EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ BULDOEXCAVATORIST

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNǍVIRE PROFESIONALǍ PENTRU LOCUL DE MUNCĂ 

BULDOEXCAVATORIST 

 

 

1.PROCESUL DE MUNCA 

Procesul de muncǎ are drept scop deservirea utilajelor la punctele de lucru din cadrul SC ……………….. SRL sau la clienti. 

2.ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCA 

2.1.MIJLOACE DE PRODUCTIE 

- dragline 

- excavatoare 

- vibrofinisor 

- trusă de scule ; 

- carburanţi (motorină); 

- lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori); 

- antigel (toxic); 

- lichid de frână (toxic); 

- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4); 

- lichid pentru curăţare parbrize; 

- dispozitive de suspendare (mecanice şi hidraulice); 

- triunghiuri reflectorizante; 

- pene de calare; 

- truse medicale; 

- vesta reflectorizanta ; 

- extinctoare. 

2.2.MEDIUL DE MUNCA 

Mecanicul de utilaj îşi desfăşoară activitatea în habitaclul utilajului; 

-utilajele nu sunt prevăzute cu sisteme de climatizare;  

-apar curenţi de aer din cauza neetanşeităţilor(mai mult sau mai putin);  

-nivelul de zgomot se plasează sub limita de 87 dB;  

-la deplasarea pe unele drumuri rurale sau neamenajate apar pulberi pneumoconiogene (praf)  

2.3.SARCINA DE MUNCA 

-sosirea la serviciu; 

-verificarea stării tehnice a utilajului; 

-verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în bateriile de acumulator; 

-verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de frânare şi direcţie; 

-alimentează cu carburanţi dacă este cazul; 

-completează nivelurile deficitare; 

-la sfârşitul programului se reîntoarce cu utilajul la locul de parcare; 

-verifică din nou starea tehnică a utilajului; 

-raportează toate neregulile întâmpinate sau referitoare la starea tehnică a utilajului; -execută lucrări de întreţinere specifice utilajelor; (spălare, curăţare etc.); 

-participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;  -cunoasterea si respectarea normelor de SSM si PSI 

-utilizarea obligatorie a EIP din dotare 

-respectarea ordinii si disciplinei la locul de munca in conformitate cu prevederile ROI -interdictia de introducere si consumare a bauturilor alcoolice in timpul programului de lucru   

3. FACTORII DE RISC IDENTIFICATI 

A.FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOACELOR DE PRODUCTIE 

FACTORI DE RISC MECANIC 

  

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.)  de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie; 

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident rutier; 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate  

F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj  

F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj  

F07 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de  mentenanţǎ şi la micile reparaţii 

F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii  unor echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de  intretinere si reparatie 

FACTORI DE RISC TERMIC  

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 

F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, dispozitive etc.); 

F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

FACTORI DE RISC ELECTRIC 

  

F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de  curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii); 

FACTORI DE RISC CHIMIC 

F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori 3

arsurǎ chimicǎ; 

F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc. 

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCA 

FACTORI DE RISC FIZIC 

F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu  instalaţie de condiţionare a aerului; 

F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor 

F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc 

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCA 

SUPRASOLICITARE FIZICA 

F19 - Solicitare fizicǎ : 

- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp. 

- pozitii de lucru fortate sau vicioase 

SUPRASOLICITARE PSIHICA 

F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare  permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos) 

F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt  

-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind  realizarea atributiilor de serviciu 

-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii  atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). 

D.FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI 

ACTIUNI GRESITE 

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un  stadiu avansat de obosealǎ;  

F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;  

F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de  frânare; 

F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea  pedestrǎ. 

F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea  din utilaj 

F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii -lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare -pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau  rasturnarea utilajului 

-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul 

-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau  liniile electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si  gabaritului acesteia 

 

OMISIUNI 

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul  hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau  inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si  lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc) 

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie  din dotare. 
FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA 

UNITATEA :

FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA 

FISA NR.10

NUMAR DE PERSOANE EXPUSE :

SECTIA : 

DURATA EXPUNERII : 

8 ore/schimb

LOCUL DE MUNCA : 

BULDOEXCAVATORIST

COMISIA DE EVALUARE : 

- - 

COMPONENTA SISTEMULUI DE MUNCA

FACTORI DE 

RISC 

IDENTIFICATI

FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE 

A FACTORILOR DE RISC 

(DESCRIERE, PARAMETRI)

CONSE 

CINTA 

MAXIMA 

PREVIZIBIL A

CLASA 

DE  

GRAVI 

TATE

CLASA 

DE 

PROBABI 

LITATE

NIVEL 

PARTIAL 

DE RISC

7

MIJLOA 

CELE 

DE 

PRODUC 

TIE

FACTORI 

DE RISC 

MECANIC

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere,  antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de  apǎ, curea distribuţie;

DECES 

3

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident rutier; 

DECES 

3

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

DECES 

5

F04-Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate 

ITM 

45-180 

zile

2

   

F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj 

ITM 

45-180 

zile

2
MIJLOA 

CELE 

DE 

PRODUC 

TIE

FACTORI 

DE RISC 

MECANIC

F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj 

ITM  

3-45 

zile

2

4

2

F07 - Proiectare de corpuri sau particule: ∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ,  polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a  spargerii acestuia;

INV  

gr. III

4

4

4

F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe  periculoase, în special la operaţii de mentenanţǎ şi  la micile reparaţii

ITM  

3-45 

zile

2

5

3

F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de  utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii unor  echipamente tehnice portabile(polizoare portabile,  flex, etc) folosite la operatia de intretinere si  reparatie

ITM  

3-45 

zile

2

4

2

FACTORI 

DE RISC 

TERMIC

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

ITM  

3-45  

zile

2

5

3

F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, dispozitive etc.);

ITM  

3-45 

zile

2

5

3

F12-Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

DECES

7

1

3

FACTORI 

DE RISC 

ELECTRIC

F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:- deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de  curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  portabile (la reparaţii);

DECES

7

1

3
 

FACTORI 

DE RISC 

CHIMIC

F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice –  antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori-arsurǎ  chimicǎ;

DECES

7

1

3

F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc. 

DECES

7

1

3

MEDIUL 

DE 

MUNCA

FACTORI 

DE RISC 

FIZIC

F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în  habitaclul utilajelor care nu sunt dotate cu instalaţie  de condiţionare a aerului;

ITM  

3-45  

zile

2

4

2

F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor

ITM  

3-45  

zile

2

5

3

F18 -Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc

DECES

7

1

3

SARCINA 

DE 

MUNCA

SUPRASOLI CITARE 

FIZICA

F19 - Solicitare fizicǎ: 

- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp. - pozitii de lucru fortate sau vicioase

ITM  

3-45  

zile

2

4

2

SUPRASOLI CITARE 

PSIHICA

F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare,  operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare  permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de  serviciu (solicitarea sistemului nervos)

ITM  

3-45  

zile

2

4

2

F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt  -efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind realizarea  atributiilor de serviciu 

-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai  accentuat în cazul lucrului în condiţii atmosferice  grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

ITM  

3-45  

zile

2

5

3
EXECU 

TANT

ACTIUNI 

GRESITE

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor  alcoolice, a unor medicamente sau într-un stadiu  avansat de obosealǎ; 

DECES 

4

F23 - Executarea de manevre nepermise in  conducerea utilajului; 

DECES 

3

F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de  direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de frânare; 

DECES 

3

F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare,  alunecare, dezechilibrare la deplasarea pedestrǎ.

ITM  

3-45  

zile

2

F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol  sau dezechilibrare la urcarea-coborarea din utilaj 

DECES 

3

F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii: -parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si  urcarea pe el in aceleasi conditii 

-lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe  bateria de acumulatoare 

-pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata pentru a preveni caderea sarcinii sau rasturnarea  utilajului 

-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul -manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din  constructiile apropiate, copaci, stanci sau liniile  electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si gabaritului  acesteia

DECES 

3
EXECU 

TANT 

OMISIUNI

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului  inainte de inceperea lucrului(sistemul hidraulic,  sistemul de ridicare, de franare, de directie, de  semnalizare si stabilitatea) sau inceperea lucrului  cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si lubrifianti, lipsa busoanelor de la  rezervoare, etc)

DECES 

4

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de  protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din  dotare.

DECES 

3

NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC 

LOCUL DE MUNCA : BULDOEXCAVATORIST 

NIVEL GLOBAL DE RISC : 3,07 

LEGENDǍ 

F01 - Organe de maşini în mişcare:-prindere, antrenare mânǎ sau vestimentaţie (mâneci,  etc.) de cǎtre transmisiile prin curele ventilator/pompǎ de apǎ, curea distribuţie; F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident rutier; 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în mers; 

F04 - Rostogoliri de piese-materiale de formǎ cilindricǎ precum si rǎsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva deplasǎrilor necontrolate  

F05 - Cǎdere liberǎ de scule, piese, materiale, la lucrul sub utilaj  

F06 - Scurgere liberǎ de uleiuri, carburanţi, la lucrul sub utilaj  

F07 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia; 

F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de  mentenanţǎ şi la micile reparaţii 

F09 - Vibratii-transmiterea vibratiilor produse de utilaje in timpul functionarii lor sau a utilizarii  unor echipamente tehnice portabile(polizoare portabile, flex, etc) folosite la operatia de  intretinere si reparatie 

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.); 

F11 - Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, dispozitive etc.); 

F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.) 

F13 - Electrocutare prin atingere directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a izolaţiilor unor cǎi de  curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ, portabile (la reparaţii); 

F14 - Lucrul cu substanţe toxice si caustice – antigel, electrolitul bateriilor de acumulatori arsurǎ chimicǎ; 

F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc. 

F16 - Temperaturǎ coborâtǎ iarna şi ridicatǎ vara în habitaclul utilajelor care nu sunt dotate  cu instalaţie de condiţionare a aerului; 

F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor 

F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc 

F19 - Solicitare fizicǎ : 

- efort static, poziţie fixǎ pe perioade lungi de timp. 

- pozitii de lucru fortate sau vicioase 

F20 - Solicitare psihică: ritm de munca mare, operatii repetitive de ciclu scurt - solicitare  permanentǎ a atenţiei în realizarea sarcinilor de serviciu (solicitarea sistemului nervos) 

F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt  

-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde, responsabile privind  realizarea atributiilor de serviciu 

-intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul lucrului în condiţii  atmosferice grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare). 

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într un stadiu avansat de obosealǎ;  

F23 - Executarea de manevre nepermise in conducerea utilajului;  

F24 - Manevrarea cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electricǎ, instalaţia de  frânare; 

F25 - Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea  pedestrǎ. 

F26 - Cǎdere de la mica inaltime - prin pasire in gol sau dezechilibrare la urcarea-coborarea  din utilaj 

F27 - Efectuarea defectuoasa de operatii: 

-parasirea utilajului in timpul functionarii acestuia si urcarea pe el in aceleasi conditii -lasarea sculelor sau a altor obiecte metalice pe bateria de acumulatoare -pornirea sau franarea brusca cu sarcina ridicata-pentru a preveni caderea sarcinii sau  rasturnarea utilajului 

-angajarea de discutii in timp ce manevreaza utilajul 

-manevrarea utilajului -cu riscul de a lovi parti din constructiile apropiate, copaci, stanci sau  liniile electrice aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a repartizarii uniforme a incarcaturii, respectarea tonajului si  gabaritului acesteia 

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul  hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau  inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si  lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc) 

F29 - Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie  din dotare. 


FISA DE MASURI PROPUSE 

NR 

CRT

LOC DE MUNCA 

FACTORUL DE RISC 

MECANIC UTILAJ

NIVEL 

DE 

RISC

MASURA PROPUSA 

COMPE 

TENTE 

RASPUN DERI

TERMEN DE 

REALI 

ZARE

NOMINALIZAREA MASURII

01 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii  mecanismului de direcţie sau a  sistemului de frânare în mers;

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de  celelalte norme interne  

MASURI ORGANIZATORICE 

-raportarea imediata a tuturor defectiunilor  semnalate sau a suspiciunii asupra modului de functionare la mecanismele si sistemele  mijloacelor de transport 

-controlul starii tehnice la inceputul lucrului

   

02 

F07 - Proiectare de corpuri sau  particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric,  bormaşinǎ, polizor electric  

manual 

mentenanta+reparatii; 

∙ particule de parbriz rezultate  ca urmare a spargerii  

acestuia;

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  neutilizarii sau utilizarii incompleta sau  incorecta a mijloacelor de protectie, etc -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este 

   
     

necesar 

-inlocuirea imediata a parbrizului atunci  cand se costata ca acesta a fost lovit si  deteriorat 

-evitarea conducerii cu geamurile deschise  pe suprafetele de teren pe care se ridica  pulberi pneumoconiogene

   

03 

F22 - Efectuarea serviciului sub  influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor  medicamente sau într-un stadiu  avansat de obosealǎ; 

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea IPSSM-urilor si prevederilor  care reglementează activitatea desfasurata -interdictia consumului de alcool in timpul  programului de lucru  

-interzicerea primirii la lucru de catre seful  ierarhic daca lucratorul a consumat bauturi  alcoolice sau este obosit….

   

04 

F28 - Omiterea verificarii starii  tehnice a utilajului inainte de  

inceperea lucrului(sistemul hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de  directie, de semnalizare si  

stabilitatea) sau inceperea lucrului  cu starea de intretinere  

necorespunzatoare(scurgeri de  carburanti si lubrifianti, lipsa  

busoanelor de la rezervoare, etc)

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de  celelalte norme interne 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  referitor la obligativitatea efectuarii acestor  operatii cu ocazia instructajului periodic si  ori de cate ori este necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

05 

F01 - Organe de maşini în mişcare:- 

MASURI TEHNICE

   
 

prindere, antrenare mânǎ sau  vestimentaţie (mâneci, etc.) de cǎtre transmisiile prin curele  

ventilator/pompǎ de apǎ, curea  distribuţie;

 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta sau  incorecta a mijloacelor de protectie, etc -prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

06 

F02 - Lovire de cǎtre mijloacele de transport (auto sau de transport intern) în caz de incident rutier;

MASURI ORGANIZATORICE 

-respectarea prevederilor care  

reglementează circulaţia pe drumurile  publice si a IPSSM -transport intern. -efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

07 

F08 - Tǎiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la  operaţii de mentenanţǎ şi la micile  reparaţii

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM 

   
     

-referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

08 

F10 - Temperaturǎ ridicatǎ a unor suprafeţe atinse accidental (sistem de evacuare, bloc motor etc.);

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

09 

F11 -Temperaturǎ coborâtǎ a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în anotimpul rece (caroserie, scule, dispozitive etc.);

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   
           

10 

F12 - Incendii provocate de izolaţii electrice necorespunzǎtoare (uzate, cu defecte etc.)

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de  celelalte norme interne 

MASURI ORGANIZATORICE 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

11 

F13 - Electrocutare prin atingere  directǎ:-deteriorarea accidentalǎ a  izolaţiilor unor cǎi de curent, la lucrul cu unelte cu acţionare electricǎ,  portabile (la reparaţii);

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea si autorizarea potrivit  

prevederilor legale in vigoare, precum si  testarea periodica a cunostintelor tehnice si de securitate a muncii dobandite de  executanti 

-executarea conform procedurilor  

autorizate, a tuturor interventiilor, indiferent  de natura lor 

-controlul periodic cu tematica vizand  respectarea masurilor de electrosecuritate

   

12 

F14 - Lucrul cu substanţe toxice si  caustice – antigel, electrolitul  bateriilor de acumulatori-arsurǎ  chimicǎ;

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este 

   
     

necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

13 

F15 - Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

14 

F17 - Curenţi de aer – neetanşeitǎţi ale habitaclului utilajelor

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   
           

15 

F18 - Calamitǎţi naturale – trǎsnet, inundaţie, alunecǎri de teren, prǎbuşiri de copaci, seisme 

lucrul în aer liber în condiţii de vijelie etc

MASURI ORGANIZATORICE 

-in caz de pericol iminent, angajatul poate  lua, in lipsa sefului ierarhic superior  masurile care se impun pentru protejarea  propriei persoane sau a altor angajati

   

16 

F21 - Solicitare psihică : decizii dificile în timp scurt  

-efort mental accentuat în cazul luarii unor decizii cu implicatii profunde,  responsabile privind realizarea  atributiilor de serviciu 

-intervenţii pe baza reflexelor  dobândite (efort mai accentuat în  cazul lucrului în condiţii atmosferice  grele – ceaţǎ, ploaie, ninsoare).

MASURI ORGANIZATORICE 

-control medical periodic 

-alternarea activitatii desfasurate cu un  regim de pauza corespunzator

   

17 

F23 - Executarea de manevre  nepermise in conducerea utilajului; 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-respectarea prevederilor care  

reglementează deservirea utilajelor in  conditii de securitate respectand  

prevederile in vigoare

   

18 

F24 - Manevrarea cu defecţiuni la  mecanismul de direcţie, instalaţia  electricǎ, instalaţia de frânare;

MASURI TEHNICE 

-executarea reviziilor tehnice la termenele  stabilite de legislatia in vigoare si de  celelalte norme interne

   
     

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar

   

19 

F26 - Cǎdere de la mica inaltime -  prin pasire in gol sau dezechilibrare  la urcarea-coborarea din utilaj

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata incaltaminte cu talpa antiderapanta 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   

20 

F27 - Efectuarea defectuoasa de  operatii: 

-parasirea utilajului in timpul  

functionarii acestuia si urcarea pe el  in aceleasi conditii 

-lasarea sculelor sau a altor obiecte  metalice pe bateria de acumulatoare -pornirea sau franarea brusca cu  sarcina ridicata-pentru a preveni  caderea sarcinii sau rasturnarea 

MASURI ORGANIZATORICE 

-prelucrarea istructiunilor de lucru - IPSSM  -referitor la aceste operatii cu ocazia  instructajului periodic si ori de cate ori este  necesar 

-efectuarea controlului medical periodic de  catre medicul de madicina muncii conform  periodicitatii stabilite de acesta

   
 

utilajului 

-angajarea de discutii in timp ce  manevreaza utilajul 

-manevrarea utilajului -cu riscul de a  lovi parti din constructiile apropiate,  copaci, stanci sau liniile electrice  aeriene 

-neverificarea dupa incarcare a  repartizarii uniforme a incarcaturii,  respectarea tonajului si gabaritului  acesteia

       

21 

F29 - Neutilizarea echipamentului  individual de protecţie şi a celorlalte  mijloace de protecţie din dotare.

MASURI TEHNICE 

-dotarea lucratorilor cu echipamentul  individual de protectie corespunzator  activitatii ce urmeaza a fi desfasurata 

MASURI ORGANIZATORICE 

-instruirea lucratorilor privind consecintele  nerespectarii restrictiilor de securitate neutilizarea sau utilizarea incompleta sau  incorecta a mijloacelor de protectie, etc -verificarea de catre seful ierarhic a purtarii  EIP din dotare de catre salariatii din  subordine, 

   
INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUARII 

  

 Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca MECANIC UTILAJ este egal cu  3,07 - valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc acceptabil.  Rezultatul este sustinut de fisa de evaluare in care se observa ca din totalul de 29 factori de risc identificati numai 4 depăşesc ca nivel parţial de risc valoarea 3 

Cei 4 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt: 

F03 - Autoblocarea funcţionǎrii mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare în  mers; 

⮚ nivel de risc parţial 5 

F07 - Proiectare de corpuri sau particule: 

∙ la lucrul la polizorul electric, bormaşinǎ, polizor electric manual-mentenanta+reparatii; ∙ particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;  

⮚ nivel de risc parţial 4 

F22 - Efectuarea serviciului sub influenţa bǎuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într un stadiu avansat de obosealǎ;  

⮚ nivel de risc parţial 4 

F28 - Omiterea verificarii starii tehnice a utilajului inainte de inceperea lucrului(sistemul  hidraulic, sistemul de ridicare, de franare, de directie, de semnalizare si stabilitatea) sau  inceperea lucrului cu starea de intretinere necorespunzatoare(scurgeri de carburanti si  lubrifianti, lipsa busoanelor de la rezervoare, etc) 

⮚ nivel de risc parţial 4 

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.  In “Fişa de măsuri propuse” am prezentat si masurile tehnico-organizatorice necesare pt. diminuarea factorilor de risc care genereaza riscuri de nivelul 3 (limita maxima acceptata)  In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se  prezinta dupa cum urmeaza : 

- 51,73 % , ponderea factorilor proprii mijloacelor de productie(A) 

- 10,34 % , ponderea factorilor proprii mediului de munca(B) 

- 10.34 % , ponderea factorilor proprii sarcinii de munca(C) 

- 27,59 % , ponderea factorilor proprii executantului(D) 

 Din analiza fisei de evaluare se constata ca 55,17 % dintre factorii de risc  identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului(deces sau invaliditate) 
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ SURSA 

GENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNCǍ 

LOCUL DE MUNCĂ: MECANIC UTILAJ 

NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,07 

FACTORII DE RISC PROPRII 

FACTORII DE RISC PROPRII 

EXECUTANTULUI 

MIJLOACELOR DE 

27,59 % 

PRODUCTIE 

51,73 %

FACTORII DE RISC PROPRII 

FACTORII DE RISC PROPRII 

SARCINII DE MUNCA 

MEDIULUI DE MUNCA 

10,34 % 

10,34 %