INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRIVIND UTILIZAREA TRANSPALETEI MANUALE

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PRIVIND UTILIZAREA TRANSPALETEI MANUALE 

 

1. Este strict interzis a se utiliza transpaleta manuala daca aceasta este defecta sau prezintă deteriorări care ar putea afecta utilizarea in siguranţa a utilajului. 

2. Transpaleta nu trebuie sa fie utilizata decât pe suprafeţe ferme si nivelate (de exemplu, o suprafaţa betonata), fara găuri sau denivelări. 

3. Este strict interzis a se utiliza transpaleta manuala: 

∙ intr-o zona in care aerul conţine vapori inflamabili care ar putea duce la riscul unor incendii sau explozii; ∙ pentru transportul persoanelor; 

∙ in camere frigorifice sau in alte spatii cu temperatura joasa. 

4. Transpaleta va fi manevrata de către o persoana instruita, conform legislaţiei aplicabile in vigoare. ∙ transpaleta trebuie manevrata de o maniera responsabila, cu prudenta si atenţie; 

∙ este strict interzis a se manevra transpaleta având urme de ulei pe mâini sau pe incaltaminte. 5. Este strict interzis a se purta bijuterii, lanţuri, etc, de către manevrantul transpaletei. 

Zona de lucru 

1. Înainte de inceperea lucrului, manevrantul transpaletei trebuie sa se asigure de faptul ca suprafaţa pe care urmează sa fie deplasata transpaleta poate suporta greutatea totala a utilajului incarcat la capacitatea maxima. 2. Se vor lua masurile necesare astfel incat sa fie interzis accesul persoanelor neautorizate in perimetrul de securitate, respectiv zona in care exista riscul căderii de produse, in traiectoria furcilor sau in zona de manevra a transpaletei manuale. 

Reguli de deplasare 

1. Este strict interzis a se lua virajele foarte repede. 

2. In cazul in care este necesar, se va apela la o avertizare sonora a celorlalte persoane din imediata apropiere. 3. Se va acorda o atenţie deosebita persoanelor si obiectelor fixe sau mobile care se găsesc in zona de lucru pentru a se evita orice accident posibil. 

4. Transpaleta va fi astfel deplasata incat sarcina sa nu impiedice vizibilitatea manevrantului. 5. Atunci cand transpaleta este utilizata pe o panta, sarcina trebuie sa fie întotdeauna orientata spre baza acesteia, iar utilajul trebuie manevrat cu foarte mare precauţie. 

6. Frânarea transpaletei se va face intotdeauna uşor si lent pentru a se impiedica orice accident posibil datorat căderii sarcinii transportate. 

7. Viteza de deplasare se va adapta in funcţie de panta si de suprafaţa. 

8. Orice transpaleta care transporta o sarcina se poate răsturna foarte uşor la efectuarea unui viraj in panta. Datorita acestui lucru este strict interzisa efectuarea unui viraj in panta cu o transpaleta cu sarcina. 

9. Se va păstra intotdeauna o distanta suficienta intre marginile rampei si docurile de incarcare (se va acorda o atenţie deosebita zonelor marcate ca fiind periculoase). 

10. Înainte de a se trece transpaleta pe o rampa de incarcare trebuie sa va asiguraţi ca rampa este fixata corect si oferă o capacitate de incarcare suficienta (pe rampa transpaleta se va manevra uşor si cu prudenta, păstrând o distanta suficienta de marginile acesteia). 

11. Înainte de a introduce transpaleta intr-un lift trebuie sa va asiguraţi ca sarcina maxima autorizata a acestuia este suficienta pentru a suporta greutăţile combinate ale transpaletei, ale sarcinii, ale manevrantului si ale eventualelor persoane care vor urca in lift (mai intai se va introduce transpaleta in lift si apoi va intra manevrantul - este strict interzisa prezenta persoanelor in lift in timpul intrării sau ieşirii transpaletei din lift). 

Manevrarea sarcinilor

1. Greutatea sarcinii nu trebuie sa depăşească sarcina maxima admisa indicata pe plăcuta de identificare a transpaletei manuale. 

2. In cazul in care plăcuta de identificare devine ilizibila se va proceda la inlocuirea acesteia cu o plăcuta noua. 3. Lungimea si lăţimea furcilor trebuie sa fie adaptate la forma si dimensiunile sarcinii. 

4. Sarcina trebuie depusa pe transpaleta de o maniera stabila, fara a exista riscul căderii acesteia de pe transpaleta.

5. Orice transpaleta care transporta o sarcina având o inaltime mare poate sa se răstoarne foarte uşor cauzând grave prejudicii, materiale si umane. Datorita acestui lucru se va acorda o atenţie deosebita la manevrarea sarcinilor inalte. 6. In cazul operaţiei de coborâre a furcilor sau in cazul coborârii accidentale a acestora datorita unei defecţiuni a sistemului hidraulic exista riscul strivirii. Se va acorda o atenţie deosebita acestui risc de strivire si se va urmări ca nici o persoana sa nu se gasesca in imediata apropiere a transpaletei manuale in timpul manevrării. 7. La ridicarea si coborârea sarcinilor exista riscul de strivire a pârtilor corpului! 

8. La ridicarea si coborârea sarcinilor trebuie sa va asiguraţi ca nu exista persoane in imediata apropiere a zonei de pericol! 

9. Se vor evita situaţiile de utilizare care implica un risc de strivire cauzat de transpaleta sau incarcatura. 10. Locul in care puteţi fi strivit nu este văzut ca un loc periculos pentru partea de corp respectiva daca nu va apropiaţi mai mult decât distanta de siguranţa indicata in continuare si daca va asiguraţi ca următoarea parte mai mare a corpului nu poate intra in acest loc. 

11. Nerespectarea distantelor de securitate poate duce la apariţia riscului unor răniri grave si a pericolului de moarte. 12. Prezenta persoanelor in zona de risc este strict interzisa. 

∙ se va păstra o distanta de securitate corespunzătoare pentru a se evita zona de risc. 

13. Utilizarea transpaletei manuale in cazul in care aceasta este defecta poate duce la riscul unor accidente grave, care pot afecta atat transpaleta manuala cat si personalul. 

14. Este strict interzis a se utiliza transpaleta manuala pentru transportul persoanelor.

15. Daca mâinile sunt plasate in exteriorul mânerului exista riscul de strivire in spatii restrânse. Exista, deasemenea, riscul de strivire daca mâinile sunt plasate intre mâner si suportul acestuia. Datorita acestui lucru este obligatoriu sa va asiguraţi permanent ca mâinile se găsesc la partea superioara a mânerului atunci cand manevraţi transpaleta. 

16. Se va verifica permanent transpaleta manuala in timpul lucrului pentru a putea detecta rapid orice defecte ce ar putea apărea subit. 

17. In cazul in care sunt constatate următoarele defecţiuni sau avarii apărute la transpaleta trebuie sa opriţi imediat lucrul: 

∙ Defecţiuni, deteriorări sau fisuri ale elementelor de susţinere. 

∙ Defectarea rulmenţilor. 

∙ Defecţiuni ale dispozitivelor de securitate. 

∙ Slăbirea imbinarilor filetate, îmbinări ale bolturilor incorect asigurate. 

∙ Zgomote neobişnuite. 

∙ Mişcări de manevrare neobişnuit de rapide sau de lente. 

18. Transpaleta manuala poate fi repusa in funcţiune numai dupa ce defecţiunea a fost înlăturata si operarea in siguranţa a utilajului poate fi din nou garantata. 

Instrucţiuni generale de securitate 

1. Utilizarea transpaletei se va face numai de către personalul instruit. 

2. Funcţionarea componentelor de securitate nu trebuie sa fie niciodată blocata in timpul manevrării utilajului. 3. Distantele de securitate prescrise trebuie respectate cu stricteţe. 

4. Distantele de securitate fata de cablurile electrice trebuie respectate cu stricteţe. 

5. Trebuie sa fiti atenţi la defecţiunile care pot apărea in timpul manevrării transpaletei manual. 

1. Înainte de manevrarea transpaletei 

1. Se va acorda o atenţie deosebita la eventuale scurgeri de ulei hidraulic. 

2. Se va efectua o verificare vizuala a intregului utilaj. 

3. Se verifica funcţionarea corecta a mecanismului de ridicare/coborâre a furcilor. 

4. Se verifica componentele de securitate inainte de inceperea manevrării utilajului. 

2. In timpul manevrării transpaletei 

1. In timpul manevrării trebuie sa supravegheaţi permanent zona de lucru. 

2. Este strict interzisa staţionarea persoanelor in zona periculoasa a utilajului. 

3. Zona de lucru a transpaletei trebuie protejata. 

4. Greutăţile care urmează sa fie ridicate se vor fixa si asigura astfel incat operaţia de ridicare si deplasare sa se efectueze in condiţii de securitate. 

3. La terminarea manevrării transpaletei 

1. se coboară complet furcile la sol; 

2. este strict interzis a se lasa transpaleta staţionata pe o suprafaţa in panta; 

3. transpaleta staţionata nu trebuie sa obstructioneze ieşirile de siguranţa; 

4. staţionarea transpaletei nu trebuie sa impiedice lucrul sau circulaţia;

5. se va asigura transpaleta impotriva utilizării neautorizate. 

4. Întreţinere si lubrifiere transpaleta 

1. operaţiile de intretinere se vor efectua numai atunci cand transpaleta nu este sub sarcina; 2. suprafeţele componentelor transpaletei manuale se vor păstra intotdeauna in stare de curăţenie. 

5. Verificări transpaleta manuala 

1. Deţinătorul este obligat, in temeiul legilor privind securitatea si sănătatea in munca sa efectueze verificări regulate ale echipamentului. Acest lucru este reglementat prin intermediul prescripţiilor tehnice, colecţia ISCIR, in vigoare. 

2. Aceasta legislaţie prevede următoarele: 

∙ verificarea transpaletei manuale înainte de prima punere in funcţiune; 

∙ verificări regulate ale transpaletei; 

∙ stabilirea duratei teoretice de viata; 

∙ intocmirea si completarea unui registru de evidenta a supravegherii. 

6. Nu manipulaţi componentele de securitate 

1. Componentele de securitate au rolul de a va proteja si au fost create pentru evitarea accidentelor si pentru a face mai sigura munca dumneavostra. 

2. Componentele de securitate sunt reglate astfel incat sa garanteze utilizarea in siguranţa a transpaletei manuale. 

3. Este strict interzis ca aceste componente de securitate sa fie manipulate in timpul lucrului sau sa fie scoase din funcţiune. 

4. Componente principale transpaleta manuala. 

7. Zona periculoasa: zona periculoasa este zona in care sunt periclitate persoanele prin mişcările de deplasare sau ridicare ale transpaletei, ale mijloacelor sale de preluare a sarcinii (de exemplu furcile) sau ale încărcaturilor. In aceasta categorie intra si zona accesibila incarcaturilor, care sunt supuse riscului căderii, sau dispozitivului de lucru in coborare/cadere. 

8. Reguli de securitate privind deplasarea transpaletei 

1. Caile de rulare si zonele de lucru: 

∙ deplasarea transpaletei manuale este permisa numai pe caile prevăzute special pentru circulaţie. ∙ persoanele neautorizate trebuie sa păstreze distanta fata de zona de lucru. 

∙ depozitarea incarcaturilor se va face numai in locurile special prevăzute acestui scop. 

2. Comportamentul in timpul deplasării: 

∙ manevrantul transpaletei trebuie sa adapteze viteza de deplasare la condiţiile locale. El trebuie sa conducă mai lent in anumite situaţii, de exemplu in curbe, inaintea pasajelor inguste si pe acestea, la trecerea prin usi batante, in locurile fara vizibilitate. 

∙ manevrantul trebuie sa păstreze permanent o distanta de siguranţa pentru frânare fata de vehiculele care se deplasează in fata sa si sa detina in permanenta controlul asupra utilajului de transport uzinal. Oprirea brusca (exceptând cazurile de pericol), virajele rapide, depăşirile in locuri periculoase si fara vizibilitate, sunt strict interzise. 

3. Condiţiile de vizibilitate in timpul deplasării:â 

∙ manevrantul transpaletei trebuie sa privească in sensul de deplasare si sa aiba permanent o vizibilitate suficienta asupra traseului pe care il parcurge. Daca sunt transportate sarcini care influenţează negativ vizibilitatea, utilajul de transport uzinal trebuie sa se deplaseze cu incarcatura in spate. Daca acest lucru nu este posibil, o a doua persoana trebuie sa meargă in fata utilajului, in scop de avertizare. 

4. Parcurgerea de pante ascendente sau descendente: 

∙ parcurgerea pantelor ascendente, respective descendente, este permisa numai daca traseul este pe un drum circulabil, curat si aderent, si daca acesta poate fi parcurs in siguranţa, conform specificaţiilor tehnice ale vehiculului.

∙ unitatea de sarcina va fi transportata intotdeauna orientata spre vârful pantei. 

∙ virajele, parcurgerea pe direcţie oblica si oprirea utilajului pe pante ascendente sau descendente sunt strict interzise. 

∙ parcurgerea pantelor este permisa numai cu viteza redusa si cu frânele pregătite de intervenţie. 

5. Utilizare incorecta a transpaletei manuale 

∙ este strict interzisa depăşirea capacităţii maxime admise a transpaletei; 

∙ este strict interzis a se introduce mâinile sau picioarele sub furcile ridicate; 

∙ este strict interzis a se utiliza transpaleta ca un mijloc de locomoţie de către manevrant; ∙ este strict interzis a se depune sarcina numai pe una dintre furci (sarcina trebuie sa fie repartizata echilibrat pe cele doua furci); 

∙ este strict interzis a se utiliza transpaleta ca un cric; 

∙ este strict interzis a se utiliza transpaleta in spatii insuficient iluminate; 

∙ datorita posibilei pierderi a controlului, transpaleta nu trebuie utilizata pe terenuri in panta; ∙ este strict interzis a se utiliza furcile ca nişte leviere de ridicare; 

∙ transpaleta nu trebuie sa intre in contact direct cu alimentele transportate; 

∙ este strict interzis a se roti mânerul cu 90° pentru a opri transpaleta; 

∙ este strict interzis a se utiliza transpaleta in medii periculoase (explozive, etc.). 

Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic si se vor modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natura legislativa sau tehnica survenite la nivel de organizaţie sau la modificarea proceselor de munca.