Chestionar HGR 1146/2006

Chestionar HGR 1146/2006 Cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre lucratori a  echipamentelor de munca 

Referitor HGR 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre  lucratori a echipamentelor de munca 

1) Care sunt raporturile HGR 1146/2006 si Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca ? a) modifica legea 

b) abroga legea 

c) completeaza prevederile legii 319/2006 

2) Care din urmatorii termeni si definitiile lor se regasesc in HGR 1146/2006 ? a) echipament de munca – orice masina,aparat,unealta sau instalatie folosita la locul de munca ; 

b) utilizarea echipamentului de munca – orece activitate referitoare la echipamentul de munca , cum ar  fi pornirea sau oprirea echipamentului, folosirea,transportul , repararea,modificarea, intretinerea,inclusiv  curatarea lui; 

c) zona periculoasa – orice zona din interiorul si/sau din jurul echipamentului de munca in care  prezenta unui lucrator expus il supune pe acets unui risc pentru sanatatea si securitatea sa ; 

d) lucrator expus – orice lucrator aflat integral sau partial intr-o zona periculoas ; e) operator – lucratorul/lucratorii insarcinat/insarcinati cu utilizarea echipamentului de unca ; f) forta majora – factori externi care te afecteaza intempestiv si care nu pot fi influientati; 3) Care din urmatoarele capitole/sectiuni/anexe se regasesc in structura HGR 1146/2006 ? a) dispozitii generale 

b) obligatiile angajatorului 

c) obligatii generale.Reguli referitoare la echipamentele de munca; 

d) verificarea echipamentelor de munca ; 

e) echipamente de munca cu riscuri specifice.Ergonomia si sanatatea la locul de munca ; f) informarea lucratorilor; 

g) instruirea consultarea si participarea lucratorilor ; 

h) dispozitii finale

i) cerinte minime de securitate si sanatate ; 

j) dispozitii referitoare la utilizarea echipamentelor de munca ; 

k) utilizarea echipamentelor in zilele de sarbatoare si repaus saptamanal; 4) Care sunt obligatiile angajatorului referitor la echipamentele de lucru puse la dispozitia  lucratorilor ? 

a) sa corespunda lucrului prestat; 

b) sa fie adaptat scopului urmarit ; 

c) sa poata fi utilizat de lucratori fara a le pune in pericol sanatatea si securitatea ; 

5) Caror elemente este obligat sa le acorde atentie angajatul la alegerea echipamentelor de  munca ? 

a) conditiilor de munca 

b) caracteristicilor specifice ale ecgipamentelor 

c) riscurilor existente la locurile de munca 

d) riscurilor susceptibile sa apara la utilizarea echipamentelor de munca 

e) optiunile lucratorilor fata de uzura morala a sculelor existente in unitate ; 

6) Care sunt obligatiile angajatorului in situatia in care utilizarea echipamentelor de munca are  asociate unele riscuri ? 

a) sa nu cumpere acele echipamente de munca 

b) sa ia masuri corespunzatoare de reducerea riscurilor ; 

7) Care sunt obligatiile angajatorului in raport cu echipamentele de munca care sunt supuse  unor influiente ce pot genera deteriorari susceptibile de a fi la originea unor situatii periculoase ? 

a) unor verificari periodice si,daca este cazul,unor incercari periodice efectuate de persoane  competente,in conformitate cu legislatia si/sau cu practicile nationale ; 

b) unor verificari speciale,efectuate de persoane competente,in conformitate cu legislatia si/sau cu  practicile nationale,de fiecare data cand s-au produs evenimente exceptionale susceptibile sa aiba  consecinte daunatoare asupra securitatii echipamentului de munca , cum ar fi modificari ale procesului de  munca , accidente , fenomene naturale, perioade prelungite de neutilizare; 

c) sa cumpere unele noi neantarziat ori de cate ori este nevoie ; 

8) Ce informatii trebuie sa contina fisele de lucru referitoare la echipamentele de lucru ?

a) conditiile de folosire a echipamentelor de munca; 

b) situatiile anormale previzibile; 

c) concluziile care pot fi trase , acolo unde este cazul , din experienta acumulata in urma utilizarii  echipamentelor de munca ; 

d) producatorul , dealerul si procedura de achizitie publica utilizata la cumpararea echipamentului; 

9) Este obligat angajatorul sa informeze si sa instruiasca lucratorii privind modul de utilizare  corecta a echipamentului de munca si riscurile posibile asociate utilizarii echipamentelor de munca  ? 

a) da 

b) nu 

c) este sarcina asociatiilor profesionale 10) Enumerati categorii de cerinte minime care se regasesc in anexa 1 la HGR 1146/2006. 

a) referitor la sistemele de comanda 

b) referitor la pornirea ehipamentului 

c) referitor la oprirea echipamentelor 

d) referitor la oprirea de urgenta 

e) referitor la noxe degajate de echipament 

f) referitor la fixarea echipamentelor; 

g) referitor protectia la riscurile de accidente prin contact mecanic 

h) referitor la iluminatul de lucru 

i) referitor zonele calde/reci ale echipamentului 

j) referitor la intretinerea echipamentului 

k) referitor la avertizari 

l) referitor la dispozitivele de separare fata de sursele de energie 

m) referitor riscuri de incendii si explozii 

n) referitor la protectia impotriva electrocutarilor prin atingere indirecta sau directa

o) referitor la echipamentele de munca mobile cu sau fara autopropulsie 

p) referitor la echipamentele folosite pentru ridicarea sarcinilor 

q) referitor la instalatiile si echipamentele de munca electrice 

11) Care sunt masurile impuse de HGR 1146/2006 pentru asigurarea protectiei impotriva  pericolelor generate de echipamentele electrice ? 

a) persoanele sa fie protejate fata de pericolul de vatamare care poate fi generat la atingerea directa sau  indirecta a partilor aflate sub tensiune; 

b) sa nu se produca temperaturi , arcuri electrice sau radiatii care sa pericliteze viata ori sanatatea  oamenilor ; 

c) constructia echipamentelor de munca sa fi adecvata mediului pentru a se evita producerea de  incendii si explozii ; 

d) persoanele si bunurile sa fie protejate contra pericolelor generate in mod natural de echipamentul  electric ; 

e) izolatia echipamentelor electrice sa fie corespunsatoare pentru conditiile prevazute; f) echipamentul sa fie de ultima generatie in privinta software utilizat; 

12) Care sunt cerintele pentru asigurarea protectiei impotriva influientei externe care trebuie  satisfacute de echipamentele electrice ? 

a) sa satisfaca cerintele referitoare la solicitarile mecanice astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si  persoanele care se afla in mediul de munca; 

b) sa nu fie influientate de conditiile de mediu , astfel incat sa nu fie periclitati lucratorii si persoanele  care se afla in mediul de munca ; 

c) sa nu periclitze lucratorii si persoanele care se afla in mediul de munca, in conditii previzibile de  suprasarcina; 

13) Care sunt masurile tehnice care trebuie asigurate pentru protectia impotriva electrocutarii  prin atingere directa.a) acoperiri cu meteriale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie)  ale instalatiilor si echipamentelor electrice;b) inchideri in carcase sau acoperiri cu invelisuri exterioare 

c) ingradiri 

d) protectia prin amplasare in locuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de securitate; 

e) scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se efectua  lucrari si verificarea lipsei de tensiune;

f) utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit; g) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante ; 

h) alimentarea la tensiune foarte joasa (redusa) de protectie ; 

i) egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru; 

j) amplasarea la distanta si ingradirea echipamentului astfel incat sa nu poatea fi atins de nimeni; k) robotizarea liniilor tehnologice; 

14) Care sunt masurile organizatorice de prevenire a electrocutarii prin atingere directa? 

a) executarea interventiilor la instalaţiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se facă  numai de către personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul respectiv; 

b) executarea interventiilor în baza uneia din formele de lucru; 

c) delimitarea materială a locului de munca (ingradire); 

d) eşalonarea operaţiilor de intervenţie la instalaţiile electrice; 

e) elaborarea unor instrucţiuni de lucru pentru fiecare intervenţie la instalaţiile electrice; 

f) organizarea şi executarea verificărilor periodice ale măsurilor tehnice de protecţie impotriva  atingerilor directe. 

15) Care sunt formele de lucru in baza carora sunt permise lucrari la  instalatiile,utilajele,echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrice? 

a) autorizatii de lucru scrise (AL) 

b) instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI_PM) 

c) atributii de serviciu(AS) 

d) dispozitii verbale (DV) 

e) procese-verbale(PV) 

f) obligatii de serviciu(OS) 

g) propria raspundere(PR) 

16) Pentri protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa este permisa completarea  masurilor tehnice cu masuri organizatorice ?

a) da 

b) nu 

17) Care sunt principalele reguli privind asigurarea protectiei prin atingere indirecta ?a) sunt  permise numai masuri tehnice b) nu sunt acceptate masuri organizatorice 

c) vor exista: o masura de protectie principala si una suplimentara 

d) cele doua masuri tehnice trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. 

18) Care sunt masurile tehnice care trebuie sa fie realizate pentru asigurarea protectiei impotriva  atingerii indirecte? 

a) folosirea tensiunilor foarte joase de securitate TFJS 

b) legarea la pamant 

c) legarea la nul de protectie 

d) izolarea suplimentara de protectie, aplicata utilajului , in procesul de fabricare; e) izolarea amplasamentului 

f) separarea de protectie 

g) egalizarea si/sau dirijarea potentialeor 

h) conectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect periculoase; i) folosirea mijloacelor de protectie electroizolante; 

19) Ce prevede HGR 1148/2006 referitor la carcasele si ingradirile de protectie ale instalatiilor de  inalta tensiune? 

a) nu prevede nimic 

b) trebuie sa fie prevazute blocari mecanice sau electrice,astfel incat deschiderea carcaselor si a  ingradirilor de protectie sa fie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric  respectiv,iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poata fi facuta numai cu o scula speciala. 

20) Cum trebuie asigurata posibilitatea executarii legaturilor de protectie pentru instalatiile si  echipamentele de munca electrice din clasa I ? 

a) in cazul unui echipament electric/unei instalatii fix/fixe, acesta/aceasta trebuie sa fie prevazut  /prevazuta cu doua borne de masa :una in cutia de borne, langa bornele de alimentare cu energie  electrica,pentru racordarea conductorului de protectie din cablul de alimentare a 

echipamentului/instalatiei , si a doua la borna pe carcasa echipamentului /instalatiei in exterior,pentru  racordarea vizibila la centura de legare la pamant sau la alta instalatie de protectie; 

b) in cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie sa fie prevazut cu un cablu de alimentare  flexibil , prevazut cu o fisa (stecher) cu contact de protectie, sau echipamentul sa fie prevazut cu  posibilitatea racordarii unui cablu flexibil de alimentare cu conductor de protectie; 

21) Care sunt cerintele min ime de protectie impotriva atingerii directe pentru  echipamentele/instalatiile din clasa II ? 

a) sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe 

b) sa aiba izolatie suplimentara dubla sau intarita 

c) sa aiba o eticheta galbena 

22) Care sunt cerintele minime de protectie impotriva atingerii directe pentru  echipamentele/instalatiile din clasa III ? 

a) sa aiba asigurata protectia impotriva atingerii directe 

b) sa nu produca o tensiune mai mare decat tensiunea foarte joasa de alimentare 23) Care sunt conditiile in care se pot utiliza echipamentele /instalatiile din clasa I ? 

a) sa se execute si sa se verifice periodic legaturile de protectie necesare pentru asigurarea protectiei  impotriva electrocutarii in cazul unui defect soldat cu aparitia unei tensiuni periculoase de atingere; 

b) sa se asigure si sa se verifice periodic deconectarea automata a echipamentului electric/instalatiei  sau sectorului defect si disparitia tensiunii periculoase de atingere; 

c) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune  sa nu fie inlaturata sau deteriorata; 

24) Care sunt conditiile in care se pot utiliza echipamentele /instalatiile din clasa II ? 

a) sa se verifice periodic ca izolatia suplimentara a echipamentului electric/instalatiei sa nu fie  deteriorata sau eliminata; 

b) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune  sa nu fie inlaturata sau deteriorata . 

c) sa existe conditii atmosferice favorabile; 

25) Care sunt conditiile in care se pot utiliza echipamentele /instalatiile din clasa III ? 

a) sa se alimenteze echipamentul electric sau instalatia la tensiunea foarte joasa pentru care au fost  proiectate sa functioneze;

b) sursa de tensiune trebuie sa fie astfel construita incat sa nu permita aparitia in circuitul de tensiune  foarte joasa a unei tensiuni mai mari.Daca se utilizeaza un transformator coborator , acesta trebuie sa fie  un transformator de separare(de siguranta); 

c) izolatia circuitului de foarte joasa tensiune trebuie sa fie de asa natura incat sa nu permita aparitia  unei tensiuni mai mari din alte circuite , in circuitul de tensiune foarte joasa; 

d) sa se verifice periodic ca protectia impotriva atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune  sa nu fie inlaturata sau deteriorata; 

e) sa existe conditii antiseismice asigurate; 

26) Pentru executia lucrarilor cu scoatere de sub tensiune in cazul instalatiilor sau echipamentelor  de munca ce elemente trebuie scoase de sub tensiune? 

a) partile active aflate sub tensiune , la care urmeaza a se lucra; 

b) partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza , dar se gasesc la o distanta mai mica decat  limita admisa la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru( utilaje,unelte etc), indicata in  documentatia tehnica specifica; 

c) partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decat limita admisa ,  dar care, datorita lucrarilor care se executa in apropiere , trebuie scoase de sub tensiune. 

27) Ce prevede HG 1146 referitor la legarea la pamant in cazul lucrarilor cu scoatere de sub  tensiune?a) nimic b) in cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune este necesara legarea la pamant  si in scurtcircuit a conductoarelor de faza, inclusiv pe conductorul de nul in cazul liniilor electrice aeriene,  operatie care trebuie sa se execute imediat dupa verificarea lipsei de tensiune. 

28) HG 1146/2006 obliga ca la executarea lucrarilor la instalatiile/echipamentele de munca c7u sau  fara coatere de sub tensiune sa se utilizeze mijloace de protectie electroizolante .Care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate: 

a) la lucrul in instalatiile de joasa tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie  electroizolante , care constituie singura masura tehnica de protectie , cumulate cu masurile organizatorice. 

b) La lucrul in instalatiile de inalta tensiune trebuie sa fie utilizate mijloace individuale de protectie  electroizolante , cumulate cu alte mijloace de protectie; 

c) Lucrarile fara scoatere de sub tensiune a instalatiilor si a echipamentelor electrice trebuie sa fie  executate de catre personal autorizat pentru lucru sub tensiune. 

29) Care sunt cerintele minime de dotare cu mijloace de protectie a instalatiilor respectiv a  locurilor de munca unde exista sau se exploateaza echipamente electrice ? 

a) mijloacele de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementele  aflate sub tensiune sau fata de pamant , respectiv prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor , 

manipularea indicatoarelor mobile de tensiune , montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu manere  electroizolante , covoare si platforme electroizolante,manusi si incaltaminte electroizolante etc., 

b) detectoare mobile de tensiune , cu ajutorul carora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii; 

c) garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit;d) panouri , paravane,  imprejmuiri(ingradiri);e) panouri de semnalizare; 

HGR 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre lucratori a  echipamentelor de munca  

1. a 

2. a, b, c, d, e 

3. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 

4. a, b, c 

5. a, b, c, d 

6. b 

7. a, b 

8. a, b, c 

9. a 

10. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q 

11. a, b, c, d, e 

12. a, b, c 

13. a, b, c, d, e, f, g, h, i 

14. a, b, c, d, e, f 

15. a, b, c, d, e, f, g 

16. a 

17. a,c, d 

18. a, b, c, d, e, f, g, h, i 

19. b 

20. a,b 

21. a, b 

22. a,b 

23. a, b, c 

24. a, b 

25. a, b, c, d 

26. a, b, c 

27. b 

28. a, b, c

29. a, b, c, d, e