Proces verbal de control internreferitor la respectarea prevederilor legale în domeniul SSM

S.C. ……………………….

Avizat

Administrator/Director

……………………Proces verbal de control intern nr.____/______/2023

referitor la respectarea prevederilor legale în domeniul SSM1. Locuri de muncă/echipamente de muncă verificate:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Constatări efectuate: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Acțiuni de eliminare a deficiențelor constatate.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Propuneri de sancțiuni disciplinare și/sau administrative

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Întocmit,

Șef serviciu intern/Lucrător desemnat/Reprezentant serviciu extern

 

Numele și prenumele

…………………………….