instructiuni ssm pentru spalatori auto

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU SPALATORII AUTO 

1. SCOP 

Prezenta instrucţiune are ca scop prezentarea modului de desfăşurare a activităţii personalului tehnico-administrativ, ţinând cont de riscurile specifice activităţii şi măsurile de securitate şi sănătate ce se impun pentru eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare şi îmbolnăvire profesională.. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta instrucţiune se aplică la SC CLAUSEB TG.OCNA & SC. ADAM”S COMPANY în vederea instruirii personalului. 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

6 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 7 Normele metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006 8 HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

9 HG nr. 1092/2006 privind protectia lucratorilor la riscurile legate de expunerea la agenti biologici 

4. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI 

4.1. DEFINIŢII 

Accident de munca- accident prin care se produce vatamarea

violenta a organismului precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indifferent de natura juridical a contractului in baza caruia isi desfasoara activitatea si care  

provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces. 

Avarie – evevniment survenit în utilizarea mijloacelor de producţie, caracterizat prin defectarea şi deteriorarea acestora. 

Boala profesionala- afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau unei profesiuni, cauzate de factorii npocivi, fizici, chimici sau biologici, caracterisici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul muncii. 

Defectare - încetarea capacităţii unei maşini, instalaţii, utilaj etc. de a-şi îndeplinii funcţia specificată. Factor de risc – factor propriu elementelor componente ale sistemului de muncă executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă şi care, în condiţiile unei situaţii periculoase, determină probabilitatea sau gravitatea producerii unei leziuni sau afectări a sănătăţii. 

Funcţii de protecţie – funcţii ale unui echipament de muncă sau ale unui mijloc de protecţie prin care, fie se elimină sau se reduce riscul, fie se semnalizează prezenţa unui pericol. 

Indicator de protecţie - mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protecţie şi cu un simbol, furnizează o informaţie referitoare la protecţia muncii. 

Instruire de securitate a muncii- modalitatea de instruire in domeniul securitatii muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse de securitate a muncii, specifice

activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. Instructiuni de utilizare- instructiuni a caror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare  

utilizarii produsului in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii securitatii muncii. 

Mijloace individuale de protectie- mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia. 

Prevenire- ansamblul proceselor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru, pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 

Protecţie – ansamblu de măsuri care constau în utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de protecţie, cu scopul protejării executanţilor faţă de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate. 

Proces de muncă – succesiunea în timp şi spaţiu a acţiunilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de muncă. 

Risc - probabilitatea asociată cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie periculoasă. 

Situaţie periculoasă - orice situaţie în care o persoană este expusă unuia sau mai multor pericole. echipament cu ecran de vizualizare - ecran de vizualizare grafic sau alfanumeric, indiferent de procedeul de afişare folosit;  post de lucru - ansamblu care cuprinde un echipament cu ecran de vizualizare, prevăzut cu tastatură, sau un dispozitiv de introducere a datelor şi/sau un program care stabileşte interfaţa operator/maşină, accesorii

opţionale, periferice, inclusiv unitate de dischetă şi/sau unitate optică, telefon, modem, imprimantă, suport pentru documente, scaun, masă sau suprafaţă de lucru, precum şi mediul de muncă înconjurător;  

4.2. PRESCURTĂRI 

SSM – securitate şi sănătate în muncă 

5. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 

5.1.MASURI DE SECURITATE A MUNCII PENTRU SPALTORII AUTO 

 ACCESUL IN INCINTA SPALTORIEI: 

10Intrarea masinilor in incinta spalatoriei se face in mod dirijat de catre conducatorul locurilor de munca sau de catre lucratori cu raspunderi in acest domeniu in scopul neaglomerarii zonelor unde are loc spalarea autoturismelor. 

11Intrarea masinii in cabina unde ar loc spalarea se face cu fata si numai dupa ce cond. Auto s-a convins ca autoturismul anterior a parasit cabina de spalat . 

12Masina se va deplasa cu viteza de 5 km/h, va intra pe rampa de spalare pastrand o distanta suficienta fata de peretii laterali ai cabinei si fata de peretele din fata, astfel incat sa nu existe riscul lovirii,prinderii sau strivirii eventualelor persoane ce s-ar afla in aceste pozitii. Dupa pozitionarea autoturismului deasupra gurii canalului de spalare, se opreste motorul ,se introduce schimbatorul de viteza in treapta intai de viteza , se trage frana de mana , asigurandu-se astfel masina impotriva deplasarii necontrolate. Se aseaza cale de blocare la rotile din spate in ambele sesuri, fata si

spate le rotilor . Se inchid usile si geamurile masinii pentru a nu permite intrarea jetului de apa in interior. 

13Daca rampa de spalare se afla in apropierea unui drum de circulatie pentru pietoni sau vehicole, intre rampa si drum se vor monta paravane contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii sau vehicolele care trec pe drum . 

14Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legatura cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strangere. 15Urcarea sau coborarea de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatiile ce se executa. 

 OPERATII CE SE EXECUTA : 

16In timpul operatiilor de spalare se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice aflate in zona rampei si nici spre lucratori sau pietonii din apropiere. 

17Inainte de pornirea pompei de apa se va verifica existenta gratarului sau a platformei electroizolante de protectie de sub tabloul de comanda , precum si legatura la pamant. 

18Cuplajul pompei se va acoperi cu aparatori. 

19Inainte de pornirea pompei de apa ,capatul furtunului cu stutul va fi tinut in mana sau fixat intru-un colier pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii de apa. 

20Decantoarele si separatoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de spalare vor fi acoperite si ingradite. 

21Aerisirea se va realiza permanent. 

22Milul din decantoare va fi evacuat cu ajutorul pompelor de noroi sau alte mijloace mecanizate. 

23La terminarea programului de lucru rampa va fi curatata si spalata. 24In incinta spalatoriilor ,pe caile de acces nu se vor depozita materiale sau alte obiecte. 

25In timpul iernii suprafetele acoperite de zapada sau gheata se vor curata . 

26Dupa terminarea lucrului ,incaperea pompelor si tabloului electric se vor incuia cu cheia.

MASURI SSM-ELECTROSECURITATE PENTRU ECHIPAMENTELE DE MUNCA 

VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE MUNCA Echipamentele de munca a caror securitate depinde de conditiile de instalare trebuie sa fie supuse unei verificari initiale, dupa instalare si inainte de prima punere in functiune si unei verificari dupa fiecare montare intr-un loc de munca nou sau pe un nou amplasament, efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, in scopul asigurarii unei instalari corecte si a bunei functionari a acestor echipamente de munca. 

Pentru a garanta ca cerintele de securitate si de sanatate sunt respectate si orice deteriorari sunt depistate si remediate la timp, trebuie luate masurile necesare pentru ca echipamentele de munca, care sunt supuse unor influente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase, sa faca obiectul: 

27unor verificari periodice si, daca este cazul, unor incercari periodice efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale; 

28unor verificari speciale, efectuate de persoane competente, in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale, de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca, cum ar fi modificari ale procesului de munca, accidente, fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare. 

Daca utilizarea unui echipament de munca este susceptibila sa prezinte un risc specific pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie luate masurile necesare pentru a se asigura ca: 

29utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor insarcinati cu aceasta atributie; 

30pentru efectuarea reparatiilor, modificarilor si intretinerii trebuie desemnati lucratori cu atributii in acest sens.

Lucratorii trebuie sa dispuna de informatii adecvate si, daca este cazul, de fise de lucru referitoare la echipamentele de munca utilizate la locul de munca. 

 (1) Informatiile si fisele de lucru trebuie sa cuprinda un numar minim de date referitoare la securitate si sanatate privind: 31conditiile de folosire a echipamentelor de munca; 

32situatiile anormale previzibile; 

33concluziile care pot fi trase, acolo unde este cazul, din experienta acumulata in urma utilizarii echipamentelor de munca. Lucratorii trebuie sa fie atentionati in legatura cu riscurile la care sunt expusi, echipamentele de munca din imediata vecinatate a locului lor de munca, precum si asupra modificarilor prevazute a fi efectuate, in masura in care aceste modificari afecteaza echipamentele de munca situate in imediata vecinatate a locului lor de munca, chiar daca acesti lucratori nu utilizeaza direct aceste echipamente. 

Cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca Sistemele de comanda ale unui echipament de munca, care afecteaza securitatea, trebuie sa fie vizibile, usor de identificat si, daca este necesar, sa fie marcate corespunzator. 

Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate in exteriorul zonelor periculoase, cu exceptia anumitor sisteme de comanda, daca este necesar, si in asa fel incat manevrarea lor sa nu provoace riscuri suplimentare. Acestea nu trebuie sa genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate. 

Daca este necesar, de la postul de comanda principal operatorul trebuie sa aiba posibilitatea sa se asigure ca nu exista persoane in zonele periculoase. Daca acest lucru nu este posibil, orice pornire trebuie sa fie precedata automat de un sistem de siguranta, cum ar fi un semnal de avertizare sonora si/sau vizuala. Lucratorul expus trebuie sa aiba timpul si/sau mijloacele necesare pentru a evita rapid riscurile provocate de pornirea si/sau oprirea echipamentului de munca. 

Sistemele de comanda trebuie sa fie sigure si sa fie alese tinandu-se cont de defectiunile, perturbatiile si constrangerile

previzibile in cadrul utilizarii prevazute. 

Pornirea echipamentului de munca nu trebuie sa fie posibil sa se realizeze decat numai printr-o actiune voluntara asupra sistemului de comanda prevazut in acest scop. 

Exceptandu-se cazurile in care repornirea sau modificarea nu prezinta niciun risc pentru lucratorii expusi, aceeasi cerinta se aplica si pentru: 

34repornirea echipamentului dupa o oprire, indiferent de cauza opririi; 

35comanda unei modificari semnificative a conditiilor de functionare (de exemplu, viteza, presiune etc.). 

Fiecare echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita oprirea completa a acestuia in conditii de securitate. 

Fiecare post de lucru trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda care sa permita, in functie de riscurile existente, oprirea fie in totalitate a echipamentului de munca, fie numai partial, de asa maniera incat echipamentul de munca sa fie in stare de securitate. 

Comanda de oprire a echipamentului de munca trebuie sa aiba prioritate fata de comenzile de pornire. Oprirea echipamentului de munca sau a elementelor periculoase ale acestuia fiind realizata, alimentarea cu energie a organelor de comanda respective trebuie sa fie intrerupta. 

Daca acest lucru este necesar si in functie de pericolele pe care le prezinta echipamentul de munca si de timpii normali de oprire, un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu un dispozitiv de oprire de urgenta. 

Un echipament de munca care prezinta pericole datorate caderilor sau proiectarii de obiecte trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de securitate corespunzatoare.  

Echipamentele de munca si elementele lor componente trebuie, daca este necesar pentru securitatea sau sanatatea lucratorilor, sa fie stabilizate prin fixare ori prin alte mijloace. 

In cazul in care exista riscul ruperii sau spargerii unor elemente

ale echipamentului de munca, situatie care ar putea prezenta pericole semnificative pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie luate masuri de protectie adecvate. 

Daca elementele mobile ale unui echipament de munca prezinta riscuri de producere de accidente prin contactul mecanic, acestea trebuie sa fie prevazute cu protectori si dispozitive de protectie care sa impiedice accesul in zonele periculoase sau sa opreasca miscarea elementelor periculoase inainte de patrunderea in zonele periculoase. 

Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie: 

36sa fie de constructie robusta; 

37sa nu genereze riscuri suplimentare; 

38sa nu fie inlaturate cu usurinta sau facute inoperante; 39sa fie amplasate la o distanta adecvata fata de zona periculoasa; 40sa nu limiteze mai mult decat este necesar observarea ciclului de munca; 

41sa permita interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau inlocuirea elementelor si, de asemenea, pentru activitatile de intretinere, prin limitarea accesului numai in zona sau la lucrarea care trebuie realizata si, daca este posibil, fara demontarea protectorului sau dispozitivului de protectie. 

Zonele si punctele de munca sau cele de intretinere a unui echipament de munca trebuie sa fie iluminate corespunzator, in functie de lucrarile realizate. 

Dispozitivele de avertizare ale echipamentului de munca trebuie sa fie usor de perceput si de inteles si lipsite de ambiguitati. Un echipament de munca poate sa fie utilizat numai pentru operatiunile si in conditiile pentru care a fost realizat. Operatiile de intretinere trebuie sa poata sa fie efectuate cand echipamentul de munca este oprit. Daca acest lucru nu este posibil, trebuie sa fie luate masuri de protectie adecvate pentru executarea acestor operatii sau pentru ca acestea sa fie efectuate in afara zonelor periculoase. Pentru fiecare echipament de munca care detine un program de intretinere, acesta trebuie sa fie respectat si tinut la zi.

Orice echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive usor de identificat, destinate separarii de fiecare din sursele de energie. Reconectarea nu trebuie sa genereze riscuri pentru lucratorii in cauza. 

Un echipament de munca trebuie sa fie prevazut cu dispozitive de avertizare si semnalizare indispensabile pentru asigurarea securitatii lucratorilor. 

Pentru efectuarea operatiilor de productie, reglare si intretinere a echipamentelor de munca, lucratorii trebuie sa aiba acces si sa ramana in conditii de securitate in toate zonele necesare. 

Orice echipament de munca trebuie sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. 

Rezistenta electrica a solului este determinata de compozitia si rezistenta acestuia si de forma si dimensiunile electrozilor prin care se scurge curentul la pamant. 

Rezistivitatea solului este rezistenta electrica a unui cub cu latura de 1 cm din solul respectiv si se exprima in 25 cm, In instalatiile electrice se disting 3 tipuri de locuri cu grad diferit de pericol de electrocutare . 

Clasificarea prizelor de pamant  

a. din punct de vedere al folosirii ; 

42prize de protectie - pentru protectia contra tensiunilor accidentale ; 

43prize de exploatare - pentru exploatarea intr-o retea electrica ; b. din punct de vedere al constructiei : 

44prize de pamant naturale - construite din partile metalice ce au fost introduse in pamant pentru alte scopuri decat legatura electrica cu pamantul (stalpi metalici sau de beton armat ingropati in pamant , tevi metalice pentru alimentarea cu apa, in cazul cand nu au fost acoperite cu un strat izolant cu bitum ). 

45Prize de pamant artificiale - instalate special cu scop de protectie, (tevi metalice, benzi metalice, placi metalice ) introduse in pamant . 

 Masuri de protectie impotriva electrocutarii prin atingere

directa si indirecta  

Protectia impotriva tensiunilor de atingere periculoase  MASURI GENERALE SSM PENTRU LOCUL DE MUNCA 

 In scopul asigurarii securitatii si sanatatii lucratorilor, trebuie sa se ia toate masurile ca: 

 a) sa fie pastrate in permanenta libere caile de acces ce conduc spre iesirile de urgenta si iesirile propriu-zise; 

 b) sa fie realizata intretinerea tehnica a locului de munca si a echipamentelor si dispozitivelor, iar orice neconformitati constatate si susceptibile de a afecta securitatea si sanatatea lucratorilor sa fie corectate cat mai curand posibil; 

 c) sa fie curatate cu regularitate, pentru a se asigura un nivel de igiena corespunzator locului de munca, echipamentele si dispozitivele,  d) sa fie cu regularitate intretinute si verificate echipamentele si dispozitivele de securitate destinate prevenirii sau eliminarii pericolelor Instalatii electrice 

 Instalatiile electrice trebuie sa fie proiectate si construite astfel incat sa nu prezinte un pericol de incendiu sau explozie. 

 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva riscului de accidentare prin atingere directa si/sau atingere indirecta. 

 Proiectarea, constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie trebuie sa tina seama de tensiunea nominala, influenta conditiilor externe si de competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei. 

Cai si iesiri de urgenta 

Caile si iesirile de urgenta trebuie sa ramana in permanenta libere si sa conduca in mod cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure. In caz de pericol, trebuie sa fie posibila evacuarea rapida si in conditii cat mai sigure a lucratorilor de la toate posturile de lucru. 

Numarul, amplasarea si dimensiunile cailor si iesirilor de urgenta depind de utilizare, de echipament si de dimensiunile locurilor de munca, precum si de numarul maxim de persoane care pot fi prezente. 

Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida spre exterior. Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta. Usile glisante sau  turnante nu sunt permise in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta.

Caile si iesirile de urgenta speciale trebuie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. 

Aceasta semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistenta si sa fie plasata in locurile corespunzatoare. 

Usile de iesire de urgenta nu trebuie sa fie incuiate. 

Caile si iesirile de urgenta, precum si caile de circulatie si usile de acces spre acestea trebuie sa fie eliberate de orice obstacole, astfel incat sa poata fi utilizate in orice moment fara dificultate. 

Caile si iesirile de urgenta care necesita iluminare trebuie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de intensitate suficienta, in cazul in care se intrerupe alimentarea cu energie electrica. 

Detectarea si prevenirea incendiilor 

In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor si, daca este cazul, cu detectoare de incendii si sisteme de alarma. 

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor trebuie sa fie usor accesibile si simplu de manevrat. 

Acestea trebuie sa fie semnalizate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 971/2006. 

Aceste semnalizari trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri corespunzatoare. 

Temperatura in incaperi 

In timpul programului de lucru, temperatura din incaperile ce cuprind posturi de lucru trebuie sa fie adecvata organismului uman, tinandu-se seama de metodele de lucru utilizate si de cerintele fizice impuse lucratorilor. 

Temperatura in camerele de odihna, in incaperile pentru personalul de serviciu permanent, in grupurile sanitare, in cantine si in incaperile pentru acordarea primului ajutor trebuie sa corespunda destinatiei specifice a acestor incaperi. 

Ferestrele, luminatoarele si glasvandurile trebuie sa permita evitarea luminii solare excesive la locurile de munca, in functie de natura muncii si de locul de munca. 

Iluminatul natural si artificial 

In masura in care este posibil, locurile de munca trebuie sa aiba iluminat natural suficient si sa fie prevazut un iluminat artificial adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor.

Instalatiile de iluminat din incaperile cu posturi de lucru si de pe caile de acces si de circulatie trebuie amplasate in asa fel incat sa nu existe riscul de accidentare a lucratorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat. 

Locurile de munca in care lucratorii sunt in mod deosebit expusi riscurilor in caz de intrerupere a iluminatului artificial trebuie sa fie prevazute cu iluminat de siguranta/urgenta de o intensitate suficienta. Pardoseli, pereti, plafoane si acoperisuri ale incaperilor 

Pardoselile locurilor de munca trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri inclinate periculoase si trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase. 

Incaperile care cuprind posturi de lucru trebuie sa fie izolate termic in mod corespunzator, tinandu-se seama de tipul de intreprindere si de activitatea fizica a lucratorilor. 

Suprafetele pardoselilor, peretilor si plafoanelor din incaperi trebuie sa fie curatate si renovate pentru a se obtine conditii de igiena corespunzatoare. 

Peretii transparenti sau translucizi, in special peretii despartitori realizati integral din sticla, din incaperi sau din vecinatatea posturilor de lucru si a cailor de circulatie trebuie sa fie semnalizati clar si construiti din materiale securizate sau sa fie separati de aceste posturi de lucru si cai de circulatie, pentru a preveni intrarea in contact a lucratorilor cu peretii si ranirea cauzata de spargerea lor in bucati. 

Accesul pe acoperisurile construite din materiale cu rezistenta insuficienta trebuie permis numai daca exista echipamente care sa asigure executarea lucrarii in conditii de securitate. 

Ferestre si luminatoare 

Lucratorii trebuie sa aiba posibilitatea sa deschida, sa inchida, sa regleze sau sa fixeze ferestrele, luminatoarele si ventilatoarele in conditii de securitate. Cand sunt deschise, acestea trebuie pozitionate si fixate astfel incat sa nu constituie un pericol pentru lucratori. 

Ferestrele si luminatoarele trebuie sa fie concepute in raport cu echipamentul sau trebuie prevazute cu dispozitive care sa permita curatarea lor fara riscuri pentru lucratorii care executa aceasta munca sau pentru lucratorii prezenti in cladire sau in jurul acesteia. 

Usi  

Pozitia, numarul si dimensiunile usilor, precum si materialele care se folosesc la constructia acestora sunt determinate de natura si ulilizarea incaperilor sau incintelor. 

Usile transparente trebuie sa fie marcate corespunzator, la inaltimea vederii.

Usile si portile batante trebuie sa fie transparente sau sa aiba un panou transparent. 

Daca suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor nu sunt construite dintr-un material securizat si daca exista pericolul ca lucratorii sa fie raniti in cazul spargerii unei usi sau porti, suprafetele trebuie sa fie protejate impotriva spargerii. 

Usile glisante trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice iesirea de pe sine si caderea lor. 

Usile si portile care se deschid in sus trebuie sa fie prevazute cu un sistem de siguranta care sa impiedice caderea lor. 

Usile si portile situate de-a lungul cailor de salvare trebuie sa fie marcate corespunzator. 

Trebuie sa fie posibila deschiderea lor din interior in orice moment, fara ajutor special. 

Trebuie sa fie posibila deschiderea usilor atunci cand locurile de munca sunt ocupate. 

Caile de circulatie - zone periculoase 

Caile de circulatie, inclusiv treptele, scarile fixe si rampele de incarcare trebuie sa fie amplasate si dimensionate astfel incat sa asigure un acces usor, sigur si adecvat pentru pietoni si vehicule fara a pune in pericol lucratorii aflati in vecinatatea acestor cai de circulatie. 

Caile utilizate pentru circulatia pietonala si/sau pentru transportul intern trebuie sa fie dimensionate in concordanta cu numarul potential de utilizatori si tipul de activitate. 

Daca pe caile de circulatie sunt utilizate mijloace de transport, trebuie sa fie asigurate distantele minime de securitate pentru pietoni. Caile de circulatie destinate vehiculelor trebuie amplasate astfel incat sa existe o distanta suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari. 

Atunci cand echipamentele din incaperi si ulilizarea acestora impun protectia lucratorilor, caile de circulatie trebuie sa fie marcate clar. Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste locuri trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone. 

Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a proteja lucratorii care sunt autorizati sa patrunda in zonele periculoase. 

Instalatii sanitare 

Vestiare si dulapuri pentru imbracaminte 

Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare

daca acestia trebuie sa poarte imbracaminte de lucru speciala si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. 

Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba o capacitate suficienta si sa fie prevazute cu scaune. 

Vestiarele trebuie sa aiba dimensiuni suficiente si sa aiba dotari care sa permita fiecarui lucrator sa isi incuie imbracamintea in timpul programului de lucru. 

Trebuie sa existe vestiare separate sau o utilizare separata a vestiarelor pentru barbati si femei. 

Daca vestiarele nu sunt necesare, trebuie prevazut pentru fiecare lucrator un loc in care sa isi tina imbracamintea personala sub cheie. Cabine de WC-uri si chiuvete 

In apropierea posturilor de lucru, a vestiarelor si a chiuvetelor, lucratorii trebuie sa dispuna de locuri speciale, dotate cu un numar suficient de WC-uri si de chiuvete. 

Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si pentru femei sau utilizarea separata a acestora. 

Fiecare lucrator trebuie să cunoască şi să aplice masurile de securitate a muncii în încăperea în care îşi desfăşoară activitatea. 

Personalul este dator să semnaleze: 

46orice accident sau incendiu cunoscut la locul de munca; 47 toate situaţiile periculoase de muncă; 

48toate pagubele materiale produse în urma unui accident sau incendiu; Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. 

Deschiderea uşii se va executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană aflată în încăperea alăturată, în imediata apropiere a ei. 

Circulaţia pe scări se va efectua respectându-se următoarele norme: 

49 se va circula numai pe partea dreaptă 

50 se va merge încet, unul după altul, în şir simplu 

51 se va sprijini de mâna curentă, nu se va citi în timp ce se urcă sau se coboară pe scări, nu se va aprinde ţigara, nu se va merge distrat, sărind câte două, trei trepte deodată 

52 vor fi îndepărtate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare şi coji de

fructe etc) 

Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. 

Este interzis să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele deoarece, nefiind stabile se pot răsturna. 

Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau împinge de partea de sticlă a uşilor. La ieşirea din clădire orice persoană se va asigura din toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de vreun mijloc de transport. 

La intersecţii trebuie să se circule pe partea dreaptă, mergându-se încet, pentru a se evita coleziunea cu o persoană sau un mijloc de transport, cere ar putea veni din sens opus sau după colţul clădirii. 

Totdeauna trebuie să se privească în direcţia de mers, iar atunci când se transportă pachete în braţe, acestea nu trebuie să împiedice vizibilitatea. 

Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de ulei şi apă trebuie înlăturate pentru a se putea evita alunecările. 

Trebuie semnalate orice defecţiune îm pardoseli (spărturi sau rupturi de linoleum, covoare. etc) 

În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice sursă de accident. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse astfel încât să poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat fiind să se lase la vedere, pe birou. 

Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte. 

Fiecare lucrator trebuie să cunoască şi să aplice masurile de securitate a muncii în biroul sau încăperea în care îşi desfăşoară activitatea. 

MASURI DE IGIENA SI PROTECTIE INDIVIDUALA CONFORM HG 1092/2006 

 Pentru toate activitatile in care se utilizeaza agenti biologici ce

constituie un risc pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia urmatoarele masuri: 

 a) sa asigure conditiile corespunzatoare ca lucratorii sa nu serveasca masa si sa nu bea in zonele de lucru unde exista riscul de contaminare cu agenti biologici; 

 b) sa furnizeze lucratorilor imbracaminte de protectie adecvata sau alte tipuri de imbracaminte speciala adecvata; 

 c) sa asigure lucratorilor spatii dotate cu instalatii igienico sanitare adecvate, care pot include solutii/picaturi pentru ochi si/sau substante antiseptice pentru piele; 

 d) sa aiba in vedere ca echipamentul individual de protectie sa fie: 

 1. asezat corect intr-un loc stabilit separat de celelalte haine;  2. verificat si curatat, daca este posibil, inainte si, in orice caz, dupa fiecare utilizare; 

 3. reparat sau schimbat inaintea unei noi utilizari, in cazul in care prezinta defectiuni; 

 e) sa stabileasca proceduri privind prelevarea, manipularea si tratarea esantioanelor de origine umana sau animala.  (1) Imbracamintea de lucru si echipamentele de protectie, inclusiv imbracamintea de protectie prevazuta la art. 15 lit. b), care pot fi contaminate de agenti biologici, trebuie sa fie scoase atunci cand lucratorul paraseste zona de lucru si trebuie pastrate separat de alta imbracaminte. 

 (2) Angajatorul trebuie sa aiba grija ca imbracamintea prevazuta la alin. (1) si echipamentul de protectie sa fie dezinfectate si curatate sau, la nevoie, distruse. 

6. RESPONSABILITĂŢI  

6.1 ADMINISTRATOR 

Asigura resursele necesare pentru ca activitatile din prezenta instructiune sa se desfasoare in bune conditii. 

Verifică şi aprobă prezenta instrucţiune şi modificările acesteia.

Coordoneaza intreaga activitate definita prin prezenta instructiune si raspunde de respectarea ei in ceea ce priveste modul de lucru cat si tinerea la zi a inregistrarilor. 

Raspunde de pastrarea instructiunii si de disponibilitatea ei ori de cate ori este nevoie. 

6.2. PERSONALUL MUNCITOR  

Aplica si respecta intocmai prevederile prezentei instructiuni.