INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA LUCRARI EFECTUATE IN SPATII INCHISE

 

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE 

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 

LUCRARI EFECTUATE IN SPATII INCHISE

 

 

Funcţia 

Nume şi prenume 

Semnătura 

Data

Elaborat 

Insp. Coord. SSM 

     

Verificat 

Sef S.I.P.P. 

     

Aprobat 

Director General 

     LISTA ACTUALIZĂRILOR 

Editia 

Revizia 

Pagina 

modificata 

Continutul modificarii 

Data

 

Reeditare 

 1. SCOP SI DOMENIU DE APLICARE 

1.1. Scopul acestei instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare în muncă sau îmbolnăvire profesională, existente în cadrul lucrărilor effectuate in spatii inchise, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă) . 

1.2. Prezenta instructiune proprie se aplica in toate Directiile/Departamentele societatii care efectueaza lucrari in spatii inchise. 

1.3. Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa ia toate masurile necesare asigurarii conditiilor de munca privind securitatea muncii pentru lucratorii care efectueaza activitati in spatii inchise (subsoluri comune, tunele tehnice).  

1.4. Inainte de inceperea lucrului conducatorul locului de munca este obligat sa verifice :  - daca toti lucratorii au efectuat instructajul periodic de securitate si sanatate in munca specific meseriei si lucrarilor care le efectueaza in conformitate cu legislatia in vigoare;  - daca toti lucratorii sunt dotati cu echipament individual de protectie corespunzator activitatilor ce urmeaza a fi efectuate;  

- daca toti lucratorii au efectuat controlul medical periodic;  

- daca sculele, dispozitivele si utilajele sunt in stare buna de functionare. 

1.5. Pentru a evita accidentele prin electrocutare in spatiile inchise se vor lua toate masurile de prevenire conform Instructiunilor proprii privind utilizarea energiei electrice.  

1.6. La toate locurile de munca unde exista pericolul de intoxicare, sufocare, electrocutare, cadere de la

 

inaltime, vor fi marc ate cu placute avertizoare de semnalizare, iar spatiul va fi izolat si imprejmuit cu bariere.  

1.7. Accesul lucratorilor in subsoluri, carnine si tunele tehnice se va face numai dupa ce se face aerisirea prealabila a spatiilor unde urmeaza a se efectua lucrarea.  

1.8. Aerisirea se face prin ridicarea capacelor de la caminele din aval si din amonte a zonei sau a tronsonului timp de aproximativ 20 minute unde urmeaza a se efectua lucrarea. 

1.9. Conducatorul locului de munca este obligat sa controleze daca s-a efectuat aerisirea prealabila a spatiilor, verificand cu detectorul eventualele pierderi de gaz si numai dupa aceea se va permite intrarea lucratorilor.  

1.10. Se interzice folosirea lampii de carbid (flacara deschisa) pentru iluminat la lucrarile efectuate in spatii inchise.  

1.11. La lucrarile efectuate in spatiile inchise lucratorii vor lucra in echipe alcatuite din minimum trei persoane, dintre care unul va intra in interior iar ceilalti doi raman la suprafata pentru a-l supraveghea sau scoate in caz de pericol.  

1.12. Suprafetele de circulatie si zonele in care se afla aparatele de imegistrare a diversilor parametri vor fi iluminate, pentru a fi oricand posibila distingerea clara a inscriptiilor de pe cadranele aparatelor de masura si control, culorile conventionale ale conductelor si cablurilor, capacele si chepengurile, scarile de acces, tablitele avertizoare etc.  

1.13. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune foarte joasa de maximum 24 V.  

1.14. Lucratorii trebuie sa fie bine instruiti in ceea ce priveste acordarea de prim-ajutor in caz de accident sau asfixiere.  

1.15. Se interzice introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta societatii de catre lucratorii participanti la procesul de productie. 

2. DOCUMENTE DE REFERINTA 

2.1. Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca - modifcata; 

2.2. H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii  Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006 modificata; 

3. OBLIGATIILE LUCRATORILOR

 

3.1. Lucratorii au dreptul sa ceara orice lamurire necesara referitoare la efectuarea lucrului in spatiu inchis in conditii de securitate; 

3.2. Lucratorii au dreptul sa refuze justificat, efectuarea lucrarii in spatiu inchis daca nu este dotat cu EIP si echipament de munca corespunzatoare, daca nu se afla in deplinatatea capacitatilor fizice sau psihice si in cazul in care constata o stare de pericol iminent; 

3.3. Lucratorii trebuie sa comunice cu supraveghetorul ori de cate ori este apelat de acesta, prin codul si/sau modul dinainte stabilit; 

3.4. Este interzis lucratorului sa intre in spatiul inchis fara permis de lucru in spatiu inchis; 

3.5. Lucratorul trebuie sa evacueze imediat spatiul inchis daca supraveghetorul ii transmite o dispozitie de evacuare; 

3.6. Este interzis lucratorului sa desfasoare orice alte activitati care nu au legatura cu activitatea pentru care a fost instruit sa lucreze in spatiul inchis respectiv; 

3.7. Lucratorii trebuie sa utilizeze, pentru intrare sau iesire din spatiul inchis (tunele tehnice, subsoluri), numai locurile de acces/iesire stabilite in prealabil, cu exceptia cazurilor cand acestea au devenit inutilizabile ca urmare a unui incident tehnic neprevazut; 

3.8.Lucratorul supraveghetor aflat in afara spatiului inchis (tunele tehnice, subsoluri) are urmatoarele obligatii: 

a) sa urmareasca efectuarea lucrului in spatii inchise (tunele tehnice, subsoluri) dintro zona lipsita de pericole; 

b) sa mentina in permanenta legatura cu lucratorii din spatiul inchis (tunele tehnice, subsoluri) prin cel putin un mijloc de comuncare cum ar fi: vizual, prin voce, prin cod de semnale acustice, prin lovituri in peretii spatiului, prin tractiuni sau franghii de asigurare, prin telefon, etc; 

c) sa anunte imediat echipele de interventie, salvare si prim ajutor si aparare impotriva incendiilor si conducatorul locului de munca si sa acorde masurile de prim ajutor pana la sosirea echipelor de salvare (in limitele competentei sale); 

d) sa poarte, pe toata durata supravegherii, acelasi echipament individual de protectie ca si lucratorii din spatiul inchis (tunele tehnice, subsoluri) supravegheat; 

e) sa cunoasca in permanenta numarul lucratorilor aflati in interiorul spatiului inchis (tunele tehnice, subsoluri); 

f) sa cunoasca in permanenta sa fie atent si sa cunoasca pericolele care apar in timpul lucrului; g) sa urmareasca activitatile desfasurate in vecinatate, activitati care ar putea periclita securitatea lucratorilor in spatiul inchis ; 

h) sa nu paraseasca postul decat dupa ce a fost schimbat cu alt inlocuitor;i) sa nu permita accesul in saptiul inchis al altei persoane neautorizate; 

j) sa nu intre in spatiul inchis, pentru salvarea lucratorilor, daca inlocuitorul nu este la postul de supraveghere si daca nu utilizeaza echipament individual de protectie; 

3.9. Daca in timpul lucrului in spatiul inchis se constata aparitia unor pericole iminente: a) lucratorii trebuie sa paraseasca imediat spatiul respectiv; 

b) conducatorul locului de munca trebuie sa reevalueze riscurile si sa ia masurile de securitate adecvate; 

3.10. Vopsirea in spatiile inchise trebuie efectuata cu pauze, stabilite conform fisei tehnice a produsului de vopsire, iar timpul de pauza trebuie petrecut in aer curat; 

3.11. Este interzisa vopsirea prin pulverzare cu vopsele ce contin plumb, in spatiu inchis ; 3.12. Este interzisa curatarea prin ardere a vopselei, in spatiu inchis; 

3.13. Lucratorul trebuie sa pastreze conditiile de igiena in spatiul inchis si sa asigure, la parasirea acestuia, curatenia locului de munca si a cailor de acces; 

3.14. Este interzis folosirea spatiilor inchise ca locuri de odihna sau de luare a mesei. 3.15. Se interzice introducerea si consumul de bauturi alcoolice in incinta societatii de catre lucratorii  participanti la procesul de productie; 

4. UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA 

4.1. In spatiile inchise unde pot aparea atmosfere potential explozive pot fi utilizate: a) numai echipamente de munca ce indeplinesc conditiile pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii in atmosfere potential explozive prevazute in reglementarile legale; 

b) numai echipamente individuale de protectie care nu produc scantei si/sau electricitate statica; 4.2. Orice echipament de munca actionat electric, utilizat in spatii inchise (tunele tehnice, subsoluri), trebuie sa aiba un intrerupator general pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica; 

4.3. Se interzice folosirea lampii de carbid (flacara deschisa) pentru iluminat, cat si a introducerii buteliilor care contin gaze la lucrarile efectuate in spatii inchise. 

4.4. Este interzis lucratorilor sa indeparteze sau sa faca inoperante sistemele, mecanismelor si elementelor de separare fata de surse de energie ca si celelalte mijloace de protectie aferente spatiului inchis, fara acordul prealabil al conducatorului locului de munca; 

4.5. Lampile electrice portabile folosite pentru iluminatul locurilor de munca vor fi alimentate la tensiune foarte joasa de maximum 24 V. 

4.6. (1)Coborarea in camine, in camere de vizitare, se va face numai dupa verificarea starii scarilor de

acces; 

(2) In cazul in care caminele, subsolurile respective nu sunt prevazute cu scari fixe in pereti se vor utiliza scari mobile; 

4.7. Este interzis lucrul cu foc deschis asupra unor piese sau a unor subansamble aflate intrun spatiu inchis cu pericol de incendiu/explozie; 

Lucrul cu foc deschis trebuie efectuat numai in afara spatiului inchis, supa ce piesele sau subansamblele respective au fost demontate la rece; 

Reasezarea pieselor sau subansamblelor pe pozitia initiala se face numai dupa ce s-a asigurat ca: ∙ temperatura reziduala nu contituie factor de risc termic; 

∙ vopsele aplicate nu mai emana vapori toxici; 

∙ piesele sau subansamblele curatate nu mai prezinta praf/pulberi care ar emana contamina mediul; 4.8. Echipamentele de lucru precum si materialele care se introduc in spatiul inchis trebuie sa fie numai in cantitatea strict necesara realizarii lucrarii; 

4.9. Este interzis utilizarea in spatiu inchis a aparatului de sudare oxigaz ale carui furtunuri nu sunt prevazute cu coliere cu surub la toate imbinarile, cu opritoare de flacara si supape de sens unic corespunzatoare; 

4.10. In timpul pauzelor si la incetarea lucrului, toate aparatele de sudare oxigaz si furtunurile de alimentare trebuie scoase din spatiul inchis si se va intrerupe alimentarea acestora de la sursa principala de alimentare; 

Reinceperea lucrarilor se va face numai dupa verificarea atmosferei de lucru; 

4.11. La sudarea manuala in spatii inchise trebuie utilizati clesti de sudura complet izolati; 

4.12. Uneltele portabile actionate pneumatic si electric, utilizate in spatii inchise, trbuie prevazute cu organe de comanda a pornirii cu actiune mentiunta; 

4.13. Este interzisa parasirea locului de munca din spatiul inchis, inainte de scoaterea electrodului din clestele de sudare si intreruperea alimentarii cu energie electrica; 

4.14. Organul de comanda pentru pornire, la uneltele portabile actionate pneumatic si electric utilizate in spatii inchise, trebuie sa fie de tipul cu actiune mentinuta; 

4.15. In cazul lucrarilor la care se degaja particule incandescente (sudare, polizare, taiere) trebuie asigurate cu panouri impotriva provocarii incendiilor; 

4.16. Sculele utilizate la montarea/reglarea/antrenarea/demontarea echipamentelor de lucru trebuie  inlaturate din spatiul inchis imediat dupa folosire; 

4.17. In timpul urcarii sau coborarii pe scara de pisica sau pe scari mobile din recipiente, lucratorii trebuie

sa aiba ambele maini libere.  

Diferitele scule, materiale, obiecte necesare pentru lucru, se vor urca si cobori cu franghia sau se va transporta intro geanta; 

4.18. In timpul lucrului in instalatiile de apa rece comune cu retelele de canalizare se interzice fumatul, aprinsul chibritului sau iluminatul cu flacara deschisa (lumanari etc.), iluminatul se va face numai cu lampi etanse de tip maner sau cu lampi portative cu tensiuni nepericuloase; 

4.19. Deschiderea spatiului inchis prin/in care pot cadea lucratori sau materiale trebuie amenajate corespunzator, astfel incat pericolul sa fie eliminat sau, dupa caz, sa fie semnalizata existenta sa; 

4.20. Acesul in spatii inchise se vor face in conditii de securitate cu scari, schele, pasarele, franghii, corespunzatoare amplasarii si formei deschiderii spatiului inchis; 

4.21. In cazul in care se utilizeaza scari portabile, acestea trebuie fixate cel putin la partea superioara; 

4.22. Dupa terminarea lucrarilor in spatii inchise trebuie retrase semnalizarile utilizate pe perioada  lucrarilor in spatii inchise, ramanand la fata locului numai lucrarile specifice necesare utilizarii in  continuare a spatiului inchis respectiv; 

5.MASURI DE PREVENIRE SI PROTECTIE IMPOTRIVA CONTACTARII DE BOLI (LEPTOSPIROZA) 

5.1. Inaintea de inceperea lucrarilor ce urmeaza a fi efectuate in canale, tunele tehnice si camine si subsoluri, conducatorul locului de munca este obligat sa-si ia toate masurile pentru spalarea si curatarea lor; 

5.2. Lucratorii au obligatia sa poarte echipamente individuale de protectie (cizme şi mănuşi de cauciuc, masca, ochelari de protectie) in timpul interventiilor la retelele de distriubutie apa rece, pozate in tunele comune cu retelele de canalizare;  

5.3. Lucratorii sunt obligati de a curata intregul echipament si sculele, imediat dupa terminarea lucrului, punerea lor la uscat si pastrarea in locurile special amenajate pentru aceastea; 

5.4. Interzicerea utilizarii echipamentului individual de lucru si de protectie in alte locuri de munca decat la lucrarile in retelele tehnice comune cu retelele de canalizare, a calatoriei in hainele de lucru cu mijloacele de transport in comun, precum si a luarii echipamentului acasa, chiar daca aceasta s-ar face in vederea spalarii; 

5.5. Pastrarea imbracamintii in dulapuri individuale, cu doua compartimente, pentru hainele de strada si pentru echipamentul de lucru; 

5.6. Păstrarea normelor de igienă – spălatul pe mâini cu săpun, consumul de apă îmbuteliată sau fiartă şi

răcită, păstrarea igienei individuale şi a condiţiilor de păstrare a alimentelor;  

5.7. Interzicerea servirii mesei cu mainile nespalate si nedezinfectate cu alcool sanitar sau purtand echipamentul in timpul mesei cu care s-a lucrat in instalatiile tehnice comune relelele de canalizare; 

5.8. Se interzice a duce mainile murdare la ochi, nas sau gura; 

5.9. Se interzice fumatul cu mainile murdare; 

5.10. Lucratorii sunt obligati de a se spala la iesirea din schimb;  

5.11. Lucratorii care prezinta rani deschise pe maini sau pe fata nu vor fi repartizati pentru a efectua lucrari in instalatiile tehnice comune cu reteaua de canalizare; 

5.12. Evitarea automedicaţiei în situaţia apariţiei unor simptome de boală diareică sau viroză respiratorie.  5.13. La primele semne de boala lucratorii sunt obligati sa se prezinte la medicul de familie pentru  investigatii clinice si biologice (dupa caz).