INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SCURITATE SI SANATATE A MUNCII GESTIONAR – VANZATOR PRODUSE NEALIMENTARE

 IP-SSM 

INSTRUCTIUNE PROPRIE DE SCURITATE SI SANATATE A MUNCII  

GESTIONAR – VANZATOR 

PRODUSE NEALIMENTARE 

 

 

Capitolul 1 

PREVEDERI GENERALE 

1.1 Continut 

Prezentele instructiuni proprii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului care desfasoara diverse activitati comerciale. 

 1.2 Scop 

Prevederile instructiunilor proprii au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate. 

Capitolul 2 

PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE 

2.1 Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca 

2.1.1 La locurile de munca in care se desfasoara activitati comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punct de vedere al protectiei muncii. 

2.1.2 (1) La efectuarea activitatilor comerciale vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. 

(2) In functie de specificul activitatii comerciale, se interzice lucrul in cadrul acestei activitati al persoanelor care prezinta diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constitue contraindicatii pentru desfasurarea activitatii in conditii de protectie. 

(3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.

(4) La repartizarea in munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitati vor fi respectate reglementarile in vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal. 

(5) Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuita, in genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (caldura excesiva, frig). 

(6) Daca sarcina survine in perioada desfasurarii unei activitati cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masuri in vederea asigurarii unui loc de munca corespunzator. 

2.2. Instruirea personalului 

2.2.1 Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a salariatilor in domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii. 

2.2.2 Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau in colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti in domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil. 

2.2.3 In cadrul procesului de instruire in domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfasoara activitati comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare referitoare la: • riscurile la care sunt expusi; 

• partile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, in functie de specificul activitatii; 

• dispozitivele de protectie existente; 

• mijloacele de protectie si autoprotectie; 

• modul de interventie in caz de avarii sau accidente; 

• sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare; 

• semnificatia marcajelor diferitelor incarcaturi, colete etc., conform standardelor. 

2.2.4 Masurile de prim ajutor se vor stabili, in functie de specificul activitatii comerciale desfasurate, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie 

2.3.1 Dotarea cu echipament individual de protecie si alegerea sortimentelor in functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau operatie comerciala, se va face conform Normativului-intern de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat  

2.3.2 In zonele cu pericol potential de aparitie a electricitatii statice in mediul de munca, imbracamintea si incaltamintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a incaltamintei cu accesorii metalice. 

De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fara buzunare, mansete sau cute in care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii. 

2.3.3 Pe langa echipamentul individual de protectie corespunzator, salariatii care desfasoara activitati de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupa caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitatii. 

2.3.4 Personalul salariat care lucreaza in medii cu temperaturi ridicate, i se va administra dupa caz, alimentatia de protectie necesara. 

2.3.5 Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare, salariatii care manipuleaza si comercializeaza diverse materii si materiale nocive, inainte de servirea mesei isi vor spala mainile si fata. 

2.3.6 (1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus in vestiare special amenajate. 

 (2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare, denocivizare, reparare si intretinere a echipamentului individual de protectie. 

2.3.7 Echipamentul individual de protectie va asigura protectia impotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca. 

2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor 

2.4.1 Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute in stare de curatenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Caile de acces vor fi nivelate, podite sau pavate si amenajate in

vederea scurgerii apei. Iarna, caile de acces vor fi curatate de zapada si presarate cu materiale antiderapente (nisip, sare, rumegus etc.). 

2.4.2 Pentru autovehicule vor fi prevazute drumuri sau spatii de intoarcere cu o raza de curbura care sa permita manevre nepericuloase. Atunci cand nu exista spatii de intoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. 

Pe caile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, placite cu semne de circulatie. 

2.4.3 Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor ameneja rampe de incarcare descarcare, la cote de nivel corespunzatoare platformei mijloacelor de transport si prevazute cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu inaltime variabila. 

2.4.4 Diversele marfuri vor fi depozitate in spatii distincte, special amenajate, in functie de natura marfii. 

2.4.5 In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

2.4.5 Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dubla de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege in functie de caracteristicile mediului in care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.). 

2.4.6 Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzator al cailor de acces din spatiile de lucru: rampe de incarcare-descarcare a marfurilor, depozite etc. 2.4.7 In cazul in care, in spatiile de lucru, temperatura aerului depaseste valoarea de 250C, se va asigura o viteza de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic. 

2.4.8 Temperatura aerului in zonele in care se introduce mana pentru scurt timp (ex: la rampa calda din linia de autoservire) nu trebuie sa depaseasca 550C. 2.4.9 Temperatura unor parti ale utilajelor cu care se poate veni in contact accidental in timpul lucrului (ex; bordurile masinilor termice de gatit) nu trebuie sa depaseasca 400C.

2.4.10 In incaperile sau in apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajarile de caldura, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisa scoaterea din functiune a acestora. 

2.4.11 In spatiile de lucru cu degajari mari de caldura, vor fi adoptate masuri speciale de protectie, privind: 

• organizarea intreruperilor periodice ale activitatii sau reducerea timpului de munca, in functie de conditiile concrete de munca; 

• amenajarea de spatii speciale pentru repaus, care sa permita restabilirea echilibrului termic; 

• utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor; • pulverizarea cu apa pe suprafetele radiante. 

2.4.12 In cazul muncii in aer liber se vor lua masuri care sa previna racirea sau supraincalzirea salariatilor, prin intreruperi periodice ale activitatii, a caror durata si frecventa vor fi conform propunerii conducerii unitatii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru protejarea salariatilor impotriva conditiilor meteorologice nefavorabile. 

2.4.13 Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat: 

• perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc; 

• paravane longitudinale sau exterioare; 

• camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare; 

• perdele de aer cald. 

2.4.14 La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3 m, se vor prevedea obligatoriu usi de acces pentru salariati. 

2.4.15 Umiditatea excesiva in incaperile in care se lucreaza cu lichide calde (laboratoarele de cofetarii, patiserii, brutarii cu vanzare etc.) va fi inlaturata cu instalatii de combatere a cetii. 

2.4.16 Instalatiile care degaja aburi vor fi etanseizate sau prevazute cu instalatii de ventilare pentru evacuarea aburilor captati. 

2.4.17 Aparatele de casa vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le deservesc sa fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor.

2.4.18 Pentru asezarea si manipularea marfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scari simple sau duble care vor fi prevazute cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de cauciuc in partea inferioara (pentru scarile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si placi de cauciuc pe partea inferioara. 

2.4.19 Mobilierul comercial va fi amplasat astfel incat sa se obtina o stabilitate corespunzatoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor. 

2.4.20 Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi, crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau zgrunturoase. 

2.4.21 Orice element de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente la manipularea marfii. 

2.4.22 Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier. 

2.4.23 La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmatoarele masuri: 

• spatiul de amplasare sa fie in afara spatiilor de circulatie a personalului; 

• personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc. 

2.4.24 Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante ( placi de cauciuc etc.). 

2.4.25 Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, aparatori, carcase etc. care sa impiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora. 

2.4.26 Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia, in asa fel incat sa se asigure conditiile corespunzatoare de lucru. 

La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85. 

2.4.27 Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor precese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi.

2.4.28 Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic, de catre mecanicul de intretinere. 

2.4.29 Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate in reteaua de canalizare, numai dupa ce acestea au fost supuse unor precese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate in bazinele separatoare de grasimi. 

2.5 Protectia impotriva electrocutarii 

2.5.1 Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, aparatori etc., astfel incat elementele aflate normal sub tensiune sa nu poata fi atinse. 2.5.2 Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate impotriva deteriorarilor mecanice, termice, chimice etc. 

 2.5.3 Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor, aparatorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune. 

2.5.4 Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica si numai de catre electricienii de intretinere, instruiti corespunzator si autorizati. In zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil, tablite avertizoare de interdictie. 

2.5.5 Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa sau indirecta se vor lua masuri tehnice si organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice. 

2.5.6 Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare. 

2.5.7 In dreptul utilajelor cu actionare electrica se va prevedea gratar din lemn sau covor de cauciuc. 

2.5.8 Spalarea si curatarea utilajelor comerciale, la terminarea lucrului, se vor efectua numai dupa intreruperea alimentarii cu energie electrica a acestora. 

2.5.9 La masinile de casa, zilnic, inainte de inceperea programului de lucru, va fi verificata legatura la conductorul de nul.

 2.5.10 In zona liniilor ferate efectrificate, orice operatii si activitati comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea ferata, precum si a prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice. 

2.5.11 In cazul in care, mijloacele de transport utilizate in activitatile comerciale, functioneaza la tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante. 

2.5.12 Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legaturi la prizele de pamant si la conductorul de nul al instalatiei electrice. 

2.5.13 Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi prevazute cu legatura de protectie la priza de pamant. 

2.5.14 Se interzice lucrul la masinile de birou cand acestea au capacele demontate. 

2.5.15 Dupa terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune. 

2.5.16 Prizele de alimentare de tip „Schuco” cu legatura de protectie la priza de pamant. 

2.5.17 Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mainile umede sau murdare de grasime. 

2.5.18 Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru interventie, va fi solicitat mecanismul de intretinere. 

2.5.19 Pentru firmele de reclama comerciala, capacele de protectie de la instalatia electrica, a caror indepartare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu  scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor la intamplare, in cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate). 

2.5.20 Toate partile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune in mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legata la pamant sau la conductorul de nul. 

2.5.21 Este interzisa montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate in interiorul vitrinelor. 

2.5.22 La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de

protectie electroizolant, corespunzatoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcatuita din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc. 2.5.23 Pentru prevenirea electrocutarii la lucrul cu echipamentele si utilajele comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie in vigoare. 

2.6.Protectia impotriva incendiilor si exploziilor 

2.6.1 La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitarii, manipularii si comercializarii propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeaza amestecuri explozive, a gazelor combustibile si toxice comprimate, lichefiate etc. se vor  respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive. 

2.6.2 Se interzice salariatilor accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. 

Vor fi afisate, in locuri vizibile, tablite avertizoare pentru interzicerea fumatului in spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii. 

2.6.3 Incarcarea si descarcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe, motopompe etc.) de la si la locurile destinate depozitarii acestor produse. 

2.6.4 Operatiile de incarcare-descarcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si inflamabile se vor efectua numai in spatii special amenajate in acest scop. 2.6.5 In spatiile de lucru unde se manipuleaza materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta imbracaminte din fibre sintetice sau incaltaminte cu accesorii metalice. 

2.6.6 In timpul incarcarii sau descarcarii produselor explozive si inflamabile din vagoane cisterna sau din autocisterne in rezervoarele depozitului sau in butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o raza de cel putin 50 m. Conducatorul operatiilor de incarcare descarcare va fi dotat cu o lampa electrica portativa cu constructie antiexploziva. 

2.6.7 Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai in cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse in alte recipiente (bidoane, galeti, sticle sau vase din material plastic). 

2.6.8 Se interzice efectuarea operatiilor de incarcare-descarcare cu produse inflamabile si explozive a autovehiculelor cu motoare in functiune.

2.6.9 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane cisterna sau autocisterne, respectivele vagoane vor fi legate la pamant. 

2.6.10 Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. In acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert. 

2.6.11 In timpul transportului cu autovehicule, recipientele ce contin produse inflamabile si explozive vor fi asigurate impotriva rasturnarii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii. 

2.6.12 Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj: • denumirea chimica uzuala a substantei; 

• densitatea sau concentratia substantei; 

• gradul de pericol pe care il reprezinta; 

• reprezentarea grafica a semnului de avertizare standardizat. 

2.6.13 In timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse in cosuri impletite sau cutii de lemn prevazute cu manere de prindere, iar in vederea amortizarii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vata de sticla. 

2.6.14 La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR in vigoare. 

2.6.15 In spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electrica de constructie antiexploziva. 

2.6.16 Stivuitoarele cu motoare cu ardere interna vor fi prevazute cu parascantei la toba de esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisa numai in depozite deschise, neacoperite sau in halele prevazute cu instalatii de ventilare. 

2.6.17 (1) Pentru efectuarea unor interventii in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, salariatii vor utiliza scule antiscantei. 

 (2) Efectuarea unor operatii care necesita utilizarea focului deschis va fi posibila numai dupa obtinerea „PERMISULUI DE LUCRU CU FOC” 

2.6.18 Instalatiile electrice, in spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de constructii antiex. 

2.6.19 Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.

2.6.20 Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, in cazul in care acesta nu este de constructie antiexploziva. 

2.6.21 Incaperile destinate depozitarii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scantei prin frecare sau lovire. 2.6.22 (1) Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilarede avarie, independente de instalatia de ventilare generala.  

(2) In spatiile prevazute la pct.(1) instalatia de ventilare va fi construita in asa fel incat sa poata fi actionata, atat din interiorul, cat si din exteriorul incaperii. 

2.6.23 Instalatiile de ventilare care deservesc incaperi in care se depoziteaza sau se manipuleaza materiale care, in stare gazoasa sau de vapori, formeaza cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru impiedicarea transmiterii flacarilor prin elementele instalatiilor de ventilare (conducte, canale, camere de contitionare etc.). 

2.6.24 (1) Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, in caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.  

(2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute in stare de curatenie si vor fi semnalizate corespunzator. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii. 

2.6.25 Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe langa prevederile prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii la: 

• transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive; 

• fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului; 

• desfacerea produselor petroliere; 

• manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice; 

• producerea aerului comprimat; 

• fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului; 

• fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei; 

• fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice; 

• fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice); • activitati de vopsire, conform prezentelor norme. 

2.6.26 La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56 din 1992 privind regimul armelor de vanatoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei.

2.6.27 La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive 

Capitolul 3 

PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VANZARE 

3.1. Portionarea marfurilor in vrac, prin cantarire 

3.1.1 Balantele automate si semiantomate, precum si cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele, in cadrul locului de munca respectiv. 

3.1.2 Basculele zecimale, romane si semiautomate vor fi amplasate in afara cailor de circulatie, in asa fel incat acestea sa nu impiedice operatiile de descarcare, transport si manipulare a marfurilor de la rampa la depozit si de la depozit in sala de vanzare, precum si circulatia personalului. 

3.1.3 La asezarea pe bascule, marfurilor li se va asigura stabilitatea necesara in vederea prevenirii caderii si deci a accidentarii salariatilor. Masuri de stabilitate a marfurilor se vor lua si la formarea stivelor, inainte si dupa cantarire. 

Greutatile necesare operatiei de cantarire vor fi asezate in asa fel incat sa nu cada si sa provoace accidente. 

3.1.4 La utilizarea si intretinerea cantarelor electronice se vor respecta indicatiile producatorului, prevazute in cartea tehnica a utilajului. 

Capitolul 4 

COMERCIALIZAREA MARFURILOR 

4.1 Vanzarea cu amanuntul 

Vanzarea clasica 

4.1.1 Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vanzare clasica va lua masuri de organizare a locului de munca si a activitatilor, in asa fel incat sa fie evitata producerea accidentelor de munca. 

In acest scop, in magazinele cu vanzare clasica, marfurile vor fi asezate astfel: • la un nivel situat intre 50 si 180 cm inaltime de la podea, pe o lungime de 150- 165 cm; 

• sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe partile laterale, marfurile care se manipuleaza mai rar.

Cantarele se vor aseza in centrul locului de munca, iar uneltele si sculele destinate vanzarii marfurilor in dreapta vanzatorului. 

4.1.2 Curatenia in magazin va fi efectuata numai in timpul pauzelor sau la sfarsitul programului de lucru, cand unitatea va fi inchisa. 

4.1.3 Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua masurile necesare privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii. 

4.1.4 Marfurile vor fi asezate intotdeauna, pe sortimente si in acelasi loc, in functie de natura lor, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de acces si producerea accidentelor. 

4.1.5 Asezarea si manipularea marfurilor in/si din rafturile situate la inaltime, se vor executa cu ajutorul scarilor simple sau duble prevazute cu dispozitive de prindere si fixare. Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lazilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie. 

4.1.6 Marfurile vor fi asezate in rafturi si pe gondole, in asa fel incat acestea sa nu depaseasca marginile mobilierului. 

4.1.7 Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite accidentele produse prin rasturnare, caderea si spargerea acestora. 

4.1.8 Baloturile cu tesaturi se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu tesaturi usoare, pe politele de sus. Stofele vor putea fi asezate si direct pe tejghele. 

4.1.9 In magazinele destinate vanzarii articolelor electrice care sunt verificate in fata cumparatorilor, se vor amenaja prize de incercare. Acestea vor fi protejate impotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricaror instalatii improvizate. 

Capitolul 5 

PREVEDERI DE PROIECTARE – SPATII COMERCIALE 

5.1 Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea depozitelor de marfuri

5.1.1 Spatiile destinate operatiilor de incarcare-descarcare si depozitare a marfurilor, precum si caile de acces aferente vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. 

5.1.2 Depozitele neacoperite si semiinchise sau soproanele vor fi construite pe terenuri netede, batatorite si cu posibilitati de scurgere a apei. 

5.1.3 La proiectarea constructiilor se va tine seama de posibilitatea compartimentarii spatiului de sectii, asigurandu-se cai de acces, ale caror dimensiuni vor fi conform standardelor de proiectare in vigoare. 

5.1.4 Depozitul va avea, indiferent de marimea sa, doua usi glisante dublate cu usi cu zabrele. 

5.1.5 (1) Pardoseala va fi neteda, fara praguri si situata la nivelul rampei.  

(2) Pardoseala va fi realizata din materiale dure, rezistente, nealunecoase si care sa permita o curatare cat mai usoara. 

 (3) Pentru spatiile care deservesc la depozitarea materiilor explozive, inflamabile, caustice, acide etc. pardoseala va fi realizata din materiale care nu produc scantei prin frecare sau lovire, sunt rezistente la foc, precum si la actiunea solventilor organici, acizilor si alcalilor. 

5.1.6 Amplasarea spatiilor tehnico-administrative aferente depozitului se va face astfel incat aceste spatii sa comunice cu cladirea depozitelor, iar in cazul depozitelor cu etaje, aceste spatii nu vor fi amplasate la parter. 

5.1.7 Din proiect, vor fi asigurate instalatiile de apa potabila, canalizare, incalzire, ventilare si iluminat, precum si grupurile sanitare necesare: vestiare, dusuri, lavoare, WC uri, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. 

Acolo unde spatiile comerciale sunt amplasate in zone care nu dispun de retele de apa si canalizare, activitatile se vor desfasura numai cu avizul organelor sanitare. 

5.1.8 La depozitele inchise, neincalzite se vor respecta indicatiile proiectantului cu privire la destinatia si temperatura interioara a spatiilor.  

5.1.9 La depozitele deschise in aer liber, se vor prevedea spatii inchide pentru adapostirea si incalzirea personalului care lucreaza in aer liber, pe timp friguros. 

5.1.10 Depozitele pentru produse metalo-chimice, cu ridicata, precum si cele pentru textile-incaltaminte vor fi amenajate in spatii separate, prevazute, din proiect, cu toate mijloacele necesare prevenirii accidentelor si bolilor profesionale; in plus, aceste spatii vor

fi dotate cu instalatii speciale de stingere a incendiilor, conform Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor. 

5.1.11 In cadrul depozitelor pentru produse metalo-chimice cu ridicata, din proiect, se vor amenaja spatii separate pentru depozitarea diferitelor marfuri. 

5.1.12 La amenajarea depozitelor de ambalaje se va prevedea un spatiu care sa permita receptia si depozitarea ambalajelor pe loturi de acelasi tip si stare fizica, reconditionarea si pregatirea ambalajelor pentru expediere, precum si asigurarea cailor de acces pentru mijloacele de transport. 

5.2 Cerinte privind amplasarea, constructia si amenajarea magazinelor 

5.2.1 Terenul destinat magazinelor amplasate intr-o cladire separata, va fi ales in asa fel incat sa permita amenajarea unei curti interioare, accesibila pentru intrarile la depozitele magazinelor, oferind posibilitatea compartimentarii sale in spatii pentru depozitarea combustibililor si ambalajelor. 

5.2.2 Intrarile de serviciu, precum si cele de la depozite vor fi proiectate in asa fel incat, sa nu intersecteze caile de circulatie ale publicului. 

5.2.3 La proiectarea curtilor interioare, precum si a spatiilor comerciale propriu-zise, vor fi respectate prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor, precum si cele ale Ministerului Sanatatii. 

5.2.4 Peretii magazinelor vor fi finisati cu materiale lavabile, in culori deschise. 

5.2.5 Pardoselile vor fi executate astfel: 

• lavabile, cu pante spre sifoanele de pardoseala, pentru magazinele care comercializeaza produse alimentare, precum si pentru spatiile destinate vestiarelor, grupurilor sanitare etc. 

• dupa indicatiile proiectantului, pentru celelalte magazine. 

• pentru locurile de vanzare propriu- zisa pardoseala se va realiza dim masa lemnoasa, cauciuc, mase plastice, care sa termoizoleze spatiul respectiv de restul magazinului cu pardoseala „rece”. 

Toate pardoselile vor fi executate din materiale rezistente, antiderapante si care se curata usor. 

5.2.6 Salile de vanzare si spatiile anexe vor fi ventilate prin sisteme naturale sau mecanice. 

5.2.7 Pentru a preveni formarea curentilor de aer si racirea spatiilor in timpul iernii, la intrarile si iesirile magazinelor, vor fi amenajate camere tampon sau perdele de aer cald.

5.2.8 La stabilirea dimensiunilor cailor de acces in incinta unitatilor comerciale se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii. 

5.2.9 Conducerile magazinelor situate pe mai multe niveluri au obligatia sa respecte incarcarile maxime admisibile date de proiectant pentru diversele elemente de constructie, ca: plansee, scari, capace de pivnite etc. 

5.2.10 Spatiile periculoase vor fi imprejmuite cu paravene de protectie si semnalizate corespunzator, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii. Scarile vor fi prevazute cu balustrade de sprijin, iar trapele vor avea carlige de asigurare. Se interzice distrugerea sau descompletarea balustradelor sau a carligelor de asigurare la trape. 

5.2.11 Rafturile pentru etalarea si aranjarea marfurilor vor avea inscriptionata sarcina maxima admisa pe polita sau pe ochi de raft. 

5.2.12 La proiectarea mobilierului comercial, precum si la alegerea materialelor din care va fi realizat acesta se va tine seama ca marfurile grele se aranjeaza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele usoare pe politele de sus. 

5.2.13 In magazinele de vanzare cu autoservire, vor fi aranjate, conform proiectelor de executie, cai de acces cu urmatoarele dimensiuni: 

- 1-1,25 m latime – spatiul dintre rafturile si gondolele de expunere a marfurilor; 

- 2-2,50 m latime - spatiul dintre gondolele si locurile de munca ale vanzatorilor (cand acestea se afla in spatiul autoservirii); 

- maximum 0,60-0,70 m latime – spatiul dintre doua locuri de munca in cazul magazinelor care asigura fluxul cumparatorilor intr-o singura directie; 

- 1,50 m latime – spatiul dintre piesele de mobilier, la magazinele cu sistem de vanzare cu expunere deschisa. 

5.3 Cerinte privind asamblarea, constructia si amenajarea spatiilor comerciale situate la parterul blocurilor, a complexelor agroalimentare si a chioscurilor 5.3.1 La amenajarea spatiilor comerciale de la parterul blocurilor si a complexelor agroalimentare, din proiect se vor prevedea doua cai de acces distincte: - pentru aprovizionarea cu marfuri; 

- pentru circulatia cumparatorilor, personalului salariat etc. 

5.3.2 Din proiect, spatiul destinat depozitarii marfurilor (depozitul de mana) va fi separat de spatiul de vanzare a marfurilor, asigurandu-se posibilitati de comunicare prin interior, intre ele.

5.3.3 (1) Din proiect, vor fi asigurate toate instalatiile (apa, canalizare, termoficare, energie electrica) dimensionate corespunzator spatiului comercial. 

 (2) La proiectarea instalatiilor sanitare, proiectantul va tine cont ca acestea sa nu strapunga sala de vanzare. 

5.3.4 La proiectarea spatiilor comerciale amplasate la parterul blocurilor precum si a complexelor agroalimentare vor fi respectate si prevederile de la subcap. 5.2 al prezentelor norme. 

5.3.5 La constructia si amenajarea chioscurilor se vor respecta prevederile Legii 50/1995 privind proiectarea spatiilor si acordarea autorizatiei de constructie. 5.3.6 Amplasarea chioscurilor se va face in conformitate cu deciziile directiilor de urbanism si sistematizare din cadrul primariilor. 

5.3.7 (1) Instalatiile electrice vor fi executate in conformitate cu standardele de proiectare si cu standardele de electroproiectie in vigoare. 

 (2) Se interzice utilizarea oricarei improvizatii la alimentarea cu energie electrica a chioscurilor. 

5.3.8 Pentru incalzirea chioscurilor se interzice utilizarea oricarei surse de caldura improvizate. Pentru incalzire vor fi utilizate: calorifere electrice, aeroterme etc. 5.3.9 Pentru constructia chioscurilor vor fi utilizate materiale rezistente la foc, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si a standardelor de proiectare, in vigoare. 

5.3.10 Pietele vor fi amplasate la cel putin 1,5 Km de gropile de gunoi si la cel putin 500 m de unitatile industriale ale caror procese tehnologice degaja praf, fum, gaze si vapori nocivi. 

5.3.11 Platoul pe care se amplaseaza piata va fi asfaltat, pietruit sau nivelat si situat la minimum 50 m de artera rutiera principala. 

5.3.12 Caile de acces intre randurile de gherete sau tarabe vor avea cel putin 4 m latime, iar calea de acces principala a pietii va avea cel putin 6 m latime; trecerile secundare dintre randuri vor fi de cel putin 2 m latime. 

Capitolul 6 

CERINTE DE SECURITATEA MUNCII PENTRU MANIPULAREA MUNUALA A MASELOR (extras din H.G 1051/2006)

6.1 Obligatiile angajatorilor 

Art. 4. - Angajatorul trebuie sa ia masuri tehnico-organizatorice necesare sau trebuie sa utilizeze mijloace corespunzatoare, in special echipamente mecanice, pentru a evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori.  

Art. 5. - In cazurile in care nu se poate evita necesitatea manipularii manuale a maselor de catre lucratori, angajatorul trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzatoare, sa utilizeze mijloace adecvate sau sa furnizeze lucratorilor aceste mijloace, pentru a reduce riscul pe care il implica manipularea manuala a acestor mase, luand in considerare elementele de referinta prevazute in anexa nr. 1.  

Art. 6. - In toate cazurile in care manipularea manuala a maselor de catre lucrator nu poate fi evitata, angajatorul trebuie sa organizeze posturile de lucru astfel incat manipularea sa fie cat mai sigura si cu risc cat mai mic posibil pentru sanatate, fiind obligat de asemenea:  

a) sa evalueze, in prealabil, conditiile de securitate si de sanatate pentru tipul de lucrare respectiv si sa examineze in special caracteristicile maselor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;  

b) sa urmareasca evitarea sau reducerea riscurilor pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare, prin adoptarea de masuri corespunzatoare, avand in vedere caracteristicile mediului de munca si cerintele activitatii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.  

Art. 7. - Pentru punerea in aplicare a prevederilor art. 7 alin. (4) lit. c), art. 24, 25 si 35 din Legea nr. 319/2006, trebuie respectate prevederile anexei nr. 2.  

6.2 Informarea, instruirea, consultarea si participarea lucratorilor 

Art. 8. - (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 16 si 17 din Legea nr. 319/2006, lucratorii si/sau reprezentantii acestora trebuie sa fie informati despre toate masurile ce trebuie puse in practica in aplicarea prezentei hotarari, cu privire la protectia securitatii si sanatatii.  

(2) Angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii si/sau reprezentantii acestora primesc informatii generale si, ori de cate ori este posibil, informatii precise cu privire la:  a) greutatea maselor;  

b) centrul de greutate sau partea cea mai grea, atunci cand pachetul este incarcat excentric. 

Art. 9. - Fara a aduce atingere prevederilor art. 20 si 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorii trebuie sa se asigure ca lucratorii primesc, in plus, o formare adecvata si informatii precise cu privire la modul corect de manipulare a maselor si la riscurile la care acestia se expun, in special daca aceste sarcini nu sunt efectuate corect.  

6.3Pericole 

Pericolele asociate manipularii greutatilor sunt: striviri, taieri, entorse, rupturi musculare, fracturi, afectiuni musculoscheletale. 

6.31 La manipularea greutatilor exista intotdeauna pericole de accidentare in functie de caracteristicile fizice ale incarcaturii, natura sarcinii de munca si conditiile de mediu in care se defasoara aceasta. Incarcatura poate induce pericole de accidentare daca este: 

• localizata prea sus sau prea jos pentru a fi manipulata in conditii de siguranta; 

• prea grea sau cu margini care nu permit apucarea facila; 

• uda, alunecoasa sau cu margini ascutite, greu de apucat; 

• instabila sau cu centrul de greutate mobil (daca contine lichide); 

• prea voluminoasa pentru a vedea calea de acces; 

6.3.1 Sarcina de munca poate induce pericole de accidentare daca lucratorul: 

• foloseste tehnici incorecte de ridicare (ridicari rapide, dese si de lunga durata, ridicare cu spatele inconvoiat sau cu mainile intinse, din pozitia sezut, din genunchi, sau de pe varful picioarelor, etc); 

• trebuie sa transporte incarcatura pe distante lungi; 

• nu face suficiente pauze pentru relaxarea muschilor; 

• trebuie sa foloseasca o combinatie de miscari (ex. ridicare, transport, coborare); 

• foloseste necorespunzator mijloace de transportare; 

6.3.2 Mediul de munca poate contribui de asemenea la manifestarea pericolelor de accidentare prin: 

• suprafete de deplasare cu denivelari, ude, alunecoase, instabile, etc.; 

• deplasari pe cote diferite pe scari; 

• “obstacole” pe calea de acces (materiale, echipamente neavertizate);

• nivel de iluminare inadecvat a cailor de acces; 

• diferente mari de temperatura, umiditate foarte mare a aerului; 

• combinatia manipulare greutati-lucru la inaltime; 

• spatiul in care se desfasoara activitatea este prea stramt sau sunt constrangeri de deplasare. 

6.4 Reguli generale la manipularea greutatilor 

6.4.1 Inaintea inceperii lucrului efectuati o evaluare pentru a identifica: • traseul cel mai scurt, fara denivelari si obstacole; 

• geometria, volumul si masa greutatii; 

• modalitatea cea mai usoara de manipulare (mijloacele mecanice precum carucioarele vor fi intotdeauna preferate transportarii cu bratele); 

• posibilitatea de reducere a masei (prin indepartarea ambalajului sau dezmembrarea in componente). 

6.4.2 Cand nu exista alternativa pentru manipularea manuala a unor greutati mari se va intocmi un plan de lucru care va detalia modalitatile concrete de lucru. Planul va fi intocmit de o persoana competenta in manipularea greutatilor si va fi avizat de Serviciul Securitatea Muncii si P.S.I. Pe baza acestui plan se va efectua IPEL cu executantii lucrarii. 

6.4.3 In timpul manipularii urmati urmatoarele instructiuni: 

− utilizati intotdeauna pentru prindere 

manerele, acolo unde acestea exista; 

− este cu mult mai usor daca cutiile 

manipulate sunt prevazute cu facilitati pentru 

prindere; 

− nu prindeti sarcina cu varful degetelor, folositi toata palma pentru o prindere mai sigura;

− sarcinile cu forme regulate sunt mai usor 

de manipulat daca sunt prinse de margini sau daca 

este posibil de colturi; 

− sustineti sarcina manipulata cu mainile pe 

diagonala; 

− utilizati manusile de protectie; 

− daca este posibil utilizati mijloace adecvate pentru manipularea greutatilor care nu au dispozitive de prindere cum ar fi: curele de prindere pentru butelii, dispozitive de prindere pentru cutii, dispozitiv de prindere a sarcinilor cu margini ascutite/taioase, dispozitive cu vacuum pentru sarcini plate (geam, tabla), etc; 

− cand este posibil utilizati curele pentru distribuirea greutatii sarcinilor pe umeri.

− cand sarcina trebuie deplasata de o echipa asigurati-va ca membrii acesteia au caracteristici fizice similare astfel incat solicitarile sa se distribuie egal 

− nu depozitati echipamente grele la nivelul solului;  

− utilizati platforme mobile pentru manipularea sarcinilor cu forme neregulate sau prea grele; 

− asigurati cu chingi, franghii sau curele greutatea pentru a nu se rasturna; 

− evitati denivelarile care pot dezechilibra platforma si rasturna incarcatura; 

− impingeti platforma mobila sau caruciorul. Prin tragere solicitarea musculoscheletala este mai mare; 

− nu transportati lichide periculoase pe platforma decat in containere inchise; 

− este interzisa mentinerea stabilitatii incarcaturii urcand pe platforma mobila sau prin sprijinirea cu bratele. 

− pentru transportul greutatilor pe 

scari folositi ori de cate ori este posibil 

carucioare specializate. In lipsa acestora 

folositi targi sau mijloace similare pentru 

distribuirea masei;

− pentru manipularea mecanica a 

paletilor sau a sarcinilor asezate pe paleti 

utilizati un dispozitiv de manipulare mecanica 

hidraulic; 

6.5 Manipularea obiectelor compacte 

6.5.1 Pentru ridicarea obiectelor compacte intotdeauna: 

• daca este posibil, pozitionati-va deasupra unui capat al obiectului de ridicat; 

• flexati picioarele tinand spatele drept; 

• prindeti cu amandoua mainile obiectul sub capatul aflat in fata voastra; 

• pastrati coatele in interiorul coapselor; 

• aplecati-va putin inainte si incordati genunchi pentru a ridica obiectul; 

• ajustati pozitia de prindere prin apropierea picioarelor de obiect; 

• ajustati prinderea obiectului cu bratele pentru o priza cat mai completa; 

• ridicati-va prin incordarea picioarelor, sprijiniti obiectul pe genunchi pentru ajustarea prinderii; 

• ridicati obiectul pe umarul opus genunchiului pe care l-ati sprijinit (numai cu obiecte care permit aceasta manevra); 

• gasiti o pozitie stabila a obiectului pe umar; 

• deplasati-va fara a va inclina stanga-dreapta. 

6.5.2 Pentru coborarea obiectului de pe umar, evitati coborarea direct pe podea. Folositi o platforma intermediara sau ajutorul unui coleg. La coborarea obiectului folosind o platforma se procedeaza in felul urmator: 

• pozitionati-va in imediata apropiere a platformei; 

• puneti un picior in fata; 

• flexati genunchii pastrand spatele drept; 

• coborati obiectul de pe umar si pozitionati-o pe platforma; 

• trageti capatul liber al obiectului putin peste marginea platformei;

• lipiti pieptul de obiect; 

• prindeti cutia cu o mana de capatul opus al obiectului si cu cealalta mana de sub obiect; 

• pasiti inapoi, flexati genunchi si coborati usor obiectul pe podea. 

6.6 Manipularea butoaielor 

6.6.1 Manipularea butoaielor se face numai cand acestea sunt goale. Daca butoaiele sunt pline manipularea acestora se face pe distante foarte scurte prin deplasare prin rasucire sau folosind mijloace mecanizate (carucior pentru butoaie). Pentru micsorarea efortului:• asigurati-va ca butoiul este gol inainte sa-l manipulati; 

• pozitionati-va la un capat al butoiului; 

• pozitionati un picior in lateralul butoiului, celalalt in fata corpului;  

• flexati genunchii;  

• pastrati spatele drept.  

• prindeti de rama butoiului la aproximativ 15 cm deasupra pamantului;  

• ridicati-va prin indreptarea picioarelor si o usoara miscare spre inainte; 

• apropiati picioarele. Stati aproape de butoi; 

• opriti-va la punctul de balans pentru a schimba modul de prindere al mainilor;  • pozitionati butoiul drept folosind corpul ca o contragreutate; 

6.7 Manipularea buteliilor de gaze tehnice 

6.7.1 Toate operatiunile de manipulare butelii de gaze tehnice indiferent de starea lor (goale sau pline) trebuie sa se realizeze in echipa si numai pentru ridicarea si pozitionarea pe carucioare specializate pentru transportul de butelii de gaze; 

 

6.7.2 In situatia in care traseul de transport nu permite utilizarea carucioarelor se vor folosi targi speciale care sa asigure distributia masei buteliei si micsorarea solicitarilor musculo scheletale;

6.7.3 Deplasarea buteliei pe distante scurte se va face prin rasucire (similar cu butoaiele); 

6.7.4 Este interzisa deplasarea buteliei intre cote diferite de un singur lucrator prin prindere cu bratele si ridicarea acesteia de pe sol sau prin tararea pe pardoseala. 

 

6.8 Manipularea sarcinilor de forma “foaie” 

6.8.1 Manipularea sarcinilor de forma “foaie” se face dupa o pregatire care sa asigure cunoasterea riscurilor reprezentate de manipularea sarcinilor in forma de “foaie” indiferent de materialul din care este alcatuita sarcina, cu respectarea urmatoarelor reguli: 

• luati o pozitie apropiata de locul de depozitare in pozitia “in picioare”; 

• apucati sarcina ferm la jumatatea “foii” si ridicati usor in acelasi timp cu tragerea usoara catre corp; 

• schimbati mana, prinzand de partea superioara; 

• prindeti de partea inferioara si sprijiniti cu genunchiul cu o usoara flexare; 

• indreptati corpul si incepeti deplasarea fara a va balansa stanga-dreapta sau inainte-inapoi. 

 

6.9 Manipularea obiectele lungi (laminate sau profile lemnoase) • ridicarea de la sol a laminatelor sau a profilelor lemnoase grele se va face in echipa;

• ridicarea se va face similar ridicarii celorlalte greutati, flexand genunchii fara incovoierea excesiva a spatelui; 

• ori de cate ori greutatea obiectului de lungime mare implica efortul conjugat al mai multor lucratori acestia vor folosi dispozitive de prindere care sa le permita pozitionarea, in mers, de-o parte si de alta a obiectului asigurandu-se distributia echilibrata a solicitarilor. 

Capitolul 7 

GHID DE TERMINOLOGIE 

- NOTIUNI DE BAZA -  

1. Accident de munca - Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridica a contractului in baza caruia se desfasoara activitatea si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin trei zile, invaliditate sau deces. 

2. Avarie – Eveniment survenit in utilizarea mijloacelor de productie, caracterizat prin defectarea si deteriorarea acestora. 

3. Boli profesionale – Afectiuni care se produc ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni, cauzate de factori nocivi fizici, chimici si biologici, caracteristici locului de munca, precum si de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului in procesul de munca. 

4. Defectare – Incetarea capacitatii unei masini, instalatii, utilaj etc. de a-si indeplini functia specificata. 

5. Dispozitiv de protectie – Dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector. 

6. Echipament individual de lucru – Mijloacele pe care persoanele juridice sau fizice le acorda unui salariat pentru protejarea imbracamintei si incaltamintei personale in timpul procesului de munca. 

7. Echipament individual de protectie – Mijloacele cu care este dotat fiecare participant la procesul de munca pentru a fi protejat impotriva factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala.

8. Echipamente tehnice – Masinile, utilajele, instalatiile, aparatura, dispozitivele, uneltele si alte mijloace asemanatoare, necesare in procesul muncii. 

9. Factor de risc – Factorul propriu elementelor componente ale sistemului de munca – executant – sarcina de munca – mijloace de productie – mediu de munca- si care, in conditiile unei situati periculoase, determina probabilitatea producerii unei leziuni sau a afectarii sanatatii. 

10. Functii de protectie – Functii ale unui echipament de munca sau ale unui mijloc de protectie prin care fie se elimina sau se reduce riscul, fie se semnalizeaza prezenta unui pericol. 

11. Indicator de protectie – Mijloc de informare standardizat care, prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare de protectie si cu un simbol, furnizeaza o informatie referitoare la protectia muncii. 

12. Instructaj de protectie a muncii – Modalitate de instruire in domeniul protectiei muncii care se desfasoara la nivelul unitatilor si care are ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprindelor impuse de protectia muncii, specifice activitatii pe care o realizeaza sau urmeaza a o realiza. 

13. Instructiuni specifice de protectie a muncii (sinonim: instructiuni proprii) – Componente ale sistemului de reglementari in domeniul protectiei muncii, ale caror prevederi sunt valabile numai pentru activitatile desfasurate in cadrul unui unitati; elaborarea lor de catre unitati (prin efort propriu sau colaborare cu institute specializate) este obligatorie atunci cand normele generale si specifice de protectie a muncii nu acopera totalitatea activitatilor desfasurate in unitate sau voluntara, atunci cand patronul considera necesar pentru imbunatatirea protectiei muncii, detalierea si completarea normelor cu unele prevederi specifice unitatii. 

14. Instructiuni de utilizare – Instructiuni a caror eleborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integranta a documentatiei pentru certificarea produsului si prin care producatorul trebuie sa prezinte toate informatiile necesare utilizarii produsuli in conformitate cu scopul pentru care a fost creat si asigurarii protectiei muncii. 

15. Mijloc individual de protectie – Mijloc de protectie (protector) destinat pentru protectia unui singur executant si care se aplica asupra acestuia. 

16. Nocivitate – Proprietatea unei noxe de a produce efect daunator asupra organismului. 

17. Noxa (sinonim: factor nociv) – Agent fizic, chimic sau biologic cu actiune asupra organismului, in mediul luat in considerare.

18. Pericol – a) Sursa unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii. 

Nota: In domeniul protectiei muncii termenul este utilizat in asociere cu alti termeni definind originea sau natura presupusa a posibilei leziuni sau afectari a sanatatii: pericol de electrocutare, pericol de strivire, pericol de taiere, pericol de intoxicare etc. 

b) Proprietatea inerta a unei substante, agent, surse de energie sau situatie cu potential de a cauza evenimente nedorite (accidente de munca sau boli profesionale). 

19. Persoana autorizata – O persoana competenta imputernicita in scris (de catre organe de specialitate abilitate si/sau de catre patron) sa indeplineasca anumite activitati. 

20. Persoana avertizata – O persoana informata asupra riscului profesional si asupra comportamentului ce trebuie adoptat pentru desfasurarea unei activitati in conditii de protectie. 

21. Persoana competenta – O persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare pentru a realiza corect anumite activitati. 

22. Persoana expusa – O persoana care se afla in intregime sau partial intr-o zona periculoasa. 

23. Prevenire – Ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor. 

24. Prevenire intrinseca – Prevenire realizata in stadiul de conceptie/proiectare, care consta in : 

• evitarea sau reducerea pericolelor, atat cat este posibil, prin alegerea corespunzatoare a unor caracteristici de conceptie; 

• limitarea expunerii persoanelor la pericolele care nu au putut fi evitate sau limitate suficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zonele periculoase. 

25. Protectie – Ansamblul de masuri care constau in utilizarea unor mijloace specifice, denumite mijloace de productie, cu scopul protejarii executantilor fata de pericolele care nu au fost suficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca. 

26. Proces de munca – Succesiunea in timp si spatiu a actiunilor conjugate ale executantului si mijloacelor de productie in sistemul de munca. 

27. Protector – Mijloc de protectie special conceput si utilizat pentru a realiza protectie prin interpunere, ca obstacol (fizic) intre pericol si persoana expusa. 

28. Risc – Probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile luziuni sau afectari a sanatatii, intr-o situatie periculoasa.

29. Risc profesional – Risc in procesul de munca. 

30. Situatie periculoasa – Orice situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai miltor pericole. 

31. Substanta periculoasa – O substanta care, in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chimice, poate constitui un pericol. 

32. Zona periculoasa – Orice zona in care exista sau poate aparea un pericol. 

33. Zona periculoasa a unui echipament de munca – orice zona situata in interiorul sau in jurul echipamentului de munca in care o persoana este supusa riscului de leziune sau afectare a sanatatii. 

Nota: Pericolul care genereaza riscul infatisat in aceasta definitie: • poate fi permanent prezent pe durata functionarii prevazute a echipamantului de munca (deplasarea echipamentelor mobile periculoase, degajare de substante periculoase, arc electric in timpul fazei de uzura etc.); 

• poate sa apara neasteptat (pornire neintentionata/neprevazuta).