CHECK LIST control intern în domeniul SSM

S.C. ……………………….

Avizat

Reprezentant legal

……………………CHECK LIST 

control intern în domeniul SSM

Constatări

 • Fișele de instruire individuală sunt existente la locul de muncă?

  • DA

  • NU

 • Sunt completate fișele colective de instruire pentru prestatori, vizitatori, etc.?

  • DA

  • NU

 • Instruirea periodică este efectuată pentru toți salariații de la locul de muncă?

  • DA

  • NU

 • Există trusă sanitară de prim ajutor? Dacă da, este completă și în termen?

  • DA

  • NU

 • Persoanele nominalizate pentru acordarea primului ajutor și evacuarea personalului sunt instruite în acest scop?

  • DA

  • NU

 • Fișele de aptitudine există și sunt în termen de valabilitate?

  • DA

  • NU

 • Semnalizarea SSM este suficientă?

  • DA

  • NU

 • Există buletin PRAM? Dacă da, verificarea periodică este conformă și în termen?

  • DA

  • NU

 • Instalația electrică este pozată corespunzător și fără improvizații?

  • DA

  • NU

 • Sunt libere căile, ieșirile de urgență și ușile de acces și materialele sunt depozitate în spațiile special amenajate?

  • DA

  • NU

 • Materiale sunt depozitate în spațiile special amenajate?

  • DA

  • NU

 • Sunt marcate, întreținute și semnalizate corespunzător căile de circulație?

  • DA

  • NU

 • Angajații poartă EIP?

  • DA

  • NU

 • Deciziile privind organizarea activaților de SSM sunt actualizate?

  • DA

  • NU

 • Echipamentele de muncă sunt verificate periodic (program de mentenanță sau inspecții periodice)?

  • DA

  • NU

 • Echipamentele de muncă ce intră sub incidența ISCIR sunt verificate conform prevederilor legale?

  • DA

  • NU

 • Grupurile sanitare funcționează și sunt dotate corespunzător (apa caldă, săpun, hârtie de șters mâinile)?

  • DA

  • NU

 • Se acordă apă minerală, în cantitate de 2-4 litri/persoana/schimb pentru perioadele cu temperaturi extreme ridicate?

  • DA

  • NU

 • Se asigură alternarea efortului dinamic cu cel static pentru perioadele cu temperaturi extreme ridicate?

  • DA

  • NU

 • Se asigură alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer pentru perioadele cu temperaturi extreme ridicate?

  • DA

  • NU

 • Salariații identificați la locul de muncă prezintă contraindicații pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute?

  • DA

  • NU

 • Personalul care deservește echipamentele de muncă ce intră sub incidența ISCIR, este autorizat conform prevederilor legale?

  • DA

  • NU

 • Fișele de post conțin atribuții în domeniul SSM?

  • DA

  • NU

 • De la ultima vizită, s-au înregistrat evenimente de muncă?

  • DA

  • NUȘef serviciu intern/Lucrător desemnat

 

Numele și prenumele

 

…………………………….

 

Semnătura

 

………………………

 

Conducătorul locului de muncă

 

Funcția …………………………

 

Numele și prenumele

 

…………………………….

 

Semnătura

 

………………………