Instructiuni proprii ssm pentru personalul care utilizeaza autovehicule de serviciu

Instructiuni proprii SSM pentru personalul care utilizeaza autovehicule de serviciu  

Pentru a asigura buna funcţionare a autovehiculelor in trafic si pentru evitarea defecţiunilor accidentale, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii tehnice: • dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de funcţionare; 

• piesele mecanismului de direcţie sa nu prezinte defecţiuni si uzuri; 

• rulmenţii roţilor sa nu aiba jocuri care depăşesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de funcţionare ale acestora; 

• sitemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizaţii; 

• rezervorul de carburant sa fie prevăzut cu capac bine fixat si asigurat pentru evitarea deschiderii in timpul mersului, iar suporturile de susţinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri; 

• instalaţia electrica a autovehiculelor sa fie in perfecta stare; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate, siguranţele necalibrate, lipsa capacelor de protecţie etc. care pot provoca scurtcircuite; 

• bateria sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat becurile sa nu se spargă in timpul mersului; 

• releele de tensiune sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a evita scurtcircuitele; 

• sistemele de frânare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de funcţionare; 

• anvelopele sa fie de acelaşi tip si de aceeaşi dimensiune si sa nu prezinte deformări ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant; 

• jantele nu trebuie sa prezinte deformaţii ca urmare a uzurii si a loviturilor; 

• ţeava de evacuare a gazelor sa fie in buna stare, fara fisuri, fără garnituri defecte si sa fie prevăzuta cu toba de eşapament; 

• parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate;  

• parbrizul sa fie prevăzut cu stergatoare in perfecta stare de funcţionare. 

Este interzisa deplasarea cu autovehicule de serviciu care prezintă stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depăşesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentraţiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare. 

Pentru asigurarea condiţiilor tehnice ale autovehiculelor, conducătorii auto au obligaţia sa verifice inainte de plecarea in cursa următoarele: 

• instalaţia de alimentare cu carburant; 

• instalaţia electrica; 

• instalaţia de evacuare a gazelor arse; 

• instalaţia de incalzire; 

• sistemul de direcţie, semnalizare, rulare si frânare care trebuie sa fie in stare corespunzătoare si fara improvizaţii; 

• existenta si integritatea fizica si funcţionala a oglinzilor retrovizoare; 

• uşile sa fie in buna stare de funcţionare; 

• sa nu aiba ataşate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de către uzina constructoare.

Conducătorilor auto le este interzis: 

• sa transporte in cabina mijlocului de transport un număr de persoane mai mare decât cel stabilit prin construcţia autovehiculului si inscris in certificatul de inmatriculare. 

• sa transporte in mijlocul de transport o sarcina mai mare decât cea stabilita prin construcţia autovehiculului si inscrisa in certificatul de inmatriculare. 

La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducătorii auto vor lua următoarele măsuri: 

• vor asigura distanţa de manevrare în siguranţa dintre autovehicule şi între acestea şi construcţii; 

• vor opri motorul; 

• vor scoate cheile din contact; 

• vor închide şi vor asigura prin încuiere uşile cabinei; 

• vor scoate de sub tensiune instalaţia electrică a mijlocului de transport, acţionând întrerupătorul general (dacă este cazul). 

La locul de parcare sunt interzise: 

• efectuarea probelor de frânare în mers. Acestea se vor efectua la standurile de încercare a eficienţei sistemului de frânare sau în zone special amenajate; 

• alimentarea cu combustibili şi lubrefianţi; 

• aruncarea cârpelor îmbibate cu produse petroliere etc; 

• parcarea autovehiculelor încărcate cu materiale explozive sau uşor inflamabile, cu rezervoare de benzină fisurate sau sparte, cu buşoane lipsă sau neetanşe. 

Ieşirea autovehiculelor din parcare şi din incinta societăţii în drumurile publice se face cu faţa. în cazul în care nu este posibil, ieşirea pe drumurile publice se efectuează numai prin pilotare. Reguli pentru utilizarea mijloacelor auto de către conducătorul auto: 

• să se prezente la program odihnit, în deplină capacitate de a conduce autovehiculul, fără să fie sub influenţa băuturilor alcoolice sau a medicamentelor; 

• să evite adormirea la volan prin alternarea activităţii de conducere a autovehiculului cu cea de odihnă, făcând pauză o oră după fiecare 4 ore de conducere şi pauze suplimentere ori de căte ori are simptome de oboseală; 

• sa poarte asupra sa documentele însoţitoare pe traseu: 

 actul de identitate al conducătorului auto; permisul de conducere; 

 talonul mijlocului auto; 

 foaia de parcurs, semnată şi ştampilată; 

 documentul de plecare în cursă (cu data, semnătura şi ştampila firmei); 

 foaia de bord, după caz, pentru: 

 persoanele transportate cu acordul conducerii; 

 mărfuri sau produse incluse în obiectul de activitate. 

Reguli de comportare pe traseu: 

• respectarea semnificaţiei indicatoarelor de circulaţie amplasate în traseu; 

• respectarea prevederilor legislaţiei privind circulaţia pe drumurile publice în deplină siguranţă.

• respectarea participanţilor la trafic (sunt interzise gesturile şi cuvintele obscene). Gararea se face , dupa caz, la sediul firmei sau la domiciliul salariatului, numai cu aprobarea conducerii