TEST pentru verificarea cunostintelor în domeniile: ∙ securitatii si sanatatii în munca ∙ prevenirii si stingerii incendiilor

Numele si prenulele: _____________________ 

Compartiment:  

Functia: _____________________ 

Semnatura: _____________________ 

Data: _____________________  

RASPUNSURI CORECTE________________ 

TEST 

pentru verificarea cunostintelor în domeniile: 

∙ securitatii si sanatatii în munca 

∙ prevenirii si stingerii incendiilor 

1. Nici o persoana nu va fi admisa la lucru fara: 

a) repartitie pentru un loc de munca; 

b) efectuarea instructajului introductiv general; 

c).efectuarea instructajului la locul de munca. 

2. Durata instructajului la locul de munca depinde de complexitatea echipamentului tehnic si a conditiilor de munca si nu va fi mai mica de: 

a) 2 ore; 

b) 8 ore; 

c) 5 ore. 

3. In cazul aparitiei unui pericol iminent, lucratorii sunt obligati: 

a) sa lucreze in continuare, dar sa se fereasca de acel pericol; 

b) sa anunte seful direct si sa lucreze in continuare pana la terminarea sarcinilor de munca pe care le au de executat; 

c) sa opreasca lucrul si sa anunte imediat seful ierarhic superior. 

4. Cine efectueaza instructajul periodic ? 

a) lucratorul desemnat; 

b) serviciul extern; 

c) conducatorul locului de munca. 

5. Securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor este reglementata de : a) H.G. R. Nr.1075/2004; 

b) Legea Nr.90/1996; 

c) Legea Nr.319/2006. 

6. Echipamentul individual de protectie al lucratorului este asigurat de catre: 

a) 50% de noul lucrator si 50% de angajator; 

b) lucratorul desemnat care il acorda; 

c) angajatorul societatii, care il acorda obligatoriu si gratuit. 

7. Cum se actioneaza in caz de electrocutare ? 

a) se acorda primul ajutor; 

b) se scoate accidentatul de sub influenta curentului electric si intreruperea alimentarii cu energie electrica; 

c) se determina starea de sanatate accidentatului si se anunta salvarea. 

8. Lucratorii pot refuza o sarcina de munca daca: 

a) refuza in grup; 

b) este periculoasa; 

c) numai intemeiat.

Numele si prenulele: _____________________ 

Compartiment:  

Functia: _____________________ 

Semnatura: _____________________ 

Data: _____________________  

RASPUNSURI CORECTE________________ 

9. Unde se anunta un inceput de incendiu ? 

a) angajatorului; 

b) la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta; 

c) la lucratorul desemnat. 

10. Unde se amplaseaza stingatoarele ? 

a) oriunde, dar nu la mai mult de 2m de la sol; 

b) in spatii ferite de intemperii; 

c) la loc vizibil, pana la 1,4m de la sol. 

11. In timpul unui cutremur trebuie: 

a) sa iesim imediat din casa (casa la curte); 

b) sa folosim liftul si scarile de acces (la bloc, cladiri cu etaj); 

c) sa ne pastram calmul si sa ne adapostim sub o grinda, toc de usa sau sub un mobilier solid. 12. Mijloacele tehnice P.S.I. sunt: 

a) apa; 

b) spumantii; 

c) stingatoarele si hidrantii. 

13. Dupa producerea unui incendiu sau a unei calamitati naturale suntem obligati sa salvam victimele sau bunurile materiale ale societatii. In timpul acestor actiuni salvatorul poate fi accidentat. Cum se considera acest accident ? 

a) nu este accident de munca 

b) este accident de munca pentru salvarea de vieti omenesti; 

c) este accident de munca pentru salvarea de bunuri materiale ale societatii. 

14. Controlul medical al lucratorului este obligatoriu: 

a) la angajare; 

b) periodic, dar nu mai mult de 1 an; 

c) periodic, dar nu mai mult de 3 ani. 

15. Dupa producerea unui accident s-a constatat o fractura a unui brat sau picior. Cum actionam pentru acordarea primului ajutor ? 

a) transportam accidentatul pana la cel mai apropiat punct de prim ajutor; 

b) protejam bratul sau piciorul cu ajutorul atelelor; 

c) chemam salvarea, care ii va acorda un ajutor medical de specialitate. 

16. Cum se va proceda acordarea primului ajutor in caz de ranire ? 

a) se va transporta ranitul la punctul de prim ajutor; 

b) se va spala rana pentru inlaturarea impuritatilor ( pamant, nisip,etc.); 

c) se va curata locul in jurul plagii cu apa oxigenata, se pune pe rana compresa sterila si se panseaza. 17. Fisele individuale de instructaj in domeniul SSM si SU se pastreaza la : a) serviciul de resurse umane; 

b) responsabilii cu SSM si SU pe societate; 

c) conducatorii locurilor de munca;

Numele si prenulele: _____________________ 

Compartiment:  

Functia: _____________________ 

Semnatura: _____________________ 

Data: _____________________  

RASPUNSURI CORECTE________________ 

18. Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de muncă  şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice,  invaliditate sau deces constituie: 

a. suprasolicitare; 

b. stres; 

c. accident de muncă. 

19. Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de accident? a. orice persoană aflată la locul de muncă; 

b. orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor; c. şeful de secţie. 

VERIFICAT 

NUME SI PRENUME:  

SEMNATURA__________________