instructiuni proprii ssm cu caracter general

Instructiuni proprii SSM cu caracter general  

• Accidentele nu se datorează întâmplării. Ele pot fi evitate daca se lucrează cu atenţie şi se respecta normele de tehnica securităţii muncii. 

• Fiecare angajat trebuie sa fie atent pe unde umblă şi pe ce pune mâna. (Atenţie la locurile întunecate, alunecoase, la canale, precum şi la ieşirea din clădiri, etc.) 

• La locul de muncă, lucrătorul este obligat să folosească dispozitivele, materialele şi echipamentul de protecţie din dotare. 

• In timpul lucrului angajatul trebuie să fie disciplinat şi atent. 

• Este interzisă folosirea echipamentelor de muncă defecte şi nepotrivite, iar transportul şi manipulările se vor face cu multă atenţie. 

• Ordinea şi curţenia la locurile de muncă sunt obligatorii, fiind interzise aglomerările căilor de acces cu materiale, stivuirea necorespunzătoare sau aşezarea lor în apropierea instalaţiilor electrice sau de încălzit. 

• Este interzis dormitul în timpul serviciului, introducerea sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii. Persoanele în stare de ebrietate nu vor fi primite la lucru. • Fiecare angajat trebuie să cunoască cum se procedează în cazul accidentării lui sau a colegilor săi de munca (primul ajutor, anunţarea şefilor ierarhici etc). 

• Doar respectând strict instrucţiunile de securitate şi sănătate a muncii accidentele si urmările lor nedorite sunt e vitate, iar eforturile ce se depun pentru apărarea vieţii şi sănătăţii oamenilor nu vor mai fi zadarnice. 

• Este strict interzisă atingerea firelor si conductorilor electrici. Pentru orice reparaţii vor fi informaţi şefii ierarhici sau electricienii. 

• Este interzisă circulaţia angajaţilor prin unitate fără interes de serviciu sau prin alte spatii unde este afişat indicatorul "Intrarea oprită" sau alte semne convenţionale de pericol. • Angajaţii noi işi încep activitatea doar după ce li se face instruirea de tehnică a securităţii 

muncii de către şeful ierarhic, sunt testaţi asupra însuşirii acestor cunoştinţe şi semnează fişa de instruire. 

• Angajatul trebuie să execute lucrările conform tehnologiei de lucru şi să aplice întocmai instrucţiunile de securitate şi sănătate a muncii.