Tehnică Internă de SSM CONTROLUL LINIILOR ELECTRICE AERIENE DE MEDIE SI JOASA TENSIUNE

 

Instrucţiune Tehnică Internă de SSM  

CONTROLUL LINIILOR ELECTRICE AERIENE DE 

MEDIE SI JOASA TENSIUNE 1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SSM: 

Controlul liniilor electrice aeriene de medie si joasa tensiune 

Prezenta instructiune reglementează modul de executare a controlului programat sau accidental al liniilor electrice aeriene de joasa tensiune si medie tensiune. 

2. Condițiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme organizatorice: 

Lucrarea se execută fără scoaterea de sub tensiune a instalatiei ce se controlează; Lucrarea se execută de personalul de exploatare, de mentenanta și de personalul delegat, calificat in meseria de electrician si autorizat din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca; 

Controlul se efectuează de la sol. 

 

3. Formația minima de lucru: 

Controlul se efectuează de către: 

a) 1 persoană având grupa I de autorizare; 

b) 2 persoane dintre care una având minim grupa a II-a de autorizare, atunci când controlul se efectuează în timpul noptii, pe teren accidentat, în timpul unor conditii atmosferice deosebite (viscol, furtună, ploi torentiale), când vizibilitatea este redusă sau când există pericol evident pentru o singură persoană. 

4. Măsurile tehnice de securitate si sanatate in munca specifice lucrării: 

Controlul liniilor electrice aeriene se efectuează fără scoaterea de sub tensiune a acestora. În timpul controlului instalatiile trebuie considerate ca fiind sub tensiune chiar în cazul în care se cunoaste că acestea au fost scoase din functiune. 

Asigurarea de către şeful de lucrare și membrii formației că în spate și în părțile laterale nu sunt în apropiere părți aflate sub tensiune neîngrădite sau neprotejate, astfel încât să existe suficient spațiu, care să permită efectuarea mişcărilor necesare la lucrare, în condiţii de securitate. 

Pe timpul noptii se va folosi obligatoriu lanternă sau o altă sursă independentă de lumină. 

În timpul efectuării controlului se interzice celor care îl efectuează următoarele: 

-executarea oricăror lucrări; 

- parcurgerea pe sub conductoare a traseului liniei, în cazul controlului de noapte 

sau care se execută ca urmare a unei declansări (chiar RAR reusit), pentru 

depistarea defectului, în scopul de a se evita astfel posibilitatea ca persoana ce 

efectuează controlul să calce pe un conductor căzut accidental la pământ; 

- urcarea pe stâlpii liniilor electrice, controlul făcându-se de la sol cu binoclul; 

- apropierea de instalatiile aflate sub tensiune la o distantă mai mică decât limita 

În cazul în care la control se constată un conductor căzut la pământ, persoanei care execută controlul îi este interzisă apropierea de locul de defect, iar acesta va proceda după cum urmează: 

— 

  • dacă conductorul rupt este căzut la pământ sau atârnă si linia electrică aeriană este 

într-o localitate, persoana care face controlul este obligată să ia măsuri de 

prevenire a apropierii trcătorilor de acesta prin organizarea unei paze la locul de 

defect, fixarea pe tărusi a unor indicatoare de securitate de interzicere, etc.; 

  • dacă conductorul rupt se află în afara localitătii, persoana care face controlul 

trebuie să anunte personalul de conducere operativă cât mai repede posibil. 

 

5. Mijloace de producție necesare executării lucrării: 

La efectuarea controlului, personalul va fi echipat cu cască de protectie, salopetă de protectie, suba dupa caz, încăltăminte electroizolantă; de asemenea personalul va fi dotat cu mijloace de radiocomunicatii, detector de tensiune, binoclu, lanternă sau alt mijloc de iluminare independent. 

 

6. Succesiunea operaţiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate si sanatate in munca: 

• Se vor respecta măsurile organizatorice pentru executarea lucrarilor in baza ITI- SSM din E.ON-IPSSM-02 D.E.E., responsabilitate emitent, admitent si șef de lucrare; 

a) Se echipează personalul cu cele din dotare prevăzute la pct.5 

b) Se efectuează operatiile de control, urmărindu-se în principal: 

- integritatea elementelor componente ale liniilor electrice aeriene; 

- starea izolatoarelor, conductoarelor active si de protectie (de nul) si a clemelor; 

- starea cutiilor terminale de exterior a LES pozate pe stâlpi si a aparatajului de 

protectie împotriva supratensiunilor atmosferice; 

- prezenta unor obiecte străine pe conductoarele liniei electrice aeriene sau pe alte 

elemente constructive ale liniei care ar putea produce deranjamente sau avarii; 

- vegetatia de pe traseul liniei care să fie la distantă corespunzătoare pentru a nu 

afecta buna functionare a instalatiei; 

- starea fundatiilor si a terenului; 

- starea benzilor de la instalatia de legare la pământ; 

- prezenta si starea inscriptionărilor si a indicatoarelor de securitate; 

- devieri din aliniament ale stâlpilor. 

 

c) Se consemnează rezultatul controlului. 

d) Se comunică la sediul subunitătii de exploatare. 

 

Fiecare lucrător trebuie să-şi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. 

 

Executanții sunt răspunzători în mod solidar pentru nerespectarea de către oricare din ei sau de către șeful de lucrare a prevederilor instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca.