instructiuni ssm radiologie

Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru lucratorii care isi desfasoara activitatea in conditii de radiatii ionizante utilizate in scopuri medicale 

2008

Instructiunea are drept scop eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidente si/sau imbolnavire profesionala precum si asigurarea celor mai bune conditii la executarea lucrarilor . 

DEFINITII SI PRESCURTARI 

ACCIDENT DE MUNCA- vatamarea violenta a organismului precum si intocsicatia acuta profesionala care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces. 

BOALA PROFESIONALA- afectiunea produsa ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesiuni cauzata de factori nocivi, fizici sau chimici ori biologici, caracteristici locului de munca precum si suprasolicitarii diferitelor organe sau sisteme ale oganismului in procesul de munca. 

DISPOZITIV DE PROTECTIE- dispozitiv care reduce sau elimina riscul, singur sau in asociere cu un protector. 

FACTOR DE RISC- factor propriu elementelor componente ale sistemului de munca , careintr-o situatie periculoasa determina posibilitatea si gravitatea producerii sau afectarii sanatatii. 

FUNCTIA DE SECURITATE- functia unui echipament de munca sau a unui mijloc de protectie prin care se elimina sau se reduce riscul sau se semnalizeaza prezenta unui pericol. 

INDICATOR DE SECURITATE- mijloc de informare standardizat care prin combinarea unei forme geometrice cu o culoare ( securizata) sau cu un symbol , furnizeaza o informatie referitoare la securitatea muncii. 

INSTRUCTAJ DE SECURITATE A MUNCII- modalitate de instruire in domeniul SSM, avind ca scop insusirea de catre salariati a cunostintelor si formarea deprinderilor impuse , specifice activitatii de realizat. 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE- instructiuni obligatorii pentru orice produs , necesare certificarii si care trebuie sa prezinte toate informatiile referitoare la folosirea produsului conform scopului si asigurarii securitatii muncii. 

MIJLOCUL INDIVIDUAL DE PROTECTIE- mijloc de protectie ( protector) destinat protectiei unui singur executant si care se aplica acestuia. 

NOCIVITATE- proprietatea unei noxe de a produce effect daunator asupra organismului.

NOXA (FACTOR NOCIV)- agent fizic, chimic sau biologic cu actiune daunatoare asupra organismului 

PERICOL- a) sursa unei posibile leziuni sau afectarii sanatatii; 

 b) proprietatea inerenta a unei substante, unui agent, unei surse de energies au situatie cu potential cauzator de evenimente nedorite( accidente de munca sau boli profesinale); 

PERSOANA AUTORIZATA- persoana competenta imputernicita in scris sa indeplineasca anumite activitati; 

PERSOANA AVERTIZATA- persoana informata asupra riscului professional si asupra comportamentului necesar a fi adaptat pentru desfasurarea activitatii in conditii de securitate; 

PERSOANA COMPETENTA- persoana care poseda cunostintele si aptitudinile necesare realizarii corecte a unei activitati; 

PERSOANA EXPUSA- persoana aflata partial sau total intr-o zona periculoasa; PREVENIRE- ansamblul procedeelor si masurilor luate sau planificate , la toate stadiile de lucru pentru evitarea pericolelor sau reducerea riscurilor; 

PREVENIREA INTRINSECA- prevenirea realizata in stadiul de conceptie/proiectare si constind in reducerea pericoleleor prin alegerea unor caracteristici corespunzatoare precum si limitarea expunerii persoanelor la pericole ce nu pot fi evitate sau limitate sufficient, prin reducerea necesitatii de interventie a executantului in zone periculoase; 

PROTECTIA- ansamblul masurilor constind in utilizare mijloacelor de protactie, avind scopul protejarii executantilo fata de pericolele insufficient evitate sau limitate prin prevenire intrinseca; 

PROCES DE MUNCA- succesiunea temporala si spatiala a actiunilor conjugate ale executantului si mijloace de productie in sistemul de munca; 

PROTECTOR- mijloc de protectie conceput si utilizat pentru realizarea protectiei prin interpunerea ca obstacol intre pericol si persoana expusa; 

RISC- probabilitatea asociata cu gravitatea unei posibile leziuni sau afectari a sanatatii intr-o situatie periculoasa; 

SITUATIE PERICULOASA- situatie in care o persoana este expusa unuia sau mai multor pericole;

SUBSTANTA PERICULOASA- substanta care poate constitui un pericol in virtutea proprietatilor sale chimice sau fizico-chiomice; 

ZONA PERICULOASA- zona in care exista sau poate aparea un pericol; IPSSM- Instructiune proprie de sanatate si securitate in munca 

IL- instructiune de lucru; 

EIP- Echipament individual de protectie; 

EIL- Echipament individual de lucru; 

 ET- Echipament tehnic; 

Prezentele instructiuni proprii pentru instruirea locul de munca si periodica a lucratorilor partea comuna, se vor revizui periodic si vor fi modificate de catre conducerea , ori de cate ori este necesar, ca urmare a schimbarilor de natura legislativa, tehnica etc. survenite : 

- la nivel national, 

- la nivelul societatii sau la modificarea proceselor de munca. 

In conformitate cu art. 6 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor L 319/2006; angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor la care fac referire prezentele instructiuni proprii in toate aspectele legate de munca. 

In cazul in care angajatorul apeleaza la servicii externe, acesta (angajatorul ) nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu. 

Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsabilitatii angajatorului . 

In cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor la care se face referire in prezentele instructiuni proprii; 

b) prevenirea riscurilor profesionale; 

c) informarea si instruirea lucratorilor; 

d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. 

Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile prevazute de lege pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire:

a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursa; 

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; 

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; 

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. 

ATRIBUTII SI RASPUNDERI PENTRU CONDUCATORUL LOCULUI DE MUNCA 

- are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine in toate aspectele legate de munca. 

- in cazul in care apeleaza la servicii externe, conducatorul locului de munca nu este exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu pentru locurile de munca pe care le are in subordine. 

Conducatorul locului de muca, are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor din subordine; b) prevenirea riscurilor profesionale la toate locurile de munca din subordine; c) informarea si instruirea lucratorilor pe care acesta ii are in subordine; d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca .

Conducatorul locului de muca are obligatia sa urmareasca adaptarea masurilor prevazute de lege , tinand seama de modificarea conditiilor, si pentru imbunatatirea situatiilor existente la locurile de munca pe care le are in subordine. 

Persoana care este conducator de loc de munca are obligatia sa implementeze masurile prevazute de lege pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; 

b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; 

c) combaterea riscurilor la sursa; 

d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, in vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; 

e) adaptarea la progresul tehnic; 

f) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; 

g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; 

h) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; 

i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. 

Fara a aduce atingere altor prevederi ale L 319/2006, tinand seama de natura activitatilor din zona sa de responsabilitate, Conducatorul locului de muca are obligatia: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor din subordine , inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca; 

b) ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure imbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor; 

c) sa ia in considerare capacitatile lucratorilor din subordine in ceea ce priveste securitatea si sanatatea in munca, atunci cand le incredinteaza sarcini;

d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii din subordine in ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca; 

e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, in zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adecvate. Atunci cand in acelasi loc de munca isi desfasoara activitatea lucratori din mai multi operatori economici, conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii: a) sa coopereze cu omologul sau de la ceilalti operatori economici de la care au venit lucratorii in vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor; 

b) sa isi coordoneze actiunile in vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, luand in considerare natura activitatilor; 

c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; 

d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale. Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca nu trebuie sa comporte in nicio situatie obligatii financiare pentru lucratori. 

Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si imminent Conducatorul locului de muca are urmatoarele obligatii: 

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor, tinand seama de alte persoane prezente; 

b) sa cunoasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. 

Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), conducatorul locului de muca trebuie sa desemneze lucratorii dintre lucratorii din subordine, care aplica masurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor tinand cont de lucratorii care isi desfasoara activitatea in conditii de izolare 

Conducatorul locului de muca mai are urmatoarele obligatii:

a) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie sa fie luate pentru protectia lor; 

b) sa ia masuri si sa furnize instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol grav si iminent; 

c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent, in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate. Conducatorul locului de muca trebuie sa se asigure ca, in cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane, atunci cand seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, in conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol. 

ATRIBUTII SI RASPUNDERI PENTRU SIMPLU LUCRATOR  Obligatii generale 

a) sa-si insuseasca, sa respecte si sa aplice prevederile de SSM din prezenta instructiune proprie si corelat cu specificul sarcinii de munca pe care o are de indeplinit. b) de asemenea, pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate lucratorii care fac obiectul prezentei instructiuni proprii , din cadrul , este obligat: - sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt in stare tehnica corespunzatoare; 

- sa aduca la cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni constatate sau atunci cand parasesc locul de munca; 

- sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de securitatea muncii la locul de munca; - sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii  - sa mentina curatenia la locul de munca; 

- sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta unitatii; - sa nu fumeze decat in locurile special amenajate; 

- sa respecte disciplina la locul de munca; 

- sa acorde primul ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

- sa instiinteze imediat conducatorul locului de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, numai daca aceasta o impune; Lucratorul, are obligatia sa ia masurile necesare pentru: 

a) respectarea securitatii la locul sau de munca si protectia sanatatii proprii cit si a celorlalte persoane aflate la locul sau de munca; 

b) prevenirea riscurilor profesionale locul sau de munca; 

c) sa participe la informarea si instruirea lucratorilor in toate fazele sale si sa isi insuseasca cunostintele prezentate de instructor; 

d) sa respecte cadrul organizatoric si sa pastreze functional mijloacelor necesare securitatii si sanatatii la locul sau de munca . 

Personalul care lucrează în condiţii de izolare trebuie să fie informat cu privire la:  a) manevrarea echipamentului de muncă, starea acestuia (fiabilitate şi accesibilitate);  b) riscurile de accidentare şi modul de acţiune în caz de apariţie a acestora;  c) comportamentul adecvat în cazul producerii unei avarii sau al apariţiei unei situaţii critice;  

d) utilizarea echipamentului individual de protecţie;  

e) primul ajutor;  

f) utilizarea sistemului de supraveghere şi de legătură cu exteriorul.   Instalaţiile electrice trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie; lucrătorii trebuie să fie protejaţi în mod adecvat împotriva riscului de accidentare prin atingere directă şi/sau atingere indirectă.   Instalaţiile electrice şi dispozitivele de proiecţie trebuie să corespundă tensiunii nominale, condiţiilor exterioare şi competenţei persoanelor care au acces la părţi ale instalaţiei.  

Căile şi ieşirile de urgenţă trebuie să rămână în permanenţă libere şi să conducă în mod cât mai direct posibil în aer liber sau în spaţii sigure. 

În timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce conţin posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinându-se seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. 

Temperatura în camerele de odihnă, încăperile pentru personalul de serviciu permanent, în încăperile sanitare, în cantine şi în încăperile pentru acordarea primului ajutor trebuie să corespundă destinaţiei specifice a acestor încăperi. 

Dacă locurile de muncă includ zone periculoase în care, dată fiind natura activităţii, există riscul căderii lucrătorului sau a unor obiecte, aceste zone trebuie să fie prevăzute, în măsura în care este posibil, cu dispozitive care să evite pătrunderea lucrătorilor neautorizaţi în aceste zone.  

Trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sunt autorizaţi să pătrundă în zonele periculoase.  

Locurile de muncă trebuie dotate astfel încât lucrătorii să aibă în apropierea lor:  - duşuri, dacă natura activităţii lor impune acest lucru;  

- locuri speciale prevăzute cu un număr corespunzător de cabine de WC-uri şi chiuvete. 

La locurile de muncă unde se lucrează în poziţie ortostatică trebuie asigurate, de regulă, mijloace pentru aşezarea lucrătorului cel puţin pentru perioade scurte de timp (de exemplu, scaune, bănci).  

Expunerea medicala la radiatii ionizante trebuie sa prezinte in benefiu net incluzand beneficiile directe asupra sanatatii unei persoane si beneficiile asupra societatii, in raport cu detrimetiul pe care expunerea il poate cauza. 

In timpul examenelor radiologice tesuturile vii sunt expuse radiatiilor X suferind alternari prin acumularea de mici doze in timp indelungat. 

Pentru limitarea iradierii persoanelor bolnave se recomanda limitarea stricta a fascilului de radiatii pe regiunea interesata folosind urmatoarele dispozitive: 

∙ filtrul situat la iesirea din tub permite indepartarea razelor moi si de difuziune uniformizand fasciculul 

∙ diafragmul instalat la nivelul ferestrei de iesire a razelor X permite o delimitare cat mai precisa a fasciculului de raze X dand o imagine neta si contrastanta ∙ grila antidifuzoare este unul din mijloacele cele mai eficiente de a opri razele de difuziune si de a egaliza fasciculul de raze X.Acest dispozitiv este plasat intre pacient si caseta cu filme, cu scopul de a intercepta razele secundare.

∙ localizatoarele, fiind situate intre tubul radiogen si pacient reduc cantitatea de raze difuzate, imbunatatind calitatea imaginii radiologice. 

∙ In caz de urgenta este obligatoriu a se lua toate masurile posibile pentru a se reduce la minimum absortia de substanta radioactive. 

In caz de expunere accidentala, valoarea estimativa a dozei absorbite sau a activitatii incorporate, care rezulta din aceasta expunere, trebuie inregistrata in fisa personala. Activitatea de protectie impotriva radiatiilor in serviciul radilogic va fi asigurata de seful serviciului sau de o persoana desemnata numita prin decizie scrisa de conducatorul spitalului. 

Activitatea de protectie va consta din : 

∙ urmarirea purtarii si pastrarii corecte a mijloacelor dozimetrice individuale, inregistrarea lor in fisa individuala, comunicarea cu Inspectoratul Sanitar ∙ instructajul personalului prin instructiuni proprii-la angajare, la locul de munca si periodic 

∙ la constatarea defectiunilor sau a modificarilor survenite la instalatii sau la sistemele de protectie, care pot duce la suprairadiere, seful serviciului sau persoana desemnata va cere si va analiza impreuna cu conducerea spitalului oportunitatea inreruperii lucrului cu instalatia pana la verificarea radiometrica facuta de inspectoratul sanitar. 

∙ la instalarea unei surse noi sau dupa reparatii aduse instalatiei care intereseaza partile radiogene de protectie, nu va permite intrarea in functie a sursei inainte ca aceasta sa fie verificata din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca. 

Pentru sanatatea si securitatea in munca a lucratorilor si pacientilor se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 

∙ utilizarea dozimetrelor individuale si de pastrare a evidentei dozimetrice ∙ respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste controlul medical la angajare si periodic al angajatilor expusi la radiatii 

∙ modul in care a fost efectuat instructajul de sanatate si securitate in munca si folosirea echipamentului individual de protectie 

∙ inspectia periodica a aparatelor si instalatiilor

Personalul care manipuleaza instalatii Rontgen utilizate in scopuri medicinale este obligat sa respecte urmatoarele conditii: 

∙ manipularea instalatiilor se va afce numai dupa o instruire referitoare la modul de functionare al instalatiei ( punerea si scoaterea de sub tensiune, alimentarea filamentului, aparatele de masura ale tensiunii, manipularea dispozitivelor mecanice ale instalatiei-diafragme, pozitionarea tubului), si dupa instruirea privind electrosecuritatea si masuri de protectie impotriva radiatiilor. 

∙ Pe timpul lucrului lucratorii vor purta echipamentul individual de protectie Lucratorii vor evita pe cat posibil expunerea la radiatii.Pentru a preveni acest lucru se recomanda: 

∙ Instalatia rontgen se va pune in functiune in timpul strict necesar efectuarii procedurilor diagnostice sau terapeutice prestate ca sarcina de serviciu ∙ Fasciculul util va fi dirijat, atunci cand este posibil, in directia opusa locului de lucru in care se gaseste personal expus la radiatii 

∙ Fasciculul util va fi limitat prin localizatoare si diafragme la diametrul minim necesar procedurii diagnistice sau terapeutice practicate 

∙ Radiatia fasciculului util va fi filtrata, asa incat sa se elimine la maximum mdin energiile ce nu sunt necesare procedurii practicate 

∙ Angajatii expusi profesional la radiatii vor petrece timpul minim necesar in apropierea pacientului pe durata examinarii sau tratamentului. In cazul in care pacientul trebuie sustinut sau fixat, se vot utiliza dispozitive de sustinere sau contentie sau se va apela la persoane care nu au expunere profesionala la radiatii ionizante. 

∙ Pe tot parcursul activitatii se va purta echipamentul individual de protectie adecvat. 

∙ Va fi supravegheata functionarea corecta a instalatiei in special inchiderea diafragmelor, localizarea si filtrarea fasciculului util,etansietatea inchiderii cupolei ∙ Se va urmari asigurarea tuturor mijloacelor necesare ca iradierea pacientului pe parcursul procedurilor terapeutice sau diagnostice sa fie redusa la minimum posibil, in acets mod diminunad si iradirea difuza, care constituie o sursa importanta de iradiere a personalului.

În conformitate cu art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor angajatorul trebuie sa acorde o atentie deosebita următoarelor elemente:  a) nivelului, spectrului de frecventa, duratei şi tipului expunerii; 

 b) valorilor limita de expunere şi valorilor de declansare a acţiunii  c) efectelor asupra stării de sănătate şi securităţii lucrătorilor care aparţin unor grupuri sensibile la riscuri specifice; 

 d) efectelor indirecte, cum ar fi: interferentele cu echipamente şi dispozitive medicale electronice, inclusiv stimulatoare cardiace şi alte dispozitive implantate, riscul de proiectare a obiectelor feromagnetice în câmpuri magnetice statice având o inductie magnetica mai mare de 3 mT, amorsarea dispozitivelor electroexplozive detonatoare, incendiile şi exploziile rezultate în urma aprinderii materialelor inflamabile datorită scanteilor provocate de câmpuri induse, curenţi de contact sau descărcări de scantei; 

 e) existenţei unor echipamente de munca alternative proiectate pentru a reduce nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice; 

 f) informaţiilor adecvate obţinute în urma supravegherii stării de sănătate, inclusiv informaţiilor publicate, atunci când este posibil; 

 g) surselor de expunere multiple; 

 h) expunerii simultane la câmpuri de frecvente multiple. 

Riscurile generate de expunerea la câmpuri electromagnetice trebuie sa fie eliminate sau reduse la minimum, ţinându-se seama de progresul tehnic şi de existenta măsurilor de control al riscului la sursa. 

 Pe baza evaluării riscurilor, efectuată în conformitate legea, atunci când sunt depasite valorile de declansare a acţiunii prevăzute la art. 5, cu excepţia cazului în care evaluarea efectuată în conformitate cu art. 8 din legea 319/2006 demonstreaza ca expunerea nu depăşeşte valorile limita şi ca este exclus orice risc legat de securitate, angajatorul trebuie sa stabilească şi sa pună în aplicare un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice care urmăresc ca expunerea sa nu depăşească valorile limita de expunere, ţinându-se seama, în special, de următoarele elemente: 

 a) alte metode de lucru care sa conducă la o expunere mai redusă la câmpuri electromagnetice;

 b) alegerea unor echipamente care emit mai putine câmpuri electromagnetice, luând în considerare activitatea care se efectuează; 

 c) măsuri tehnice prin care se urmăreşte reducerea emisiei campurilor electromagnetice, inclusiv, dacă este necesar, recurgerea la mecanisme de blocare, ecranare sau mecanisme similare de protecţie a stării de sănătate; 

 d) programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de munca, a locului de munca şi a posturilor de lucru; 

 e) proiectarea şi amenajarea locurilor de munca şi a posturilor de lucru;  f) limitarea duratei şi a intensitatii expunerii; 

 g) disponibilitatea unui echipament adecvat de protecţie individuală. În nicio situaţie lucrătorii nu trebuie sa fie expusi la valori ale câmpului electromagnetic care depăşesc valorile limita de expunere. 

Dacă expunerea depăşeşte valorile limita, în pofida măsurilor luate de angajator, acesta trebuie sa ia imediat măsuri de reducere a expunerii la un nivel inferior valorilor limita, sa determine cauzele depăşirii valorilor limita de expunere şi sa modifice în consecinta măsurile de protecţie şi prevenire, pentru a evita orice alta depasire. 

De asemenea se vor lua in considerare urmatoarele: 

- amplasarea aparatului radioscopic se va face in centrul incaperii, astfel incat radiatia difuzata de pacient in incapere sa fie cat mai putin retrodifuzata de pereti - masa de lucru pentru inregistrarea pacientilor si a rezultatelor va fi plasata in afara incaperii radioscopice si legata printr-un aparat de intercomunicare. 

- asezarea unor paravane de protectie cu plumb in campurile de radiatii difuze nu se va afce decat in cazuri de stricta necessitate 

- deasupra ecranului aparatelor radioscopice se intaleaza un paravan transparent din masa plastica destinat sa protejeze radiologic de stropii raspanditi de bolnav in cursul tusei 

- durata examenelor radioscopice trebuie redusa la minimum posibil. - Inainte de inceperea examenelor radioscopice, medicul examinator se va acomoda visual la intuneric timp de minimum 20 de minute. 

Echipamentul individual de protectie are drept scop :

a) sa asigure doza individuala maxima admisa in acele locuri in care radiatia secundara depaseste valoarea admisa in conditii de lucru fara echipament de protectie 

b) sa reduca radiatia secundara la care sunt expusi operatorii chiar in cazul in care acesta nu a deposit valoarea maxima admisibila 

c) sa asigure o protectie suplimentara a organelor radiosensibile ale persoanelor expuse professional la radiatii 

d) sa sigure o protectie suplimentara pentru pacienti impotriva radiatiei secundare, in afara partilor corpului expuse in mod necesar radiatiei. Pe timpul expunerii, angajatii se vor indeparta cel putin 2 metri de tubul de raze X. In timpul iradierii pacientul trebuie sa fie pastrat la distanta cat mai mare fata de alti oameni. Pentru orice procedura trebuie sa se utilizeze marimea filmului si parametrii radiografici adecvati. Dupa pozitionarea pacientului si a casetei radiografice, se selecteaza parametrii de expunere.Dupa aceea se ia in mana butonul de expunere si personalul se indeparteaza de tubul de raze X.Dupa examinare se opreste comutatorul magnetotermic si se deconecteaza cablul de alimentare de la retea si de la aparat. 

Aparatul poate fi deschis numai de catre personal de service calificat.Orice anomalie a functionarii aparatului trebuie raportata imediat service-ului. 

Operatiunile de curatare si intretinere curenta se vor efectua numai de catre operator.Se va anunta service-ul in caz de: ruptura a cablului de alimentare, ruptura a butonului extern de pregatire/expunere raze X, ruptura ghidului de cabluri conectat la monobloc, rupture a rotilor, scurgeri de ulei, zgomote sau vibratii la pornirea aparatului . 

In timpul curatarii aparatului nu se va turna detergent direct pe aparat si intotdeauna se va utilize o carpa pentru a evita deteriorarea circuitelor interne. Echipamentele nu vor fi utilizate in prezenta gazelor sau vaporilor explozibili, inclusive gaze anestezice.Vaporizatoare inflamabile sau cu potential explozibil nu se vor folosi la dezinfectia aparatului. 

Este strict interzisa eliberarea, modificarea sau schimbarea unei componente de protectie a echipamentului.Nu se vor introduce echipamente radio portabile( inclusive telefoane mobile) in camerele de examinare-chiar daca sunt oprite.In ceea ce priveste impamantarea, un punct de impamantare este prevazut.Echipamentul trebuie folosit doar

in zonce care indeplinesc conditiile locale standard pentru protectia electrica in incaperi utilizate in scopuri medicale.