STANDARD OCUPAŢIONAL Ocupaţia: Stilist-protezist de unghii

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

STANDARD OCUPAŢIONAL  Ocupaţia: Stilist-protezist de unghii  

Domeniul: Alte industrii şi servicii  

Cod COR: 514110  

2007 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

Competenţe 

Nr. 

crt. 

Titlul unităţii

FUNDAMENTALE 

Comunicarea interpersonală

Munca în echipă

Planificarea activităţilor zilnice 

Dezvoltarea profesională

GENERALE PE  DOMENIUL DE  ACTIVITATE 

Aplicarea normelor de SSM şi PSI 

Asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă 

Promovarea produselor şi serviciilor 

Gestionarea resurselor materiale 

SPECIFICE 

Îngrijirea unghiilor 

10 

Îngrijirea mâinilor şi picioarelor 

11 

Construirea unghiilor false 

12 

Crearea aspectului natural al unghiilor false 

13 

Protezarea unghiilor deteriorate 

14 

Demontarea unghiilor false 

15 

Realizarea decoraţiunilor pentru unghii Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Descrierea ocupaţiei  

Stilistul-protezist de unghii este specialistul care se ocupă de îngrijirea şi înfrumuseţarea  unghiilor, mâinilor şi picioarelor clienţilor săi, aplicând diverse tehnici şi metode de  intervenţie.  

El poate fi întâlnit în saloane de înfrumuseţare, centre de îngrijire corporală, studiouri foto ale  diverselor agenţii de publicitate, în studiouri de film sau teatru şi orice alt context în care este  necesară prezenţa unui specialist în construirea, decorarea şi întreţinerea unghiilor.  

Stilistul-protezist de unghii asigură îngrijirea unghiilor prin metode moderne, complet  neagresive, care nu pun în pericol siguranţa şi confortul clienţilor. Spre exemplu, pentru  îngrijirea unghiilor, clasica trusă de manichiură care conţine ustensile tăioase, este înlocuită integral cu aparatură de frezat prin intermediul căreia, unghiile, cuticulele şi marginile dure,  bătăturile şi calozităţile sunt prelucrate utilizând capete interschimbabile, de dimensiune şi  fineţe variabilă, adaptabile celor mai delicate situaţii de intervenţie.  

Îngrijirea unghiilor la cald sau la rece, presupune şi aplicarea implicită a unor tratamente de  protecţie menite să asigure şi să menţină toate caracteristicile unor unghii sănătoase: hidratarea,  vitaminizarea, rezistenţa, strălucirea şi aspectul plăcut al acestora.  

Stilistul- protezist de unghii îngrijeşte nu numai unghiile ci şi mâinile şi picioarele, prin  proceduri variate, adapatate necesităţilor clienţilor: lifting, băi cu parafină, aplicare de măşti,  gomaje, masaje etc., redând starea de confort şi sănătate a acestora.  

El construieşte unghii false prin tehnici moderne, utilizând suporturi variate şi asigurând  aspectul natural al acestora, reconstruieşte unghiile accidentate confecţionând şi aplicând  proteze în locul celor deteriorate sau pierdute, parţial sau în totalitate, demontează unghii false  atunci când clienţii nu mai doresc menţinerea acestora şi asigură tonifierea şi refacerea  unghiilor naturale slăbite, prin intermediul unor cure de tratament special destinate.  

Stilistul-protezist de unghii creează modele decorative pentru unghii, având în vedere  morfologia mâinilor şi a unghiilor, combinând materiale, culori şi efecte diverse,  pictează/înfrumuseţează unghiile prin realizarea efectivă a decoraţiunilor, având în vedere  gusturile clienţilor şi evenimentele pentru care au fost concepute.  

Stilistul-protezist de unghii este un specialist care dă dovadă de răbdare, fineţe, precizie,  imaginaţie, simţ estetic şi orientare permanetă spre clienţi, are capacitatatea de a comunica clar  şi la obiect, adaptându-se nivelului de înţelegere al interlocutorilor şi este preocupat de  actualizarea cunoştinţelor în funcţie de tendinţele din domeniul specific de activitate.  

El dovedeşte bune capacităţi de organizare a activităţii proprii şi de planificare a serviciilor  prestate, de gestionare a resurselor disponibile şi urmăreşte permanent, în mod responsabil,  asigurarea condiţiilor igienico-sanitare de la locul de muncă şi de siguranţă şi securitate în  muncă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Stilistul desfăşoară activitate de informare şi educare a clienţilor, prin promovarea de noi  servicii şi produse de ultimă generaţie destinate îngrijirii şi înfrumuseţării unghiilor, mîinilor şi  picioarelor. Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 1  

Comunicarea interpersonală 

Descriere 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru a  comunica cu colegii şi superiorii în vederea rezolvării corespunzătoare a îndatoririlor de  serviciu.  

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Transmite şi primeşte informaţii 

1.1. Informaţiile se transmit / primesc în cadrul  atribuţiilor de serviciu, cu respectarea raporturilor  ierarhice şi funcţionale.  

1.2. Transmiterea informaţiilor se realizează rapid, prin  folosirea unor forme şi mijloace de comunicare  corespunzătoare.  

1.3. Informaţiile transmise sunt corecte, concise,  operative şi redactate într-un limbaj adecvat tipului de  comunicare.  

1.4. Informaţiile primite sunt utilizate corect şi eficient  pentru realizarea sarcinilor de serviciu.  

1.5. Informaţiile sunt transmise / primite în  conformitate cu regulile locului de muncă.  

1.6. Modul de adresare este politicos şi cu multă solicitudine. 

2. Participă la discuţii pe teme  profesionale 

2.1. Rezolvarea problemelor profesionale este realizată într-o manieră acceptată de toţi membrii grupului.  2.2. Discuţiile pe teme profesionale sunt purtate  respectându-se dreptul la opinie al celorlalţi  participanţi .  

2.3. Prezentarea şi argumentarea punctelor de vedere  proprii este făcută în mod clar şi fără reţinere.  2.4. Divergenţele apărute sunt rezolvate cu calm şi  politeţe. Gama de variabile  

Forma de comunicare: scrisă şi / sau verbală.  

Mijloace de comunicare: telefon, fax, reţele de calculatoare, corespondenţă.  Tipul de comunicare: informală sau formală.  

Locul de muncă: salon, centru de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală etc.  Categoriile de interlocutori: clienţi, colegi, şefi sau alţi membri ai echipei.  Regulile şi procedurile locului de muncă se referă la: contactul cu clienţii, fişa postului /  responsabilităţile angajaţilor, interacţiunea cu alţi membri ai echipei, interacţiunea cu superiorii  / conducerea, normele de igienă personală şi modul de prezentare personală etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- Tipuri şi forme de comunicare.  

- Mijloace de comunicare. 

- Raporturile ierarhice şi funcţionale la locul de muncă.  

- Limbajul de specialitate din domeniu.  

La evaluare se va urmări:  

- Folosirea unui limbaj adecvat situaţiei de comunicare şi tipului de interlocutor;  - Alegerea mijloacelor de comunicare celor mai adecvate în conformitate cu scopul comunicării.  

- Capacitatea de utilizare a echipamentelor de comunicare. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 2  

Munca în echipă 

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist pentru desfăşurarea  unei activităţi eficiente în cadrul unei echipe formate din persoane cu aceeaşi meserie sau cu  meserii complementare.  

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Identifică sarcinile în  cadrul echipei 

1.1. Identificarea sarcinilor repartizate în cadrul echipei se  realizează cu responsabilitate şi în mod eficient, în funcţie de  specificul acestora. 

1.2. Identificarea sarcinilor repartizate în cadrul echipei se  realizează în concordanţă cu activitatea celorlalţi membri ai  echipei. 

1.3. Punctul de vedere referitor la sarcinile repartizate şi modul  de executare a acestora se exprimă clar, deschis, politicos.

2. Participă la realizarea  sarcinilor în cadrul  

echipei 

2.1. Sarcinile sunt îndeplinite cu respectarea raporturilor  ierarhice şi funcţionale la locul de muncă. 

2.2. Sarcinile repartizate sunt îndeplinite operativ şi cu  profesionalism, în concordanţă cu sarcinile celorlalţi membri ai  echipei. 

2.3. Asistenţa în desfăşurarea activităţii este solicitată cu  promptitudine, în funcţie de situaţiile apărute în timpul lucrului. 2.4. Situaţiile dificile / neprevăzute sunt rezolvate prin strânsa  colaborare cu ceilalţi membri ai echipei. 

2.5. Sarcinile în cadrul echipei sunt rezolvate cu evitarea  oricăror conflicte. 

2.6. Neprezentarea la program este anunţată fără întârziere, în  conformitate cu reglementările locului de muncă.Gama de variabile  

Membrii echipei: alţi stilişti-protezişti, manager salon, şef tură etc.  

Locul de muncă: salon, centru de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală etc.  Reglementările locului de muncă se referă la: contactul cu clienţii, fişa postului /  responsabilităţile angajaţilor, interacţiunea cu alţi membri ai echipei, interacţiunea cu superiorii  / conducerea, normele de igienă personală şi modul de prezentare personală, prezenţa, etc.  Situaţiile dificile / neprevăzute: absenţa unuia sau mai multor membri ai echipei, modificarea  conţinutului serviciilor programate, servicii neprogramate dar obligatoriu de realizat, servicii  care depăşesc competenţa celui căruia i-au fost repartizate, probleme de sănătate, etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Componenţa echipei  

- Regulamentul de ordine interioară al locului de muncă.  

- Relaţiile ierarhice şi funcţionale din cadrul echipei.  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de a comunica cu superiorii şi colegii pentru rezolvarea sarcinilor şi de a solicita  asistenţă atunci când este necesar.  

- Capacitatea de a rezolva problemele împreună cu echipa.  

- Capacitatea de rezolvare operativă a sarcinilor repartizate.  

- Capacitatea de identificare a sarcinilor în cadrul echipei  

- Capacitatea de a participa la rezolvarea unei probleme în cadrul echipei într-o manieră agreabilă, plină de solicitudine, de a realiza sarcinile primite de bună voie, de a evita  neînţelegerile şi conflictele atunci când este posibil. 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 3  

Planificarea activităţilor zilnice  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  planificarea activităţii în scopul realizării la timp şi în bune condiţii a sarcinilor de serviciu. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Programează clienţii 

1.1. Programarea clienţilor se realizează în  corelaţie cu disponibilităţile acestora şi  posibilităţile de servire existente.  

1.2. Programarea clienţilor este înregistrată în  documente specifice cu menţionarea tuturor  elementelor relevante.  

1.3. Programarea clienţilor este realizată cu  aprecierea corectă a duratei serviciilor de prestat. 

2. Stabileşte priorităţile zilnice 

2.1. Priorităţile zilnice sunt stabilite în corelaţie  cu indicaţiile primite din surse autorizate.  2.2. Priorităţile sunt stabilite în funcţie de  specificul comenzilor şi de reglementările locului  de muncă.  

2.3. Priorităţile sunt stabilite cu discernământ  pentru asigurarea fluenţei în activitate şi evitarea  disfuncţionalităţilor. 

3. Planifică activităţile zilnice 

3.1. Comenzile repartizate sunt acceptate ţinând  cont de specificul acestora.  

3.2. Ordinea de execuţie a activităţilor zilnice este  stabilită în funcţie de natura activităţilor curente  şi de specificul comenzilor.  

3.3. Activităţile zilnice sunt planificate cu  identificarea etapelor comune ale lucrărilor  programate şi posibilitatea de executare  concomitentă a unor activităţi. 

4. Realizează activităţile planificate 

4.1. Activităţile planificate sunt realizate operativ,  cu respectarea intervalelor de timp alocate.  4.2. Activităţile planificate sunt realizate  succesiv, în ordinea prestabilită.  

4.3. Graficul de activităţi este îndeplinit în  corelaţie cu programul celorlalte servicii /  persoane de specialitate care contribuie la  atingerea obiectivului propus.  

4.4. Activităţile planificate sunt realizate prin  solicitarea de sprijin în situaţii neprevăzute, în  scopul onorării angajamentelor asumate. 

5. Replanifică activităţile nerealizate 

5.1. Activităţile nerealizate conform graficului  prestabilit sunt replanificate cu operativitate.  5.2. Activităţile nerealizate sunt replanificate în  corelaţie cu structura graficului curent de  activităţi.  

5.3. Cauzele nerealizării unor activităţi sunt  analizate în vederea eliminării  

disfuncţionalităţilor. 
Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Documente specifice: registre de programare.  

Elemente relevante: numele clientului, data, ora, tipul comenzii, locul de execuţie etc.  

Locul de muncă: salon de înfrumuseţare, centru de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală,  studio foto, film etc.  

Reglementările locului de muncă: procedurile pentru programarea clienţilor în cazul  saloanelor, centrelor de înfrumuseţare etc.  

Disfuncţionalităţi în activitate: supraaglomerări, timpi morţi, modificări ale conţinutului  comenzilor etc.  

Specificul comenzilor: locurile în care se execută comenzile, complexitatea acestora,  materialele şi echipamentele necesare, ora de începere, ora de terminare.  

Natura activităţilor curente: activităţi legate de curăţenia şi organizarea locului de muncă, de  pregătirea corespunzătoare a instrumentelor şi echipamentelor, de executare a comenzilor  pentru servicii, de dezvoltare profesională etc.  

Situaţii neprevăzute: îmbolnăviri, suprapuneri de comenzi, schimbarea priorităţilor în activitate  etc.  

Ghid pentru evaluare:  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Reglementările instituţiei în legătură cu programarea clienţilor / lucrărilor.  - Normele de timp pentru realizarea diferitelor tipuri de servicii.  

- Normele de consum pentru materiale, în funcţie de lucrare.  

- Documentele de înregistrare a programării clienţilor şi modul de completare a acestora.  - Tipuri de activităţi curente la locul de muncă.  

- Tipuri de disfuncţionalităţi în activitate şi cauzele acestora.  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de stabilire a priorităţilor în activitate.  

- Capacitatea de programare a clienţilor în funcţie de disponibilităţile acestora şi posibilităţile  de servire existente.  

- Capacitatea de planificare a activităţilor zilnice prin corelarea tuturor elementelor care  intervin în derularea acestora.  

- Abilitatea de respectare a intervalelor de timp alocate fiecărei activităţi în parte.  - Capacitatea de replanificare operativă a activităţilor nerealizate şi de identificare a cauzelor  disfuncţionalităţilor în vederea înlăturării acestora. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 4  

Dezvoltarea profesională 

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  dezvoltarea profesională în vederea realizării în condiţii optime a meseriei.  

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Identifică necesităţile proprii de  perfecţionare 

1.1. Necesităţile proprii de perfecţionare sunt  identificate în mod realist şi obiectiv, prin  autoevaluare.  

1.2. Necesităţile proprii de perfecţionare sunt  identificate în corelaţie cu cerinţele de la locul de  muncă şi cu obiectivele personale.  

1.3. Necesităţile de perfecţionare sunt identificate  în funcţie de nivelul personal de performanţă raportat la nivelul de performanţă a colectivului. 

2. Realizează autoinstruirea 

2.1. Autoinstruirea se desfăşoară continuu,  utilizând surse de informare autorizate.  

2.2. Autoinstruirea se desfăşoară în corelaţie cu  necesităţile identificate prin autoevaluare.  2.3. Autoinstruirea se realizează cu  

responsabilitate, în funcţie de obiectivele urmărite.

3. Participă la cursuri de perfecţionare  şi la alte manifestări de specialitate 

3.1. Participarea la cursuri de perfecţionare este  efectuată în funcţie de necesităţile de perfecţionare  identificate şi de reglementările locului de muncă.  3.2. Participarea la alte manifestări de specialitate  este efectuată cu scopul identificării de noi  servicii, tehnici, produse, pentru promovarea  imaginii locului de muncă şi a celei proprii. Gama de variabile  

Locul de muncă: salon de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală, studio foto, studio de  televiziune, studio de film etc.  

Reglementările locului de muncă: reglementările salonului/ centrului de înfrumuseţare/  studioului referitoare la instruirea şi perfecţionarea salariaţilor.  

Surse de informare autorizate: publicaţii de specialitate, internet, referate şi comunicări  ştiinţifice, schimb de informaţii şi schimb de experienţă cu persoane cu ocupaţie similară,  cursuri de perfecţionare sau specializare.  

Ghid pentru evaluare:  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Metode de documentare.  

- Tipuri de surse de informare autorizate  

- Utilizarea calculatorului  

- Navigarea pe internet.  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesităţilor proprii de instruire  profesională.;  

- Preocuparea constantă pentru însuşirea noilor cunoştinţe şi deprinderi specifice ocupaţiei;  - Interesul manifestat pentru participarea la diverse forme de perfecţionare profesională din  domeniu. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 5  

Aplicarea normelor de SSM şi PSI  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  asigurarea unor condiţii de siguranţă la locul de muncă din punct de vedere al respectării  normelor de protecţie a muncii şi PSI 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Aplică normele de  

sănătate şi securitate în  muncă

1.1. Normele de SSM sunt însuşite şi aplicate conform  specificului locului de muncă.  

1.2. Substanţele / produsele toxice sunt identificate, utilizate  şi depozitate în concordanţă cu instrucţiunile producătorului  şi reglementările locului de muncă.  

1.3. Situaţiile periculoase sunt identificate şi raportate în  concordanţă cu reglementările locului de muncă.  1.4. Normele de SSM sunt însuşite şi aplicate în corelaţie cu  tipurile de accidente ce pot surveni.  

1.5. Prevederile legislative în domeniul protecţiei muncii şi  reglementările specifice locului de muncă sunt însuşite prin  participarea la instructajele periodice. 

2. Aplică normele PSI 

2.1 Normele PSI sunt însuşite şi aplicate conform  specificului fiecărui loc de muncă.  

2.2. Instrumentele şi echipamentele electrice sunt utilizate în  conformitate cu instrucţiunile producătorului şi cu  reglementările legale în vigoare.  

2.3. Substanţele / produsele inflamabile, potenţial  periculoase, sunt identificate, utilizate şi depozitate în  concordanţă cu instrucţiunile producătorului şi reglementările  locului de muncă.  

2.4. Pericolul de incendiu este identificat şi raportat cu  promptitudine persoanelor cu răspundere în domeniu.  2.5. Sistemele de avertizare în caz de incendiu sunt activate şi  utilizate în corelaţie cu normele PSI.  

2.6. Prevederile legislative în domeniul PSI sunt însuşite prin  participarea la instructajele periodice. 

3 Aplică procedurile de  urgenţă

3.1. Procedurile de urgenţă sunt însuşite şi aplicate în  corelaţie cu tipurile de situaţii critice posibile şi cauzele  producerii acestora.  

3.2. Situaţiile critice sunt anunţate cu promptitudine  persoanelor cu atribuţii în domeniu.  

3.3. Detaliile privind situaţiile de urgenţă sunt înregistrate  corect, în concordanţă cu reglementările specifice locului de  muncă şi reglementările legale generale.  

3.4. Evacuarea se efectuează în conformitate cu planurile  afişate la loc vizibil. 

4. Aplică procedurile de  acordare a primului ajutor 

4.1. Primul ajutor este acordat în corelaţie cu tipul  accidentului prin folosirea unor materiale sanitare adecvate.  4.2. Procedurile de acordare a primului ajutor în cazul  incidentelor din timpul aplicării procedurilor de  îngrijire/înfrumuseţare sunt corelate cu reglementările interne  de la locul de muncă şi particularităţile clientului.  4.3. Procedurile de acordare a primului ajutor sunt aplicate  corect şi cu promptitudine. 
Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Locul de muncă: salon, centru de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală, studio foto, de  film etc.  

Specificul locului de muncă: dimensiunea, tipul şi amplasarea spaţiilor, existenţa / absenţa  personalului calificat pentru stingerea incendiilor.  

Reglementările legale: legile sau alte acte normative referitoare la protecţia muncii, prevenirea  şi stingerea incendiilor, stările de urgenţă, acordarea primului ajutor.  

Substanţele / produsele toxice sau /şi inflamabile: produse cosmetice diverse, produse pentru  curăţenie.  

Reglementările locului de muncă: fişa postului / responsabilităţile angajaţilor, regulile de  protecţie a muncii, regulile de manipulare, utilizare şi depozitare a substanţelor toxice sau  inflamabile, regulile şi procedurile referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor, alarmare,  evacuare, acordarea primului ajutor, înregistrarea accidentelor etc.  

Echipamente electrice: fax, calculator, aparate de aer condiţionat, casă de marcat, aparate  pentru sterilizare, bazine pentru pedichiură etc.  

Sistemele de avertizare în caz de incendiu: optice, sonore etc.  

Proceduri de urgenţă: proceduri privind informarea, alarmarea şi evacuarea în caz de incendiu,  cutremur etc. 

Situaţii critice: pericol de incendiu, accidente mecanice etc. 

Incidente în timpul aplicării procedurilor: tăieturi, contaminări etc. 

Particularităţile clientului: sensibilitate, alergie la diverse produse etc. 

Tipul accidentului: incident în timpul aplicării procedurilor, accident în manipularea  produselor, diverse accidente de muncă, electrocutări, accidente în caz de incendiu etc. Materiale sanitare: alcool sanitar, pansamente, leucoplast, soluţii calmante, unguente, substanţe  dezinfectante etc. 

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Norme specifice de SSM şi PSI  

- Fişe de securitate pentru substanţe şi amestecuri periculoase  

- Amplasarea şi modul de utilizare a echipamentelor de stingere a incendiilor.  - Reguli de depozitare şi utilizare a diverselor substanţe.  

- Modalităţi de utilizare a echipamentelor electrice.  

- Procedurile de manipulare a produselor, materialelor, echipamentelor.  - Procedurile privind evacuarea în situaţii de urgenţă, incendiu, pericole diverse  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de utilizare corectă a produselor, instrumentelor şi echipamentelor.  - Capacitatea de aplicare corectă a reglementările legale referitoare la:  

 - accidente şi îmbolnăviri  

 - situaţii critice  

 - echipamente defecte.  

- Capacitatea de aplicare corectă a reglementărilor generale şi specifice privind sănătatea şi  securitatea în muncă 

- Capacitatea de aplicare corectă a reglementărilor generale şi specifice privind prevenirea şi  stingerea incendiilor  

- Capacitatea de acordare a primului ajutor în caz de intoxicare, şoc alergic, pierderea  cunoştinţei. 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 6  

Asigurarea condiţiilor de igienă la locul de muncă 

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  asigurarea unor condiţii de siguranţă din punct de vedere al respectării normelor igienico sanitare la locul de muncă. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Asigură igienizarea la locul de  muncă

1.1. Igienizarea la locul de muncă este realizată cu  utilizarea unor produse adecvate, în funcţie de  natura spaţiului / obiectului de igienizat.  1.2. Mobilierul, echipamentele /aparatele de lucru  sunt igienizate corect, în funcţie de tipul şi  caracteristicile acestora.  

1.3. Instrumentele sunt sterilizate cu  

responsabilitate conform prevederilor legale în  vigoare, utilizând metodele adecvate necesare. 

2. Asigură curăţenia la locul de muncă 

2.1. Curăţenia la locul de muncă este asigurată prin aplicarea unor metode specifice în funcţie de  natura şi accesibilitatea spaţiului de curăţat.  2.2. Curăţenia este asigurată cu utilizarea unor  instrumente, substanţe şi materiale specifice, în  funcţie de natura murdăriei de înlăturat şi tipul  suprafeţei de curăţat.  

2.3. Procedurile de curăţire sunt aplicate cu  respectarea succesiunii operaţiilor, conform  instrucţiunilor de lucru şi scopului urmărit.  2.4. Deşeurile rezultate în timpul executării  

procedurilor de îngrijire sunt îndepărtate prompt,  pentru menţinerea condiţiilor adecvate de  desfăşurare a activităţii. 

3. Asigură igiena şi starea de sănătate  personală

3.1. Igiena şi starea de sănătate personală sunt  asigurate prin aplicarea cu responsabilitate a  reglementărilor legale generale şi a celor specifice  locului de muncă.  

3.2. Controalele medicale periodice sunt efectuate  conform graficului stabilit.  

3.3. Eventualele semne de boală sunt identificate  şi anunţate persoanelor abilitate în vederea  asigurării continuităţii activităţii. 

4. Aplică normele igienico-sanitare  privitoare la clienţi 

4.1. Protejarea clienţilor din punct de vedere  igienico-sanitar în vederea efectuării operaţiilor de  îngrijire este realizată prin aplicarea unor metode  specifice.  

4.2. Normele igienico-sanitare privind clienţii sunt  aplicate pe tot parcursul efectuării operaţiilor de  îngrijire pentru evitarea răspândirii bolilor  transmisibile prin contact cu pielea.  

4.3. Eventualele afecţiuni sunt identificate şi  anunţate cu promptitudine clienţilor în vederea  înlăturării cauzelor acestora şi a îndeplinirii  condiţiilor pentru aplicarea procedurilor de  îngrijire şi înfrumuseţare. Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Materiale pentru igienizare: soluţii dezinfectante, alcool sanitar, lavete, tampoane de vată,  şerveţele de unică folosinţă etc.  

Mobilier: măsuţe pentru manichiură, etajere, suporturi pentru ojă/ pile/ pensule, căzi pentru  pedichiură, cuva pentru parafină, chiuvete, dulapuri, scaune etc.  

Instrumente: freze, cleşti, pile etc.  

Locul de muncă: salon, centru de înfrumuseţare, centru de îngrijire corporală, studio foto, de  film etc.  

Natura spaţiului: spaţiul efectiv de lucru, spaţiul pentru depozitarea materialelor, toaletă, oficiu  etc.  

Obiecte de igienizat: instrumente de lucru, oglinzi, accesorii diverse, elemente de mobilier,  obiecte sanitare etc.  

Metode de sterilizare: sterilizare cu UV, sterilizare cu autoclave, scufundare în băi cu  dezinfectanţi lichizi etc.  

Metode de curăţire: curăţire uscată / umedă, prin aspirare, ştergere etc.  

Natura murdăriei: aderentă / neaderentă, solubilă / insolubilă în apă etc.  Tipul suprafeţei de curăţat: suprafaţă din sticlă (geamuri, oglinzi), pardoseală din gresie, PVC,  pereţi etc.  

Instrumente / echipamente pentru curăţat: găleţi, raclete, dispozitive pentru spălat geamuri,  perii, aspiratoare etc.  

Substanţe pentru curăţat: substanţe acide şi alcaline, diluanţi, soluţii apoase, pulberi abrazive  etc.  

Materiale pentru curăţat: lavete, bureţi, perii etc.  

Scopul urmărit: curăţarea suprafeţelor, pieselor de mobilier, instrumentelor / echipamentelor de  lucru etc.  

Metode de protecţie a clienţilor din punct de vedere igienico-sanitar: pulverizarea de soluţii  dezinfectante pe mâini, acoperirea suprafeţei de lucru cu materiale de unică folosinţă,  dizolvarea pastilelor dezinfectante în bolul şi/ sau cuva cu apă etc.  

Afecţiuni: micoze, panariţiu, leziuni ale pielii, infecţii, negi, aluniţe, excrescenţe, tumori etc.  Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Normele igienico-sanitare generale şi specifice locului de muncă.  

- Proceduri de igienizare a spaţiilor, echipamentelor, instrumentelor, etc.  - Proceduri de curăţire a spaţiilor, suprafeţelor, obiectelor diverse.  

- Graficul privind realizarea controalelor medicale periodice.  

- Tipuri de materiale sanitare şi pentru curăţenie.  

- Norme igienico-sanitare referitoare la clienţi.  

- Norme privind igiena şi starea personală de sănătate.  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de a executa şi întreţine curăţenia la locul de muncă.  

- Capacitatea de a utiliza corect o gamă largă de echipamente pentru curăţarea, dezinfectarea şi  sterilizarea echipamentelor, instrumentelor, pieselor de mobilier etc.  

- Capacitatea de a identifica afecţiunile cutanate şi de a acţiona în funcţie de natura acestora. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 7  

Promovarea produselor şi serviciilor  

Descriere 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  identificarea şi promovarea gamelor noi de produse şi servicii. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Identifică produsele şi serviciile de  promovat 

1.1. Identificarea produselor şi serviciilor de  promovat se realizează pe baza unor criterii  specifice.  

1.2. Produsele şi serviciile de promovat sunt  identificate în corelaţie cu politica de marketing a  locului de muncă.  

1.3. Produsele şi serviciile noi sunt identificate cu  discernământ prin analiza atentă a ofertelor,  pentru satisfacerea nevoilor clienţilor şi fidelizarea  acestora. 

2. Lansează produse şi servicii 

2.1. Gamele noi de produse şi servicii sunt lansate  prezentându-se cu claritate caracteristicilor  relevante ale acestora.  

2.2. Produsele şi serviciile noi sunt lansate prin  aplicarea unor tehnici de promovare specifice.  2.3. Produsele şi serviciile noi sunt lansate cu  utilizarea unor instrumente de promovare  adecvate.  

2.4. Produsele şi serviciile noi sunt promovate în  corelaţie cu priorităţile şi politica de marketing a  locului de muncă.  

2.5. Caracteristicile produselor şi serviciilor noi  sunt explicate detaliat tuturor persoanelor  interesate. 

3. Menţine relaţiile cu furnizorii 

3.1. Relaţiile cu furnizorii sunt menţinute pentru  actualizarea permanentă a gamei de produse.  3.2. Informaţiile cerute furnizorilor sunt  pertinente, la obiect, specializate şi se referă la  întreaga gamă de produse oferite.  

3.3. Relaţiile cu furnizorii sunt dinamice şi  flexibile, orientate spre promovarea unor produse  şi servicii de calitate.  

3.4. Relaţiile cu furnizorii sunt menţinute în  funcţie de performanţele acestora şi în corelaţie cu  politica de firmă şi reglementările locului de  muncă. 

4. Menţine relaţiile cu clienţii 

4.1. Dialogul cu clienţii este menţinut constant  pentru promovarea produselor şi serviciilor  adecvate necesităţilor acestora.  

4.2. Solicitările clienţilor sunt rezolvate  permanent, cu flexibilitate, prin furnizarea unor  informaţii corecte cu privire la condiţiile de  prestare a serviciilor.  

4.3. Relaţia cu clienţii este menţinută cu  solicitudine pentru fidelizarea acestora şi  prezentarea promptă a noilor tendinţe în domeniu.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Produse de promovat: lacuri, oje, creme, loţiuni, pile, măşti etc.  

Servicii de promovat: îngrijirea şi înfrumuseţarea unghiilor de la mâini şi picioare, masaje,  gomaje, tratamente pentru mâini şi picioare, tratamente pentru unghii, decoraţiuni pentru  unghii, revânzare de produse cosmetice, protezarea unghiilor etc.  

Criterii specifice: nevoile clienţilor, oferta pieţei, dezvoltarea concurenţei, raportul preţ /  calitate, tendinţele modei, sezon etc.  

Locul de muncă: salon, centru de înfrumuseţare, studio foto etc.  

Caracteristici relevante ale produselor: tipul de piele pentru care pot fi utilizate, mod de  întrebuinţare, calităţi, restricţii, efecte adverse, sortimente, dozaje, preţ etc.  Tehnici de promovare: demonstraţii practice, promoţii, difuzare de materiale promoţionale,  distribuire mostre etc.  

Instrumente de promovare: maniera de abordare a discuţiilor, limbaj, ţinută, comportament  general etc.  

Persoane interesate: membrii echipei de stilişti-protezişti de unghii, patroni de saloane, colegi,  clienţi, terţi.  

Performanţele furnizorilor: calitatea produselor, siguranţa livrărilor, diversitatea gamei de  produse, facilităţi în distribuţie, preţurile etc.  

Politica de firmă: lansarea / menţinerea / dezvoltarea pe piaţă, amplificarea vânzărilor,  atragerea de noi clienţi, dezvoltarea şi diversificarea serviciilor prestate, tehnici de promovare a  produselor şi serviciilor etc.  

Reglementările locului de muncă: procedurile proprii ale salonului/ centrului/ studioului etc.  referitoare la negocierea, semnarea şi derularea contractelor cu furnizorii, relaţiile cu furnizorii,  modul de apreciere a performanţelor acestora, implementarea, lansarea, promovarea unor game  noi de produse şi servicii.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Legislaţia în vigoare referitoare la comercializarea de bunuri şi servicii şi metode de  marketing.  

- Modalităţi de plată.  

- Criterii de selecţionare a produselor, materialelor.  

- Normele de calitate pentru produse şi servicii şi modul de verificare al acestora.  

La evaluare se va urmări:  

- Abilitatea de interpretare corectă a tendinţelor pieţei şi de creare a unor oportunităţi  consistente pentru îmbunătăţirea vânzărilor şi serviciilor, pe fondul creşterii profitului.  - Capacitatea de analizare a pieţei, de introducere a gamelor noi de produse sau servicii.  - Capacitatea de menţinere a relaţiilor cu furnizorii, de raţionalizare a stocurilor şi de  monitorizare a calităţii.  

- Capacitatea de furnizare a informaţiilor relevante privind gama de produse şi servicii tuturor  membrilor echipei, clienţilor şi altor persoane interesate.  

- Capacitatea de executare a demonstraţiilor de îngrijire şi înfrumuseţare cu gamele de produse  promovate. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 8  

Gestionarea resurselor materiale  

Descrierea unităţii 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului protezist de unghii pentru  întocmirea documentelor şi menţinerea evidenţei bunurilor şi serviciilor executate în  conformitate cu reglementările legale şi cu regulile specifice locului de muncă. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Stabileşte necesarul de produse 

1.1. Necesarul de produse este stabilit în corelaţie  cu tipul lucrărilor de executat şi frecvenţa  acestora.  

1.2. Necesarul de produse şi materiale este stabilit  în funcţie de stocurile existente şi consumurile  specifice determinate.  

1.3. Necesarul de resurse este stabilit corect şi cu  discernământ, avându-se în vedere toate  elementele relevante pentru asigurarea  

continuităţii în activitate.  

1.4. Necesarul de produse este stabilit în  concordanţă cu sezonul şi evenimentele specifice  caracteristice acestuia.  

1.5. Necesarul de consumabile şi accesorii este  stabilit după verificarea atentă a stării  

instrumentelor şi aparatelor utilizate. 

2. Recepţionează produsele 

2.1. Recepţionarea produselor este efectuată prin  verificarea concordanţei dintre elementele înscrise  în documentele specifice şi conţinutul faptic al  comenzii.  

2.2. Recepţionarea produselor este realizată cu  urmărirea conformităţii acestora în corelaţie cu  normele legale în vigoare.  

2.3. Produsele sunt recepţionate în conformitate cu  procedurile interne ale locului de muncă. 

3. Depozitează produsele 

3.1. Produsele / materialele / echipamentele sunt  depozitate pe categorii distincte, cu respectarea  parametrilor de mediu prescrişi de producători.  3.2. Produsele sunt manipulate şi depozitate în  condiţii de siguranţă, cu aplicarea normelor de  igienă, SSM şi PSI specifice.  

3.3. Resursele materiale sunt depozitate cu  respectarea criteriilor de funcţionalitate şi  accesibilitate a spaţiilor de depozitare. 

4. Întocmeşte/completează 

documentele de evidenţă

4.1. Documentele de evidenţă sunt întocmite /  completate distinct, în funcţie de tipul operaţiei de  înregistrat.  

4.2. Documentele de evidenţă sunt întocmite /  completate cu menţionarea tuturor datelor  relevante pentru operaţiunea specificată.  4.3. Documentele sunt întocmite corect şi  complet, în conformitate cu actele normative în  vigoare.  

4.4. Documentele de evidenţă sunt întocmite prin  utilizarea unor metode specifice.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Produse, materiale, echipamente: produse pentru îngrijirea/înfrumuseţarea mâinilor şi  picioarelor, produse pentru curăţenie, materiale sanitare, instrumente, echipamente.  Tipul lucrărilor de executat: îngrijirea mâinilor şi picioarelor, îngrijirea şi înfrumuseţarea  unghiilor etc.  

Elemente relevante: cantitate, diversitate sortimentală, calitate etc.  

Evenimente specifice sezonului: sărbători, vacanţe, nunţi etc.  

Consumabile: pile, blocuri multifuncţionale pentru prelucrarea unghiilor, freze, mandrine,  lamele pentru cleşti ghilotină etc.  

Documente specifice: formulare de comandă, contracte, avize de expediţie etc.  Conformitate produse: încadrarea în normele de calitate, ingrediente, încadrarea în termenele  de valabilitate, integritatea ambalajelor, cantitate etc.  

Norme legale în vigoare: legea calităţii, legea protecţiei consumatorului, legea produselor  cosmetice etc.  

Parametrii de mediu: temperatură, luminozitate, umiditate.  

Documente de evidenţă: registre, procese verbale, liste de inventariere etc.  Date relevante înregistrate: tip produs, cantitate, preţ, valoare stoc etc.  

Metode specifice de întocmire: scris, prelucrare pe calculator.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- Tipurile de resurse materiale necesare.  

- Categoriile de lucrări de executat.  

- Stocul minim necesar pe categorii de produse.  

- Tipuri de documente utilizate la recepţionarea mărfurilor.  

- Reguli privind recepţionarea produselor.  

- Norme de igienă, SSM şi PSI specifice.  

- Tipuri de documente de evidenţă şi modalităţi de completare.  

- Legislaţia naţională şi europeană referitoare la produsele cosmetice  

La evaluare se va urmări:  

- Capacitatea de identificare a necesarului de produse, materiale, instrumente, echipamente  utilizate la locul de muncă.  

- Capacitatea de recepţionare a produselor cu urmărirea conformităţii acestora, în corelaţie cu  cerinţele clienţilor şi normele legale în vigoare.  

- Capacitatea de manipulare şi depozitare corectă a produselor / materialelor / echipamentelor  pe categorii distincte, cu respectarea parametrilor de mediu prescrişi de producător şi cu  aplicarea normelor de igienă, protecţie a muncii şi PSI.  

- Capacitatea de depozitare a produselor / materialelor / echipamentelor cu respectarea  criteriilor de funcţionalitate şi accesibilitate a spaţiilor de depozitare.  

- Capacitatea de întocmire corectă a documentelor de evidenţă, cu menţionarea tuturor datelor  relevante pentru operaţiunea efectuată şi în conformitate cu precizările actelor normative în  vigoare. Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  Descriere  

UNITATEA 9  

Îngrijirea unghiilor  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului- protezist de unghii pentru  executarea operaţiilor de îngrijire şi înfrumuseţare a unghiilor naturale de la mâini şi picioare. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Identifică necesarul  de îngrijire 

1.1. Necesarul de îngrijire este identificat în concordanţă cu  cerinţele şi preferinţele clientului.  

1.2. Necesarul de îngrijire este identificat avându-se în vedere  particularităţile unghiilor şi starea de întreţinere a acestora  1.3. Suprafaţa mâinilor/ picioarelor clientului este verificată cu  multă atenţie pentru identificarea eventualelor boli transmisibile. 

2. Asigură condiţiile  pentru executarea  

procedurilor 

2.1. Planul de lucru şi instrumentele sunt dezinfectate şi protejate  cu materiale de unică folosinţă.  

2.2. Cada pentru pedichiură este pregătită conform cerinţelor  specifice procedurii.  

2.3. Aparatele şi instrumentele sunt pregătite în funcţie de tipul  acestora şi instrucţiunile de utilizare.  

2.4. Suprafeţele aflate în contact direct în timpul aplicării  procedurilor sunt dezinfectate cu atenţie.  

2.5. Materialele şi produsele necesare sunt selecţionate în funcţie  de procedura de executat şi preferinţele clientului. 

3. Pregăteşte unghiile  pentru aplicarea  

tehnicilor de  

îngrijire/înfrumuseţare 

3.1. Unghiile sunt demachiate cu fineţe şi precizie folosind  materiale neagresive pentru evitarea deteriorării acestora  3.2. Unghiile sunt pilite prin tehnica adecvată necesităţilor,  utilizând instrumente specifice de lucru.  

3.3. Unghiile sunt pilite cu grijă, în concordanţă cu  caracteristicile acestora şi morfologia mâinii.  

3.4. Lungimea unghiilor este ajustată avându-se în vedere  preferinţele clientului şi cerinţele de prelucrare ulterioară.  3.5. Unghiile sunt lustruite cu delicateţe, pe întreaga suprafaţă,  pentru asigurarea unui aspect estetic. 

4. Frezează cuticulele şi  unghiile false 

4.1. Frezarea este realizată cu grijă în funcţie de scopul urmărit  utilizând aparatele şi accesoriile necesare.  

4.2. Cuticulele şi unghiile false sunt frezate cu atenţie, în funcţie  de caracteristicile acestora, evitându-se incidentele în timpul  lucrului.  

4.3. Cuticulele sunt prelucrate utilizând instrumente şi substanţe  specifice.  

4.3.Unghiile false sunt frezate cu răbdare, pentru asigurarea  uniformităţii aspectului final. 

5. Îngrijeşte unghiile 

5.1. Unghiile sunt îngrijite în funcţie de tipul acestora prin  aplicarea procedurilor necesare, asigurând succesiunea corectă a  operaţiilor.  

5.2. Mâinile şi picioarele sunt masate cu produse emoliente  pentru hidratare şi mineralizare, asigurându-se revitalizarea  acestora şi a unghiilor.  

5.3. Unghiile sunt îngrijite cu ajutorul substanţelor adecvate în  funcţie de caracteristicile acestora şi scopul urmărit.  5.4. Unghiile fisurate sunt reparate prin aplicarea unor  pansamente speciale  

avându-se în vedere redarea aspectului natural şi asigurarea  rezistenţei acestora. Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

6. Decorează unghiile 

6.1. Unghiile sunt decorate utilizând elementele decorative  agreate de client.  

6.2. Unghiile sunt decorate cu atenţie pentru asigurarea cerinţelor  estetice de ansamblu ale acestora.  

6.3. Unghiile sunt decorate utilizând materiale diverse, avându-se  în vedere ansamblul criteriilor de realizare specifice. Gama de variabile  

Cerinţele clientului: manichiură, pedichiură.  

Preferinţele clientului: manichiură la rece, manichiură la cald, cu gomaj sau fără etc.  Particularităţile unghiilor: unghii subţiri, friabile, normale, lungi, late, mărimea cuticulei etc.  Starea de întreţinere a unghiilor: rupte, roase, crăpate, îngrijite, accidentate etc.  Boli transmisibile: infecţii, micoze, diverse boli de piele etc.  

Materiale de unică folosinţă: şerveţele, huse de protecţie etc.  

Procedura de pregătire a căzii pentru pedichiură: dezinfectare, umplere cu apă, asigurarea  temperaturii necesare, introducerea substanţelor emoliente şi dezinfectante etc.  

Aparate, instrumente: aparat de frezat, cleşti, pile, cuvă pentru crema emolientă etc.  Suprafeţe în contact: mâinile stilistului, mâinile şi/sau picioarele clientului, ustensilele etc.  Materiale şi produse: oje, lacuri, decoraţiuni etc.  

Tehnica de pilire: pilire într-un singur sens, cu evitarea pereţilor laterali etc.  

Materiale pentru demachiat: soluţii fără acetonă, tampoane de vată, dischete, creion corector  etc.  

Instrumente pentru pilire: pile fine, groase, subţiri, dure, de granulaţie fină, medie, dură, cu faţa  dublă, etc.  

Caracteristicile unghiilor (care influenţează modul de pilire): forma, grosimea, starea de  întreţinere etc.  

Scop urmărit la frezare: tocirea cuticulelor şi a marginilor laterale, întreţinerea unghiilor false  etc.  

Aparate şi accesorii: aparat de frezat, capete abrazive etc.  

Caracteristici ale cuticulelor: cuticule uscate, deshidratate, dure, colţuri rezistente etc.  Caracteristici unghii false: unghii false denivelate, neuniforme, pe unghie naturală crescută etc.  Incidente în timpul lucrului: rănirea clientului, sângerări, provocare de durere etc.  Instrumente şi substanţe pentru cuticule: cleşte pentru cuticule, ulei pentru cuticule etc. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Tipul unghiilor: naturale, false.  

Proceduri: manichiură la rece, manichiură la cald, pedichiură, proceduri de întreţinere a  unghiilor false, masaj intermediar cu cremă emolientă şi vitaminizantă etc.  

Caracteristicile unghiilor( pentru îngrijire): aspect, culoare, rezistenţă etc.  

Scop urmărit: întărire, acoperirea /estomparea unor defecte, evidenţierea aspectului plăcut,  protecţia suprafeţei etc.  

Pansamente speciale: de mătase, fibră de sticlă etc.  

Materiale decorative: oje, lacuri, paiete, decoraţiuni autocolante, pulberi, modele de răşină etc.  

Criterii de realizare specifice: eveniment, momentul zilei, stilul vestimentaţiei, cromatica  vestimentaţiei, tendinţe, accesorii utilizate etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la: 

- anatomia unghiei  

- morfologia mâinii şi a unghiei  

- tipuri de boli de piele şi de unghii cu caracter transmisibil  

- tendinţele în modă 

- tehnici de lucru specifice  

- materiale, produse, instrumente specifice şi modul de utilizare  

La evaluare se va urmări:  

- capacitatea de stabilire corectă a necesităţilor de îngrijire ale clientului, în funcţie de starea  unghiilor şi particularităţile acestora;  

- atenţia în examinarea mâinilor şi picioarelor clientului pentru identificarea eventualelor boli  transmisibile;  

- responsabilitatea în pregătirea spaţiului de lucru, a tuturor aparatelor şi materialelor necesare  pentru derularea activităţii;  

- profesionalismul în pregătirea unghiilor pentru aplicarea tehnicilor de îngrijire realizând toate  operaţiile necesare;  

- atenţia în prelucrarea cuticulelor, abilitatea în utilizarea aparatului de frezat, asigurând  securitatea şi confortul clientului;  

- răbdarea şi îndemânarea în aplicarea tehnicilor de îngrijire a unghiilor în funcţie de  caracteristicile acestora şi preferinţele clientului; 

- creativitatea şi simţul artistic dovedite în decorarea unghiilor pentru înfrumuseţarea acestora.

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 10  

Îngrijirea mâinilor şi picioarelor  

Descrierea unităţii  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului- protezist de unghii pentru  realizarea unor tratamente variate de îngrijire şi înfrumuseţare a mâinilor şi picioarelor  clienţilor în scopul revitalizării şi tonifierii acestora. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Examinează mâinile- picioarele  clientului 

1.1. Mâinile şi picioarele sunt examinate cu  atenţie pentru identificarea unor eventuale boli de  piele cu caracter transmisibil.  

1.2. Contraindicaţiile privind aplicarea unor  diverse tehnici de îngrijire sunt aduse la  cunoştinţa clienţilor în funcţie de afecţiunile  constatate în urma examinării.  

1.3. Starea de sănătate a mâinilor şi picioarelor  clientului condiţionează începerea aplicării  procedurilor de îngrijire.  

1.4. În eventualitatea identificării unor aspecte  incerte, clientul este îndrumat spre asistenţă medicală de specialitate în vederea rezolvării  problemelor de sănătate. 

2. Stabileşte tipul de îngrijire necesar 

2.1. Tipul de îngrijire este stabilit de comun acord  cu clientul, în funcţie de cerinţele acestuia.  2.2. Tipul de îngrijire este stabilit în funcţie de  starea mâinilor şi picioarelor şi scopul urmărit.  2.3. Elementele specifice tehnicilor de îngrijire  sunt explicate cu profesionalism şi solicitudine  clienţilor, în funcţie de preferinţele acestora şi  oportunitatea aplicării. 

3. Pregăteşte mâinile şi picioarele  pentru îngrijire 

3.1. Mâinile şi picioarele sunt dezinfectate cu  atenţie, utilizând substanţele specifice necesare.  3.2. Toate operaţiile pregătitoare sunt executate cu  responsabilitate în ordinea prevăzută prin  procedurile de lucru.  

3.3. Calozităţile şi bătăturile de la picioare sunt  frezate şi pilite cu răbdare în vederea înlăturării  /reducerii acestora.  

3.4. Mâinile şi picioarele sunt pregătite utilizând  instrumentele şi produsele adecvate în funcţie de  tipul operaţiei executate. 

4. Aplică tratamente de întreţinere înfrumuseţare 

4.1. Tratamentele de întreţinere/înfrumuseţare  sunt aplicate executând corect toate manevrele  specifice acestora.  

4.2. Tratamentele sunt aplicate cu profesionalism,  utilizând aparatura şi produsele necesare în  funcţie de scopul urmărit.  

4.3. Tratamentele sunt aplicate conform  necesităţilor clientului, respectând procedurile de  lucru specifice, pentru asigurarea eficacităţii  acestora.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Boli de piele transmisibile: micoze, infecţii, eczeme etc.  

Afecţiuni: varice, plăgi deschise/infectate, erupţii cutanate etc.  

Tipul de îngrijire: realizarea unor tratamente simple sau combinate, pentru mâini, picioare, sau  pentru mâini şi picioare.  

Starea mâinilor şi picioarelor: sănătoase, umflate, deshidratate etc.  

Operaţii pregătitoare : - pentru mâini: dezinfectare, demachiere, înmuiere, frezare cuticule,  pilire unghii; - pentru picioare: dezinfectare, demachiere, înmuiere, frezare calozităţi şi  bătături, pilire calozităţi şi bătături.  

Tratamente de întreţinere/înfrumuseţare: gomaj, masaj, aplicare mască, tratament cu parafină,  tratamente specifice ( balsam, tratament reparator pentru mâini şi picioare, hidratare,  vitaminizare, lifting etc.)  

Aparatură pentru tratamente: aparatul de încălzire cu parafină, aparatul pentru manichiură la  cald cu cuvă pentru crema vitaminizantă etc.  

Produse pentru tratamente: creme gomaj, creme masaj, măşti, parafină, balsamuri, creme  hrănitoare, vitaminizante, produse pentru lifting etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- tehnici de îngrijire  

- tratamente pentru îngrijirea mâinilor şi picioarelor  

- tipuri de afecţiuni şi tehnici contraindicate  

- tipuri de materiale, substanţe şi aparate specifice şi modul de utilizare al acestora.  

La evaluare se va urmări:  

- atenţia şi vigilenţa în examinarea mâinilor şi picioarelor clientului pentru identificarea  eventualelor afecţiuni cu caracter transmisibil sau a unor afecţiuni pentru care există contraindicaţii în aplicarea anumitor proceduri;  

- profesionalismul în stabilirea tipului de îngrijire necesar în funcţie de starea mâinilor şi  a picioarelor clientului şi scopul propus;  

- capacitatea de pregătire a mâinilor şi picioarelor în vederea aplicării tratamentelor;  - priceperea în aplicarea tratamentelor de întreţinere şi înfrumuseţare utilizând aparatura  şi produsele specifice în funcţie de necesităţile clientului. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 11  

Construirea unghiilor false  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului-protezist de unghii pentru  construirea unghiilor false pe capsule, pe forme din diverse materiale sau, direct pe unghia  naturală. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Pregăteşte unghiile naturale în  vederea prelucrării 

1.1.Unghiile sunt demachiate cu substanţe  neagresive.  

1.2. Unghiile sunt pilite cu grijă, îndeplinindu-se  toate cerinţele specifice.  

1.3. Unghiile sunt curăţate şi degresate cu atenţie.  1.4. Unghiile sunt pregătite utilizând substanţele  şi materialele adecvate în funcţie de tipul operaţiei  de executat. 

2. Alege suportul pentru unghii 

2.1. Suportul este ales în funcţie de caracteristicile  unghiei.  

2.2. Forma şi lăţimea suportului corespund  caracteristicilor unghiilor naturale.  

2.3. Tipul capsulelor este selectat în funcţie de  preferinţele clienţilor şi scopul propus. 

3. Aplică suportul pentru construcţia  unghiilor 

3.1. Suportul este aplicat în funcţie de tipul  acestuia conform tehnologiei specifice, respectând  succesiunea corectă a operaţiilor;  

3.2. Suportul este aplicat cu fineţe şi precizie,  asigurând prinderea corectă a acestuia în poziţia  necesară;  

3.3. Suportul este fixat ferm şi uniform pe  suprafaţa tuturor unghiilor. 

4. Prelucrează capsulele suport 

4.1 Capsulele sunt tăiate la lungimea cerută de  client/tehnica aplicată.  

4.2. Prelucrarea este realizată prin executarea  tuturor operaţiilor specifice, utilizând  

instrumentele, aparatele şi materialele adecvate.  4.3. Capsulele sunt prelucrate în funcţie de tipul  acestora, forma dorită şi scopul propus. 

5. Aplică materialul de construcţie 

5.1. Materialele sunt alese în funcţie de rezultatul  dorit.  

5.2. Polimerizarea este asigurată conform  procedurii specifice.  

5.3. Materialul de construcţie este aplicat în  funcţie de suportul existent, conform tehnicii  solicitate, respectând succesiunea operaţiilor  specifice.  

5.4. Materialul este aplicat în manieră similară pe  toate degetele pentru asigurarea uniformităţii  aspectului unghiilor construite. Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Cerinţe specifice: lungime egală, formă de preferinţă pătrată, pilirea pe întreaga suprafaţă, până în apropierea cuticulelor etc.  

Tipul operaţiei de executat: dezinfectare, demachiere, pilire, curăţare, degresare etc.  Suport pentru unghii: capsule clasice, capsule French, formă de hârtie sau teflon etc.  Caracteristicile unghiei: unghii naturale frumoase, sănătoase, rupte, roase, ondulate etc.  Scopul propus: prelungirea unghiilor naturale, construirea unghiilor false etc.  

Poziţia de prindere a suportului: pentru forma de hârtie/teflon - exact în prelungirea unghiei,  pentru capsulă- exact pe unghia naturală.  

Instrumente/ aparate/ materiale pentru prelucrarea capsulelor: aparat de pilit cu freze speciale,  cleşte ghilotină, pile cu granulaţie diferită, blocuri pentru pilit şi lustruit, aparat de şlefuit,  lipici, degresant, soluţie pentru înmuiat capsule etc.  

Tipul capsulelor: clasice, French  

Forma dorită: pătrată, migdală 

Scopul propus la prelucrarea capsulelor suport: eliminarea/estomparea demarcaţiei dintre  capsulă şi unghia naturală, păstrarea unui demarcaj net pentru capsulele French, creşterea  aderenţei răşinii acrilice sau a gelului UV etc.  

Materiale: pudră şi lichid de fasonaj, gel UV etc.  

Rezultatul dorit: aspect lucios, nuanţă naturală, roz, transparenţă etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- tehnici de lucru cu răşină acrilică şi gel UV  

- morfologia mâinii  

- anatomia unghiei  

- tipuri de materiale şi instrumente specifice şi modul de utilizare  

- operaţii de pregătire a unghiilor  

- tipuri de boli transmisibile  

- noţiuni de cromatică şi colorimetrie  

La evaluare se va urmări:  

- atenţia în pregătirea unghiilor naturale în vederea aplicării materialelor de construcţie pentru  unghiile false;  

- discernământul în alegerea suportului pentru unghii în funcţie de rezultatul dorit şi  preferinţele clientului;  

- responsabilitatea şi precizia în aplicarea suportului pentru construcţia unghiilor false,  urmărind succesiunea corectă a operaţiilor necesare;  

- capacitatea de prelucrare a capsulelor suport, în funcţie de tipul acestora şi scopul urmărit;  - profesionalismul în aplicarea materialului de construcţie avându-se în vedere rezultatul final  dorit. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 12  

Crearea aspectului natural al unghiilor false  

Descriere 

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru prelucrarea unghiilor false  rezultate în urma aplicării răşinii acrilice sau a gelului UV, până la obţinerea unui aspect foarte  apropiat de cel al unghiilor naturale, în mod uniform, pentru toate unghiile de la mâini sau  picioare. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Prelucrează suprafaţa unghiei false 

1.1. Volumul unghiei este prelucrat prin  operaţii specifice, având în vedere materialul  de construcţie utilizat.  

1.2. Volumul şi bombeul sunt asigurate în  mod similar pentru toate unghiile, prin treceri  succesive, gradat, conform procedurilor de  lucru.  

1.3. Suprafaţa unghiei false este uniformă,  evitându-se denivelările şi neregularităţile.  1.4. Eventualele defecte sunt corectate cu  promptitudine, în funcţie de tipul acestora.  

1.5. Suprafaţa unghiilor false este prelucrată folosind materiale, instrumente şi accesorii  adecvate etapei de lucru şi tehnicii de  construcţie utilizate.  

1.6. Suprafaţa unghiilor false este prelucrată cu atenţie, pentru evitarea accidentărilor şi a  deteriorării lucrării executate. 

2. Finisează suprafaţa unghiilor false 

2.1. Suprafaţa este finisată cu fineţe şi răbdare  pentru asigurarea unui aspect cât mai natural  şi uniform pentru toate unghiile false  construite.  

2.2. Finisarea suprafeţei unghiilor false se  realizează prin operaţii specifice, respectând  ordinea prestabilită prin procedurile de lucru.  2.3. Conturul unghiilor este finisat cu grijă  pentru netezirea acestuia şi asigurarea  aspectului estetic necesar. 

3. Asigură aspectul final al unghiei false 

3.1. Unghiile false sunt curăţate şi degresate  cu atenţie utilizând substanţe şi materiale  adecvate  

3.2. Aspectul final al unghiilor false este  asigurat în funcţie de preferinţele clientului,  urmărindu-se imprimarea unor caracteristici  cât mai naturale.  

3.3. Aspectul final al unghiilor este asigurat  prin operaţii diverse, utilizând toate  

substanţele şi materialele necesare în funcţie  de situaţia concretă.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Tipuri de defecte: striaţii, franjuri, denivelări etc.  

Materiale, instrumente, accesorii pentru prelucrare: super degresant, ulei de cuticule, pensule,  pile fine, blocuri albe-gri, fine, aparat de şlefuit, capete abrazive (freze, mandrine) etc.  

Operaţii pentru finisare: pilire margini, volum cu pila zebră, frezare, şlefuire, curăţarea lucrării,  lustruire, etc.  

Substanţe, materiale pentru degresare şi curăţare: substanţe degresante şi super degresante,  aparat de şlefuit şi vârfuri de finisare, pensulă de curăţare, beţişoare etc.  

Caracteristicile finale urmărite: strălucire, super strălucire, nuanţă, contur final, uniformitate,  netezime etc.  

Operaţii pentru aspectul final al unghiilor: aplicare lac, tratare cuticule cu ulei etc.  Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- tehnici de lucru cu răşină acrilică şi gel UV  

- morfologia mâinii şi anatomia unghiei  

- tipuri de materiale şi instrumente specifice şi modul de utilizare  

- operaţii pentru prelucrarea şi finisarea unghiilor false  

- noţiuni de estetică 

La evaluare se va urmări:  

- capacitatea de prelucrare a suprafeţei unghiilor false, în funcţie de materialul de construcţie  utilizat şi de asigurare a tuturor caracteristicilor necesare pentru acestea;  - atenţia în finisarea suprafeţei unghiilor false prin intermediul tuturor operaţiilor adecvate,  conform procedurilor de lucru;  

- profesionalismul în asigurarea unui aspect final al unghiilor false cât mai apropiat de cel al  unghiilor naturale, îndeplinind criteriile estetice şi de rezistenţă dorite. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 13  

Protezarea unghiilor deteriorate  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare pentru reconstruirea unghiilor sparte,  crăpate, denivelate sau bolnave şi asigurarea aspectului natural al acestora. 

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Verifică starea unghiilor deteriorate 

1.1. Unghiile sunt verificate cu atenţie pentru  identificarea tipului de deteriorare existent şi a  posibilităţilor de intervenţie.  

1.2. Eventualele răni existente în urma unor  diverse accidente sunt complet vindecate.  1.3. Starea unghiilor deteriorate este verificată prin comparaţie cu particularităţile unghiilor  sănătoase. 

2. Selectează tehnica de lucru 

2.1. Tehnica este selectată în funcţie de locul  în care este poziţionată unghia.  

2.2. Tehnica de lucru este selectată avându-se  în vedere dimensiunea şi starea unghiei de  prelucrat.  

2.3. Tehnica de lucru este selectată în  concordanţă cu modalitatea de prelucrare a  unghiilor sănătoase. 

3. Pregăteşte unghia pentru protezare 

3.1. Unghia este pregătită efectuând toate  operaţiile necesare  

3.2. Unghiile sunt tăiate cât mai scurt  urmărind cu atenţie neregularităţile existente;  3.3. Marginile unghiilor/crăpăturilor sunt  pilite cu grijă pentru aplatizarea acestora.  3.4. Unghiile sunt pregătite cu atenţie,  utilizând instrumentele şi materialele necesare  în funcţie de tipul operaţiei de executat. 

4. Selectează materialele pentru protezare 

4.1. Materialele selectate asigură rezistenţa  unghiei reconstruite.  

4.2. Materialele sunt selectate în concordanţă cu caracteristicile unghiilor naturale.  4.3. Materialele sunt selectate în concordanţă cu tehnica de lucru utilizată. 

5. Reconstruieşte unghiile deteriorate 

5.1. Proteza se realizează avându-se în vedere  suportul de prindere existent.  

5.2. Succesiunea corectă a operaţiilor este  respectată cu stricteţe în funcţie de tehnica  utilizată.  

5.3. Unghiile sunt reconstruite utilizând toate  materialele şi instrumentele adecvate.  5.4. Unghiile deteriorate sunt reconstruite  armonios, asigurându-se aspectul final similar  cu al unghiilor sănătoase, în funcţie de stilul  de prelucrare al acestora.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Unghii deteriorate: sparte, crăpate, denivelate, bolnave, cu aderenţă scăzută pe patul unghial  etc.  

Locul în care este poziţionată unghia: mână, picior.  

Operaţii de pregătire a unghiei: dezinfecţie, demachiere, frezare cuticule, ajustare lungime,  pilire, aplicare adeziv etc  

Instrumente şi materiale necesare: aparat de şlefuit cu freze adecvate operaţiei de executat, pilă zebră, cleşte pentru unghii, pile rigide, lichid şi pudră de fasonaj, pensule etc.  

Caracteristicile unghiilor naturale: rezistenţa dorită, cromatica (nuanţa naturală a unghiei,  culoarea naturală a marginii etc.)  

Suportul de prindere existent: o bucată de unghie sau un fragment de mici dimensiuni.  Stilul de prelucrare al unghiilor naturale: French, gel UV, răşină acrilică etc.  Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- tehnologia de protezare a unghiilor  

- condiţii de aplicabilitate a protezării  

- tipuri de boli ale pielii/ unghiilor şi contraindicaţii privind protezarea  

- materiale, produse şi instrumente de lucru şi modul de utilizare  

La evaluare se va urmări:  

- atenţia în verificarea unghiilor deteriorate şi discernământul în evaluarea stării acestora şi a  posibilităţilor de intervenţie;  

- capacitatea de selectare corectă a tehnicii de lucru pentru reconstrucţia unghiilor deteriorate;  - profesionalismul în pregătirea unghiilor pentru protezare şi selectarea materialelor pentru  protezare;  

- capacitatea de protezare a unghiilor deteriorate asugurând un aspect final similar cu cel al  unghiilor sănătoase şi caracteristicile unghiilor naturale;  

- capacitatea de executare a tuturor operaţiilor specifice necesare utilizând corect aparatele,  instrumentele şi materialele necesare. 

 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 14  

Demontarea unghiilor false  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului - protezist de unghii pentru  înlăturarea unghiilor false aplicate clienţilor şi tratarea unghiilor naturale slăbite până la  redobândirea caracteristicilor normale.  

Elemente de competenţă 

Criterii de realizare 

1. Pregăteşte unghiile  pentru operaţia de  

demontare 

1.1. Unghiile sunt demachiate cu atenţie, pe întreaga suprafaţă a acestora;  

1.2. Lungimea unghiilor este ajustată în funcţie de preferinţele  clientului şi restricţiile impuse de tehnica prin care au fost  aplicate;  

1.3. Unghiile sunt pilite cu răbdare şi fineţe pentru asigurarea  armoniei formelor acestora. 

2. Înlătură unghia falsă 

2.1. Stratul de material depus este înlăturat prin procedura  adecvată tehnicii de aplicare.  

2.2. Demontarea se realizează cu atenţie avându-se în vedere  protejarea unghiei naturale.  

2.3. Demontarea se efectuează utilizând ustensilele şi  materialele specifice necesare. 

3. Tratează unghiile  

descoperite 

3.1. Unghiile sunt tratate prin proceduri specifice în vederea  reparării şi hrănirii acestora în toate zonele necesare.  3.2. Unghiile sunt tratate cu profesionalism pentru  redobândirea rapidă şi durabilă a caracteristicilor necesare.  3.3. Tratamentele sunt aplicate pe durata de timp necesară în  funcţie de starea unghiilor naturale descoperite. Gama de variabile  

Material depus: răşină acrilică polimerizată, gel UV polimerizat  

Procedură de înlăturare: pentru răşină acrilică - înmuiere în soluţie şi înlăturare în mod regulat  a răşinii în curs de dizolvare; pentru gel UV - înlăturare prin pilire.  

Ustensile/materiale pentru demontare: substanţe demachiante, pile, bol de sticlă, soluţii pentru  dizolvare răşină, beţişoare etc.  

Proceduri pentru tratarea unghiilor: manichiură la cald, aplicare întăritor etc.  Zone necesare: placa unghială, conturul unghiei etc.  

Caracteristici necesare: rezistenţă, grosime, soliditate etc.  

Durata de timp necesară: cure de până la două săptămâni.  

Starea unghiilor naturale descoperite: unghii slăbite, deteriorate etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- Tipuri de substanţe şi instrumente specifice şi modalitatea de utilizare a acestora  - Tehnici de demontare a unghiilor false  

- Tipuri de unghii şi morfologia mâinii  

- Tipuri de tratamente pentru refacerea unghiilor  

La evaluare se va urmări:  

- capacitatea de executare a tuturor operaţiilor pregătitoare în vederea demontării unghiilor  false;  

- atenţia şi profesionalismul în îndepărtarea stratului de material de construcţie depus, utilizând  metodele adecvate tehnicii de aplicare;  

- responsabilitatea în tratarea unghiilor naturale descoperite în funcţie de starea acestora, până la redobândirea caracteristicilor unghiilor sănătoase. 

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

UNITATEA 15  

Realizarea decoraţiunilor pentru unghii  

Descriere  

Unitatea cuprinde cunoştinţele şi deprinderile necesare stilistului - protezist de unghii pentru  crearea unor modele decorative variate pentru unghii, care să poată fi realizate din materiale  diverse, conform scopului urmărit. 

ELEMENTE DE COMPETENŢĂ 

CRITERII DE REALIZARE 

1. Stabileşte modelul decorativ 

1.1. Modelul este stabilit în funcţie de materialul  utilizat şi tehnica de prelucrare.  

1.2. Modelul este stabilit cu creativitate, asigurând  armonia cromatică şi aspectul estetic de  ansamblu.  

1.3. Modelul decorativ este stabilit în funcţie de  cerinţele clientului, în concordanţă cu stilul  promovat şi ocazia/evenimentul pentru care se  solicită decorarea. 

2. Realizează decoraţiunile din răşină 

2.1. Răşina acrilică este dozată în funcţie de  rezultatul urmărit.  

2.2. Decoraţiunile sunt modelate cu îndemânare  şi creativitate, avându-se în vedere toate  elementele importante.  

2.3. Decoraţiunile sunt finisate cu profesionalism  pentru asigurarea esteticii finale dorite. 

3. Creează portofoliul de modele 

3.1. Portofoliul de modele este creat în funcţie de  tipul materialelor utilizate.  

3.2. Portofoliul de modele este alcătuit avându-se  în vedere diversitatea privind forma unghiilor şi  morfologia mâinii.  

3.3. Modele sunt imaginate pentru categorii  diverse de evenimente şi în game cromatice  variate.  

3.4. Portofoliul de modele reflectă personalitatea  stilistului şi originalitatea acestuia.  

3.5. Portofoliul de modele este actualizat, avându se în vedere permanent, noile tendinţe în modă.  3.6. Portofoliul este creat şi dezvoltat, folosindu se informaţii culese din surse variate şi relevante  pentru scopul propus. 

4. Execută decoraţiuni de probă 

4.1. Decoraţiunile de probă sunt realizate pentru  perfecţionarea tehnicilor de execuţie în  concordanţă cu materialele utilizate.  

4.2. Decoraţiunile de probă sunt executate cu  fineţe şi răbdare, testându-se combinaţii diverse  de culori, materiale şi elemente decorative.  4.3. Decoraţiunile de probă sunt executate pentru  verificarea gradului de adecvare a modelelor  create la diverse particularităţi morfologice ale  mâinilor şi unghiilor şi adaptarea acestora.  4.4. Decoraţiunile de probă sunt executate  utilizând ustensilele şi materialele specifice  necesare.  

Stilist-protezist de unghii – 15 unităţi  

Gama de variabile  

Materialul utilizat: ojă, lacuri pentru pictură, răşină, decoraţiuni autocolante, pudre, prafuri  colorate, paiete etc.  

Tehnica de prelucrare: pictare, modelare, lipire etc.  

Rezultatul urmărit: dimensiune unghie, formă, culoare, duritate, grosime etc.  

Elementele importante: ţinută, eveniment, moment din zi, anotimp, funcţionalitate, tendinţele  din modă etc.  

Surse: Internet, cataloage de firmă, clienţii etc.  

Scopul propus: crearea unor modele care reproduc brand-uri (Chanel, Peggy Sage etc.), drapele  (steagul SUA, UE etc.), simboluri diverse (Yin –Yang etc.)  

Particularităţi morfologice ale mâinilor şi unghiilor: forma unghiilor, lăţimea palmei, lungimea  şi grosimea degetelor etc.  

Ustensile şi materiale necesare: degete şi mâini din plastic, pensule pentru design, beţişoare,  decoruri, strasuri, paiete, adezivi, bijuterii, percing-uri pentru unghii false etc.  

Ghid pentru evaluare  

Cunoştinţele necesare se referă la:  

- noţiuni de artă decorativă 

- elemente de cromatică şi colorimetrie  

- tipuri de unghii şi morfologia mâinii  

- tehnica de lucru pentru răşina acrilică 

- materiale şi instrumente specifice şi modul de utilizare  

La evaluare se va urmări:  

- imaginaţia în stabilirea unor modele decorative atrăgătoare şi variate, cu aplicabilitate în  contexte diverse;  

- îndemânarea şi creativitatea în realizarea modelelor din răşină acrilică şi finisarea acestora în  scopul utilizării;  

- capacitatea de alcătuire a unui portofoliu de modele consistent, adaptat unei largi diversităţi  de gusturi şi situaţii de utilizare;  

- profesionalismul în executarea decoraţiunilor de probă, utilizând materiale diverse şi folosind  corect instrumentele şi produsele necesare.