instructiuni proprii ssm pentru prelucrarea metalelor prin rabotare

Instructiuni proprii SSM pentru prelucrarea metalelor prin rabotare, mortezare  si brosare  

Înainte de fixarea cutitului în suport, se vor verifica ascutirea si profilul cutitului, precum si  

dacã acesta corespunde materialului care se prelucreazã si regimului de lucru indicat în planul de operatii. 

Brosele se vor monta si demonta cu dispozitive special construite în acest scop.  Este interzis a manevra brosa cu mâna liberã. 

Piesele de prelucrat se vor fixa rigid pe masa masinii, în menghinã sau cu ajutorul  

dispozitivelor de fixare. 

Înaintea pornirii masinii, se va verifica fixarea sculei si a piesei si se va controla sã nu  

rãmânã chei sau piese nefixate pe masa masinii. 

Înaintea începerii lucrului, la masinile de rabotat si mortezat, dupã pomirea acestora, se vor  

executa câteva curse de mers în gol pentru verificarea functionãrii. 

În timpul functionãrii masinii de rabotat, este interzisã folosirea spatiului dintre ghidajele  

rabotezei pentru pãstrarea sculelor sau a altor materiale. 

În cazul prelucrârii prin rabotare a unei piese ale cãrei dimensiuni depãsesc masa mobilã a  

rabotezei, pe toatã durata lucrului se va îngrãdi zona respectivã. 

Masinile de brosat vor fi prevãzute cu dispozitive corespunzãtoare de rãcire a sculei. Brosele nu se vor rãci cu bumbac sau cârpe ude.