instructiuni proprii ssm pentru cabinet medical medicina de familie

Instructiuni proprii SSM pentru cabinet medical medicina de familie 

Desfasurarea activitatii de medicina de familie se va efectua in conformitate  cu reglementarile Ministerului Sanatatii. 

Depozitarea instrumentarului medical si a materialelor in dulapuri, pe rafturi  se va face in asa fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru  mobilierul respectiv. 

Substantele inflamabile si dezinfectante vor fi depozitate in spatii special  amenajate, asigurandu-se aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea  recipientelor. 

Se interzice ocuparea cailor de acces in cabinetul medical, cu orice fel de  materiale. 

Cabinetul medical trebuie sa aplice planul de gestionare a deseurilor  rezultate din activitatea medicala , in conformitate cu reglementarile legale in  vigoare privind managementul deseurilor periculoase. 

Este obligatorie purtarea corecta a echipamentului individual de protectie  (EIP) si de lucru (EIL) din dotare , corespunzator activitatii  

desfasurate.Mansetele vor fi bine stranse iar hainele se vor purta încheiate. Lucratorul care deserveste aparatura medicala actionata electric va verifica  înaintea începerii lucrului: 

∙ integritatea sistemului de închidere a carcaselor de protectie (usi , capace,  aparatori etc.); 

∙ modul de dispunere a cablului flexibil de alimentare, precum si integritatea  învelisului exterior; 

∙ continuitatea legaturii la centura de împamântare. 

Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca  accidente. 

La amplasarea mobilierului si a utilajelor se va asigura ca spatiul de  amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a persoanelor. 

. Echipamentele si instalatiile vor avea ecrane de protectie, aparatori,  carcase, etc., care sa impiedice accesul personalului salariat sau altor  persoane la elementele periculoase ale acestora, precum si protectiile  electrice corespunzatoare. 

Verificarea instalatiilor de alarmare, sesizare, iluminat de siguranta, a celor de evacuare, decantare si filtrare a deseurilor sau substantelor rezultate din  activitatea societatii se vor efectua periodic, luandu-se masuri pentru  mentinerea lor in stare de functionare optima. 

Iluminatul de siguranta de evacuare este obligatoriu in spatiile de evacuare a  persoanelor in caz de necesitate. Acesta va asigura o iluminare de eel putin  0,3 [lx] la nivelul pardoselii. 

(l)Toate activitatile cu caracter tehnic desfasurate pe teritoriul unitatii se vor  putea desfasura numai dupa instiintarea conducerii cabinetului medical. 

Conducerea cabinetului medical va lua masuri de securitate a muncii,  impreuna cu serviciul de prevenire si protectie, ca persoanele care executa  aceste activitati sa cunoasca si sa respecte prevederile normelor de  securitate a muncii specifice activitatilor tehnice desfasurate. (2) Masurile de securitate a muncii trebuie sa contina reguli specifice pentru  fiecare faza a utilizarii echipamentului tehnic (montare, punere in functiune,  probe experimentale, exploatare, reglare, verificare, defectari previzibile,  intretinere, demontare, reparare,etc), care poate prezenta riscuri de  accidentare si/sau imbolnavire profesionala. 

(3) Pe perioada efectuarii reparatiilor, curatirilor, reglarilor etc. a aparaturii  medicale din dotare se vor utiliza indicatoare de securitate atat pentru  interzicerea cuplarii la surse de energie cat si pentru interzicerea punerii in  functiune a echipamentelor tehnice la care s-a intervenit (ex: tablita  avertizoare cu inscriptia „ATENTIE ! SE LUCREAZA PE LINII ! NU  CUPLATI !). 

Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub  supravegherea unei persoane desemnate si instruite in acest scop, in  vederea prevenirii accidentelor. 

In interiorul cabinetului medical, materiile si materialele vor fi transportate cu  respectarea normelor specifice de protectie a muncii pentru manipularea si  depozitarea materialelor. 

Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale  antiderapante.