conductele izolate termic cat si cele neizolate vor fi vopsite la exterior cu vopsea de protectie in  culori conventionale si vor fi marcate. Cand pe estacade sau pe console sunt montate fascicule de  conducte, in afara de vopsirea in culori conventionale si marcare, conductele vor fi numerotate pentru a  nu fi confundate la reparatii si intervenfii. De asemenea se va marca sensul de curgere a fluidului. 89. Estacadele cu conducte aeriene montate la inaltime mai mare de 2,5 m vor fi prevazute cu scari de  acces la derivatii, la diferite armaturi de sectionare, purjare, aerisire etc., iar la estacadele cu flux mare  deconducte care prezinta caracteristici speciale (au flanse, insotitori cu abur, sunt cauciucate etc.) se vor  dispune scari de acces si pasarele pentru deservire, control si interventie.  

90. La nodurile de ramificatie la toate tipurile de estacade se vor monta si platforme cu balustrade si  bordura continua pe toata lungimea acestora, inclusiv scara de acces, precum si placarde cu schemele  ramificatiilor si armaturilor. 

91. Este interzisa montarea conductelor deasupra locunlor de trecere de orice fel la o inaltime mai mica  de 2 m de la pardoseala sau platforma. 

92. La traversarea drumurilor, strazilor si soselelor de catre conducte suspendate, inaltimea de montaj a  acestora va fi de minimum 4,5 m de la suprafata drumului pana la nivelul inferior al izolatiei conductei. 93. La trecerea conductelor prin pereti combustibili conductele vor fi izolate pe portiunile de trecere cu  un strat de izolatie ignifuga.

94. Distantele dintre conductele si armaturile instalatiilor tehnico-sanitare si de incalzire si elementele  instalatiilor electrice vor fi cele prevazute in normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor  electrice la consumatori cu tensiuni pana la 1000 V. 

95. Racordurile provizorii, racordurile de control si prizele de pe conducte, vor fi prevazute cu robinete  montate in pozitie orizontala. 

96. Vanele si celelalte armaturi si accesorii montate pe conducte vor fi accesibile pentru deservire,  reparatii si control. Ele nu vor impiedica sau ingreuna miscarile in timpul procesului de munca. 97. Toate armaturile, robinetele etc., vor fi vopsite cu aceeasi culoare ca si conductele pe care sunt  montate si in cazul fasciculelor de conducte vor fi de asemenea etichetate si numerotate in acelasi fel ca si conductele respective. 

98. Toate flansele si armaturile conductelor vor fi prevazute cu garnituri corespunzatoare, in functie de  presiune si de caracteristicile fluidelor care circula prin conductele respective. 

99. Se interzice montarea robinetelor de orice fel pe conducte de presiune daca acestea nu au fost  constitute si aprobate pentru presiunea nominala corespunzatoare presiunii de regim din conducta  respective. 

100. Se recomanda montarea oalelor de condens pe conducte prin intercalare intre doua robinete si cu  conducta de ocolire (by-pass). 

Aparate de masura si control 

101. Proiectantul este obligat ca la proiectarea utilajelor sau instalatiilor sa prevada locurile  corespunzatoare pentru montarea in pozitii lizibile a aparatelor de masura si control cerute de procesul  tehnologic si de legislajia in vigoare. 

102. Proiectantul este obligat ca pentru prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor  profesionale la locurile de munca ce prezinta un pericol deosebit, sa prevada in limita posibilitatilor  tehnice doua sisteme de siguranta dintre care ultimul sa avertizeze defectarea primului sistem, iar la  defectarea ultimului sistem de siguranta sa se intrerupa nepericulos functionarea instalatiei sau a utilajului respectiv. 

103. Utilajele care lucreaza la parametri (temperatura, presiune etc.) la care depasirea sau nerealizarea  exacta a parametrilor respectivi poate produce explozii vor fi dotate cu aparate de masura si control,  pentru acelasi parametru, iar clasa de precizie a aparatului va fi in corespondents directa cu limitele de  periculozitate ale parametrului pe care il mascara. 

104. In punctele de control, atat aparatele indicatoare cat si instalafiile de reglare sau de automatizare  vor fi prevazute cu sisteme de alarmare acustica, optica sau mixta pentru depasirea sau nerespectarea  accidentala a parametrilor care pot crea situatii periculoase. 

105. Toate aparatele de reglare cu rol de protectie (supape, membrane etc.) care au directa legatura cu  atmosfera de la locul de munca vor avea gurile de evacuare prevazute cu conducte scoase in exterior si cu  dispozitive de neutralizare, opritoare de flacari, filtre etc., in functie de caracteristicile substantei ce  se'poate evacua prin ele. 

106. Toate aparatele de masura si control reglabile cu functiuni care afecteaza securitatea personalului si a instalatiilor vor avea mecanisme de reglare etanse, sigilate si asigurate contra dereglarii accidentale si  interven|iilor neorganizate. 

107. Conductele de legatura intre camerele (tablourile) de comanda (respectiv aparatele de masura si  control) si utilajele deservite pe portiunea amplasata in exterior vor fi izolate terrnic pentru prevenirea  blocarii aparatului (prin condensarea si eventual cristalizarea unor fractiuni din substantele care se pot  afla in conductele respective) si inghetarii in anotimpul rece. 

108. Aparatele de masura si control care sunt amplasate la locuri de munca sau pe utilaje cu posibilitati  de coroziune vor fi confectionate din materiale anticorozive specifice sau vor fi protejate impotriva  coroziunii exterioare si interioare. 

109. Aparatele de masura si control vor fi insotite de instructiuni de lucru cu scheme de montaj, in  vederea folosirii lor nepericuloase, acestea netinand loc de masuri privind protectia si medicina muncii  intocmite si afisate conform prevederilor. 

110. Aparatele de masura si control (in special aparatele indicatoare si aparatele de reglare) vor fi astfel  amplasate incat citirea si controlul lor sa se faca usor, sa nu fie mascate de alte instalatii si sa nu oblige  personalul sa paraseasca locul de munca pentru a le citi si controla. 

111. Aparatele de reglare si masurat debite vor fi montate pe conducte intre flanse, prevazute cu  robinete sau vane in amonte si aval. Ele vor putea fi izolate prin conducte de ocolire, dupa caz. 112. Aparatele de masura si control amplasate pe utilaje cu substante corozive vor putea fi prevazute cu  lichide inerte de separare, pentru protectia impotriva dereglarii prin coroziune.