TEMATICA pentru instructajul periodic de securitate si santate in munca/2008 - FARMACIST

 

TEMATICA 

pentru instructajul periodic de securitate si santate in munca/2008 - FARMACIST 

Nr. 

Crt.

DATA 

TEMATICA 

CONTINUTUL PE SCURT AL MATERIALELOR PREDATE

1. 

14.01.2008 

TEMATICA I 

-Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cap. I Dispozitii  generale art.1-2 

cap.IV Obligatiile lucratorilor art.22-23 

-Primul ajutor la locul accidentului cap. 1 Principii generale de organizare a  actiunilor de prim ajutor la locul accidentului 

-H.G nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate  in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de  vizualizare cap.I Dispozitii generale art.1-3 

cap. II Obligatiile angajatorilor art.5-8 

H.G nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor  legate de expunerea la agentii biologici in munca cap. I Dispozitii  generale art.1-3 cap. II Definitii si clasificare art.4-6

2. 

14.04.2008 

TEMATICA II 

-Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cap.VI Comunicarea,  cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor: 

- sec. 1 Evenimente art.26-29 

- sec. a 2-a Accidente de munca art.30-32 

- sec.a 3-a Bolile profesionale art.33-34 

- Norme metodologice de apicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii  in munca nr.319/2006 cap.III Servicii de prevenire si protectie: - sec.a 3-a Lucratori desemnatii art.20-22 

-Primul ajutor la locul accidentului cap. 2 Stopul respirator  

- H.G nr.971/2006 privind cerintele minime pentru sennalizarea se securitate  si/sau de sanatate la locul de munca cap.I Dispozitii generale art.1- 5 -Primul ajutor la locul accidentului 

cap. 6 Pierderea cunostintei

3. 

14.07.2007 

TEMATICA III 

-Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca cap.VII Grupuri  sensibile la riscuri art.35-36 

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii  in munca nr.319/2006 

cap. VI Pericol grav si iminent si zone cu risc ridicat si specific: - sec.1 Pericol gravsi iminent de accidentare art.101-104 

- sec.a 2-a Zone cu risc ridicat si specific art.105- 

- Primul ajutor la locul accidentului  

cap.9 Fracturii 

H.G nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor  legate de expunerea la agentii biologici in munca

4. 

14.10.2008 

TEMATICA IV 

H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si snatate pentru  locul de munca cap.I Dispozitii generale art.1-7 

cap.III Informarea,consultarea si participarea lucratorilor art.10-12 -Primul ajutor la locul accidentului cap.4 Obstructia cailor respiratorii H.G nr.1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare cap. III Informarea, instruirea,consultarea si participarea lucratorilor  art.9-11 cap.IV Protectia ochilor si a vederii art.12-16