INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII IN CABINETELE DE STOMATOLOGIE

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A 

MUNCII IN CABINETELE DE STOMATOLOGIE 

1. La fiecare loc de munca vor exista instructiuni specifice de securitate a muncii pentru specialitatea respective. 

2. La locul de munca FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS (conform Legii 349/06.02.2002). Se poate fuma numai in locurile special amenajate in acest scop. 

3. La intrarea in schimb tot personalul se va prezenta sanatos si odihnit. 

4. La inceperea lucrului , zilnic se va verifica daca aparatele dentare sunt in stare perfecta de functionare,in caz contrar se va anunta de urgenta conducatorul locului de munca pentru a lua masurile corespunzatoare. 

5. La inceperea lucrului personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protectie din dotare (in buna stare si curat) 6. Toti angajatii au obligatia de a folosii corect mijloacele de munca, cu atentie fara a indeparta echipamentul de protectie (acolo unde este cazul). 

7. Se interzice aruncarea rezidurilor, in alta parte decat in cutiile de incinerare pentru deseuri medicale, existand riscuri biologice. 8. Este interzisa folosirea instrumentarelor de lucru nesterilizate. 9. Tot personalul este obligat sa respecte legislatia in vigoare si sa-si insuseasca cunostintele in domeniul securitatii si sanatatii in munca. 10. Sa respecte normele specifice mijloacelor din dotare. 11. Sa execute conform normelor (EN ISO 9001 si 9002, EN 556) operatia de sterilizare a mijloacelor de munca. 

12. Dupa fiecare pacient toate uneltele de munca folosite, vor fi inlocuite cu unelte dezinfectate si sterilizate. 

13. Este interzis a incepe orice operatie dentara fara manusi de protectie si masca. 

14. La locul de munca depozitarea altor materiale in afara celor destinate serviciilor medicale este interzisa. 

15. Este interzis a se refolosi materialele, instrumentele de unica folosinta.

16. La parasirea locului de munca, aparatul dentar va fi scos din functiune. 

17. La terminarea programului fiecare lucrator va lasa locul de munca in ordine si curatenie. Se va intrerupe energia electrica ce alimenteaza cabinetele dentare. 

18. Zilnic la incetarea lucrului se va verifica daca din punct de vedere al declansarii incendiului exista pericol, in acest caz se anunta conducatorul locului de munca si se trece imediat la indepartarea pericolului.

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII 

UNIT DENTAR 

1. Unit dentar-ul este destinat cabinetelor stomatologice pentru profilaxia si tratamentul afectiunilor dentare. 

2. Pentru o functionare normala si nepericuloasa a aparatului se impun urmatoarele masuri: 

∙ tensiunea de alimentare sa nu aiba variatii mai mari de 10-15% fata de tensiunea nominala; 

∙ sigurantele fuzibile sa fie inlocuite numai cu sigurante calibrate,conform cartii tehnice a aparatului; 

∙ sa existe o legatura sigura a aparatului la priza de pamant prin borna special prevazuta; 

∙ sa existe o legatura sigura intre carcasa aparatului si scaunul pacientului, pentru ca partile metalice ale acestora sa se gaseasca la acelasi potential; 

∙ atat inlocuirea becului proiectorului, cat si orice interventie in interiorul aparatului, se vor efectua numai dupa decuplarea aparatului de la reteaua electrica; 

∙ in caz de avarie a instalatiei de apa a aparatului, dupa remedierea defectului si etansarea instalatiei, este permisa cuplarea la reteaua electrica numai dupa uscarea interioara a aparatului; 

3. In fiecare zi, inainte de prima utilizare a turbinei,este obligatoriu introducerea unei freze in capul ei si pornirea acesteia cu freza blocata cu mana; se observa circa 10 secunde daca se produce pulverizarea uleiului (ceata fina de ulei). 

4. Este interzisa utilizarea aspiratorului aparatului in alte scopuri, putand fi folosit numai in interventii chirurgicale pentru absorbirea de materii lichide in cantitati reduse. 

5. La sfarsitul zilei de lucru salariatii au obligatia de a efectua curatarea aparatului, utilizand pentru aceasta numai materialele indicate de producator.

6. Nerespectarea instructiunilor de securitate a muncii atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati. 

7. Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu legislatia de securitate si sanatate in munca in vigoare.

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII 

STERILIZATOR CU AER CALD 

1. Sterilizatorul cu aer cald este destinat sterilizarii instrumentelor folosite in cadrul cabinetelor stomatologice. 

2. Pentru o functionare normala si nepericuloasa a aparatului se impun urmatoarele masuri: 

∙ nu se instaleaza aparatul langa chiuvete sau alte surse de apa, umezeala pentru a preveni contactele accidentale sau patrunderea apei si a vaporilor de apa in sistemul electric de incalzire; 

∙ reteaua de alimentare electrica trebuie controlata pentru a corespunde cu datele inscriptionate pe placuta de identificare a aparatului; 

∙ cordonul de alimentare nu trebuie sa fie indoit sau strivit si sa ajunga usor la priza; 

∙ nu se utilizeaza aparatul in prezenta gazelor sau vaporilor inflamabili sau expolzivi; 

∙ aparatul trebuie decuplat de la reteaua electrica inainte de igienizare sau reparatie; 

∙ aparatul trebuie sa aiba impamantare conform standardelor in vigoare; 

∙ inainte de prima folosire trebuie executat un ciclu complet cu aparatul gol, pentru asigurarea ca acesta functioneaza corect; ∙ inainte de fiecare sterilizare instrumentarul trebuie uscat bine; ∙ este interzis a se introduce in aparat obiecte din hartie, textile, cauciuc si plastic termobil sau alte materiale cu temperatura de topire scazuta, pentru ca acestea vor fi distruse si pot reprezenta o posibila sursa de pericol; 

3. La sfarsitul zilei de lucru salariatii deserventi au obligatia de a efectua curatarea aparatului, utilizand pentru aceasta numai materialele indicate de producator. 

4. Nerespectarea instructiunilor de securitate a muncii atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati. 

5. Prezentele instructiuni sunt in conformitate cu legislatia in vigoare.

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI DE SECURITATE A MUNCII 

PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR 

1. depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, incendii si explozii; 

2. depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila caderea lor; 

3. pentru materialele cu mai multe cicluri de utilizare se vor face verificari dupa fiecare folosire, pentru stabilirea oportunitatii folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta; 

4. materialele noi se vor depozita in spatele celor vechi astfel incat sa existe o circulatie a garantiei si calitatii lor; 

5. materialele, substantele care prezinta un pericol se tin in spatii incuiate.

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI PROPRII 

(de traseu la/de la loc de munca/domiciliu) 

 In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa la serviciu si de la serviciu acasa, in perioada de timp normala de deplasare, salariatii sunt obligati sa respecte urmatoarele reguli: 

1. Sa circule numai pe trotuare, iar in lipsa acestora pe potecile laterale ale drumurilor publice; 

2. Sa circule pe autostrazi pe partea carosabila a drumurilor nationale de tip (E) deschis traficului international; 

3. Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice, daca acestea nu au trotuare sau poteci; 

4. Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje pentru trecerea pietonilor, iar acolo unde marcajele si indicatoarele lipsesc, pe la coltul strazilor, dupa ce s-au asigurat; 5. Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora; 

6. Toti salariatii sunt obligati sa nu urce, sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului de transport in comun in timpul mersului; 

7. Sa nu circule pe scari, sa nu distraga prin discutii atentia conducatorilor autovehiculelor de transport in comun; 8. La deplasarea la /de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte legislatia specifica circulatiei pe drumurile publice, astfel incat sa protejeze propria persoana si pe ceilalti participanti la trafic.

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI DE SECURITATEA MUNCA 

APARATELE DE RADIOLOGICE 

 Activitatea zilnica de investigare radiologica trebuie sa se desfasoare dupa anumite norme, care au drept scop protejarea atat a personalului care efectueaza operatia, cat si a pacientilor. De aceea trebuie luate o serie de masuri de protectie atat impotriva riscului de electocotare prin curentii de joasa si inalta tensiune, cat si impotriva riscului mutagen al radiatiilor. 

1. Aparatele radiologice se monteaza obligatoriu cu priza de pamant – masura obligatory impotriva electrocutarii. 

2. Incaperile trebuie pardosite cu material dielectric: linoleum, lemn, cauciuc. placi aglomerate. 

3. Este interzis sa se atinga aparatele radiologice cu mana umeda. 4. Piesele de la aparatele cu care venim in contact (butoane, intrerupatoare, comutatoare, stechere) trebuie sa fie din materiale izolatoare si in buna stare. 

5. Sigurantele electrice sa fie bine calibrate. 

6. Este interzis a incerca remedierea aparatului in caz de defectiune de persoane neautorizate. 

7. In incaperea unde se afla aparatul radiologic obligatoriu se va afla un extinctor pentru incendiile prin scurt –circuit. 

8. Aparatele radiologice se monteaza separat de salile de asteptare sau consult, cu avertizarea sub forma de panouri 

9. Purtarea obligatorie a echipamentului de protectie – sort, manusi din cauciuc (acest echipament se recomanda numai persoanelor care lucreaza cu ecran radioscopic).

 APROBAT  ADMINISTRATOR 

INSTRUCTIUNI SSM PENTRU SEMNALIZAREA DE SECURITATE ŞI/SAU DE SĂNĂTATE LA LOCURILE DE MUNCĂ  (HG 971/2006) 

Hotărârea de Guvern nr. 971 din 26 iulie 2006 transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992. 

Prin semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate se înţelege semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinata şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de munca, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz. 

În funcţie de sensul mesajului poate fi semnal:  

- de interzicere; 

- de avertizare; 

- de obligativitate; 

- de salvare sau de prim ajutor; 

- de indicare; 

În raport cu modul de acţiune semnalizarea este: 

∙ permanentă: panouri, panouri suplimentare, culoare de securitate, simbol sau pictogramă; 

∙ ocazională: semnal luminos, semnal acustic, comunicare verbală, gest-semnal. 

Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi să verifice existenţa acesteia.

Pentru alegerea semnalizării adecvate, angajatorul trebuie sa ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006. Metodele şi aparatura folosite trebuie sa fie adaptate la condiţiile existente, luând în considerare, în special, caracteristicile zgomotului care este măsurat, durata expunerii, factorii de mediu şi caracteristicile aparatului de măsura. 

Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informaţi referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizata la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006. 

Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006. 

Instruirea trebuie sa cuprindă semnificaţia semnalizării, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat. 

Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006. Angajatorul trebuie să ia măsuri pentru a asigura folosirea mijloacelor individuale de protecţie auditivă de către lucrătorii săi. 

În cazul semnalizării alegerea culorilor are un rol foarte important şi este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime de semnalizare de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă. 

Culorile de securitate

CULOARE 

SEMNIFICAŢIE sau SCOP 

INDICATII SI PRECIZARI

Roşu

Semnal de interdicţie 

Atitudini periculoase

Pericol - alarmă 

Stop, oprire, dispozitive de oprire de urgenţă 

Evacuare

Materiale şi echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor

Identificare şi localizareGalben sau galben-oranj

Semnal de avertizare

Atenţie, precauţie 

Verificare

Albastru

Semnal de obligaţie 

Comportament sau acţiune specifică 

Obligaţia purtării EIP

Verde

Semnal de salvare sau prim ajutor 

Uşi, ieşiri, căi de acces, echipamente, posturi, încăperi

Situaţie de securitate 

Revenire la normalEficacitatea unei semnalizări nu trebuie să fie diminuată de către: a) Prezenţa unei alte semnalizări sau a unei surse de emisie de acelaşi tip, care afectează vizibilitatea sau audibilitatea; aceasta implică în special: 

- evitarea amplasării unui număr excesiv de panouri la o distanta prea mica unul fata de celălalt; 

- să nu se utilizeze în acelaşi timp două semnale luminoase care pot fi confundate; 

- să nu se utilizeze un semnal luminos în apropierea altei surse luminoase asemănătoare; 

- a nu se folosi doua semnale sonore concomitent; 

- să nu se utilizeze un semnal sonor dacă zgomotul din mediu este prea puternic. 

b) designul deficitar, numărul insuficient, amplasamentul greşit, starea necorespunzătoare ori funcţionarea necorespunzătoare a mijloacelor sau dispozitivelor de semnalizare. 

 Semnalizările care necesită o sursa de energie pentru funcţionare trebuie sa fie prevăzute cu alimentare de rezerva, pentru cazul întreruperii alimentarii cu energie, cu excepţia situaţiei în care riscul dispare odată cu întreruperea acesteia. 

Mijloacele şi dispozitivele de semnalizare trebuie, după caz, sa fie curăţate, întreţinute, verificate, reparate periodic şi, dacă este necesar, înlocuite astfel încât sa se asigure menţinerea calităţilor lor intrinseci şi/sau funcţionale. 

 Panourile trebuie înlăturate când situaţia care o justifică a dispărut. 

SEMNALIZAREA IN CADRUL CABINETELOR

STOMATOLOGICE 

 In cabinetele stomatologice trebuie sa existe o serie de cerinte minime, pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca conform HG nr. 971/2006 in vigoare. 

Panouri de interventie: 

Fumatul interzis 

  

Accesul interzis persoanelor neautorizate 

  

Panouri de avertizare: 

  Panori de salvare, extinctor, directii de urmat:

 APROBAT  ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PRIVIND NORMELE DE 

SECURITATE A MUNCII LA DESERVIREA  

COMPRESOARELOR DE AER 

1. Compresoarele de aer pot fi mobile sau fixe si trebuie sa aiba manometre, supape de siguranta, separatoare de ulei, filtru de aer pe mansonul de aspiratie; 

2. Incaperile unde se instaleaza compresoarele de aer trebuie sa aiba usile cu deschidere in afara; 

3. In timpul functionarii compresorului de aer sunt interzise ungerea, curatarea sau repararea acestuia; 

4. Deservirea compresorului se va face de acele persoane care au fost instruite si si-au insusit mormele de tehnica securitatii muncii si regulile de exploatare; 

5. Pe timpul functionarii compresorului se vor urmari cu atentie manometrele; 

6. Dupa oprirea compresorului se va controla joja de ulei pentru a vedea nivelul uleiului de ungere si eventual se va face completarea lui; 

7. Se vor verifica dispozitivele de racordare si tevile de legatura dintre tuburile de incarcat si compresor, daca aceste sunt uzate sau prezinta fisuri, filete deteriorate, se va proceda la schimbarea acestora; 

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru cabinetele de stomatologie - model actualizat la data de 11 Iulie 2024