FISA de identificare a factorilor de risc profesional

 

FISA de identificare a factorilor de risc profesional 

  valabil la 25 Iulie 2023 

Raspuns: Unitatea .................................................... 

Adresa ...................................................... 

Telefon ...................................................... 

NUMELE SI PRENUMELE LUCRATORULUI: ....................................... 

CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

FISA de identificare a factorilor de risc profesional 

Denumirea postului si a locului de munca ............................................................... - Sectia/Departamentul ............................ Atelierul .................... 

NAVETA: da |_| cate, ore/zi? |_| nu |_| 

Descrierea activitatii: In echipa: da |_| nu |_| 

- Nr. ore/zi |_| Nr. schimburi de lucru |_| Schimb de noapte |_||_| Pauze organizate |_| sau nu |_|/Banda rulanta |_| 

- Risc de: infectare |_|/electrocutare |_|/inalta tensiune |_|/joasa, medie tensiune |_|/ inecare |_|/asfixiere |_|/blocare |_|/microtraumatisme repetate |_|/lovire |_|/muscatura |_|/zgariere |_|/ strivire |_|/taiere |_|/intepare |_|/impuscare |_|/ardere |_|/oparire |_|/degerare |_|/miscari repetitive |_| 

- Alte riscuri: ............................................. 

Conduce masina institutiei: da |_| nu |_| Daca da, ce categorie: ............... 

Loc de munca: in conditii deosebite |_|/in conditii speciale |_| sector alimentar |_| port-arma |_| Operatiuni executate de lucrator in cadrul procesului tehnologic: ............................................ Descrierea spatiului de lucru: 

- Dimensiuni incapere: L ............ l ............ H ........... m 

- Suprafata de lucru: verticala |_| orizontala |_| oblica |_| 

- Munca: n conditii de izolare |_|/la inaltime |_| la altitudine |_|/in miscare |_|/pe sol |_|/ in aer |_|/pe apa |_|/sub apa |_|/nisa |_|/cabina etansa |_|/aer liber |_|/altele: 

- Deplasari pe teren in interesul serviciului: da []; nu [], daca da, descriere: ............................ Efort fizic: mic |_||_| mediu |_||_| mare |_||_| foarte mare |_||_| 

Pozitie preponderent: ortostatica/in picioare |_| asezat |_| aplecata |_| mixta |_|/Pozitii fortate nefiziologice: da |_| nu |_| Daca da, ce tip: .................. 

Pozitii vicioase: .................................................... 

Gesturi profesionale: ............................................ 

Suprasolicitari: vizuale |_| auditive |_| suprasolicitari neuropsihosenzoriale |_| daca da: mentale |_|; emotionale |_|; altele |_|
Suprasolicitari osteomusculoarticulare: miscari fortate: da |_|; nu |_|/repetitive: da |_|; nu |_|, daca da, specificati zona: coloana vertebrala (cervicala: da |_|; nu |_|; toracala: da |_|; nu |_|, lombara: da |_|; nu |_|), membre superioare (umar: da |_|; nu |_|, cot: da |_|; nu |_|, pumn: da |_|; nu |_|), membre inferioare (sold: da |_|; nu |_|, genunchi: da |_|; nu |_|, glezna: da |_|; nu |_|). Manipulare manuala a maselor: daca da, precizati caracteristicile maselor manipulate: ridicare |_| coborare |_| impingere |_| tragere |_| purtare |_| deplasare |_| 

............................................................ 

Greutate maxima manipulata manual .................. Agenti chimici: da |_|; nu |_|, daca da, precizati:Tipul agentului chimic< V.L.E.> V.L.E.FpCP Legenda: V.L.E. = valoarea-limita de expunere profesionala/Fp = foarte periculos/C = cancerigen/P =

 

patrunde prin piele 

(Puteti atasa fisei un tabel separat.) 

Agenti biologici: ...................................... Grupa ............. 

Agenti cancerigeni: ........................................................... 

Pulberi profesionale: da |_|; nu |_|, daca da, precizati:Tipul pulberilor< V.L.E.> V.L.E. 

Legenda: V.L.E. = valoarea-limita de expunere profesionala 

Zgomot profesional: < V.L.E. |_|/>V.L.E. |_|/zgomote impulsive da |_|/nu |_| Vibratii mecanice: < V.L.E. |_|/> V.L.E. |_|, daca da, specificati zona: coloana vertebrala |_| membre superioare |_| actiune asupra intregului organism |_| 

Microclimat: 

Temperatura aer: .................., variatii repetate de temperatura: da |_| nu |_| Presiune aer: ........................... 

Umiditate relativa: .................. 

Radiatii: da |_|; nu |_|, daca da: 

Radiatii ionizante: daca da, se va completa partea speciala. 

- PARTE SPECIALA PENTRU EXPUNEREA PROFESIONALA LA RADIATII IONIZANTE: Data intrarii in mediul cu expunere profesionala la radiatii ionizante: ZZLLAAAA |_|_|_|_|_|_|_|_| Clasificare actuala in grupa A |_| sau B |_| si conditii de expunere: 

Aparatura folosita ......................................................................... 

Proces tehnologic: ......................................................................... 

Operatiuni indeplinite: .................................................................. 

Surse folosite: inchise |_|; deschise |_| 

Tip de expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|. Masuri de protectie individuala: ................................................... 

Expunere anterioara: 

Perioada: ....................... nr. ani: |_| |_| 

Doza cumulata prin expunere externa (mSv): |_|_|_|_| 

Doza cumulata prin expunere interna: |_|_|_|_| 

Doza totala: |_|_|_|_| 

Supraexpuneri anterioare: 

- exceptionale 

- Tip de expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|;

 

- data: ............................. 

- doza (mSv): ................. 

- concluzii: ..................... 

- accidentale 

- Tip de expunere: X externa |_|; gamma externa |_|; interna |_|; externa si interna |_|; - data: ............................. 

- doza (mSv): ................. 

- concluzii: ..................... 

Radiatii neionizante: 

Tipul: ............................. 

Iluminat: suficient |_|; insuficient |_|/natural |_|; artificial |_|; mixt |_| 

Mijloace de protectie colectiva: ................................. 

Mijloace de protectie individuala: ............................. 

Echipament de lucru: ................................................. 

Anexe igienico-sanitare: vestiar |_|; chiuveta |_|; WC |_|; dus |_|; sala de mese |_|; spatiu de recreere |_| 

Altele: ........................................................................ 

Observatii: 

Data completarii: .............. 

Angajator, 

...................... 

(semnatura si stampila unitatii) 

Lucrator desemnat 

Serviciul intern de prevenire si protectie 

Semnatura 

Conform H.G. nr. 355/2007, cu modificarile si completarile ulterioare