INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI SPECIFICE ACTIVITATILOR DE CONSTRUCTII MONTAJ

  

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII  

PENTRU LUCRARI SPECIFICE ACTIVITATILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ 

SCOPUL: 

RESPECTAREA REALIZARII CONDITIILOR DE MUNCA IN VEDEREA  PREVENIRII ACCIDENTELOR DE MUNCA SI A IMBOLNAVIRILOR  PROFESIONALE. 

DOCUMENTE DE REFERINTA: 

LEGEA 319/2006 – LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA H.G. 1425/2006 – NORMA MATODOLOGICA DE A APLICARE A L319/2006 H.G. 1091/2006 – CERINTE MINIME S.S.M. – LOCURI DE MUNCA H.G. 300/2006 CERINTE MINIM E S.S.M. – SANTIERE 

INSTRUCTIUNEA: 

I. PREVEDERI COMUNE 

I.1. Incadrarea si repartizarea personalului 

I.1.1. Lucrarile se vor executa numai de personal calificat si instruit pentru operatiile respective. I.1.2. Examinarea si avizarea medicala sunt obligatorii la angajare cat si periodic. Pentru lucrul la  inaltime, pe fisa medicala la angajare se va specifica “ apt pentru lucrul la inaltime”. 

I.2. Instruirea personalului 

I.2.1. Desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor se va face pe faze, conform  Prevederilor legislatiei in vigoare, respectiv instructiune proprie. 

I.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

I.3.1. Acordarea E.I.P. se va face conf. Prevederi Tabelului de evaluare a riscurilor in  vederea acordarii E.I.P. 

1.4 Organizarea locului de munca si a activitatilor 

1.4.2. Santierul va fi ingradit cu imprejmuiri continue, conform proiectului de organizare de   santier. In punctele de acces se vor pune tablite de avertizare si de   interzicere a accesului persoanelor fara atributii de serviciu pe santier. 1.4.3. Se va semnaliza zona de lucru aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat,   respectiv a lucrarilor cu pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa   utilajele de constructii vor fi prevazute cu balustrade de protectie. 

1.4.4. Locurile de munca care prezinta pericol vor fi semnalizate cu indicatoare de  avertizare sau interzicere. 

1.4.5. Schelele, esafodajele si alte elemente ajutatoare vor corespunde prevederilor  proiectului de executie, iar montarea ancorarea si folosirea lor se vor face conform cartii  tehnice a acestora.  

1.4.6. Se interzice lucrul la inaltime in conditii meteorologice nefavorabile (vant, polei,   descarcari atmosferice, precipitatii etc.). 

1.4.7. In cazul in care in timpul lucrului se descopera constructii si instalatii subterane  

necunoscute, se intrerupe imediat lucrul si se evacueaza lucratorii. Lucrarile vor continua  dupa identificare si luarea masurilor corespunzatoare de securitate.  

1.5. Transportul, manipularea si depozitarea materiilor prime si materialelor 1.5.1. Materialele provenite din lucrari vor fi imediat evacuate cu degajarea cailor de   acces. 

1.5.2. Este interzisa aruncarea de la inaltime a molozului rezultat, a deseurilor sau a altor  materiale, sau incarcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu curgerea altor  materiale. 

1.5.3. Se interzice aplecarea lucratorilor in afara constructiei pentreu a desprinde elementele din  carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau  franghii ajutatoare. 

II. PREVEDERI SPECIFICE 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA LUCRARI DE SAPATURI 

1. Lucrarile de sapaturi necesare executarii fundatiilor, santurilor, canalelor, caminelor, puturilor,  precum si altor activitati specifice lucrarilor de constructii, se vor executa numai pe baza de  proiect. In fisa tehnologica de lucrare, se vor mentiona eventualele lucrari ascunse: conducte de  gaz, cabluri electrice etc., pentru a se putea lua masuri de evitare a deteriorarii acestora si a  producerii de accidente prin electrocutare, explozii, incendii etc.  

2. In cazul in care, in timpul lucrului, se descopera instalatii subterane sau emanatii de gaze, care  nu s-au cunoscut dinainte, lucrarile trebuie imediat intrerupte si personalul evacuat, pana la  identificarea instalatiilor descoperite si luarea masurilor sigure de continuare a lucrarilor. 

3. Coborarea in santuri, gropi sau zone de lucru, trebuie sa se faca numai pe scari sau rampe de  acces prevazute cu mana curenta. Pentru lucrari adanci, precum si sub nivelul apei, trebuie sa se  execute sprijinirea peretilor sapaturii cu cadre orizontale si dulapi verticali, care se monteaza pe  masura inaintarii lucrarilor. 

4. In cazul in care se executa sapaturi in apropierea cablurilor electrice subterane, aflate sub  tensiune, lucrarile se vor executa numai dupa ce curentul a fost oprit. In cazuri cu totul deosebite,  sub o supraveghere tehnica competenta, se vor continua sapaturile, dar nu se vor folosi rangi,  tarnacoape, lopeti sau alte unelte metalice. Se va lucra numai cu cazmale din lemn, fara a se  executa lovituri bruste. 

5. Saparea gropilor cu pereti verticali, fara consolidare, este admisa in urmatoarele categorii de  teren: pana la adancimea de 0,75 m – teren usor (nisip, umplutura etc.); 1,25 m – teren mijlociu; 2  m – teren tare si foarte tare. Peste aceste limite, gropile si santurile se vor executa cu pereti in  taluze, fara sprijinire, sau cu pereti verticali, sprijiniti pe toata inaltimea. 

6. Sprijinirea sapaturilor se va face prin armare cu material lemons, sanatos (dulapi), fara noduri,  depreciat sau materiale de dimensiuni prea mici. 

7. Zilnic se va verifica starea elementelor de sprijin a peretilor verticali ai gropii de fundatie, pentru a constata eventualele deformari, ca urmare a umiditatii sau inghetului si care ar putea ceda  datorita suprasolicitarilor. In cazul aparitiei pericolului surparii, se vor indeparta, de indata,  lucratorii, luandu-se masuri de consolidare a armaturilor. 

8. Gropile de fundatii si santurile care se executa pe caile de acces si circulatie, vor fi imprejmuite  si vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare, iar noaptea prin lumini de marcaj. Trecerea  peste sapaturi se va face numai prin locuri amenajate cu podete special destinate acestui scop. 

9. Pamantul provenit din sapatura trebuie asezat la o distanta de cel putin 0,5 m de la marginea  peretilor sapaturii. Este interzisa asezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a  gropilor sau a santului, la o distanta mai mica de 0,75 m, de la margine. 

10. La sapaturile manuale executate la o adancime mai mare de 1,5 m, se vor monta platforme  

pentru aruncarea pamantului. Acestea trebuie sa fie bine fixate si sa reziste incarcaturii pe care  trebuie sa o suporte. 

11. La executarea lucrarilor de sapaturi mecanizate, se vor pune placi avertizoare, iar lucratorii nu vor avea acces la o distanta mai mica de 10 m, fata de raza de actiune a utilajului. Se vor lua  masuri suplimentare contra surparii peretilor sapaturii, in cazul cand in apropiere se gasesc utilaje  care produc vibratii in timpul lucrului. 

12. Se vor lua masuri de indepartare a bolovanilor din pamantul sapat mecanizat, depus pe  marginea sapaturilor, care, in timpul lucrului, s-ar putea rostogoli si provoca accidente. 

13. Stationarea si circulatia vehiculelor sau utilajelor de constructii, in apropierea locului unde se  executa sapaturi fara sprijiniri, sunt permise numai la o distanta egala cu de doua ori adancimea  sapaturii. Daca, in timpul sapaturilor, se produc acumulari de apa, se vor lua masuri de evacuare a acesteia. Se interzice continuarea sapaturilor in apa fara sprijinirea malurilor si fara efectuarea  de epuizmente. 

14. Starea taluzurilor va fi tot timpul urmarita de conducatorul lucrarii, iar daca se observa  crapaturi paralele cu marginea superioara, se vor lua masuri de consolidare pentru evitarea  surparii. 

15. La terenurile fara consistenta ( umede sau nisipuri ) sprijinirile cu palplanse vor forma un  perete continuu si etans. Palplansele se bat cu cel putin 0,75 m mai jos decat fundul sapaturii. 

16. Demontarea si indepartarea sprijinilor din gropile de fundatii sau santuri, la terminarea  lucrarilor, trebuie sa se faca de jos in sus, pe masura astuparii acestora cu pamant sau a  executarii fundatiilor. 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU LUCRARI DE ZIDARIE 

1. Lucrarile de zidarie pot fi executate numai pe baza unui proiect bine studiat si sub  controlul permanent al personalului tehnic cu experienta in asemenea lucrari.  

2. Executarea lucrarilor de zidarie la inaltime se va face numai de pe schele executate  conform standardelor si ingradite cu parapete de 1 m inaltime. 

3. Pentru lucrarile de zidarie pe un singur nivel se vor folosi capre rezistente, pe care se  vor aseza dulapi din scandura in buna stare, fara noduri sau crapaturi, fixati de capre. 

4. In cazul cand, in timpul executiei, se constata deplasari ale constructiei, se vor lua  masuri urgente si imediate pentru indepartarea personalului muncitor din zona. 

5.Este interzis a se creea diferente de inaltime de peste 1,5 m, intre diferitele portiuni ale  zidariei, in timpul executiei. 

6. Se interzice executarea zidariei pe o inaltime mai mare de doua etaje, fara legarea  acesteia prin plansee, sau fara a se monta pe grinzile planseelor o podina provizorie. 

7. Este interzisa circulatia pe ziduri sau in afara schelelor. Pentru circulatie se va folosi  numai schela si esafoadele. Urcarea si coborarea de pe schela, se va face numai pe scarile destinate acestui scop, interzicandu-se agatarea de stalpi sau de legaturile diagonale ale  schelelor. 

8. In cazul utilizarii, pentru ridicarea materialelor, a unor dispozitive si mecanisme de mica  mecanizare, personalul muncitor ce le manevreaza va respecta normele si instructiunile de  protectie a muncii pentru lucrul de pe schele si la inaltime. 

9. Instalatiile si utilajele folosite pentru ridicarea materialelor (macarale, scripeti, lifturi,  schele autoridicatoare etc.) vor fi in perfecta stare de utilizare (sigurante, cabluri etc.),  respectandu-se, obligatoriu, prescriptiile ISCIR. Personalul ce le manevreaza va trebui sa  fie autorizat de catre comisia interna a unitatii detinatoare. 

10. Pentru aducerea mortarului si a caramizilor pe cladirile in curs de constructie, vor fi  folosite containere speciale, astfel construite incat, posibilitatea deschiderii peretilor laterali  si desprinderea fundurilor sa fie excluse, in scopul evitarii caderii materialelor ce vor fi  

transportate in aceste containere. 

11. Depozitarea pe podina de lucru a materialelor pentru zidarie, se va face astfel incat sa  se lase un spatiu minim de 0,5 m intre zidul ce se executa si materiale. Primirea  materialelor de zidarie se va face pe podine speciale amenajate si dimensionate, sau pe  plansee. 

12. Zidirea corniselor de caramida ce ies din planul zidurilor mai mult de 30 cm, se va  executa de pe schele exterioare. 

13. La locul de prelucrare a blocurilor si placilor de beton celular autoclavizat, vor fi luate  masuri de protectie contra prafului.  

14. La lucrarile de zidarie din piatra, care necesita ciopliri in timpul executiei, zidarul si  ajutoarele sale vor purta, in mod obligatoriu, ochelari de protectie. Cioplitorii de piatra vor  pastra o distanta de cel putin 3 m unul fata de celalalt. 

15. Zidaria de piatra bruta va fi executata, obligatoriu, in cofraje confectionate din panouri  de dulapi de 4-5 cm grosime, cu ajutorul popilor dispusi la 2-2,5 m de-a lungul zidului. 

16. La zidirea peretilor exteriori de pe schele interioare, se vor monta, obligatoriu, viziere  de protectie pe perimetrul exterior al constructiei, pentru oprirea caderii obiectelor de sus. 17. Personalul muncitor care monteaza sau demoleaza viziere de protectie, va fi asigurat  contra caderii, prin centuri de siguranta legate de puncte fixe ale constructiei. 

18. In cazul utilizarii rampelor de urcare, acestea trebuie montate cu o inclinare de cel mult  1:3, iar la fiecare 30-40 cm, trebuie batute sipci transversale pe toata latimea rampei. 

19. Toate sculele si uneltele de mana (ciocane, clesti, mistrii, dalti etc.), folosite la lucrarile  de zidarie, vor fi in buna stare, interzicandu-se utilizarea oricaror improvizatii. 

Lucrari de betoane 

1. Se va tine cont de prevederile pentru Preparare, transport, turnare betoane. 

2. Conducatorul locului de munca va controla soliditatea cofrajelor, a schelelor si a  podinelor de lucru inainte de turnare, iar caile de acces vor fi eliberate de materiale si  mentinute in stare de curatenie, cu inerzicerea accesului lucratorilor in zona de turnare. 

3. La fasonarea si montarea otelului beton se vor respecta : 

- platforma de indreptare a otelului va fi la cel putin 2 m distanta de caile de  circulatie; 

- se interzice tinerea in mana a barelor mai scurte de 30 cm la taierea cu foarfeca cat  si cu stanta actionata de motor, 

- indoirea manuala se va face cu chei de indoire, in buna stare; 

- se interzice confectionarea armaturilor in zona liniilor electrice aflate sub tensiune.  

Lucrari de dulgherie 

1. Inainte de inceperea lucrului, zilnic, conducatorii formatiilor de lucru vor verifica  starea corespunzatoare a sculelor si legaturile la pamant pentru echipamente actionate  electric. 

2. La fasonarea marerialului lemnos, lemnul va fi asezat pe o platforma nivelata si va fi bine  fixat pentru a nu se deplasa in timpul fasonarii pe o anumita latura, iar atentia dulgherului va  fi indreptata asupra operatiei pe care a executa. 

3. La cioplirea manuala a lemnariei, distanta dintre doi dulgheri cioplitori vecini trebuie sa  fie de minim 3 metri. 

4. La prelucrarea mecanica a lemnului se vor respecta instructiunile de securitate a muncii si  cele tehnologice ale utilajului. Se vor respecta urmatoarele: 

-la circular se interzice lucrul fara aparatoare la panza sau la transmisie, daca panza de  circular are fisuri sau 3 dinti lipsa consecutiv sau 5 dinti lipsa in total pe contur. Se va utiliza un circular prevazut cu 2 panze circulare, cea principala de taiere si oa a doua  panza circulara cu rolm de despicare (de cutit despicator) amplasata in spatele celei  principale pentru a se preintampina aruncarea inapoi a materialului; a doua panza va avea un  ceapraz mai mare cu 0,5mm decat ceaprazul panzei circulare principale. -la utilizarea masinii de frezat (scobit) se va admite lucrul la masina numai daca lantul taietor este perfect ascutit, antins si compus din zale cu cutite de aceeasi marime fara a lipsi nici-un  dinte taietor din lant. 

-la desfasurarea operatiilor la masina de rindeluit in conditii de deplina securitate: se  interzice utilizarea arborelui de sectiune patrata; masa masinii va fi prevazuta cu un  dispozitiv de ghidare a piesei ce se prelucreaza; este interzis lucrul pe partea cu actionarea si  transmisia masinii (dreapta); deschiderea celor doua blaturi ale mesei masinii sa fie cat mai  mica. 

5. Este interzis lucrul la ferastraiele circulare daca acestea nu sunt dotate cu dispozitive de  protectie, daca acestea sunt defecte si nu sunt corespunzatoare tipodimensiunilor masinii si  sarcinii de lucru. 

6. Este interzis a se lucra la ferastraiele circulare daca dispozitivele de protectie nu asigura: -acoperirea partii active a partii active a panzei taietoare; 

-limitarea urmarilor fenomenului de recul; 

-oprirea patrunderii mainii lucratorului in zona de taiere a panzei. 

7. Este interzisa folosirea panzelor taietoare care prezinta fisuri, crapaturi, excentricitati sau  mai mult de doi dinti lipsa si care sa nu fie consecutivi. 

8. Este interzisa orice incercare de franare a panzei taietoare cu diverse obiecte sau cu bucati  de material lemnos. 

9. Este interzis lucratorului sa stea in planul panzei taietoare, atat in pozitia de lucru cat si in  repaos. Pozitia trebuie sa fie in lateralul planului panzei si in fata acesteia. 

10. Executarea lucrarilor de montare sau demontare a elementelor de constructie se va face  sub conducerea directa si permanenta a unui cadru tehnic desemnat si se va lucra cu  respectarea pas cu pas a proiectului de executie. 

11. La utilizarea sculelor si echipamentelor mecanizate pentru prelucrarea lemnului se vor  respecta instructiunile de utilizare si cartile lor tehnice. 

12. Dulgherii isi vor duce sculele si cuiele in ladite de lemn cu maner fix. 13. Montarea constructiilor din lemn nu trebuie sa se intrerupa pana cand acestea nu vor fi  fixate si rigidizate. 

14. Montarea grinzilor pentru tavane in golurile lasate in zidarie se va executa de pe o podina continua asezata cu 1 m mai jos decat planul tavanului. De pe aceste podine se vor bate si  riglele sau sipcile pe care se monteaza astereala intre grinzi. Aceste rigle sau sipci nu se vor  bate stand in genunchi pe grinzi. Nu este permisa folosirea grinzilor tavanelor pentru fixarea  de scripeti la operatiile de ridicare. 

15. Nu este permisa circulatia pe grinzi. In lipsa schelei interioare se vor amenaja pe grinzi  cai de circulatie speciale late de 0,7 m cu balustrada de protectie la cadere si scanduri de  margine. Nu este permis sa se lucreze stand pe astereala dintre grinzile tavanului. 

16. Pentru montarea cofrajelor suspendate pe grinzi metalice se va realiza o podina de lucru.  Dulapii podinelor vor fi fixati pe grinzi. Circulatia pe cofraje metalice este permisa numai  daca pe acestea s-au asezat dulapi. 

17. La executarea lucrarilor de dulgherie deasupra locurilor obligatorii de trecere sau de  circulatie a autovehiculelor se va construi o podina de protectie continua a carei inaltime  trebuie sa fie mai mare decat a gabaritelor de trecere; executia se va face dupa un proiect  tehnic. Daca nu se poate executa o astfel de podina de trecere, se va lua masura inchiderii  locului de trecere pe tot timpul cand se executa lucrarea.  

18. Pentru cofraje , schele si esafodaje situate la inaltime, personalul lucrator va fi dotat cu  EIP specific, respectiv centura de siguranta, franghie de pozitionare, franghie de siguranta,  dupa caz si vor purta incaltaminte cu talpa antiderapanta. Dulgherii nu au voie sa poarte  sorturi. Conducatorii formatiilor de lucru vor stabili punctele fixe pentru prinderea centurilor de siguranta, iar in lipsa acestor puncte fixe se vor utiliza cabluri sau franghii bine ancorate  pentru asigurarea lucratorilor. 

19. Accesul lucratorilor pe scele, direct din cladire, se va face numai prin locurile destinate  in acest scop. 

20. Se interzice utilizarea lucratorilor sub 18 ani la lucrari de dulgherie la inaltime. 

21.Se interzice urcarea si coborarea pe elementele cofrajelor, schelelor sau esafodajelor  aceste se vor realiza numai pe rampe si scari de acces conform standardelor. 

22. Se interzice circulatia sau stationarea pe astereala prinsa pe plansee. 

23. La asamblarea elementelor de cofraj, esafodaje cu buloane, bolturi, suruburi, verificarea  coincidentei orificiilor se va face cu dornuri. Se interzice verificarea prin introducerea  degetelor in orificii. Cuiele din panourile de cofraj vor fi intoarse pentru evitarea ranirii sau  agatarii echipamentului. 

24.Demontarea cofrajelor, schelelor si esafodajelor se va efectua in ordine inversa  montajului, dupa luarea masurilor de protectie necesare. Se interzice tragerea, daramarea  si depozitarea pe podinele de lucru a materialelor provenite din demontare, precum si  aruncarea acesora de la inaltime. 

 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA MONTAREA PANOURILOR   PREFABRICATE 

1. Montarea elementelor prefabricate se va face sub indrumarea unui conducator tehnic al  lucrarii, care va da indicatiile detaliate privind modul nepericulos de lucru si va asigura  supravegherea permanenta a modului de executare a acestor lucrari.  

2. Pentru montarea elementelor prefabricate, se vor utilize schele, esafoade, scari de  acces etc., respectandu-se instructiunile de protectie a muncii specifice acestora. Se  interzice executarea lucrarilor de montaj de pe scari mobile la inaltimi de peste 1,5 m. 

3. Zonele de montaj se vor ingradi, pentru a interzice accesul persoanelor straine. Legarea si ridicarea elementelor prefabricate, se va face cu respectarea prevederilor ISCIR, privind  legarea, ridicarea si desfacerea incarcaturii cu mijlocul de ridicat. 

4. Personalul muncitor care executa lucrari de montaj a elementelor prefabricate, la  

inaltime, va fi asigurat impotriva caderii, conform prevederilor normelor si instructiunilor de  protectie a muncii pentru lucrul la inaltime si in locuri periculoase. 

5. In cazul cand lucrarile de sudura sau monolitizare se executa de pe schele suspendate,  sudorii vor purta centura de siguranta, cu un capat fixat de un element rezistent al  constructiei. 

6. Montarea elementelor prefabricate de dimensiuni mari (ex. chesoane), care se reazema  pe alte elemente (ferme, grinzi etc.), se poate face fara schele, dupa ce s-a montat primul  element cu ajutorul unei schele. 

7. Se interzic fixari provizorii ale elementelor prefabricate (puncte de sudura, ancore, pene  etc.), daca tehnologia de montare stabilita prin proiect nu prevede anumite piese de fixare  provizorie. Dupa montaj, fixarile provizorii se vor definitiva prin sudura si monolitizare. 

8. Depozitarea prefabricatelor cu forme regulate, se va face in stive, cu sipci sau juguri  intre randuri, astfel incat sa nu fie posibila rasturnarea sau alunecarea acestora. Se vor  prevedea spatii pentru introducerea dispozitivelor de agatare. Stivele plane nu vor depasi  inaltimea de 1,8 m. 

9. Prefabricatele din beton se vor manipula mecanizat. Personalul muncitor care executa  aceste operatiuni, va fi instruit cu instructiunile specifice si va fi autorizat si ca legator de  sarcina. 

10. Se interzice folosirea dispozitivelor si cablurilor destinate manipularii prefabricatelor din beton, daca nu corespund din punct de vedere tehnic sau sunt uzate peste limitele admise.  Se interzice, de asemenea, utilizarea acestor dispozitive in alte scopuri. 

11. Agatarea prefabricatelor in macara va fi facuta direct la carlig, daca este posibil, iar  daca nu, prin intermediul dispozitivelor ajutatoare (ex. juguri). 

12. Se interzice macaragiului a executa orice operatie pana cand persoana care a efectuat legarea prefabricatului, nu a confirmat ca a terminat legarea si operatiunile de asigurare a  jugurilor, a dispozitivelor si a cablurilor. Operatiunea de ridicare a sarcinii, se va face numai  la semnalizarea legatorului de sarcina. 

13. Se interzice intrarea sub prefabricat in timpul agatarii in carligul macaralei, precum si  stationarea sau circulatia personalului muncitor in raza de actiune a macaralei, cand  aceasta se afla cu sarcina in carlig. 

14. Se interzice echilibrarea prefabricatului prin agatarea sau urcarea muncitorilor pe  acesta. In cazul necesitatii unor dirijari, se vor utiliza funii sau cabluri. 

15. Se interzice circulatia personalului muncitor pe elementele prefabricate recent montate. Montarea unor elemente peste un etaj se poate incepe numai dupa ce au fost montate  grinzile planseului precedent si numai dupa fixarea unei podine continue peste aceste  grinzi. Golurile ramase in plansee, cu o suprafata mai mare de 900 cm2, se vor acoperi cu  podine bine fixate.  

16. Prinderea scripetilor si a palanelor de elemente de constructii definitiv montate anterior, este permisa numai dupa verificarea prealabila, prin calcul, a acestor elemente, la sarcinile  suplimentare ce apar. 

17. Lucrul nu poate fi terminat pana cand elementul de constructie nu va fi fixat in pozitie  definitiva. Daca, in unele cazuri, obiectul nu poate fi fixat, el va fi coborat, se va inlatura  cauza care impiedica fixarea lui si apoi se va ridica din nou. In nici un caz, obiectul nu  trebuie sa ramana suspendat in carlig sau pe dispozitivul de ridicare. 

 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA MONTAREA INSTALATIILOR   INTERIOARE 

1. Toate instalatiile interioare se vor monta numai pe baza proiectului de executie si  documentatiile tehnice aferente.Toate lucrarile interioare vor fi executate numai de personal autorizat si instruit pe linie de protectie a muncii.  

2. Se interzice executarea lucrarilor improvizate sau necuprinse in proiectul de executie.  Eventualele modificari sau abateri de la proiectele stabilite initial se pot face numai cu  aprobarea proiectantului. 

3. Toate instalatiile interioare,trebuie sa fie din categoria instalatiilor omologate,  interzicandu-se inlocuirea lor cu altele, indiferent de calitatea sau performanta acestora. 

4. La amplasarea grupurilor termice se vor respecta cu strictete spatiile impuse de  caracteristicile dimensionale si cerintele impuse de normele ISCIR si reglementarile tehnice de prevenire a incendiilor, specifice instalatiilor termice alimentate cu combustibil gazos. 

5. Inaintea punerii in functiune a grupului termic, se vor face verificari si se impune ca:  robinetul de gaz al arzatorului si racordurile respective sa fie etanse, in conformitate cu  reglementarile stabilite de Distrigaz, iar conexiunile electrice si legarea la pamant sa fie  executate corect. 

6. Conductele retelelor de gaz metan, vor fi montate pe pereti prin fixarea acestore cu  bratari, fara a fi expuse loviturilor, trepidatiilor, agentilor corozivi etc. Trecerea prin pereti  sau plansee, se va face prin tuburi de protectie. 

7. Inainte de punerea in functiune, conductele sistemelor de distributie si instalatiile de  utilizare a gazelor naturale, se vor supune la verificari de receptie privind etanseitatea, iar  rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces –verbal. 

8. In instalatiile de utilizare a gazelor naturale, nu se vor monta decat arzatoare si aparate de utilizare standartizate sau omologate potrivit prevederilor legale in vigoare. 

9. Se interzice modificarea instalatiilor de gaz existente, fara avizul societatii detinatoare,  precum si utilizarea gazelor naturale, in alte scopuri, decat cele pentru care au fost  aprobate. 

10. Executarea si exploatarea instalatiilor electrice, se va face numai de catre electricieni  calificati, corespunzator lucrarilor ce se executa, autorizati si instruiti pentru lucrul respectiv. 11. Este interzisa folosirea instalatiilor si echipamentelor improvizate sau  necorespunzatoare. Instalatiile provizorii, vor indeplini aceleasi conditii de protectie  impotriva accidentelor tehnice, sau de munca, ca si instalatiile definitive. 

12. Mijloacele si echipamentele de protectie (scule, instrumente, aparate si dispozitive  mobile, manusi si cizme electroizolante etc.), vor fi corespunzatoare diferitelor lucrari, care  se executa, asigurand protectia impotriva electrocutarii si a actiunii arcului electric. 

13. Lucrarile in instalatii tehnico-sanitare, se vor executa numai de catre persoane care  cunosc precis, sistemul de alimentare cu apa (potabila si industriala), canalizare, incalzire,  racorduri etc., in vederea evitarii erorilor de manevra, inversarea distributiei circuitelor etc. 

14. Prelucrarea tevilor si a prefabricatelor din material plastic (taiere, indoire, fasonare etc.) se va face la sol sau pe pardosea, interzicandu-se executarea acestor operatii pe schelele  de montaj, cu exceptia ajustarii racordurilor intre conducte in vederea definitivarii pozitiilor  de montaj. 

15. Se interzice utilizarea lampilor cu flacara defecte sau in locuri cu substante si materiale combustibile, fara luarea masurilor de prevenire a incendiilor. Muncitorul nu trebuie sa aiba  hainele murdare cu substante grase si sa evite indreptarea flacarii spre haine sau corp. 16. Vanele si aparatele de masura si control vor fi astfel amplasate incat, deservirea,  controlul, citirea sau repararea lor sa fie usor accesibila. 

17. In locurile de munca unde, datorita proceselor tehnologice se degaja noxe, se vor  

monta ventilatoare care sa asigure evacuarea substantelor toxice, introducerea aerului  proaspat sau aspirarea si captarea pulberilor din incaperi. Dotarea cu instalatii de ventilatie  se va face in raport cu prevederile impuse de proiectant. 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA MONTAREA FERESTRELOR   SI ACOPERISURILOR  

1. Operatiunile de montare a ferestrelor si acoperisurilor, fiind niste lucrari periculoase, ele  efectuandu-se la inaltime, cu riscuri mari de producere a accidentelor grave, acestea vor fi  incredintate numai persoanelor bine instruite, verificate din punct de vedere medical, cu  mentiunea „apt pentru lucrul la inaltime”.  

2. Pentru prevenirea producerii accidentelor de munca, conducatorul lucrarilor ce se  executa la inaltime, va urmari permanent comportamentul lucratorilor, care trebuie sa evite  riscurile, prin respectarea prescriptiilor tehnice si a reglementarilor de protectie a muncii,  referitor la modul cum trebuie sa indeplineasca sarcina de munca. 

3. Toate lucrarile de montare a tamplariilor si a acoperisurilor, se vor executa numai daca  la locul de munca sunt asigurate toate conditiile nepericuloase de munca iar spatiul de lucru este bine delimitat si are montate placute avertizoare si de interdictie a patrunderii  persoanelor straine in zona de lucru. 

4. Se interzice executarea lucrarilor efectuate in graba, cu improvizatii si cu multe riscuri in  operatiunile de manipulare a materialelor si la montaj. 

5. In general, la lucrarile ce se executa la inaltime pentru montarea tamplariilor si  executarea acoperisurilor din tabla sau tigla, se vor utiliza schele, esafoade sau platforme  rezistente. Cand acest lucru nu este posibil, se vor utiliza centuri de siguranta legate de un  punct fix. 

6. Se interzice executarea lucrarilor de montaj de pe schele si scari improvizate. Acestea  vor fi executate si montate numai de catre dulgheri, cu respectarea stricta a instructiunilor  referitoare la constructia schelelor si scarilor, specifice lucrarilor de constructii – montaj. 

7. In cazul cand tamplaria si diverse materiale se urca la inaltime, in mod mecanizat,  legarea sarcinilor se va face de catre persoane autorizate, cu ajutorul cablurilor din otel sau chingi din materiale speciale, in stare buna (sa nu fie slabite, inadite, uzate, neverificate  etc.). Prinderea sarcinilor se va face din puncte rezistente, intr-un echilibru perfect. 

8. Persoanele care dirijeaza si executa asezarea materialelor manipulate cu instalatiile de  ridicat, precum si desprinderea sarcinilor din carligul de ridicare, vor ocupa o pozitie sigura  in afara zonei de balans a sarcinii si nu vor interveni decat dupa asezarea sigura a  incarcaturii. 

9. In timpul operatiilor de spargere a zidariei sau a betoanelor, se vor utiliza ochelari de  protectie, iar la lucrarile de constructii – montaj executate in paralel cu alte lucrari, se va  utiliza casca de protectie. 

10. Pentru scurtarea timpului de lucru pe acoperisuri, care sunt lucrari periculoase, se vor  aplica modalitati de executare la sol a lucrarilor de asamblare a diverselor elemnte (ex. la  acoperiri cu tabla) si apoi ridicarea acestora si montarea lor conform planului de lucrari. 11. In scopul prevenirii accidentelor provocate de caderea materialelor de la inaltime,  trebuie adoptate masuri de utilizare a unor jgheaburi pentru evacuarea deseurilor,  indepartarea persoanelor din zona periculoasa a cailor pietonale. 

12. La acoperirea cladirilor cu tigle, se vor lua masuri de aducere a materialului de  acoperit, in cantitati mici ce vor fi asezate in pozitie stabila. Muncitorul va ocupa o pozitie  din care sa poata avea o buna stabilitate si usurinta in executarea lucrarilor de fixare a  tiglelor. 

13. Lucrarile de hidroizolatii cu bitum sau mase plastice, vor fi executate de persoane bine 

instruite, care sa cunoasca operatiile corecte de topire, lipire si asamblare a acestor  materiale. Muncitorii vor purta, in mod obligatoriu, manusi de protectie si bocanci cu talpa  din lemn. 

14. In cazuri deosebite, cand lucrarile pe acoperisuri trebuie sa se execute si noaptea, este obligatorie asigurarea conditiilor optime de iluminat la toate punctele de lucru si circulatie. 15. Daca in timpul executarii operatiilor de montare a tamplariilor si a lucrarilor de montare  a acoperisurilor, precum si la lucrarile de hidroizolatii, apar situatii deosebite, periculoase,  se vor opri imediat lucrarile si se va trece la luarea masurilor de eliminare a pericolelor, in  raport cu situatia de la locul de munca respectiv. 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII LA LUCRARI DE SUDURA IN   CONSTRUCTII 

1. Lucrarile de sudare si taiere a metalelor, in activitatea de constructii, vor fi incredintate  numai persoanelor care au implinit varsta de 18 ani, au calificarea corespunzatoare si sunt  instruite pe linie de protectie a muncii.  

2. Toate lucrarile de sudare, electrica sau oxiacetilenica, se vor executa numai cu  aprobarea conducatorului locului de munca si numai dupa cunoasterea documentatiei  tehnice, in legatura cu lucrarile ce urmeaza a fi realizate in conditii de deplina securitate. 3. Zonele de lucru cu sudura, atat cele fixe cat si cele mobile, vor fi ingradite cu paravane  de protectie si vor avea tablite avertizoare. 

4. La efectuarea lucrarilor de sudare intr-o incapere in care se desfasoara si alte activitati,  vor fi luate masuri care sa excluda posibilitatea de actiune a factorilor periculosi si nocivi  asupra lucratorilor. 

5. La locurile de munca unde exista pericolul de cadere de la inaltime, inceperea lucrului  este permisa numai dupa atestarea scrisa ca sudorul este apt, din punct de vedere  medical, sa lucreze la inaltime. 

6. Cand lucrarile de sudare se executa la inaltimi mai mari de 1 m, se vor folosi schele  rezistente, asigurate impotriva incendiilor. Se vor folosi centuri de siguranta cu franghii  fixate de constructie. 

7. In locurile de munca unde exista pericol de intoxicare, cu diverse gaze, sau de asfixiere,  inceperea lucrarilor este permisa numai dupa ventilatia fortata a spatiului. 

8. Este interzisa efectuarea lucrarilor de sudura in zona sapaturilor, in cazul cand se  constata existenta diferitelor gaze, in vederea prevenirii intoxicatiilor, exploziilor sau  incendiilor. 

9. Lucrarile cu foc deschis – sudura electrica sau oxiacetilenica – ce trebuie executate in  locuri cu pericol de incendiu sau explozie, se vor face numai pe baza unui “Permis de lucru  cu foc”, in care se vor stabili masurile de prevenire a situatiilor periculoase de lucru. 

10. Cand se sudeaza pe pardosea combustibila, se vor lua masuri de protejare a acesteia  cu un strat de nisip, placi de azbest sau tabla metalica, sau va fi umezita cu apa. 

11. In cazul executarii lucrarilor de sudura si de taiere cu oxigen, pe schele sau platforme,  elementele de constructii, cofrajele si celelalte materiale combustibile din apropiere, vor fi  protejate impotriva aprinderii, prin stropire cu apa. 

12. Se interzice sudarea pe mese improvizate din butoaie goale de carbid sau lichide  combustibile, pe lazi sau alte obiecte combustibile. 

13. Instalatiile electrice asupra carora se vor executa lucrari de sudura sau taiere  oxiacetilenica, vor fi scoase de sub tensiune, luandu-se, totodata, masuri impotriva  conectarii accidentale la retea. 

14. Generatoarele de acetilena transportabile si recipientele – butelii de oxigen, se vor  10

aseza la o distanta de cel putin 10 m fata de locul de sudura, precum si fata de orice sursa  de foc deschis, iar distanta dintre generator si butelia de oxigen, va fi de cel putin 5 m. 

15. Butoaiele metalice in care se pastreaza carbidul vor fi inchise ermetic si se vor feri de  umezeala. Nu este permisa depozitarea carbidului in locuri in care se executa suduri sau in  subsoluri. Este interzis a se depozita butelii de oxigen, impreuna cu butoaie de carbid. 

16. Recipientele – butelii incarcate, vor fi amplasate la o distanta de cel putin 1 m fata de  corpurile, elementele si conductele neizolate de incalzire centrala si cel putin 10 m fata de  locul de sudura, sobe, scantei sau alte surse de foc deschis. 

17. Se interzice depozitarea recipientelor – butelii de oxigen in aer liber, in bataia soarelui,  in locuri umede ori cu actiune coroziva. 

18. La sudura electrica, pentru protectia impotriva electrocutarii la atingerea electrodului  sau a altei parti a circuitului de sudare, instalatiile de sudare in curent alternativ vor fi  prevazute cu un dispozitiv care sa intrerupa functionarea in gol a instalatiei. 

19. Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingerea indirecta, datorata tensiunii de  alimentare, se va asigura legarea la nul, drept protectie principala, suplimentata prin legare  la pamant. 

20. Este strict interzis a se atinge electrodul sub tensiune. Schimbarea electrodului se va  face numai cu utilizarea manusilor de sudor, care vor fi complet uscate. 

21. Sudorii si ajutorii acestora sunt obligati a utiliza echipamentele de protectie si de lucru,  prevazute in normative: 

- sudura cu gaze: salopeta din doc, ochelari cu vizor colorati, sort, manusi din piele si  jambiere; 

- sudura electrica: salopeta din doc, masca cu sticla filtranta, sort, manusi din piele si  jambiere. 

 

LUCRARI DE INVELITORI 

1. Se va verifica existenta scarilor de incendiu sau alte scari de acces corespunzatoare,   ancorate de constructie, inainte de inceperea lucrarilor. 

2. La acoperisurile cu panta mai mare de 25° se vor folosi scari duble cu latimea de cel  putin 25 cm sau scari obisnuite cu trepte din sipci rezistentefixate solid pentru a nu se  deplasa pe suprafata acoperisului. Nu se vor purta halate, sorturi, imbracaminte cu poale  libere si mansete largi, acolo unde exista posibilitatea agatarii. 

3. Se va verifica rezistenta asterelei si a sarpantei care nu trebuie sa prezinte deformatii  sau deteriorari. Se interzice depozitarea si manipularea materialelor direct pe   astereala. 

4. Bitumul se va topi numai in utilaje speciale (topitoare de bitum, cazane, masini de  topit). Acestea vor fi amplasate la cel putin 50 m de constructiile de lemn sau  depozite. Locul de topire va fi ingradit cu indicatoare de averizare sau interdictie. Se  va amenaja un panou PSI in apropierea cazanului de topit, si se vor respecta instructiuni pt. lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectie anticorosive. 

5. Bitumul se va transporta in vase inchise cu continutul pana la ¾ din capacitate. 

6. Lucratorii avand varsat sub 18 ani nu vor fi admisi la lucrari de izolatii, la acoperisuri,  reparatii de invelitori precum si la transportul bitumului fierbinte. 


LUCRARI DE CONSOLIDARI 

1. Subzidirea fundatiilor sau a peretilor cladirilor se va executa dupa proiect si sub supravegherea  permanentea a conducatorului lucrarii, iar operatiile premergatoare lucrarilor de consolidare, vor fi  prezentate pe faze in proiect. 

2. Suportii temporari si sprijinirile vor fi montate sau demontate numai sub   supravegherea conducatorului lucrarii. Se vor lua masurile de prevenire necesare   pentru protectia lucratorilor contra pericolelor datorate fragilitatii si instabilitatii   temporare a lucrarii. 

3. Daca in timpul executiei se constata deplasari sau deformari ale constructiei, se vor   lua masuri urgente pentru indepartarea lucratorilor din zona si adapostirea intr-un loc   sigur. 

4. Se interzice continuarea lucrarilor de subzidire daca se constata deformari ale   terenului. Continuarea lucrarii se face numai dupa ce terenul a fost consolidat.