InstrucţiunI tehnice interne de securitate şi sănătate ȋn muncă pentru verificarea instalatiilor de automatizare din statiile si posturile de transformareInstrucţiuni tehnice interne de securitate şi sănătate ȋn muncă pentru verificarea instalatiilor de automatizare 

din statiile si posturile de transformare 

 

EVIDENŢA MODIFICĀRILOR: 

Pagina

               

Data

               Nr. total pagini, exclusiv pagina de titlu si anexe: 

3
1. SCOP 

Prezenta instructiune, stabileste măsuri tehnice, organizatorice si responsabilitatile persoanelor care  dispun pregatirea, organizarea si executarea lucrărilor pe bază de instructiuni tehnice interne de  securitate si sanatate in munca, pentru verificarea instalatiilor de automatizare din statiile si posturile de  transformare. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Instructiunea se aplica de catre personalul S.C. S.R.L. la pregatirea, organizarea si executarea  lucrărilor pe bază de instructiuni tehnice interne de securitate si sanatate in munca pentru verificarea  instalatiilor de automatizare din statiile si posturile de transformare. 

3. DEFINITII SI PRESCURTARI 

3.1. Definitii 

3.1.1. Conform Manualului de management integrat Calitate – Mediu – SSM al S.C. S.R.L,,  editia/revizia in vigoare. 

3.1.2. Conform OHSAS 18001:2007 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.  Cerinte. 

3.1.3. Conform Legii 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca 

3.2. Prescurtari 

3.2.1. ITI – SSM – Instructiuni tehnice interne de securitate si sanatate in munca 

4. DOCUMENTE DE REFERINTA. FORMULARE 

4.1. Documente de referinta 

4.1.1. OHSAS 18001:2007 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Cerinte. 4.1.2. Legea 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca 

4.2. Formulare 

Nu se aplica. 

5. INSTRUCTIUNEA 

5.1.Denumirea lucrării: 

Prezenta instructiune reglementeaza modul de verificare periodica sau accidentala a instalatiilor de  automatizare montate in statii de transformare, puncte de alimentare, posturi de transformare sau la  unii consumatori importantii.  

Instalatiile de automatizare care fac obiectul prezentei instructiuni sunt: 

-instalatii de alimentare automata de rezerva (AAR) la inalta tensiune sau joasa tensiune. -instalatii de descarcare automata a sarcinii (DAS) la inalta tensiune. 

-instalatii pentru protectia selectiva impotriva punerilor la pamant (RPP, ISP) in retelele cu neutrul  izolat sau compensat . 

-instalatii de reglare automata a bobinelor de stingere (RABS). 

-instalatiile si panourile de semnalizari centrale din camerele de comanda ale statiilor de transformare. -instalatiile pentru alegerea tensiunilor din statiile de transformare. 

-instalatiile generale de blocaj din statiile de transformare. 

-instalatiile de declansare de rezerva la refuz de intrerupator (DRRI). 

Prezenta instructiune reglementeaza si modul de executare a modificarilor si verificarilor de reglaje in  instalatiile de protectie si de automatizari din statii, puncte de alimentare sau posturi de transformare. 

5.2. Conditiile de executare a lucrării:

Operatiile de verificari se executa de catre personalul PRAM autorizat si instruit pentru aceste lucrari,  conform conventiilor de exploatare,fara scoaterea de sub tensiune a instalatiei la care se lucreaza.  Lucrarea se executa la sol in instalatii interioare si exterioare. 

5.3. Formatia minimă de lucru: 

2 electricieni, avind grupa a IV-a si respectiv a II-a de autorizare. In cazul in care este necesara  fractionarea formatiei de lucru, in vederea depistarii sau remedierii unor defectiuni, in incaperea in care  exista instalatii de inalta tensiune neingradite va lucra seful formatiei de lucru, iar in camera de comanda executantul. Daca nu este posibil acest lucru, este necesar ca ambele persoane sa aiba grupa a III-a de  autorizare. 

Fac exceptii instalatiile nominalizate ca locuri de munca cu conditii deosebite. 

5.4. Măsurile tehnice de securitate si sanatate in munca specifice lucrării: Verificarea instalatiilor de automatizare se executa fara intreruperea tensiunii. Formatia de lucru nu are  acces la circuitele primare ale instalatiei de inalta tensiune aflate sub tensiune. Operatiile de verificari ale instalatiilor de automatizare, care impun patrunderea la circuitele primare de inalta tensiune, la distante  mai mici decat distantele de vecinatate prevazute la art. 10, pct. 4 si 5 din ITI-SSM-00 se vor executa pe baza de autorizatii de lucru, cu scoaterea de sub tensiune a partilor respective din instalatiile primare. La efectuarea verificarilor asupra instalatiilor de automatizare se impun urmatoarele restrictii: - se interzice ridicarea sau depasirea ingradirilor- raspunde sef lucrare; 

- sa se asigure personalul executant ca, in spate sau in partile laterale, nu sunt elemente de instalatii  aflate sub tensiune neangradite, astfel incat sa existe suficient spatiu pentru efectuarea miscarilor  necesare, in conditii de vizibilitate redusa, la locul de munca se va asigura un iluminat corespunzator raspunde sef lucrare. 

Inceperea lucrarilor se face numai dupa delimitarea materiala a zonei de lucru si luarea masurilor  tehnice de asigurare impotriva accidentelor de natura neelectrica- raspund admitent si sef lucrare. In cazul in care zona de lucru are mai multe puncte de lucru, situate in locuri diferite, se admite  fractionarea formatiei de lucru, ramanand intr-un loc un singur membru al formatiei (indiferent de grupa  de autorizare), cu conditia ca in incaperile respective sa nu existe instalatii de inalta tensiune  neangradite. 

La incheierea lucrarii, seful de lucrare asigura strangerea tuturor materialelor, sculelor si dispozitivelor de lucru, precum si executarea curateniei la locul de munca, dupa care va dispune evacuarea personalului  din zona de lucru. 

5.5. Mijloacele de productie necesare la executarea lucrãrilor: 

Echipamente, scule si dispozitive de lucru: 

- scule si dispozitive de lucru adecvate (surubelnita electroizolanta, cutit electroizolant pentru  electriceni , patent electroizolant, lanterna); 

- truse si aparate de masura si control, specifice operatiilor ce urmeaza a se executa. - scheme desfasurate ale instalatiilor la care urmeaza a se lucra. 

Echipament individual de protectie: 

- mijloace de protectie (casti de protectie, detector de joasa tensiune, incaltaminte electroizolanta sau  covor electroizolant, salopeta din fibre naturale ). 

5.6. Succesiunea operaţiilor tehnologice si a mãsurilor de securitate si sanatate in munca specifice: 

a) Lucrarile se executa in baza ITI-SSM,conform art. 2 - 10 din ITI–SSM-00. b) Se echipeaza personalul executant cu mijloacele de protectie necesare - raspund sef lucrare si  membri formatiei de lucru. 

c) Se iau masurile tehnice de protectie a muncii, conform precizarilor de la pct. 4- prin grija sefului de  lucrare. 

d) Se instruieste personalul - raspunde seful de lucrare. 

f) Se identifica panourile aferente automatizarilor la care urmeaza a se efectua verificarea ,  confruntandu-se in acest scop schemele circuitelor primare si secundare cu notatiile din teren- raspunde  seful de lucrare.

g) La executarea lucrari se folosesc scule si dispozitive de lucru adecvate si se executa urmatoare  succesiune de operatii:  

-Se scot dispozitivele de deconectare sau conductoarele din sirul de cleme al panoului prin care se  transmit impulsurile de declansare si anclansare a echipamentelor primare racordate la instalatia de  automatizare. 

-Se efectueaza verificarea mecanica a instalatiei de automatizare si a releelor componente. -Se efectueaza verificarea electrica a releelor instalatiei (relee intermediare, de timp, de tensiune, de  curent ,de semnalizare). 

-Se efectueaza verificarea functionarii instalatiei de automatizare prin simularea tuturor conditiilor ce au  ca efect functionarea schemei (actionari de chei de comutare pe diferite regimuri de functionare,  semnalizari functionale, aparitia impulsurilor de declansare si anclansare a echipamentelor primare  racordate la schema). 

-Se reintroduc dispozitivele de deconectare sau conductoarele din sirul de cleme al panoului de  automatizare. 

-Se verifica interactiunea schemei cu echipamentele primare racordate la instalatia de automatizare,  numai in situatia in care exista permisiunea din partea personalului de conducere operativa. -Se strang sculele, dispozitivele si aparatele folosite la lucrare. Se revine la situatia initiala a instalatiei de automatizare. 

h) Operatiile de mai sus pot fi executate de oricare dintre membrii formatiei la dispozitia sefului de  lucrare. 

i) Seful de lucrare comunica beneficiarului, incheierea lucrarilor de verificare.  

 Nota: Instruirea de securitate si sanatate in munca se realizează ori de cate ori condiţiile de lucru se  schimba, sau intr–un interval de o luna conform tematicilor aprobate. 

6. RESPONSABILITATI 

6.1. Personalul S.C. S.R.L., care executa lucrari pe baza de ITI – SSM are obligatia respectarii  prezentei instructiuni. 

6.2. Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni reprezinta abatere disciplinara si se sanctioneaza  conform prevederilor Regulamentului intern. 

7. ÎNREGISTRARI 

Nu se aplica. 

 

8. ANEXE 

Nu se aplica.