INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII PENTRU AUTOMACARAGIU

  

 INSTRUCTIUNI PROPRII DE 

 SECURITATE A MUNCII PENTRU AUTOMACARAGIU 

Consecintele necunoasterii si nresepecatarii legislatiei in vigoare. 

Necunoaşterea cât şi nerespectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în procesul de producţie cât şi în activităţile conexe, lipsa cunoştinţelor privind metoda de muncă sau ignorarea unei metode nepericuloase, atitudine necorespunzătoare, deficienţă sau inadaptare fizică, intelectuală sau mentală, lipsa unei protecţii individuale eficace, instalaţii neprotejate sau slab protejate, utilaj, echipament defect, iluminat insuficient, factori ambientali necorespunzători, condiţii climaterice nefavorabile pot conduce sau sunt cauza accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. 

ACCIDENTUL DE MUNCĂ este, conform legii, vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, şi care provoacă incapacitate temporară de muncă cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate sau deces.  

Accidentele de muncă se clasifică, după urmările produse şi numărul persoanelor accidentate în: 

- accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice; 

- accidente care produc invaliditate; 

- accidente mortale;

- accidente colective, când sunt accidentate cel puţin trei persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză. 

 Înregistrarea accidentului de muncă se face pe baza procesului – verbal de cercetare şi se raportează inspectoratului teritorial de muncă şi asigurătorului, potrivit legii. Incapacitatea temporară de muncă- consecinţa cea mai puţin gravă a unui accident de muncă - constă în incapacitatea temporară a victimei de a-şi desfăşura activitatea , ca urmare a tulburării unei stări funcţionale (de cel puţin trei zile de muncă). Deoarece are un caracter reversibil prin aplicarea unui tratament adecvat, ea dispare.  

Aprecierea asupra incapacităţii temporare de muncă o face medicul de medicina muncii, printr-un certificat medical. 

Invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă constă într-o infirmitate permanentă, care conduce la pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă. 

Constituie invaliditate pierderea unui simţ a unui organ, traumatismele craniene, toracice, abdominale sau lombare, fracturile coloanei vertebrale sau ale bazinului, fracturile deschise sau cele soldate cu deplasarea fragmentelor, arsurile de gradul II şi III etc. 

Aprecierea dacă accidentul de muncă a produs invaliditate se face de către organele medicale în drept, prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate. 

Invaliditatea are caracter ireversibil; prin tratament şi îngrijire medicală se obţine doar repararea vătămării produse organismului, nu şi vindecarea tulburării funcţionale. În funcţie de gradul de afectare a capacităţii de muncă, se recunosc următoarele grade de invaliditate:  

- gradul I, când persoana afectată şi-a pierdut total capacitatea de muncă şi nu are posibilitatea autoservirii (în caz de orbire, de pierdere a ambelor mâini sau picioare etc.); 

- gradul II, când persoana afectată şi-a pierdut total capacitatea de muncă dar se poate autoservi; 

- gradul III, când persoana afectată şi-a pierdut parţial capacitatea de muncă, dar îşi poate continua activitatea la acelaşi loc de muncă sau la altul, însă în condiţiile unui program redus. 

Decesul reprezintă consecinţa cea mai gravă a unui accident de muncă. Spre deosebire de incapacitatea de muncă şi de invaliditate, în cazul decesului nu este afectată numai integritatea organismului, ci însăşi viaţa omului. Un accident de muncă poate fi considerat mortal, chiar dacă decesul a survenit după un interval de timp, cu condiţia să se confirme în baza unui act medico - legal, că acesta s-a produs drept consecinţă a accidentului.

BOALA PROFESIONALĂ este afecţiunea ce se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de factori nocivi fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă. 

Clasificarea bolilor profesionale. Aceasta se face după mai multe criterii: După natura factorului nociv care le-a generat, există următoarele grupe: 

- neoplazii; 

- boli şi modificări hematologice non-maligne; 

- afecţiuni psihice şi comportamentale; 

- boli neurologice; 

- boli ale analizatorului vizual; 

- boli ale analizatorului auditiv; 

- boli ale aparatului cardio-vascular; 

- boli ale aparatului respirator; 

- boli ale ficatului; 

- boli ale pielii şi ţesutului subcutanat; 

- boli ale sistemului musculo-scheletal şi ale ţesutului conjunctiv 

- boli ale aparatului excretor; 

- boli profesionale cauzate de expunerea la agenţii fizici neclasificate anterior; 

- boli infecţioase şi parazitare; 

- intoxicaţii acute, subacute şi cronice profesionale şi consecinţele lor; - boli legate de profesiune; 

- alte boli (care nu intră în categoriile anterioare). 

INTOXICAŢIA ACUTĂ PROFESIONALĂ se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă. 

 Accidentele de munca si bolile profesionale isi pun amprenta nefavorabil asupra elementelor componente ale sistemului de munca, in speta asupra: executantului, sarcinii de munca , mijloacelor de productie si mediului de munca. 

1. Consecinte asupra executantului ca : 

– Fiinta umana: viata, sanatate, integritate, capacitate creativa, afectiva, etc. – Executant al sarcinii de munca: capacitate de munca, aptitudini, cunostinte, etc.  

2. Consecinte asupra sarcinii de munca:

- Neindeplinire; 

- Intarziere; 

- Eronata; 

 3. Consecinte asupra mijloacelor de productie: 

– Deteriorari; 

– Distrugeri; 

– (Cazul de explozii, incendii). 

 4. Consecinte asupra mediului de munca: 

– Mediul fizic : degradarea elementelor materiale; 

– Mediul social : stres. 

 In functie de nivelul consecintelor producerii accidentelor de munca si bolilor profesionale distingem : 

– La nivel de individ: - victima (suferinta fizica si psihica); 

 - apropiatii victimei; 

– Microeconomic: pierderi de productie, deteriorarea si distrugerea mijloacelor fixe, deteriorarea mediului social ; 

– Macroeconomic: cheltuieli cu asigurari sociale, asistenta medicala etc. O singura rezultanta pentru toate situatiile: P I E R D E R I 

 Natura consecintelor : 

– Sociale (extraeconomic) = afectarea valorilor fiintei umane, a executantului, necuantificabile, neexprimate cantitativ; 

– Economice = afectarea valorilor de executant; 

 Costurile directe sunt legate de asigurarea pentru accident (boala si cele pentru prevenirea riscurilor) 

 Costurile indirecte reprezinta pierderile economice neacoperite prin asigurari, afectand  bugetul persoanei juridice (inlocuire sau reparare utilaje/ instalatii, pierderi 

Instructiuni pentru conducerea autovehiculelor 

Art.1 

Conducerea autovehiculelor ete permisa conducatorilor auto numai in conditiile prevazute de regulamentul privind circulatia pe drumurile publice si instructiunile si dispozitiile in vigoare emise de Ministerul Transporturilor. 

Conducatorilor auto carora li s-au suspendat permisele de conducere pentru abateri de la regulamentul privind circulatia pe drumurile publice nu li se va permite sa conduca autobuze sau autocamioane care transporta persoane sau marfuri in trafic interurban decat dupa efectuarea unui stagiu de conducere (stabilit prin reglementarile in vigoare) pe alte tipuri de autovehicule, in

transportul intern de marfuri, stagiu care se va incheia cu o testare asupra cunostintelor profesionale. 

Testarea va fi efectuata de seful formatiei de lucru. 

Art.2 

Instructajul de protectia muncii se va face pe faze, in conformitate cu prevederile legii 319/06. 

Art.3 

Instructajul periodic se va face lunar si la fiecare schimbare a tipului de autovehicul si/sau a incarcaturii transportate. 

Art.4 

Persoanele desemnate (sefii formatiei de lucru) vor lua masuri pentru informarea conducatorilor auto asupra particularitatilor de conducere a autovehiculelor in caz de polei, mazga, ceata etc. Art.5 

Conducatorii auto care transporta marfuri periculoase vor fi dotati de catre sefii formatiilor de lucru si vor fi obligati sa utilizeze echipament de protectie in conformitate cu Acordul european privitor la transportul rutier international de marfuri periculoase si cu normele specifice de securitate a muncii . 

Art.6 

Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza in activitatea lor mijloace auto trebuie: 

a) sa stabileasca traseele de acces la/de la drumurile publice precum si traseele interioare; 

b) sa asigure conditiile de parcare a autovehiculelor; 

c) sa asigure conditiile de efectuare a lucrarilor de intretinere si exploatare auto; 

d) sa asigure amenajarea si intretinerea in stare de circulatie a drumurilor de acces, a rampelor, a cheiurilor fixe si a locurilor de incarcare-descarcare a autovehiculelor; 

e) sa asigure descongestionarea drumurilor de acces si a spatiului de manevra pentru intrarea si iesirea la rampele sau la locurile de incarcare-descarcare a autovehiculelor; 

f) sa asigure marcarea si semnalizarea locurilor sau a zonelor periculoase in care se limiteaza viteza de circulatie a mijloacelor de transport; 

g) sa asigure iluminatul pe timp de noapte a cailor de acces, a spatiilor pentru incarcarea descarcarea si manevrarea autovehiculelor si a altor puncte de lucru periculoase; 

h) sa asigure instruirea persoanelor care piloteaza autovehicule. 

Art.7 

Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice: 

a) dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare; 

b) volanul sa nu aiba joc mai mare de 15°; 

c) piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri (jocuri la articulatie, lipsa splinturi etc.); 

d) puntea fata precum si puntea (puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului; 

e) elementele suspensiei (arcuri lamelare si spirale, perne de aer, amortizoare etc.) sa nu prezinte defectiuni; 

f) rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare ale acestora; 

g) sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii; 

h) carburatorul (pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil;

i) rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri; 

j) instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie etc. care pot provoca scurt-circuite; 

k) bateria acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa nu se sparga in timpul mersului; 

l) releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior (capac etc.) pentru a se evita scurtcircuitele; 

m) sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare; 

n) compresorul de aer sa fie in buna stae de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului; 

o) anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant. 

Nu se vor folosi anvelope a caror banda de rulare prezinta o uzura peste limita prevazuta de normele tehnice. Este interzisa folosirea anvelopelor resapate pe axa din fata. 

p) jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezintedeformatii ca urmare a uzurii si a lociturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective; 

r) teava de evacuare a gazelor arse va fi in buna stare, fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu amorizor de zgomot (toba de esapament). 

s) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate. Se interzice inlocuirea geamurilor cu geamuri de alta calitate decat cele prescrise de constructor, cu alte materiale sau cu geamuri care nu sunt corect fixate. Parbrizul va fi prevazut cu stergatoare in perfecta stare de functionare. 

t) la autobuze, caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor in caz de nevoie, autobuzele vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate la locuri accesibile. 

 

Art.8 

Pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a parcului de autovehicule, persoanele fizice care detin autovehicule trebuie: 

a) sa asigure si sa controleze efectuarea lucrarilor de intretinere a autovehiculelor in conformitate cu prescriptiile din Cartea tehnica a autovehiculului respectiv; 

b) sa organizeze baza tehnico-materiala necesara efectuarii in bune conditii a lucrarilor de intretinere zilnica a parcului de autovehicule pe care le detin; 

c) sa asigure conditii corespunzatoare de lucru; 

d) sa supravegheze operatiile de intretinere zilnica a autovehiculelor si a remorcilor urmarind executarea lor in conditii bune de catre conducatorii auto; 

e) sa asigure luarea masurilor de prevenire si de combatere a incendiilor la autovehicule si statiile de alimentare din incinta; 

f) sa verifice prin sondaj starea tehnica la plecarea si inapoierea din cursa cat si pe traseu a autovehiculelor, precum si a remorcilor si semiremorcilor; 

g) sa organizeze actiunea de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee si sa asigure asistenta tehnica a autovehiculelor care circula in tranzit. 

Art.9 

Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de ardere. 

Art.10

Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice si ale prezentelor norme. 

Art.11 

Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa verifice inainte de plecarea in cursa urmatoarele: 

a) instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse (esapate), instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii; 

b) sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre uzina constructoare; 

c) existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare; 

d) usile sa fie in buna stare de functionare; 

e) sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic. 

Art.12 

Este interzisa circulatia autovehiculelor cu remorci, daca una din componentele sistemului este defecta sau deteriorata. 

Art.13 

Este interzisa manevra de mers inapoi a autovehiculelor cu remorca, daca nu se blocheaza in prealabil, peridocul. 

Art.14 

Persoanele fizice sau persoanele juridice trebuie sa asigure ca in inventarul autovehiculului sa se gaseasca: 

a) lampa electrica portabila; 

b) dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei (pe timpul umflarii anvelopelor nedemontate); 

c) dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei; 

d) doua capre pentru suspendarea autovehiculului; 

e) patru pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in timpul remedierii defectiunilor tehnice, in diferite situatii ivite; 

f) manometru pentru verificarea presiunii pneurilor; 

g) trusa medicala de prim ajutor; 

h) trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul; 

i) cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si suport de lemn pentru stabilitatea acestuia; 

j) doua triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor; k) Manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scanteie; 

l) Stingator, iar in cazul autovehiculelor care transporta incarcaturi usor inflamabile sau periculoase, cate doua stingatoare precum si lada cu sau sac cu nisip, o patura groasa si o lopata pentru imprastierea nisipului. 

m) In functie de natura transportului, autovehiculul va fi dotat si cu alte mijloace in scopul preintampinarii accidentelor; 

n) Pe timp de iarna, autovehiculele vor fi dotate, in plus, cu: huse pentru acoperirea mastii radiatorului, lanturi antiderapante, lopeti, nisip, sare etc. Art.15 

Mijloacele auto care transporta persoane vor fi intretinute in stare buna de functionare si de curatenie, iar inainte de plecare in cursa, conducatorul auto va efectua, in afara de cele aratate in art.13, un minutios control tehnic privind:

a) starea geamurilor, a usilor, buna lor inchidere si functionare; 

b) starea parasolarului de protectie montat deasupra parbrizului; 

c) existenta si starea perdelelor de la geamuri si din spatele scaunului conducatorului auto; d) etanseitatea sistemului de evacuare a gazelor esapate; 

e) functionarea pe timp friguros a sistemului de incalzire din dotarea mijlocului de transport, astfel incat sa asigure incalzirea corespunzatoare a salonului autobuzului, fiind interzise orice improvizatii; 

f) existenta oglinzilor retrovizoare, starea si amplasarea lor, astfel incat sa permita soferului sa supravegheze de la locul sau usile de la urcare, coborare, precum si carosabilul din spate. 

Art.16 

Conducatorilor auto le este interzis sa transporte in cabina mijlocului de transport un numar de persoane mai mare decat cel stabilit prin constructia autovehiculului si inscris in certaificatul de inmatriculare. 

Art.17 

Conducatorului auto ii este interzis sa foloseasca, pentru pornirea motorului cu manivela, persoane neinstruite in acest scop. 

Art.18 

Este interzisa parcarea autovehiculelor pe drumurile de trecere din garaj si din incinta unitatilor sau subunitatilor, precum si sub liniile electrice aeriene. 

Art.19 

Locurile de parcare devenite alunecoase prin scurgeri sau imprastieri de substante grase, lichide etc. vor fi curatate si apoi presarate cu materiale aderente (nisip, cenusa, zgura etc.). 

Art.20 

In timpul iernii, drmurile de acces, trotuarele, pasajele din parcare vor fi curatate de zapada sau de gheata, presarandu-se rumegus, zgura, nisip, sare etc. 

Art.21 

La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri: 

a) vor asigura distanta de manevrare in siguranta dintre autovehicule si intre acestea si constructii; 

b) vor opri motorul; 

c) vor frana autovehiculul; 

d) vor scoate cheile din contact; 

e) vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei; 

f) vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport, actionand intrerupatorul general (daca este cazul). 

Art.22 

Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului. 

Art.23 

Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune. 

 

Art.24 

La locul de parcare sunt interzise: 

a) efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special aenajate; 

b) alimentarea cu combustibili sau lubrifianti; 

c) aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere etc.; 

d) parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse. 

Art.25

Parcarea autovehiculelor destinate transportului de produse petroliere (cisterne, remorci-cisterne etc.) se va face separat fata de celelalte autovehicule. Este interzisa parcarea acestor autovehicule in apropierea statiilor de alimentare. 

Art.26 

Iesirea autovehiculelor din parcare si din incintele agentilor economici in drumurile publice se va face cu fata. In cazul cand nu este posibil, iesirea pe drumurile publice se efectueaza numai prin pilotare. 

Art27 

Este interzis sa se transporte in caroseria sau cabina autovehiculului, persoane care se afla in stare de ebrietate. 

Art.28 

Se interzice urcarea sau coborarea persoanelor in timpul mersului. 

Art.29 

Se interzice accesul la locul de incarcare-descarcare al autovehiculelor, persoanelor care nu au nici o atributie la aceste operatii. 

Art.30 

Incarcarea cu materiale a autovehiculelor va fi astfel facuta incat conducatorul auto sa iaba vizibilitatea necesara in mers si posibilitatea supravegherii parcursului. 

Art.31 

La plecarea in cursa, conducatorul auto are urmatoarele obligatii: 

a) inainte de plecarea in cursa, sa verifice starea tehnica a autovehiculului; 

b) pornirea motorului sa o faca fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela, fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalatia electrica pentru pornirea motoarelor pe timp friguros, roboti de pornire); 

c) sa nu foloseasca focul deschis la pornirea motoarelor diesel; 

d) sa respecte urmatoarele reguli de pornire a motorului cu manivela: 

1. se va verifica daca maneta pentru schimbarea vitezelor se afla la punctul mort; 2. se va verifica daca frana de ajutor este cuplata; 

3. se va verifica daca manerul manivelei este prevazut cu manson metalic neted, care sa se invarteasca liber; 

4. se va introduce manivela in racul arborelui cotit, astfel incat sa nu scape in timpul rotirii; 

5. se va apuca manivela in asa fel incat toate cele cinci degete sa fie numai pe o parte a ei; 

6. cel care invarteste manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare; 

7. la inceput se va invarti manivela usor, in sensul acelor de ceasornic de jos in sus si de la 

dreapta spre stanga; este interzis sa se faca o rotatie completa cu manivela sau sa se manuiasca manivela e sus in jos prin apasare cu greutatea corpului; 

8. pe teren alunecos, se va asigura stabilitatea picioarelor prin asezarea unui start de nisip sau alt material antiderapant; 

9. in cazul cand avansul la aprindere este marit acesta se va reduce; 

10. cand autovehiculele se afla pe rampa de revizie, conducatorii auto vor utiliza podete mobile pentru evitarea caderii in canal; 

11. sa porneasca si sa manevreze autovehiculul numai dupa ce va constata ca nu se gasesc persoane sub masina si in imediata ei apropiere. 

Art.32 

Se interzice manevrarea autovehiculului in spatii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum si in spatii inguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijata de o persoana de la sol. 

Art.33 

In timpul manevrarii autovehiculului se interzice urcarea sau coborarea conducatorului auto sau a altor persoane in sau din autovehicule.

Art.34 

In timpul efectuarii cursei conducatorii auto au urmatoarele obligatii: 

a) sa respecte viteza de circulatie stabilita prin “Regulamentul privind circulatia pe drumurile publice” si sa o adapteze la conditiile create de starea drumurilor pe care circula; 

b) sa respecte itinerariul si mersul programat al cursei stabilite; 

c) sa opreasca autovehiculul in parcurs dupa minim 250 km si sa verifice starea pneurilor, directia, butoanele de fixare a jantelor s.a. De asemenea, sa opreasca autovehiculul in cazul aparitiei unor zgomote anormale si ori de cate ori considera ca este necesar sa se efectueze controlul tehnic in parcurs; 

d) sa verifice in mers eficacitatea sistemului de franare, luand toate masurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere; 

e) sa coboare pantele cu motorul in functiune si angrenat in trepte de viteze corespunzatoare. Art.35 

Dupa trecerea autovehiculuilui prin vaduri sau dupa spalarea lui (cand franele nu mai functioneaza normal), conducatorul auto va verifica functionarea franelor mergand pe o anumita distanta cu viteza redusa, actionand usor franele pana cand acestea se incalzesc si apa se evapora. 

Art.36 

In cazul cand la una din rotile duble ale autovehiculului se produce o pana de cauciuc, aceasta va fi remediata sau se va inlocui cu roata de rezerva. Este interzisa continuarea drumului cu anvelopa dezumflata sau explodata. 

Art.37 

Este interzisa circulatia autovehiculelor cu pietre prinse intre rotile duble. 

Art.38 

Daca autovehiculul patineaza, pentru a se mari aderenta cauciucurilor fata de sol, se admite sa se puna sub roti: 

a) nisip, pietris etc. (in cazul unei zapezi batatorite); 

b) scanduri ( in cazul unui teren mocirlos sau cu zapada afanata); 

c) piatra sparta, vreascuri ( in cazul unui teren alunecos, dar tare). 

Art.39 

Pe timp de ceata, autovehiculele vor circula cu viteza redusa pana la limita evitarii oricarui pericol. De asemenea, pe timp de ceata, in mers si in stationare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si in timpul zilei, iar conducatorii acestora sunt obligati sa dea semnale sonore si sa raspunda prin aceleasi semnale la avertizarile altor autovehicule ce se apropie. 

Art.40 

Regulile de circulatie stabilite pentru timp de ceata sunt obligatorii si in caz de ploaie torentiala, de ninsoare abundenta, de viscol sau in alte conditii atmosferice care determina reducerea vizibilitatii. Art.41 

Cand se circula pe un drum acoperit cu zapada, conducatorii autovehiculelor sunt obligati ca, la intalnirea cu autovehcule ce vin din sens opus, sa reduca viteza pana la limita evitarii oricarui pericol. 

Art.42 

In apropierea autovehiculelor destinate deszapezirii drumurilor, conducatorii auto care vin din directia opusa sunt obligati sa opreasca pe partea dreapta, pentru a se face loc acestora. 

Art.43 

Remorcarea autovehiculelor ramase in pana se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice. 

Art.44 

Remorcile vor fi tractate in urmatoarele conditii: 

a) remorca va fi prevazuta cu sistem de franare, iar in spate cu aceeasi instalatie de semnalizre si de iluminat ca si in autovehiculul tragator; 

b) nu se admite remorcarea simultana a mai mult de doua remorci. 

Art.45 

Rodajul autovehiculelor in parcurs se va efectua numai pe traseele stabilite si mentionate in foaia de parcurs. 

Art.46 

Organele de control auto vor respecta urmatoarele prevederi: 

a) pentru oprirea autovehiculelor pe drumurile publice se vor aseza astfel incat sa evite accidentarea lor de catre mijloacele de transport alate in circulatie, respectand prevederile din regulamentul privind circulatia pe drumurile publice; 

b) pe timp de ceata, ploaie abundenta, pe portiuni de drum iluminate insuficient sau cu circulatie intensa, vor alege locul cel mai ferit pentru a nu fi accidentati de alte autovehicule. Traversarea strazii sau a soselei se va face cu deosebita atentie; 

c) in situatia cand in statie exista posibilitatea opririi mai multor autovehicule care circula in acelasi sens, nu vor trece printre acestea decat dupa oprirea ultimului autovehicul care intra in statie. 

Art.47 

Organele de control nu vor obliga pe conducatorii auto sa opreasca in rampe, pante sau in alte locuri unde autovehiculele oprite ar periclita siguranta circulatiei. 

Art.48 

Organele de control se vor urca si vor cobora intotdeauna cu atentie in si din autovehicule, indeosebi in caz de ninsoare inghet sau polei. Se interzice sa se urce sau sa se coboare in si din autovehicule in timpul cat acesta se afla in mers sau sa calatoreasca agatati pe scarile mijloacelor de transport. 

Art.49 

Odata cu verificarea documentelor de transport, organele de control vor verifica in mod obligatoriu: 

a) starea de oboseala a conducatorilor auto, tinuta acestora si daca se afla sub influenta bauturilor alcoolice; 

b) daca conducatorii auto respectivi respecta mersul si traseul programat al cursei; 

c) starea tehnica a autovehiculelor si indeosebi:directia, sistemul de franare, semnalizare; 

d) talonul PSI (urmarindu-se efectuarea verificarii periodice a stingatoarelor); 

e) dotarea autovehiculului cu materiale de inventar prevazute de normele de protectie a muncii si starea acestora (verificarea se va face prin sondaj); 

f) starea oglinzilor retrovizoare; 

g) starea de functionare a dispozitivelor de inchidere si deschidere a usilor la autobuze; 

h) dotarea si amenajarea in conformitate cu prevederile normelor specifice de protectie a muncii, a autocamioanelor cu care se transporta muncitorii; 

i) dotarea si amenajarea, potrivit reglementarilor in vigoare, a autovehiculelor agabaritice sau care transporta materiale inflamabile explozive sau materiale periculoase cu regim special e transport. 

Art.50 

In cazurile in care constata abateri sau defectiuni care contravin reglementarilor privind circulatia pe drumurile publice sau normelor de protectie a muncii, organele de control sunt obligate sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat pericolul de accident sa fie inlaturat. 

Art.51

Organele de control sunt obligate sa dea concursul conducatorilor auto ale caror autovehicule au ramas defecte pe drumurile publice si sa ajute pe conducatorii auto la stingerea eventualelor incendii produse la autovehicule. 

Instructiuni privind utilizarea macaralei. 

Montarea si exploatarea mecanismelor de ridicat se executa numai cu respectarea prevederilor  ISCIR si instructiunilor intocmite de unitate 

In cabina macaralei sau utilajului de ridicat vor fi afisate instructiunile de lucru si de  salvare in caz de pericol. 

Macaragiii autorizati trebuie sa se prezinte la controlul medical periodic. 

Instalarea si amplasarea utilajelor si masinilor de ridicat pe santier sau alte locuri de munca  se vor face in baza masurilor prevazute in proiectul de organizare sau a masurilor stabilite de  conducerea santierului cu reprezentantul unitatii furnizoare de utilaje. 

Amplasarea(montarea) instalatiilor si masinilor de ridicat in locuri fixe(hale, depozite,  rampe de incarcare-descarcare, cheiuri,etc)se va face numai in baza instructiunilor de montaj  elaborate de fabrica constructoare si a documentatiei tehnice a investitiei respective 

La montarea instalatiilor si masinilor de ridicat pe timpul montarii pe langa alte prevederi  stabilite prin norme si instructiunile de montaj, etc, se vor lua masuri de asigurarea stabilitatii  acestora. 

Aceste masuri trebuie sa fie realizate si respectate si in cazul cand masinile si instalatiile de ridicat se afla: 

- in stare de repaus; 

- pe timpul functionarii cu sarcina maxima, conditii nefavorabile(intemperii)etc La montarea macaralelor vor fi respectate cu strictete instructiunile de montaj, fiind  interzise improvizatiile si derogarile de la prescriptiile furnizorului. 

Montarea macaralelor se va efectua numai de catre personal calificat, instruit in acest scop  si supravegheat de personal tehnic de specialitate. 

In cazul cand se lucreaza la inaltimi si in apropierea apei, montatorii vor fi dotati si vor  purta echipament de protectie specific acestor conditii de lucru. 

In cazul cand macaralele si utilajele de ridicat lucreaza si pe timp de noapte, acestea vor fi  prevazute cu instalatii de iluminat corespunzator la locul de unde se leaga sarcina precum si in raza de actiune a bratului 

Dotarea cu instalatii de iluminat a utilajelor si macaralelor nu exclude iluminarea locurilor  de munca, obligatie ce revine santierulyui de constructii montaj. 

Intrerupatorul montat in cabina macaragiului trebuie sa deconecteze instalatia de actionare  a macaralei fara a intrerupe iluminatul. Instalatia de iluminat va avea intrerupatorr independent. Este interzisa folosirea instalatiilor, mecanismelor si dispozitivelor defecte sau folosirea lor in alte scopuri decat cele pentru care au fost construite 

Este interzisa blocarea cailor de rulare. Acestea se vor controla inainte de inceperea  lucrului. 

Mecanicii deserventi ai instalatiilor, utilajelor si masinilor de ridicat au obligatia de a fi  atenti la prinderea sarcinii si de a anunta prin semnalizare sonora orice manevra, iar in caz de  pericol se va da semnalul de alarma STOP. Acest semnal trebuie sa fie cunoscut de intreg  personalul muncitor. 

Se interzice sa se intervina la legatura sarcinii dupa ce aceasta a fost ridicata de la sol. In cazuri deosebite se va cobori sarcina pe sol dupa care se va interveni.

Dirijarea mecanicului deservent va fi efectuata de o persoana special desemnata care  cunoaste codul semnalelor privind ridicarea sarcinilor si lucrul cu instalatiile de ridicat In cazul in care se executa lucrari in locuri in care nu pot fi vazute persoanele ce executa  operatiile de legare si dezlegare a sarcinii(montare) de catre mecanicul deservent al macaralei,  conducatorul procesului de productie va stabili un agent semnalizator intermediar, special instruit  pentru aceasta. 

In acest scop, se vor folosi si aparate de radio(emisie-receptie). 

Coordonarea acestor operatii se va face de catre un cadru tehnic cel putin in grad de  maistru. 

Este interzisa stationarea persoanelor in cabina autovehiculului in timpul incarcarii sau  descarcarii cu macaraua. 

Este interzisa efectuarea diferitelor operatii la catarg si urcarea pe bratul macaralei fara  centura de siguranta si fara asigurarea intreruperii energiei de alimentare. 

Inainte de inceperea lucrului, mecanicul macaragiu va verca calea de rulare, mecanismele  de comanda si franele, limitatoarele si legarea la pamant 

Se interzice executarea manevrelor si manipularilor de materiale pana cand nu s-au luat  masuri pentru delimitarea prin ingradiri si tablite prin care sa se interzica trecerea persoanelor prin  zona periculoasa. Zona periculoasa se considera 1,5 ori inaltimea bratului macarei de jur imprejur 

Este interzisa folosirea simultana a mai multor macarale pentru ridicarea unei sarcini. Se  admite acest lucru, doar daca macaralele sunt de acelasi tip, au aceeasi viteza de ridicare, cablurile  sunt in pozitie verticala iar lucrarea se executa sub supravegherea si conducerea responsabilului cu  instalatia de ridicat. 

Ridicarea sarcinilor ce nu au centrul de greutate in centrul lor geometric, se va face numai  daca se foloseste dispozitiv specialastfel ca sarcina sa se repartizeze uniform pe fiecare din cele  doua macarale 

Este interzisa darea in folosinta a caii de rulare unde vor fi montate si vor lucra doua  macarale daca nu s-au asigurat masuri in scopul evitarii apropierii acestora. Calea de rulare va fi prevazuta in acest scop cu opritori limitatori pentru delimitarea zonei  unde va putea circula fiecare macara. 

In cazul cand una din cele doua macarale ce sunt montate pe aceeasi cale de rulare nu  functioneaza sau se executa unele reparatii, aceasta va fi trasa(amplasata)la capatul caii de rulare,  unde se va frana si impana pentru a se evita plecarea necomandata 

Aceasta situatie se va aduce la cunostinta si mecanicului deservent al macaralei in  functiune. 

Este interzis transportul persoanelor cu carligul macaralei, cu alte dispozitive de prindere  fixata de macara sau cu ajutorul sarcinilor suspendate in carligul macaralei La parasirea locului de munca, macaragiul este obligat sa elibereze sarcina din carlig sau  dispozitivul de prindere si sa ridice carligul in pozitia cea mai de sus. 

Cablurile, lanturile, ochiurile, etc precum si eventualele innadiri ale acestora trebuie sa  corespunda instructiunilor ISCIR 

Caile de rulare ale tuturor tipurilor de macarale actionate electric se vor lega la pamant. Este interzisa legarea contragreutatilor normale pentru a spori sarcina de ridicare. Este interzis lucrul cu instalatiile de ridicat cand temperatura e sub -20grade Celsius sau  viteza vantului depaseste prevederile din cartea tehnica a macaralei. 

In timpul efectuarii deplasarii sarcinilor cu ajutorul macaralelor si a mecanismelor de  ridicat, sarcinile vor fi ridicate la o inaltime ce va permite trecerea lor libera deasupra obstacolelor  intalnite in drumul parcurs. 

Este interzisa tararea incarcaturilor cu ajutorul carligului mecanismului de ridicat.  Ridicarea sarcinilor se va face numai pe verticala.

Este interzisa desprinderea de pe teren cu ajutorul macaralelor a unor obiecte ancorate ,  plantate sau prinse de teren prin inghet. 

Urcarea si coborarea in si din cabina de comanda a macaralei se va face pe scari de acces. Intrerupatorul principal pentru instalatia electrica a macaralei trebuie sa fie usor accesibil si sa poata fi inchis cu cheia. 

La capetele caii de rulare ale macaralelor si la macaralele rotative care nu fac o rotatie  completa vor exista opritoare. 

Este interzis a se lucra cu macaralele unde exista linii electrice aeriene. 

Deplasarea macaralei sau automacaralei cu sarcina in carlig este interzisa. 

Este interzis sa se lucreze cu macaraua necalata daca din constructie sau din datele acesteia  nu rezulta aceasta posibilitate. 

In scopul asigurarii stabilitatii la calarea macaralelor se va avea in vedere starea terenului,  iar acolo unde nu este bine tasat, se va compacta si se va face un pat de traverse, grinzi sau  scanduri pentru a mari suprafata de sprijin si implicit a micsora presiunea specifica pe sol in  vederea prevenirii si deplasarii necomandate. 

Se interzice transportul sarcinilor pe deasupra oamenilor, incaperilor locuite(imobil,  birou,etc) sau pe deasupra halelor industriale. 

Inainte de inceperea lucrului, macaragiul este obligat: 

- sa verifice toate dispozitivele de siguranta, indicatorii de sarcina, de moment si franele; - sa verifice daca instalatiile electrice si instalatia de protectie(punere la pamant) sunt in  perfecta stare 

Automacaralele, macaralele pe pneuri sau pe senile se vor instala numai pe terenuri  orizontale si corespunzatoare(bine compacte) 

Manevrarea macaralei si franarea in timpul lucrului se vor executa lin si cu mare atentie  pentru a se evita balansarea sarcinii sau producerea socurilor 

La terminarea lucrului, macaragiul este obligat : 

- sa descarce sarcina si sa ridice dispozitivul de prindere la pozitia cea mai de sus; - sa deplaseze macaraua la locul de repaus si sa fixeze clesti de prindere la calea de rulare sau dispozitivele de de siguranta impotriva eventualelor deplasari necomandate - sa aduca dispozitivele de comanda in pozitia zero 

- sa deconecteze intrerupatorul principal aflat pe macara 

- sa inchida cu cheia usa cabinei 

- sa predea cheile si talonul la locul stabilit de conducatorul lucrarii 

Accesoriile si dispozitivele de siguranta ale instalatiilor de ridicat aflate in exploatare vor fi supuse unor controale periodice conform normelor ISCIR. 

Este interzis macaragiului precum si mecanicilor de intretinere sa urce si sa coboare din  cabina de comandain alt mod decat pe scara de acces si numai in pozitia de repaus a macaralei. Scara de acces incepand de la inaltimea de 2 m va fi prevazuta cu imprejurimi in forma de  inele la intervalle de cel mult 80 cm si legaturi intre ele pe lungimea scarii 

Distanta intre scara si inele va cel putin 70 cm si cel mult 80 cm. 

Carligul macaralei va fi marcat de uzina producatoare , insotit de un certificat care sa arate  sarcina maxima de ridicare.El va fi prevazut cu sistem de siguranta pentru eliminarea posibilitatilor de a scapa, sari sau iesi cablul de prindere a sarcinii. Utilizarea carligelor fara marca si certificat de calitate este interzisa. 

Cablurile mecanismelor de ridicat trebuie sa aiba o asemenea lungime incat la pozitia cea  mai de jos a carligului sa ramana infasurate pe tambur cel putin 3 spire. 

Innadirea cablurilor de ridicare a sarcinii este interzisa. 

Se interzice lucrul cu macaralele la lucrarile de montaj fara intocmirea si predarea de catre  conducatorul punctului de lucru ( cel putin maistru ) , a fisei tehnologice a macaragiului deservent.  Fisa tehnologica va cuprinde :

- denumirea sarcinii ce urmeaza a fi ridicata; 

- greutatea maxima a sarcinii 

- traseul pe care trebuie sa-l urmeze sarcina de la ridicarea ei pana la locul de asezare - inscriptionarea vizibila a greutatii pe sarcina 

- indicarea persoanei ce va dirija macaraua. 

Fisa tehnologica se reactualizeaza zilnic in cazul cand survin modificari in tehnologia de  lucru sau se va inlocui cu una noua pentru alta lucrare. 

La montarea si demontarea bratelor vor fi respectate instructiunile si procesul tehnologic  prevazute in notatia tehnica a macaralei. In acest sens, personalul deservent al utilajelor, mecanicii  depanatori si de reparatie vor fi instruiti de maistru sau de seful de echipa asupra tehnologiei de  lucru prevazuta in notita tehnica a utilajului. 

La aceste operatii e interzisa circulatia oamenilor pe o raza mai mare de 1,5m ori inaltimea  catargului. 

In timpul deplasarii sarcinilor in plan orizontal cu ajutorul instalatiilor de ridicat se va  asigura un spatiu de siguranta de min 0,5m masurat pe verticala intre obstacol si partea inferioara a sarcinii. 

La utilizarea carligelor duble, sarcina se va repartiza astfel incat sa fie uniforma pe ambele  carlige. 

Semnatura: