INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII PENTRU CONTROLUL SI CURATAREA CELULELOR DE SILOZURI

 

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATEA MUNCII PENTRU 

CONTROLUL SI CURATAREA CELULELOR DE SILOZURI  LISTA DE DIFUZARE SI DE LUARE LA CUNOSTINTA 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele 

Functia 

Predat 

Retras

Data 

Semnatura 

Data 

Semnatura

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             Declaratie de luare la cunostinta: 

Declar ca am luat la cunostinta continutul instructiunii si il consider  ghid de referinta pentru mine si subalternii mei. 

TABEL DE EVIDENTA A REVIZIILOR 

Nr. 

reviz 

ie

Capitol 

revizuit

Pagina 

revizuita

Data 

intrarii 

in 

vigoare

Aprob 

at

Semnatur a

           REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 Page 2 DP – 20 - 09

           
           


1. Scop 

Art.1 Aceasta instructiune are scopul de a reglementa activitatea constand din procese tehnologice specifice, pentru realizarea in siguranta a lucrarilor de control al celulelor de silozuri si al depozitelor celulare in cadrul organizatiei S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L. TIMISOARA, activitati desfasurate conform cerintelor legale si de reglementare aplicabile. 

2. Domeniu de aplicare 

Art.2 Instructiunea se aplica in cadrul organizatiei S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L..TIMISOARA pentru activitatile de control si curatare a celulelor de silozuri si al depozitelor celulare de cereale din cadrul organizatiei. 

3. Descrierea instructiunii 

Art 3. Activitatea de control si curatare a celulelor de siloz se face numai din dispozitia celui care conduce si organizeaza productia, cu instiintarea prealabila a tuturor lucratorilor care participa la operatiunea respectiva. 

Art 4. Inaintea efectuarii controlului se vor nominaliza salariatii care participa la coborare si, in mod special, salariatul care va fi introdus in celula, avand in vedere ca acesta sa se afle intr-o stare fizica si psihica normala. De asemenea, se vor nominaliza cei care formeaza echipa care manipuleaza troliul de coborare si care supravegheaza coborarea. 

 

Art 5. La controlul celulelor de siloz trebuie sa participe 5 lucratori, din care: 

- unul coboara in celula; 

- 2 manevreaza troliul mecanic; 

 - 2 supravegheaza coborarea si, in acelasi timp, tin franghia de la centura de siguranta si furtunul mastii, fiind echipati la fel ca cel care coboara in celula, dar cu masca la centura, gata sa fie pusa pe figura, daca situatia o impune. 

 

Art 6. La selectarea personalului utilizat, este obligatorie examinarea si atestarea din punct de vedere al aptitudinilor fizice si neuropsihice, atat la angajare cat si periodic, lucratorii trebuind sa aiba avizul unui medic de medicina muncii pentru lucrul la inaltime. 

Art 7. Calea de acces, respectiv pasarela care leaga corpul de fabricatie de siloz, va fi intretinuta permanent si mentinuta in stare corespunzatoare si curata. Pasarela va fi prevazuta cu balustrada. 

Art 8. Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise de control al celulelor de silozuri sau al depozitelor celulare de cereale este obligatorie aerisirea acestora timp de 2-3 ore utilizand un ventilator. 

Art 9. Coborarea in celule se face numai prin intermediul troliului mecanic, care va fi verificat inaintea fiecarei coborari de catre un mecanic calificat, numit de cel care conduce si organizeaza aceasta activitate. 

Art 10. Daca in urma verificarii troliul corespunde acesta se caleaza in dreptul celulei de siloz ce urmeaza a fi controlata. 

Art 11. Lucratorul desemnat sa coboare in celula va fi echipat cu aparat de respirat cu aductiune a aerului cu autonomie de minim 30 de minute si cu centura de siguranta solid ancorata de un element de rezistenta al cladirii. 

Art 12. Pentru asigurarea iluminarii in interiorul celulelor, lucratorul care coboara trebuie sa foloseasca o lampa alimentata la 24 V si protejata antiex. 

Art 13. Inaintea inceperii activitatii trebuie sa se stabileasca si reaminteasca lucratorului care coboara si echipei de la sol semnalul convenit pentru oprire si ridicare, semnal care se transmite prin franghia legata la centura de siguranta. 

Art 14. Dupa ce persoana desemnata pentru a cobori in celula trece de nivelul planseului, se aplica gratarul de protectie pe orificiul de vizitare. 

Art 15. Desfasurarea cablului in vederea coborarii trebuie sa se efectueze lin si ritmic, evitand balansul si socurile. 

Art 16. Operatia de curatare a peretilor celulelor nu va dura mai mult de 20 de minute. Art 17. In cazul in care controlul nu a fost finalizat in 20 de minute, persoana aflata in celula trebuie ridicata si activitatea de control se reia fie cu o alta persoana, fie dupa o perioada de repaus corespunzatoare. 

Art 18. In cazul intreruperii curentului electric sau al defectarii motorului troliului acesta trebuie actionat manual de catre lucratorii care supravegheaza troliul. 

4. Interdictii 

Art 19. Se interzice coborarea in celule fara dispozitia sau instiintarea responsabilului coordonator al procesului de munca din sectorul respectiv. 

Art 20. Se interzice coborarea de pe scaunul troliului. In cazuri exceptionale, cand acest lucru este absolut necesar, salariatul poate 

parasi scaunul troliului cu conditia de a ramane ancorat cu centura de siguranta. 

Art 21. Se interzice cu desavarsire scoaterea centurii de siguranta sau a franghiei legate de aceasta. 

Art 22. Se interzice parasirea locului de munca de catre manevrantii troliului sau de catre supraveghetorii desemnati pe perioada cat coboratorul se afla in celula.  

5. Inregistrari 

Art 23. La lucrarile privind controlul celulelor de silozuri sau a depozitelor celulare se completeaza si se mentin urmatoarele inregistrari: 

- Plan – program al activitatilor de control al celulelor de silozuri sau al depozitelor celulare de cereale; 

- Fisa de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca cu instructajul adecvat efectuat si insusit 

- Inregistrarile medicale specifice care atesta capacitatea fizica si neuropsihica a personalului utilizat pentru lucrari de control al celulelor de silozuri si al depozitelor celulare de cereale; 

- Documentatia de autorizare si autorizatiile specifice pentru personalul de intretinere a echipamentelor utilizate la lucrarile de control al celulelor de silozuri si al depozitelor celulare de cereale; 

- Dispozitie de numire a personalului participant la operatiunea de curatare a celulelor silozului (anexa 1) 

- Inregistrarile specifice care atesta starea echipamentelor utilizate, inclusiv al mijloacelor de masurare si monitorizare utilizate (anexa 2) 

6. Anexe 

Dispozitie de numire a personalului participant la operatiunea de curatare a celulelor silozului (anexa 1). 

Inregistrarile specifice care atesta starea echipamentelor utilizate, inclusiv al mijloacelor de masurare si monitorizare utilizate (anexa 2).   

Anexa 1 

Dispozitie de numire a personalului participant la operatiunea de curatare a celulelor silozului 

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 Page 7 DP – 20 - 09

Subsemnatul, ................................................. in calitate de ..............................................., numesc urmatoarele persoane pentru efectuarea operatiunii de curatare a celulelor de de silozuri: 

Nr. 

crt 

Rolul persoanei  

participante

Nume si prenume  

persoana participanta

Durata  

instructaju lui

Am fost  

instruit

Materialul 

predat

Coboara in celula

       

2

Manevreaza troliul mecanic

       

3

       

4

Supravegheaza 

coborarea

       

5

       Continutul instructajului: 

Numele si prenumele celui care a efectuat instructajul: 

Data:  

Semnatura: 

Anexa 2 

Nota de verificare a echipamentului tehnic si de protectie utilizat de personalul participant la operatiunea de curatare a celulelor silozului 

Toti cei care lucreaza in conditiile lucrului la inaltime, indiferent de 

domeniul de activitate, vor purta echipament individual de protectie, specific eliminarii pericolului caderii in gol. 

Inainte de inceperea sau reluarea unei operatiuni de curatare a 

celulelor de silozuri, seful de echipa trebuie sa se asigure, prin examinare vizuala, de starea tehnica a echipamentelor de protectie ce urmeaza a fi utilizate. 

La efectuarea operatiunii de curatare a celulelor de silozuri, angajatii vor purta urmatorul echipament de protectie: 

 Masca izolanta 

 Aparat de autonomie pentru interventii cu durata de 5 -10 minute 

 Aparat de autonomie pentru interventii cu durata de 30 -60 minute 

 Centura de siguranta 

 Troliu mecanic* - care va fi verificat inaintea fiecarei coborari de catre  

un mecanic calificat, numit de catre cel care conduce si organizeaza  

aceasta activitate. 

Troliul de coborare in celula va fi prevazut cu clichet de siguranta cu  

arc care sa nu permita schimbarea accidentala a pozitiei clichetului. 

Seful de echipa va consemna in scris starea tehnica a echipamentelor de protectie. 

Am efectuat verificarea echipamentelor de protectie. 

Nr. 

crt.

Nume si prenume 

verificator echipament

Semnatura 

verificator

Data 

verificarii

Observatii

1