INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PENTRU ACTIVITATILE DE CURATENIE SI IGIENIZARE

INSTRUCTIUNI PROPRII SSM PENTRU ACTIVITATILE DE CURATENIE SI IGIENIZARE  

Prevederi generale 

Conţinut 

Art. 1.Instrucţiunile proprii de prevenire şi protecţie pentru activităţile de curăţenie cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. 

Scop 

Art. 2.Scopul prezentelor instructiuni proprii este eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă). 

Domeniu de aplicare 

Art. 3.Prezentele instrucţiuni proprii se aplică tuturor salariaţilor institutiei. 

Legătura cu alte normative 

Art. 4.Prevederile prezentelor instrucţiuni proprii se aplică cumulativ cu prevederile instrucţiunilor proprii generale. 

Art. 5.Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică şi de standardizare etc., survenite la nivel naţional. 

Art. 6.Pentru procedurile noi sau pentru echipamentele de munca pentru care prezentele instrucţiuni proprii nu conţin prevederi, vor fi întocmite instrucţiuni proprii. 

Instruirea personalului 

Art. 7.Instruirea personalului care desfăşoară activităţi de curatenie în cadrul institutiei se va face conform instrucţiunilor proprii generale si specifice. 

Art. 8.Personalul care manipulează şi utilizează în activitate substanţe sau amestecuri periculoase (insecticide, detergenti, etc.) va fi instruit asupra modului de folosire şi a pericolului ce îl prezintă pentru organismul uman. 

 

Dotarea cu echipament individual de protecţie 

Art. 9.Acordarea echipamentului individual de protecţie se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă. 

Repartizarea sarcinii de muncă 

Art. 10.La repartizarea sarcinii de muncă, conducătorul locului de muncă va indica procedeul corect de lucru (nepericulos) şi măsurile de securitate a muncii ce trebuie respectate. De asemenea, va verifica starea echipamentului individual de protecţie şi a echipamentului de lucru care va fi folosit de muncitori la lucrarea respectivă. 

Art. 11.Deservirea aparatelor şi a dispozitivelor pentru curatenie se va face de către personal instruit in acest scop. 

Măsuri organizatorice 

Art. 12.Se interzice utilizarea la curatenie, a substantelor periculoase (toxice, inflamabile, explozive, iritante, etc.) sau a amestecurilor de substante periculoase fara sa fie identificate in mod corespunzator prin etichetare, fara fisa de securitate sau instrucţiuni proprii de securitate a muncii.  

Art. 13.În cazul prestărilor de servicii de curatenie de către diferiţi agenţi economici, în contract se vor stabili clauze referitoare la obligaţiile şi răspunderile privind securitatea şi sanatatea în muncă. 

Art. 14.Pe căile de acces unde se circulă cu mijloace auto sau alte mijloace, precum şi în locurile periculoase se vor pune panouri cu semne de interzicere şi avertizare, potrivit reglementărilor în vigoare. 

Art. 15.Pe uşile de intrare în încăperile în care sunt montate instalaţii prin a căror manevrare sau atingere se pot produce accidente, se vor fixa tăbliţe cu inscripţia "Intrarea interzisă persoanelor străine". 

Operaţii şi activităţi desfăşurate zilnic 

Art. 16.Personalul de administraţie şi salariaţii cu atribuţii de control vor efectua zilnic: ∙ verificarea stării ferestrelor şi a geamurilor; 

∙ verificarea stării mobilierului; 

∙ verificarea instalaţiilor sanitare. 

Art. 17.Curăţenia şi aranjamentul sălilor comune(de clasa, laboratoare,biblioteci, Sali de lectura, etc.), a culoarelor şi a anexelor, aprovizionarea zilnică cu materiale 

 

consumabile (săpun, hârtie igienică, becuri, pahare etc.) se va efectua de către personalul instruit în acest scop. 

Art. 18.Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform reglementărilor organelor sanitare, instrucţiunilor emise de furnizori (fisa de securitate) si se vor depozita controlat, asigurat in spatii semnalizate corespunzator. 

Art. 19.Este interzisă curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare fără utilizarea echipamentului de protecţie şi de lucru din dotare (mănuşi din cauciuc, halate etc.). 

Art. 20.Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc., precum şi uscarea lor în interiorul spaţiilor ce nu sunt destinate acestui scop. 

Art. 21.Substanţele inflamabile şi combustibile se păstreză în bidoane închise indicându-se prin etichete conţinutul acestora, asigurând respectarea normelor PSI. 

Art. 22.Materialele inflamabile de întreţinere şi curăţenie (neofalină, benzină, ceară de parchet) vor fi păstrate în boxe separate cu respectarea normelor PSI. 

Art. 23.Utilizarea substanţelor pentru deratizare, dezinfectie, dezinsectie se va face de către personalul instruit de la firmele specializate sau de către personalul propriu specializat si instruit în acest scop. Aceste procedee se vor efectua in perioadele in care nu se desfasoara activitati in institutie. 

Art. 24.Este interzisă folosirea substanţelor insecticide periculoase necunoscute. 

Art. 25.Substanţele insecticide se vor păstra într-un spaţiu special amenajat, ventilat natural, în recipiente sau cutii cu etichete care să semnalizeze pericolul pe care îl prezintă. 

Art. 26.Este interzisă amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, lângă balustradele scărilor sau pe căile de evacuare. 

Art. 27.Covoarele care acoperă scările vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea/ impiedicarea accidentală a personalului, copiilor si elevilor. 

Folosirea aparatelor şi a dispozitivelor – aspiratorul de praf 

Art. 28.Aspiratorul de praf, indiferent de tip şi de capacitate, trebuie să fie dotat cu cordon electric care să aibă conductor de nul. 

Art. 29.Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecţiuni de funcţionare a motorului sau cordonul de alimentare cu izolaţia deteriorată. 

 

Art. 30.Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcţionării motorului, a stării furtunului, a anexelor şi a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se constată defecţiuni în funcţionare, se va solicita intervenţia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic). 

Art. 31.Folosirea aspiratoarelor care efectuează şi alte operaţii, pentru care sunt prevăzute o serie de dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de către firma producătoare. 

Art. 32.Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanţelor insecticide sau a substanţelor explozive si la curatirea suprafetelor umede. 

Art. 33. CURATENIA - se clasifica astfel:  

 * curatenie curenta, permanenta 

 * curatenie zilnica  

 * curatenie generala  

- curatenia se face de sus in jos (tavane, pereti, rafturi, echipamente, mese de lucru, banci, catedre, ustensile, pardoseli) si dinspre zonele curate spre cele mai murdare 

- ordinea igienizarii: * curatare mecanica, spalare de detergenti, clatire, dezinfectie, uscare, verificarea modului de realizare 

- persoanele responsabile cu efectuarea curateniei zilnice/ generale precum si cele care verifica modul de realizare semneaza in fisa de igienizare corespunzatoare fiecarei zone  

- in mod obligatoriu la sfirsitul programului saptaminal de lucru se va efectua si curatenia de desprafuire din incaperile de lucru si depozite. Aceasta operatie se va executa prin aspirare sau stergere fara raspindirea prafului in atmosfera interioara in conditiile de aerisire- ventilatie corespunzatoare pentru a evita autoexplozia . 

- lucratorii care executa curatenia vor purta in mod obligatoriu EIP si EL specific. 

- operatiunea de curatenie va fi supravegheata de conducatorul locului de munca care va lua masuri de siguranta privind: 

 > lucrul la inaltime  

> interzicerea fumatului si a focului deschis  

> interzicerea utilizarii de scule, unelte si echipamente ce  

 pot genera scintei  

 

⮚ raspindirea prafului in atmosfera interioara  

⮚ realizarea unei aerisiri /ventilatii corespunzatoare 

⮚ asigurarea iluminatului corespunzator fara pilpiiri, straluciri, umbre si penumbre, suficient si in constructie antiex 

⮚ asigurarea curatirii filtrelor si cartuselor filtrante de la mastile de protectie. 

⮚ sa asigure personal de interventie in cazul producerii unor evenimente  

⮚ sa asigure dotarea spatiilor de lucru cu mijloace de stins incendii de prima interventie 

 

Instructiuni proprii de Securitate si Sanatate in Munca pentru activitatile de curatenie si igienizare - model actualizat la data de 11 Iulie 2024