instructiuni ssm mai compactor
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ A COMPACTORULUI MANUAL (MAI COMPACTOR) 

Intră în vigoare la data de: 

 

Elaborat/întocmit/redactat 

Verificat 

Aprobat

Funcţie 

ŞEF SERVICIU EXTERN 

REPREZENTANT 

LEGAL

REPREZENTANT 

LEGAL

Nume şi prenume 

GURGU DAN

   

Semnătură

     

Data 

21.07.2014 

21.07.2014 

21.07.2014LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR Nr. 

Ediţie 

Nr. 

Revizie 

Conţinutul modificării 

Data intrării 

în vigoare

Editie initiala

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       Art. 1. În conformitate cu prevederile art. 13., lit. e) din Legea nr. 319/2006, se vor respecta următoarele instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă: 

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ PENTRU OPERAREA ECHIPAMENTULUI 

- Echipamentul va fi utilizat de o persoană instruită în acest scop;- La reglarea echipamentului, asiguraţi-vă ca întrerupătorul motorului e pe poziţia „ÎNCHIS” (OFF) şi fişa de la bujie este scoasă; 

- Asiguraţi-vă ca atât echipamentul cât şi operatorul sunt pe un teren stabil, iar echipamentul nu se va răsturna, aluneca sau cădea în timpul lucrului; 

- Nu lăsaţi echipamentul în timpul funcţionării nesupravegheat; 

- Asiguraţi-vă că pereţii şanţului sunt stabili şi nu se vor surpa datorită vibraţiilor, înainte de începe compactarea; 

- Asiguraţi-vă în timpul lucrului de zonele învecinate în care se lucrează (excavări, gropi neprotejate, fundaţii etc.); 

- Utilizaţi echipamentul cu pauze periodice. Expunerea la vibraţii sau lucrul îndelungat pot cauza afecţiuni ale mâinilor şi braţelor; 

- Nu vă aşezaţi pe echipament în timpul lucrului; 

- Nu măriţi turaţia motorului mai mult de 3500 rpm. Orice creştere de turaţie poate cauza rănirea utilizatorului şi distrugerea echipamentului; 

- Nu intraţi în contact cu toba de eşapament, când motorul este cald, poate cauza arsuri grave. 

- Asiguraţi-vă că repararea motorului şi a echipamentului se fac de către personal autorizat; - Benzina pentru alimentarea echipamentului se va depozita în recipiente adecvate şi în spaţii special amenajate, fără pericol de incendii sau explozii; 

- Nu realimentaţi motorul cu combustibil când este în funcţiune sau cald; 

- Nu realimentaţi motorul cu combustibil în vecinătatea fişei de bujie, a unui foc deschis, ori în prezenţa unei persoane care fumează; 

- Nu umpleţi prea tare rezervorul de combustibil şi evitaţi vărsarea benzinei când realimentaţi. Dacă totuşi vărsaţi benzina accidental, asiguraţi zona, stropiţi cu apă, aşteptaţi să se usuce, după care porniţi motorul; 

- Asiguraţi-vă că buşonul rezervorului este bine strâns după alimentarea cu combustibil; - Nu utilizaţi sau alimentaţi echipamentul în locuri sau spaţii închise; 

- Monoxidul de carbon produs de motorul cu ardere internă, poate produce intoxicaţii care poate cauza moartea; 

- Utilizaţi echipament de protecţie auditiv, pentru expunerea la zgomot; 

- Utilizaţi echipament adecvat pentru mediul de lucru cu mult praf (mănuşi de protecţie) şi încălţăminte adecvată pentru lucrul cu bitum încins; 

  • CITIŢI MANUALUL DE UTILIZARE AL ECHIPAMENTULUI, ELABORAT DE PRODUCĂTOR.

 

Instructiuni proprii de Securitatea si Sanatatea in Munca penru utilizarea compactorului manual - model actualizat la data de 11 Iulie 2024