ipssm defectoscopie

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SECURITATE SI SANATATE IN  MUNCA cod: IPSMM-008 

EXECUTAREA DE LUCRARI DE  DEFECTOSCOPIE, INCERCARI, PROFILAXIE, PUNERI IN FUNCTIUNE IN  INSTALATII ELECTRICE SECUNDARE 

 

1. Lucrari de defectoscopie si de incercari cu tensiune marita 

Art.1. (1) Lucrarile de defectoscopie si de incercari cu tensiune marita se pot executa de catre o singura persoana, avand  minimum grupa a IV-a de autorizare, pe baza de ITI-PM, cand in cadrul standurilor de probe echipamentul supus incercarii se  afla in acelasi perimetru ingradit cu echipamentul de inalta tensiune, iar pupitrul de comanda si executantii sunt in afara  perimetrului respectiv. 

(2) Daca se folosesc autolaboratoare, formatia de lucru trebuie alcatuita din minimum doua persoane, cu cel putin grupa  a IV-a, respectiv a II-a, de autorizare, lucrarile executandu-se pe baza AL sau ITI-PM. 

(3) Incercarile cu tensiune marita sau defectoscopie ale caror scheme utilizeaza aparate dispersate (intreruptoare,  variatoare de tensiune etc.) se executa de minimum doua persoane, cu grupa a IV-a, respectiv a III-a de autorizare. 

(4) In ultimele doua cazuri, fiecare membru al formatiei de lucru trebuie sa actioneze cate un microintreruptor care  conditioneaza inchiderea circuitului electric pentru punerea sub tensiune a schemei. Lucrarile se vor realiza pe baza AL sau ITI PM. 

Art.2. Aprobarea sau dispunerea executarii lucrarilor de identificare a cablurilor, de defectoscopie si de incercare cu  tensiune marita, sunt de competenta unui emitent al entitatii de exploatare. 

Art.3. (1) Echipamentul sau aparatajul din instalatii cu pereti despartitori intre celule, care urmeaza sa fie supus  incercarilor cu tensiune marita, trebuie sa fie separat de instalatiile ramase sub tensiune prin doua spatii de intrerupere, din care  cel putin unul vizibil, astfel: 

a) separator si intreruptor; 

b) separator si demontarea unei portiuni din barele de legatura dintre separator si echipamentul (aparatajul) supus  incercarii. 

(2) Se admite un singur spatiu de intrerupere cu conditia ca pe cutitele separatorului sa se monteze teci sau placi  electroizolante, iar separatorul sa nu fie montat orizontal, astfel incat sa nu se poata inchide singur, in cazul unei deblocari  mecanice. 

Art.4. In instalatiile de interior, in care nu exista pereti despartitori fata de celulele vecine, trebuie sa se monteze  panouri sau paravane mobile sau sa se scoata de sub tensiune instalatiile invecinate, pe toata durata incercarilor cu tensiune  marita ale echipamentelor sau aparatajului din acestea. 

Art.5. (1) Daca un capat al unui cablu sau al instalatiei, in care urmeaza sa se efectueze incercari, se afla in afara  incintei instalatiei, trebuie sa se ia masuri de ingradire a zonei respective cu benzi de imprejmuire si panouri de semnalizare. In  tot timpul incercarilor, ingradirile astfel realizate vor fi supravegheate de catre o persoana cu cel putin grupa I de autorizare,  instruita special in acest scop.

(2) Daca celalalt capat al cablului care se incearca cu tensiune marita se afla in incinta unei statii, a unui punct de  alimentare sau a unui post de transformare, trebuie sa se monteze panouri de semnalizare, astfel: 

a) pe usa celulei (pe ingradirea permanenta), cand capatul cablului se afla in celula; 

b) pe ingradirea provizorie mobila, realizata in acest scop, cand capatul cablului este scos din celula (aceasta avand  ingradirile permanente montate). 

Art.6. Daca un capat al cablului se afla pe un stalp al unei LEA, se admite ca la acest capat sa se realizeze un singur  spatiu de intrerupere vizi-bila, prin dezlegarea cordoanelor de la capatul terminal si legarea lor rigida la conductoarele liniei.  Daca LEA trebuie repusa sub tensiune, se pot executa incercari numai cand intre bornele capatului terminal si conductoarele  liniei se realizeaza distantele minime de vecinatate. 

Art.7. In cazul retelelor de cabluri de joasa tensiune, se admite realizarea unui spatiu de intrerupere vizibila prin  scoaterea sigurantelor de la tablourile de distributie si montarea in locul acestora a capacelor (manerelor) electroizolante colorate  in rosu si a panourilor de semnalizare. 

Art.8. Atunci cand, in zona unde urmeaza sa se efectueze incercari cu tensiune marita sau lucrari de defectoscopie la  cabluri, lucreaza si alte formatii, acestea trebuie sa fie retrase, la cererea sefului de lucrare pentru incercari, intreruperea lucrarilor  fiind consemnata in AL ale formatiilor respective. 

Art.9. Daca identificarea sau arderea se fac din exteriorul instalatiilor, autolaboratorul trebuie ingradit cu benzi de  imprejmuire, pe care se vor monta, cu fata spre exterior, indicatoare de interzicere, cu inscriptia ,,Stai! Pericol de electrocutare!  Incercari cu tensiune marita”. 

Art.10. (1) Conductorul(ele) scurtcircuitoarelor care impiedica operatiile de identificare sau defectoscopie a locului de  defect, de masurare a rezistentei de izolatie sau de incercare cu tensiune marita, se demonteaza pe perioada lucrarii, numai dupa  conectarea conductorului(elor) prin care se aplica tensiune cablului in cauza si numai cu instalatia de incercare nealimentata. 

(2) Comutarea pe alte faze se va face dupa ce faza pe care s-a aplicat tensiunea a fost descarcata de sarcina capacitiva si  legata la pamant. Descarcarea de sarcina capacitiva se face prin remontarea fazelor scurtcircuitorului cu ajutorul prajinii  electroizolante. Se admite, in cazul instalatiilor cu capacitati mari fata de pamant sau al cablurilor dezlegate de la instalatii, sa se  foloseasca o prajina electroizolanta de descarcare, corespunzatoare ca dimensiuni tensiunii aplicate, legata la pamant si avand la  capatul activ o rezistenta de limitare a curentului de descarcare. Descarcarea se face atingand instalatia incarcata capacitiv cu  prajina, intai prin rezistenta si apoi direct, prajina ramanand conectata pentru descarcare pana dupa montarea scurtcircuitorului. 

(3) Dupa terminarea incercarilor, scurtcircuitorul se va monta la loc. 

(4) Demontarea si remontarea scurtcircuitorului se fac de catre: 

a) personalul de servire operativa; 

b) seful de lucrare, daca scurtcircuitoarele delimiteaza zona de lucru si au fost montate de acesta, ca si in cazul  instalatiilor electrice fara supraveghere. 

Art.11. (1) Conductoarele de legatura intre bornele de inalta tensiune si echipamentul sau aparatajul care se supune  incercarii de la o sursa independenta trebuie sa fie bine fixate, astfel incat sa se evite balansarea si apropierea de instalatiile  vecine, aflate sub tensiune. Distantele intre conductoarele de legatura si instalatiile vecine trebuie sa fie cel putin egale cu cele  considerate ca nepericuloase. 

(2) In timpul montarii si demontarii conductorului de legatura, sunt interzise balansarile si intinderile bruste. 

Art.12. Distantele dintre partile conductoare de curent ale echipamentului ce va fi supus unei tensiuni marite de la o  sursa independenta si instalatiile invecinate ramase sub tensiune trebuie sa fie cel putin egale cu distantele de vecinatate  corespunzatoare treptei de tensiune imediat superioara tensiunii aplicate. Se admit distante mai mici in conditiile mentionate la  art.453 si 454, Sectiunea 7 din prezentele instructiuni.

Art.13. (1) Zona in care se executa arderea defectelor pe cabluri sau incercarea cu tensiune marita si care cuprinde  autolaboratorul, conductorul de legatura si echipamentul sau aparatajul supus arderii sau incercarii trebuie ingradita, atat cat este  posibil, si supravegheata de una sau mai multe persoane, care vor avea numai aceasta insarcinare. 

(2) Ingradirile se monteaza de catre formatia de lucru care executa arderea sau incercarea. Pe fiecare latura a ingradirii  se vor aplica panouri de semnalizare, avand inscriptionat spre exterior ,,Stai! Pericol de electrocutare. Incercari cu tensiune  marita”. 

Art.14. (1) Inainte de inceperea arderii defectelor pe cabluri sau a incercarii cu tensiune marita, seful de lucrare trebuie  sa verifice personal daca: 

– s-au luat masurile de protectie a muncii necesare lucrarilor; 

– personalul care executa alte lucrari a fost evacuat; 

– persoanele insarcinate cu supravegherea zonei de incercare se afla la locul lor; 

– persoana de la capatul opus al cablului sau din alta incapere se afla la locul sau si stie ca vor incepe lucrarile. 

Dupa ce membrii formatiei de lucru ce executa arderea sau incercarea si-au ocupat locurile, seful de lucrare va face  apel nominal si va intreba daca sunt gata pentru inceperea lucrarii, iar dupa confirmarea fiecaruia dintre acestia, ii va avertiza cu  cuvintele ,,Aplic tensiune!”, rostite cu voce tare, si va inchide sau va dispune inchiderea intreruptorului sau a heblului prin care se  alimenteaza instalatia de ardere – incercare. 

(2) Dupa terminarea definitiva a arderii sau incercarii, se separa vizibil instalatia de la sursa de alimentare, se descarca  de sarcina capacitiva instalatia incercata sau cablul pe care s-a ars defectul si se monteaza la loc scurtcircuitorul. Dupa aceste  operatii, seful de lucrare avertizeaza cu voce tare: ,,S-a scos de sub tensiune!'. 

(3) In timpul operatiilor de ardere – incercare, personalul nu va sta langa priza de legare la pamant sau langa  conductoarele conectate la ea. 

(4) Daca personalul de supraveghere si paza este dispersat la distante mari si nu pot fi receptate avertizarile de mai sus  ale sefului de lucrare, vor fi utilizate statii radio de emisie – receptie. 

Art.15. In timpul identificarii traseelor de cabluri sau de determinare a locului de defect pe cablu, lucratorii vor lua  toate masurile pentru evitarea accidentelor de circulatie si vor purta echipament de vizualizare in traseu. 

Art.16. Localizarea defectului, stabilirea zonei de defect pe traseele de cabluri si remedierea defectului se fac conform  prevederilor capitolului 2 din Sectiunea 5 a prezentelor instructiuni. 

Art.17. La utilizarea aparatelor si instalatiilor pentru incercari cu tensiune marita se vor respecta modul de lucru si  masurile de securitate a muncii prevazute de catre fabricant. 

Art.18. (1) Instalatia fixa de incercare cu tensiune marita va fi amplasata in interiorul unui spatiu cu ingradire fixa, cu  inaltimea minima de 1,8 m in interiorul cladirilor si 2 m in exterior, cu respectarea distantelor de la partile sub tensiune ale  instalatiei la ingradire specificate in Tabelul 7. 

(2) Toate partile metalice ale instalatiei de incercare, care in mod normal nu sunt sub tensiune, se vor racorda la  instalatia de protectie prin legare la pamant, cu rezistenta de maximum 10 ohmi. 
Distantele minime de la partile sub tensiune ale instalatiei la ingradirea fixa

Tensiunea de 

Distanta minima (cm)incercare (kV) 

Instalatii interioare 

Instalatii exterioare

≤ 20 

20 ÷ 110 

220

20 

100 

180

30 

100 

180Art.19. (1) Instalatia de incercare se va verifica periodic, cel putin o data pe an, cand se va masura si rezistenta de  dispersie a prizei de pamant. 

(2) Inainte de a se executa incercarea cu tensiune marita, se vor verifica instalatia, legaturile la priza de pamant,  functionarea blocajelor si a semnalizarilor. 

Art.20. (1) Usile de acces vor fi prevazute cu blocaje electrice, care vor deconecta instalatia de sub tensiune in pozitia  deschis a acestora. In afara spatiului de incercare se vor afla circuitele si aparatele de comanda, intr-un pupitru amplasat intr-o  pozitie din care sa se poata observa elementul supus incercarii. 

(2) Butonul de anclansare al intreruptorului va fi prevazut cu blocaj cu cheie de tip auto. 

(3) Repunerea sub tensiune dupa inchiderea usilor se va semnaliza optic si acustic si se va face incepand de la valoarea  zero a tensiunii de incercare. 

2. Lucrari la circuite secundare 

Art.21. (1) Lucrarile la circuitele secundare ale instalatiilor de protectie prin relee, automatizari, comenzi, semnalizari,  masurari, telecomunicatii, telemecanizari si sisteme de prelucrare automata a datelor se executa in baza AL sau ITI-PM. 

(2) Lucrarile la circuite secundare, care impun patrunderea in instalatiile primare la distante mai mici decat cele de  vecinatate, se executa cu scoaterea de sub tensiune a partilor respective din instalatiile primare. 

Art.22. (1) Lucrarile la circuitele secundare se executa de o formatie de minimum doua persoane, una avand cel putin  grupa a III-a de autorizare. 

(2) Formatia astfel constituita executa si lucrari de demontare–remontare a aparatelor de masurare, comanda, protectie,  semnalizare, automatizare din circuitele secundare ale unor instalatii primare aflate sub tensiune. 

Art.23. La executarea lucrarilor in circuitele secundare trebuie sa se asigure masuri de delimitare materiala a zonei de  lucru, in asa fel incat instalatiile la care se lucreaza sa fie clar evidentiate fata de cele la care nu se lucreaza. In cazul existentei in  panou (siruri de cleme) a unor circuite aferente si altor elemente decat celor la care se lucreaza, acestea nu se vor delimita, ci  numai panoul in ansamblul sau. 

Art.24. (1) Lucrarile de verificare la instalatiile de circuite secundare se executa, de regula, fara intreruperea tensiunii  operative de curent continuu si alternativ si a tensiunilor si curentilor de masurare, cu conditia ca personalul sa foloseasca unelte  electroizolante sau electroizolate si mijloace individuale de protectie electroizolante. 

(2) In zona de lucru la panourile cu circuite secundare se va utiliza incaltaminte electroizolanta sau covoare  electroizolante fixe ori portabile. 

Art. 25. (1) Lucrarile la circuitele secundare care necesita intreruperea tensiunii se executa numai dupa verificarea  lipsei acesteia, cu detectorul de joasa tensiune sau cu alte aparate de masurare. 

(2) In timpul lucrului, intreruperea circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent aflate in sarcina se executa  numai dupa scurtcircuitarea lor prealabila prin blocurile de incercare sau prin realizarea unor punti cu cleme special prevazute in  acest scop, astfel incat secundarul transformatoarelor de curent sa fie permanent inchis.

(3) Dupa realizarea scurtcircuitarii, este interzisa executarea de lucrari la circuitele secundare ale transformatoarelor de  curent, intre bornele si blocul de incercare sau clemele de scurtcircuitare. 

3. Executarea masurarilor cu aparate portabile 

Art. 26. (1) Masurarile cu aparate portabile in instalatiile electrice de joasa si inalta tensiune se executa in mod direct  sau indirect, pe secundarul transformatoarelor de masura existente in instalatii. 

(2) Se permite executarea unor masurari folosind transformatoarele de masura montate provizoriu, dar numai pe baza  AL, in care trebuie sa se stabileasca in mod concret masurile de protectie a muncii ce trebuie luate. 

Art. 27. (1) Masurarile directe in instalatiile de joasa tensiune cu aparate portabile (ampermetrul, voltmetrul, trusa  wattmetrica, contorul etalon, clestele ampermetric etc.) se pot executa, dupa caz, pe baza de ITI-PM, AS sau DV. 

(2) Formatia minima de lucru pentru aceste masurari este de doi electricieni, seful de lucrare avand cel putin grupa a  III-a de autorizare. 

(3) Masurarile privind continuitatea sigurantelor de la circuitele de tensiune si masurarile de tensiune la consumatori se  executa de catre un electrician cu minimum grupa a III-a de autorizare, echipat pe durata realizarii legaturilor la circuitul primar  sau secundar cu manusi electroizolante (clasa 0 sau 00), casca de protectie a capului si viziera de protectie a fetei. El va utiliza  unelte electroizolante sau electroizolate. In statii si posturi de transformare se va folosi si incaltaminte electroizolanta sau covor  electroizolant. 

Art.28. Masurarile directe cu megohmmetrul asupra instalatiilor se executa, dupa caz, pe baza de ITI-PM, AS sau DV,  in urmatoarele conditii: 

a) instalatia respectiva se separa electric si se descarca de sarcina capacitiva, inaintea fiecarei masurari; 

b) intreruperea celorlalte lucrari asupra instalatiei respective si evacuarea personalului, in zona ramanand numai  executantii masurarii; daca instalatia este separata prin dezlegari de cordoane, de conductoare de la aparataj sau prin demontarea  unei portiuni de bare de restul instalatiei, care ramane legata la pamant si in scurtcircuit, lucrarile in aceste zone pot continua in  timpul masurarii cu megohmmetrul in instalatia dezlegata; 

c) in punctele accesibile ale instalatiilor asupra carora se efectueaza masurarile si care nu sunt ingradite, in incinte  neincuiate, se va posta personal de paza; 

d) formatie de lucru formata din cel putin doi electricieni, dintre care unul avand minimum grupa a III-a de autorizare; 

e) electricianul care aplica conductoarele megohmmetrului pe elementul de incercat are cel putin grupa a II-a de  autorizare si utilizeaza manusi electroizolante si incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant; 

f) este interzisa atingerea bornelor aparatului, cordoanelor sau a instalatiei incercate, inainte de descarcarea de sarcina  capacitiva a acesteia. 

Art.29. Se interzice folosirea clemelor de tip crocodil la circuitele de curent. 

Art.30. Masurarile directe, cu clestele ampermetric, si verificarile cu indicatorul de corespondenta a fazelor in  instalatiile de inalta tensiune se executa de doi electricieni, unul cu minimum grupa a III-a de autorizare, cu luarea urmatoarelor  masuri: 

a) folosirea de manusi electroizolante „clasa 1–4”, incaltaminte electroizolanta sau covor electroizolant, casca de  protectie a capului si viziera de protectie a fetei; 

b) pastrarea distantelor minime de vecinatate intre electricienii care executa masurarile si partile aflate sub tensiune;

c) manevrarea clestelui sau a indicatorului cu prajina electroizolanta, fara a se depasi limitatorul si fara sprijinirea  acestor aparate de ingradiri sau partile metalice ale instalatiei; 

d) asigurarea unui echilibru stabil pentru executant si a unei pozitii comode, in timpul executarii masurarilor.