INSTRUCTIUNI PROPRII DE SANATATE ŞI SECURITATE IN MUNCA PENTRU ACTIVITATEA DE VOPSIREINSTRUCTIUNI PROPRII 

DE SANATATE ŞI SECURITATE IN MUNCA  

PENTRU ACTIVITATEA DE VOPSIRE 

Continut  

Art. 1. Prezenta instructiune proprie SSM, cuprinde prevederi de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca in desfasurarea activitatilor de vopsire . 

Scop  

Art.2. Scopul prezentei instructiuni este de a elimina sau diminua riscurile de accidentare existente in cadrul acestor activitati . 

Domeniu de aplicare  

Art.3. Prezentele instrucţiuni proprii se aplică salariatilor …………………… care desfăşoară activităţi de vopsire  

Revizuirea instructiunilor  

Art. 4. Prezentele instrucţiuni proprii se vor revizui periodic si vor fi modificate, ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbărilor de natură legislativă, tehnică etc. survenite la nivel naţional sau la nivelul proceselor de munca . 

Incadrarea personalului la locul de munca 

Art.5. Se interzice repartizarea pentru efectuarea de operatii cu substante toxice a persoanelor sub varsta de 18 ani sau a femeilor gravide .  

Art.6. Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante. Acestea vor fi repartizate la alte operatii sau activitati.  

Art.7. Se interzice lucratorilor care prezinta leziuni ale pielii sa desfasoare activitati in prezenta substantelor toxice. 

Art.8. Se interzice contactul prelungit sau frecvent al produselor de vopsire cu pielea, inhalarea frecventa sau prelungita a vaporilor acestor produse, precum si ingerarea acestora.  

 Organizarea locului de munca 

Art.9. Se interzice executarea lucrărilor cu substanţe nocive fără purtarea echipamentului individual de  protecţie adecvat, specific fiecarei substante .  

Art.10 .Se interzice purtarea echipamentului individual de protecţie in locurile amenajate pentru servirea mesei.  

Art.11.Sortimentele de echipament individual de protecţie trebuie să asigure şi prevenirea unor accidente cu consecinţe grave în caz de incendiu, prin respectarea următoarelor cerinţe: 

 a) sa nu formeze topitura 

 b) sa nu intretina arderea  

Art.12. Imbracamintea si incaltamintea utilizata in timpul lucrului vor fi antistatice; se interzice utilizarea imbracamintei sintetice sau de lana, generatoare de sarcini electrice.  

Art.13. In spaţiile de lucru în care se desfăşoară activităţi de vopsire se va menţine permanent curăţenia. 

Art.14 . In incăperile în care se desfăşoară activităţi de preparare a vopselelor sau de vopsire propriu-zisă sunt interzise depozitarea alimentelor şi servirea mesei. 

Art.15 . Substanţele folosite în activităţi de vopsire, căzute pe pardoseală, vor fi neutralizate cu materiale specifice fiecărei substanţe în parte, indicate de producător, după care vor fi evacuate şi depozitate în spaţii special amenajate. 

Art.16 . Inainte de servirea mesei sau fumat, lucrătorii se vor spăla pe mâini şi pe faţă şi, în funcţie de caz, vor utiliza soluţii neutralizante.  

Art.17 . Pentru evitarea surselor de aprindere, este interzisă folosirea flăcării deschise şi a sculelor care produc scantei 

A. DEPOZITAREA  

Art.18. Produsele de vopsire se vor depozita în spatii distincte, inchise, special amenajate si marcate corespunzator . 

Art.19. Spatiile destinate depozitarii produselor de vopsire vor fi spaţii uscate, aerisite, asigurate, ferite de acţiunea intemperiilor, a radiaţiilor solare, de sursele de foc deschis sau de alte surse de încălzire, cu temperaturi cuprinse între 5o si 25o C .  

Art.20. Usile spatiilor de depozitare vor fi inscripţionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente si vor fi asigurate tinute incuiate. Usile se vor deschide spre exterior. 

Art.21. Se inerzice accesul persoanelor neautorizate în spaţiile de depozitare a produselor de vopsire, accesul cu flacara deschisa precum si fumatul.  

Art.22. Depozitarea produselor se va face în recipiente perfect etanşe, a căror integritate iniţială a fost verificată şi menţinută prin manipulari atente, fara socuri mecanice. 

Art.23. Produsele ambalate vor fi depozitate ordonat, pe loturi, şi vor fi prevăzute cu etichete referitoare la conţinut, denumirea chimică uzuală, data fabricării si indicatoare de avertizare asupra pericolului pe care il prezinta.  

Art.24. In spaţiile de depozitare se va menţine permanent curăţenia, prin îndepărtarea imediată a scurgerilor accidentale, acestea putând prezenta pericol de autoaprindere prin oxidare.  

Art.25. In spatiile de depozitare se va asigura o circulatie adecvata a aerului, prin ventilare naturala organizata sau mecanica, in functie de caracteristicile substantelor depozitate si conform specificatiilor producatorului, pentru a fi mentinuta permanent o atmosfera fara noxe sau amestecuri explozive de vapori.  

Art.26. Spaţiile de depozitare vor fi dotate cu substanţe neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale şi cu mijloace adecvate de stins incendiu. 

Art.27. Demontarile, inlocuirile, reparatiile si alte operatii similare la robinete, conducte, rezervoare etc. din dotarea depozitului, care impun folosirea focului deschis, se vor efectua numai dupa obtinerea permisului de "lucru cu foc", oprirea si curatarea de produsele inflamabile a instalatiei respective si asigurarea tuturor masurilor ce se impun pentru prevenirea incendiilor sau exploziilor.  

Art.28. După golire, ambalajele ce au conţinut materiale de vopsire vor fi depozitate în locuri special destinate acestui scop . 

Art.29. Vopselele si diluantii vor fi depozitate in ambalaje metalice prevazute cu capace care se inchid etans si dotate cu manere. 

B. TRANSPORTUL ŞI MANIPULAREA MATERIALELOR UTILIZATE LA VOPSIRE 

Art.21. Transportul substantelor toxice, inflamabile sau explozibile de la depozite la locurile de munca se va face cu mijloace de transport adecvate specificului substantei respective si tipului de ambalaj, conduse de personal special instruit si numit in acest scop.  

Art.22. In timpul transportului, ambalajele ( recipientele cu materiale de vopsire) vor fi asigurate impotriva rasturnarii si deplasarii necontrolate . 

 

Art.23. Se vor respecta indicatiile privind incompatibilitatea dintre diversele categorii de produse peliculogene si produse auxiliare, conform specificatiilor tehnice si etichetarilor, fiind interzis transportul acestor produse impreuna, in acelasi mijloc de transport .  

Art.24. Se interzice transportul substantelor chimice in recipiente deschise si neprotejate.  

Art.25. Se interzice utilizarea mijloacelor de transport neamenajate special, pentru transportul substantelor inflamabile si neechipate cu mijloace adecvate de stins incendii, in functie de natura produselor transportate si de indicatiile specificatiilor tehnice aferente fiecarui produs, privind stingerea incendiilor.  

Art.26. Toate operatiile de manipulare a produselor de vopsire, precum si de distrugere a reziduurilor vor fi executate respectandu-se normele de prevenire a incendiilor si caracteristicile produsului din specificatia tehnica aferenta. 

Art.27. Personalul care executa operatiile de manipulare, transport si depozitare va fi instruit cu privire la caracterul periculos al acestor produse si la riscul de incendiu, accidentare sau imbolnavire profesionala in caz de nerespectare a masurilor de prevenire stabilite prin normele specifice de securitate a muncii, normele PSI si instructiunile proprii.  

Art.28. In timpul manipularii produselor de vopsire, lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie adecvat pericolelor existente. 

Art.29. Operatiile de transvazare a substantelor se vor efectua cu dispozitive speciale, astfel incat sa se evite contacul lucratorilor cu substantele respective sau inhalarea de vapori nocivi.  

Art.30. La transvazarea substantelor inflamabile se va asigura scurgerea sub forma de jet continuu si nu sub forma de ploaie, pentru eliminarea posibilitatilor de aparitie a electricitatii statice.  

Art.31. Deschiderea capacelor de la recipientele metalice care contin diluanti , vopsele si alte substante inflamabile, se va face numai cu scule care nu provoaca scantei.  

Art.32. Colectarea reziduurilor, carpelor, bumbacului, hartiei imbibate cu substante sau cu produse auxiliare se va face in recipiente speciale.  

Art.33. In timpul manipularilor se vor evita deversarile si se va verifica inchiderea etansa a ambalajelor, care vor fi depuse in spatii special amenajate . 

 Vopsirea  

Art.34. Vopsirea prin pulverizare se executa in hale, ateliere, etc. prevazute cu ventilare mecanica pentru eliminarea vaporilor de solventi. Vopsirea prin pulverizare in afara acestor incaperi este admisa numai daca se executa ocazional si cu consum mic de materiale .  

Art.35. La vopsirea prin pulverizare in aer liber se inlatura sursele de foc deschis pe o raza de 15m si nu se va admite fumatul .  

Art.36. Operatiile de vopsire prin pulverizare se fac cu aer comprimat sau cu dioxid de carbon, neadmitandu-se sub nicio forma folosirea oxigenului sau a unui gaz combustibil. Aerul comprimat trebuie filtrat de impuritati . Pistolul de pulverizare nu trebuie sa ajunga fata de obiect la distanta de strapungere .  

Art.37. La vopsirea cu pensula se are in vedere ca in apropierea zonei de lucru sa nu existe surse de aprindere . 

Art.38. La incheierea activitatii, lucratorii sunt obligati sa asigure curatenia zonei de lucru. Sculele si dispozitivele utilizate pentru curatenie, trebuie sa fie confectionate din materiale care nu produc scantei .