Fisa de post sef serviciu privat pentru situatii de urgenta

Fisa de post sef serviciu privat pentru situatii de urgenta 

  valabil la 08 Sep 2014 

Intrebare: Fisa de post sef serviciu privat pentru situatii de urgenta 

Raspuns: 

Fisa de post Sef serviciu privat pentru situatii de urgenta 

I. Identificarea postului 

Numele si prenumele titularului: ............ 

2. Denumirea postului: Sef serviciu privat pentru situatii de urgenta 

[Daca in organigrama denumirea postului difera de cea din COR, va trebui sa mentionati in fisa si denumirea din COR.] 

3. Pozitia in COR / Cod: 541901 

[In cazul in care denumirea postului din firma dvs. nu se regaseste in COR, va trebui sa treceti codul din COR pentru denumirea cea mai apropiata din punct de vedere al sarcinilor si responsabilitatilor.] 

4. Departamentul / locatia: Administratie si servicii publice 

[Repartizarea se va face conform marimii, specificului si organigramei firmei.] 5. Nivelul postului: Executie/ Conducere 

6. Relatii ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): 

Se subordoneaza sefului de Directie 

[Pentru punctele 4, 5 si 6 se va tine cont de marimea, specificul si organigrama firmei.] II. Descrierea postului 

1. Scopul general al postului 

Ocupatia se desfasoara in cadrul societatilor specializate in activitati pentru situatii de urgenta. 

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, scopul poate diferi. Scopul postului se va regasi detaliat in obiectul contractului definit in CIM semnat de parti.] 

2. Competente personale: 

sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de comunicare etc.); 

sa nu aiba antecedente penale. 

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului 

Sarcinile de serviciu obligatorii, reprezentand 100% din norma de baza, corespunzatoare unei parti de 100% din salariul de baza.

Este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de serviciu stabilite in prezenta fisa 

Este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le are in gestiune; Atributii 

 • sa asigure organizarea corecta a activitatii pentru situatii de urgenta 

 • sa asigure coordonarea activitatii activitatii pentru situatii de urgenta 

 • sa asigure cercetarea activitatii de securitate 

 • sa analizeze in permanenta zona alocata pentru gasirea de noi oportunitati de colaborare; sa dezvolte Serviciul Privat pentru Situatii de Urgenta prin identificarea potentialilor clienti si ofertarea de servicii catre acestia 

 • sa dezvolte si sa mentina in permanenta contactul cu beneficiarii serviciilor Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta in vederea imbunatatirii permanente a acestora 

 • sa organizeze, sa planifice, sa evalueze necesarul de resurse: materiale, financiare, tehnice si tehnologice, umane, timp pentru fiecare beneficiar/proiect 

 • sa realizeze si sa implementeze strategii operationale pentru diferite tipologii de proiecte/beneficiari, inclusiv conducerea nemijlocita a operatiunilor de exercitii si aplicatii de stingere conform scenariilor prestabilite 

 • sa asigure mentinerea capacitatii de actiune a personalului de securitate 

 • sa realizeze controlul activitatii de securitate din obiectiv 

 • sa coordoneze activitatea echipelor de lucru 

 • sa planifice activitatea proprie 

 • sa asigure programa si materialele necesare pregatirii continue a angajatilor din subordine sa asigure coordonarea, evaluarea, motivarea, performanta si eficienta in cadrul echipei pe care o conduce 

 • sa asigure relatia cu furnizorii si se ingrijeste de planul de mentenanta a mijloacelor fixe din cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta 

 • sa propuna si sa implementeze solutii pentru optimizarea activitatii pe segment si pentru eficientizarea costurilor 

 • sa se preocupe de dezvoltarea profesionala a membrilor echipelor 

 • sa se ocupe de coordonarea planificarii activitatilor si masurilor de protectie sa se ocupe de elaborarea documentelor specifice 

 • sa asigure activitati de mentenanta si service aferente sistemelor de detectie si alarmare efractie, supraveghere video, control/ admitere acces, paza perimetralasi a sistemelor si instalatiilor de semnalizare 

 • sa aleaga metodele optime de montare, instalare aferente sistemelor de securitate enumerate anterior 

 • sa asigure testarea, evaluarea si punerea in functiune a sistemelor de detectie si alarmare efractie, supraveghere video, control/ admitere acces, paza perimetrala si a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu 

 • sa se preocupe de asigurarea conditiilor corespunzatoare de lucru pentru realizarea, punerea in functiune si mentenanta sistemelor de detectie si alarmare efractie, supraveghere video, control/ admitere acces, paza perimetrala si a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu 

 • sa se ocupe de consilierea conducerii institutiei pe probleme de securitate

 • sa se ocupe de monitorizarea realizarii masurilor de protectie 

 • sa stabileasca si sa realizeze masurile de protectie civila a angajatilor si bunurilor materiale proprii; sa conduca nemijlocit actiunile de interventie; 

 • sa fie cinstit, loial si disciplinat, dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact; 

 • sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde desfasoara serviciul; sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de pericol; sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile de aplicare a acestora; 

 • sa aduca la cunostinta de indata administratorului accidentele de munca suferite de propria persoana sau de alti angajati; 

 • sa coopereze cu persoanele cu atributii specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau cerinte impuse de autoritate competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale; 

 • sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti colegi. 

 • sa informeze de indata administratorul despre orice deficienta constatata sau eveniment petrecut; sa execute alte activitati in legatura cu indeplinirea sarcinilor de serviciu precizate de persoanele care au acest drept. 

[In functie de marimea, specificul si organigrama firmei, sarcinile/ atributiile/ activitatile, responsabilitatile postului pot diferi. 

Atentie! Raspunderea juridica generata de nerespectarea obligatiilor stabilite prin prezenta se va stabili in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si in baza procedurilor reglementate in Regulamentul Intern al firmei.] 

4. Obligatii si Restrictii: 

Nu executa nici o sarcina suplimentara legata de activitatea sa decat daca ea vine de la persoanele autorizate si daca vine pe cale ierarhica si se incadreaza in prevederile legale; sa asigure pastrarea secretului profesional privind activitatile ce se desfasoara in cadrul spatiului de lucru; 

Este strict interzisa consumarea de bauturi alcoolice inainte de intrarea in serviciu sau pe timpul serviciului; 

Trebuie sa lase echipamentul curat, iar celelalte mijloace pe care le-a folosit, in buna stare. 

5.Conditiile de lucru ale postului 

Desfasurarea activitatii 

Acesta isi desfasoara activitatea in birou sau pe teren. 

Conditii de formare profesionala Participa la traininguri. 

[Conditiile de la punctele a si b se decid la nivelul fiecarei firme, in functie de conditiile specifice si de posibilitati, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.]

5. Delegare (inlocuitori, sarcini delegate) 

Doar in situatii de urgenta 

[De obicei, fiecare firma stabileste si mentioneaza numele persoanei inlocuitoare, cu precizarea responsabilitatilor si a sarcinilor pe perioada delegarii.] 

III. Specificatiile postului 

1. Nivelul de studii - studii superioare 

calificarea de agent paza/ securitate obiective, bunuri si valori , ca urmare a participarii la un curs de calificare-calificare de baza 

sau sa faca dovada ca provine din sistemul national de aparare impotriva situatiilor de urgenta in calitate de cadrul activ sau militar angajat cu contract. 

[Nivelul de studii pentru fiecare post difera in functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma.] 

2. Aptitudini personale 

incredere in sine; 

comunicarea eficenta cu diferite categorii de oameni 

rapiditate in reactii si judecata; 

concentrare; 

lucrul in echipa 

punctualitate; 

capacitatea de a invata; 

aptitudini tehnice. 

[In functie de specificul si marimea firmei, precum si de nevoile pentru postul respectiv in firma se pot solicita si alte competente.] 

3. Program de lucru – normal, de 8 ore/ zi. 

Program: L-V: ............................, cu pauza de masa, 

S-D: .................................................. 

Data 

Numele si semnatura titularului postului, Numele si semnatura superiorului ierarhic,