TESTARE ANUALA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

ENTITATEA 

S.C XXXXXX XXXXX S.R.L.

NUMELE SI 

PRENUMELE

 

CHESTIONAR NR. 

DATA 

 

SCOPUL

TESTARE ANUALA IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCANr 

Crt 

INTREBAREA SI VARIANTELE DE RASPUNS LA INTREBARE

1

Masurile de protectie care trebuie luate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt:

 

Masuri tehnice si organizatorice;

 

Legarea la pamant;

 

Nu trebuie luata nici o masura, acest lucru fiind obligatia proiectantului;

2

Priza de pamant este un element conducator sau un ansamblu de elemente conducatoare in contact cu pamantul pentru:

 

Limitarea trecerii curentului in sol;

 

Trecerea curentului in sol;

 

Intreruperea trecerii curentuli in sol;

3

În sensul Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, prin echipament individual de protectie se întelege:

 

orice masină, aparat, unealtă sau instalatie folosită în muncă;

 

orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea si sănătatea la locul de muncă, precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv;

 

locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile întreprinderii si/sau unitătii, inclusiv orice alt loc din aria întreprinderii si/sau unitătii la care lucrătorul are acces în cadrul desfăsurării activitătii;

4

Care din enunturile de mai jos semnifica un accident de munca de traseu? (Normele Metodologice apl. Legii 319/2006)

 

accident survenit in timpul si pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la domiciliu si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;

 

accident survenit pe perioada pauzei reglementare de masa in locuri organizate de angajator, pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde ia masa si invers, si care a antrenat vatamarea sau decesul;

 

accident survenit pe traseul normal al deplasarii de la locul de munca la locul unde isi incaseaza salariul si invers si care a antrenat vatamarea sau decesul;

5

Vătămarea corporală, intoxicaţia profesională care are loc în timpul procesului de  muncă şi care provoacă incapacitatea temporară de muncă de cel puţin 3 zile  calendaristice, invaliditate sau deces constituie:

 

suprasolicitare;

 

stres;

 

accident de muncă.6

Fişa individuală de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă se păstrează la:

 

lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire şi protecţie;

 

biroul Resurse Umane;

 

conducătorul locului de muncă.

7

Cine trebuie să acorde prim ajutor, la locul de muncă, în caz de accident?

 

orice persoană aflată la locul de muncă;

 

orice persoană aflată la locul de muncă, care a fost instruită să acorde primul ajutor;

 

şeful de secţie.

8

La apariţia unui pericol lucrătorul are obligaţia să:

 

continue cu grijă activitatea fără să sufere accidente;

 

oprească lucrul şi să informeze de îndată despre aceasta;

 

îndepărteze pericolul.

9

Cum trebuie sa fie instruirea lucratorilor conform Legii 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca?

 

adaptată evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri;

 

periodică;

 

ori de câte ori este necesar;

10 

Supravegherea sănătătii lucrătorilor este asigurată prin (Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca):

 

medicii de medicină a muncii;

 

medici de familie;

 

medici de întreprindere;INTOCMIT APROBAT 

CONDUCATOR SERVICIU EXTERN ADMINISTRATOR