PLAN ANUAL DE CONTROL INTERN ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

ANTET SOCIETATE

 

APROBAT

Responsabil legal

 

……………………

                                                                                                                                    

 

PLAN ANUAL DE CONTROL INTERN

 ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂTRIM

DENUMIREA ACȚIUNII

RESPONSABILITATEA REALIZĂRII

CONTROLULUI INTERN

LOCURILE DE MUNCĂ VERIFICATE

(ȘANTIER/SECȚIE/ATELIER)

NUMELE ȘI PRENUMELE

CONDUCĂTORILOR LOCURILOR DE MUNCĂ


TRIM

 I

 1. Verificarea modalității de efectuare a instruirilor la locul de muncă și periodice de către conducătorii locurilor de muncă;


 1. Verificarea modalității de completare și arhivare a fișelor de instruire individuală, a tematicilor de instruire, a testelor de verificare a cunoștințelor etc.;


 1. Verificarea modalității de utilizare de către salariați a echipamentelor individuale de protecție (EIP) în timpul desfășurării sarcinilor de muncă 

Șeful serviciului intern de prevenire și protecție


…………………….


Lucrător desemnat

…………………..Șantierul 1

 

Șantierul 2

 

Secția 1

 

Secția 2

 

Atelier 1

 

Atelier 2

 

TRIM

II

 1. Verificarea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă:

 • păstrarea căilor de acces libere;

 • realizarea întreținerii tehnice a locurilor de muncă;

 • existența și întreținerea semnalizării de securitate la locul de muncă;

 • existența, marcarea și semnalizarea căilor de circulație

 

 1. Verificarea modalității de utilizare de catre salariați a echipamentelor individuale de protecție (EIP) în timpul desfășurării sarcinilor de muncă

Șeful serviciului intern de prevenire și protecție


…………………….


Lucrător desemnat

…………………..Șantierul 1

 

Șantierul 2

 

Secția 1

 

Secția 2

 

Atelier 1

 

Atelier 2

 

TRIM

III

 1. Verificarea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă (EM):

 • EM sunt verificate în termen și sunt fără pericol pentru securitatea salariaților;

 • existența instrucțiunilor de utilizare afișate la EM;

 • instalația electrică este pozată corespunzător și nu prezintă improvizații;

 • tablourile electrice sunt asigurate; 

 • EM de ridicat sunt verificate ISCIR;

 • salariații care utilizează EM au autorizații ISCIR valabile 


 1. Verificarea valabilității fișelor de aptitudine medicală ale salariaților prezenți la lucru

Șeful serviciului intern de prevenire și protecție


…………………….


Lucrător desemnat

…………………..

Șantierul 1

 

Șantierul 2

 

Secția 1

 

Secția 2

 

Atelier 1

 

Atelier 2

 

TRIM

IV

 1. Verificarea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă:

 • existența mijloacelor de apărare împotriva incendiilor (stingătoare, hidranți);

 • realizarea protecției colective a zonelor periculoase;

 • existența instalațiilor sanitare;

 • amenajarea vestiarelor și a spatiilor pentru servirea mesei de salariați


 1. Verificarea modalității de respectare de către salariați a măsurilor tehnice și organizatorice stabilite în Planul de prevenire și protecțieȘeful serviciului intern de prevenire și protecție


…………………….


Lucrător desemnat

…………………..

Șantierul 1

 

Șantierul 2

 

Secția 1

 

Secția 2

 

Atelier 1

 

Atelier 2

        

 

AVIZAT

CSSM

1……………

2…………….

3…………….

4…………….Elaborat

Șef serviciu intern/Lucrător desemnat

 

Numele și prenumele

 

…………………………….